Skip to content

1VSDAT

Open menu
התחמקות חב"ד מדיון פתוח
חב"ד בחרה בשכונה בה אני גר כספינת הדגל של מאמציה המיסיונריים ולכן היא הקימה בשכונה ישיבה של חוזרים בתשובה והפכה את הפעילות המיסיונרית למרכיב מרכזי בתהליך שטיפת המוח שהיא ממיטה על מסכנים שנופלים ברשתה. כשראש ישיבת החוזרים בתשובה, הרב יוסי גינזבורג, המשיך בפעילות המיסיונרית למרות מחאותיהם של תושבי השכונה, החלטתי להזמין אותו לדיון פומבי במסגרתו הוא יתבקש לחשוף לאור היום את הדעות והאמונות שהוא נוהג ללמד במחשכי ישיבתו. הרב גינזבורג, ככל מנהיג כת אחר, הבין שחשיפה פומבית של אמונות הכת יכולה רק להזיק ולכן, למרות הבטחותיו, הוא התחמק מכל דיון שהיה מאלץ אותו לפרסם ברבים את ההזיות שהוא נוהג להחדיר למוחות רכים ובלתי מעוצבים.
דרג מאמר זה
(8 מדרגים)
את ההזמנה הבאה שלחתי לרב יוסי גינזבורג בתקוה שניתן יהיה לדון עימו בפומבי בתורתה של תנועת חב"ד. השתלשלות הפרשה היא לא רק מעניינת אלא גם פוקחת עינים וניתן ללמוד ממנה על קנאותם של חסידי חב"ד ועל מאמציהם להסתיר את תורתם מכל מי שעלול להבין את האיוולת והסכנות שטמונים בה.
 
 
דרג מאמר זה
(2 מדרגים)
בחלוף הזמן, ולאחר שלא התקבלה אף תגובה מהרב גינזבורג, החלטתי לנסות ולהבין ממה מפחד הרב גינזבורג ומדוע הוא מסרב להתייחס לשאלותי.
 
 
דרג מאמר זה
(5 מדרגים)
התעלמותו של הרב גינזבורג ממכתבי דרבנה אותי להזהיר את הורי רמת אביב מפני הסכנות האורבות לילדיהם מהמיסיונרים שהרב גינזבורג שולח לרחובות ולגינות הציבוריות במטרה לפתות את ילדיהם לתוככי ישיבתו, שם הוא יוכל לשטוף את מוחם ולהציף אותם באמונות ההבל של כת פולחן האישיות שהוא מטפח.
 
 

התגובות האחרונות