Skip to content

1VSDAT

חמישי, 12 פברואר 2015 22:26

עיתונאים וסופרים (עדו)

יש אנשים שכותבים שקרים. לא סתם כותבים, ממלאים בהם דפים על גבי דפים ואחר כך מדפיסים וכורכים אותם ומוכרים את השקרים האלו ומתפרנסים מזה. למרות שהם משקרים במצח נחושה אף אחד לא תובע אותם בבית המשפט ואנשים ממשיכים לקנות את השקרים האלו בחנויות ולשלם עליהם כסף טוב. המוצלחים שבין אותם שקרנים, אלו שכתבו ערימת שקרים מעניינת במיוחד, הופכים למפורסמים וגם השקרים שלהם. לא היה שום גוליבר ואין ארץ בשם ליליפוט שמאוכלסת בגמדים. לא היה שום רובינזון קרוזו שבילה עשרים שנה על אי בודד.

חמישי, 12 דצמבר 2013 22:44

הגינות (עדו)

הגינות.

עמוד 1 מתוך 2

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים