Skip to content

1VSDAT

Open menu
חמישי, 16 ספטמבר 2010 16:29

התכתבות עם חסיד בעל ידע

דרג מאמר זה
(4 מדרגים)
רוב חסידי חב"ד תמיד ישמחו לפסול מלכתחילה כל דעה שאינה הולכת בתלמיו של הרבי ולכן אנו חייבים להעריך כל חסיד חב"ד שבמקום להמליץ לי ללכת ללמוד את האמת במוסד תורני זה או אחר מחליט לאמץ גישה עניינית עימה ניתן להתעמת על בסיס עובדות ולא רק על בסיס אמונות שוא.
 
 
ההתכתבות החלה בעקבות ההזמנה לדיון פומבי ששלחתי לרב יוסי גינזבורג:
 
 
מאת:    יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 25.5.10 שעה: 08:23
 
ב"ה
 
לכבוד
עדי אביר
שלום וברכה,
 
בהקשר לדברים שכתבת בנושא האסטרונומי מי מסתובב השמש או כדור הארץ,
מצו"ב קטע מספרו של אלברט איינשטיין the evolution of physics וכן מאמר בנושא מהמדען הצרפתי הנודע פואנקארה וכמו כן, אוסיף עוד מאמר שכתבתי על מידת דיוקו הנפלאה של הרמב"ם בחישוביו שעשה על אורכה של שנת החמה, בדיוק מירבי של שניה.
 
אציע לך, ללמוד את תפיסתו הקוסמית של הרמב"ם מתוך ספרו היד החזקה הלכות קידוש החודש, וכן הלכות יסודי התורה, ואם תהיינה לך שאלות, אשמח לענות לך.
 
יעקב סנגאוי
קרית גת
 
 
אל:      יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 25.5.10 שעה: 10:05
 
יעקב,
 
אתה הראשון מכל אלו שהגיבו לי שלא התנשא ושלח אותי ללמוד את תורת החסידות בישיבה מתאימה והראשון שהבין את הבעיה והחליט להתמודד איתה ולא איתי.
 
תשובתך רצינית מאד ודורשת לימוד מעמיק של המסמכים ששלחת לי. אני אקרא בעיון את החומר ואגיב בהתאם. בשלב זה אזרוק מהמותן שתי הערות מקדמיות שמבטאות את דעתי העכשווית, דעה שעשויה להשתנות בעקבות קריאת המאמרים:
 
הרמב"ם, בהלכות יסודי תורה, שוטח בפרוטרוט את משנתו האריסטוטלית וקובע, בין השאר, שאת הארץ עוטפים שמונה כדורי בדולח בהם שובצו כל גרמי השמיים. גישה אריסטוטלית זאת, בכל אינטרפרטציה שתתן לה, אינה יכולה לשרוד בעידן של מסעות חלל ולכן קשה לראות איך חישוביו, מדויקים ככל שיהיו, מוכיחים את נכונותו של המודל הגיאוצנטרי.
 
התוכן האלכסנדרוני תלמי, שחי כאלף שנה לפני הרמב"ם, בנה מודל בעזרתו ניתן היה לא רק לחשב את אורכה המדויק של שנת החמה אלא גם לנבא במדויק מתי יתרחשו אירועים אסטרונומיים דוגמת ליקויי חמה ולבנה. למרות זאת העולם החליט שהמודל התלמאי, על אף דיוקו, מחייב אינסוף קונסטרוקציות פרטניות (דוגמת גלגלים אפיצנטריים, גלגלי עזר וכדומה) שתמיד יותירו אותנו עם אי-דיוקים ויחייבו להכניס למודל תיקונים נוספים. המודל התלמאי יכול לשמש להרבה צרכים פרקטיים (ואכן הטבלאות שהופקו על פי מודל זה שימשו את יורדי הים גם ארבע מאות שנים אחרי הרמב"ם) אבל הוא אינו מתאר את המציאות האונטולוגית אלא רק מתקרב אליה. את הריאליה מתארים בצורה הרבה יותר מדויקת, וללא צורך בהוספה תמידית של מנגנונים חדשים, הנוסחאות המתמטיות של קפלר, ניוטון ואיינשטיין והעולם, כידוע, משתמש בהם ולא בטבלאות של תלמי או בנוסחאות של הרמב"ם.
 
האור מעצם טבעו מוגבל למהירות של 300,000 קילומטרים לשעה ולכן אין שום אפשרות שגוף שנמצא במרחק העולה כל 3.8 שעות אור מכדור הארץ יצליח להקיף אותו בפחות מ-24 שעות. לא נראה לי שאיינשטיין ופואנקרה יכולים לטעון אחרת ואחפש בקטעים ששלחת לי את התייחסותם לנושא.
 
אני שב ומודה לך על תשובתך הרצינית ואשלח לך את תגובתי לאחר שאלמד את הנושא.
 
 
בתודה רבה,
 
עדי אביר
 
 
אל:     יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 25.5.10 שעה: 23:16
 
יעקב שלום,
 
קראתי ברפרוף את כל ספרו של איינשטיין וביתר פירוט את הקטע ששלחת לי ואני מוכן להגיב לקטע זה:
 
לעניינו אתה מבטא את עמדתו של הרבי, כפי שהיא מוצגת בספר "מה טובו מעשיך ה'" בעריכת פרופסור ירמיהו ברנובר והרב יוסף גינזבורג. בספר זה הרבי מצוטט כאומר:
 
לפני כמעט שבעים שנה הראה הנס רייכנבך, תלמידו של איינשטיין, בספרו 'הפילוסופיה של המרחב והזמן' שכל התפיסות דלהלן נראות אפשריות בהחלט מנקודת ראות מדעית, כל עוד תורת היחסות הכללית של איינשטיין לא הופרכה: 1) כדור הארץ עומד במקומו והשמש נעה סביבו, 2) השמש עומדת במקומה, וכדור הארץ נע סביבה, 3) שניהם נעים סביב נקודה מסויימת. אין שום דרך להוכיח, איזו מהאפשרויות הללו נכונה או עדיפה, משום שאחת מנקודות המוצא של תיאורית היחסות הכללית היא שאין ניסוי פיזיקלי שיוכל להכריע בין האפשרות שעצם מסוים הוא נייד, ופועלים עליו כוחות אנרציה, לבין האפשרות שהעצם הוא נייח, ופועלים עליו כוחות משיכה של עצמים אחרים.
 
עם זאת, אם קוראים את דבריו של פרופסור רייכנבך מוצאים את ההסתיגות הבאה:
את מערכת הקואורדינטות המחוברת לכדור הארץ ניתן להרחיב ללא הגבלה, אבל מחוץ למעגל r=c/w לא ניתן להגשים את הצירים באופן חומרי. מחוץ למעגל זה לא תהיינה נקודות חומרית הנמצאות במנוחה ביחס למערכת הקואורדינטות. במקרה זה מערכת הקואורדינטות איננה מערכת ממשית. ... לא כל המערכות הקינימטיות האפשריות ניתנות להגשמה על ידי מבנים חומריים הנמצאים במנוחה ביחס אליהן. לכן עלינו להבחין בין מערכות ממשיות ולא ממשיות ...
 
במילים אחרות, אכן ניתן לספק הצגה מתמטית לעולם הגיאוצנטרי של אריסטו ותלמי אבל בהצגה זאת כל הנקודות הנעות (קינימטיות) שתיפולנה מחוץ למעגל בעל רדיוס של 3.8 שעות אור לערך תהיינה נקודות לא ממשיות, או במינוח המתמטי, נקודות דמיוניות.
 
מחוץ למעגל זה כל גרמי השמיים שירצו להקיף את כדור הארץ בלא יותר מאשר עשרים וארבע שעות יהיו חייבים לשייט במהירויות שעולות על מהירות האור. כיוון שאין כל אפשרות לגוף חומרי לנוע במהירות העולה על מהירות האור הרי שכל הצגה מתמטית של התופעה חייבת להסתמך על מספרים הנקראים 'מספרים דמיוניים', היינו, מספרים שנבנים מהשורש הריבועי של המספר 'מינוס 1'. את שורשיהם של המספרים החיוביים ניתן למקם, ללא כל קושי, על כל מודל ריאלי ובכלל זה על מודלים המציגים את מיקומם ותנועתם של גרמי השמיים. כמוהם, גם המספרים הדמיוניים יכולים למצוא את מקומם במודלים מתמטיים אלא שמודלים אלא אף פעם לא ישתקפו בעולם הריאלי וגורלם נגזר לנצח לשמש רק בנוסחאות תיאורטיות שלעולם לא תתורגמנה לתופעות שמתממשות במציאות הפיסיקלית המוכרת לנו.
במילים אחרות, ניתן למקם את ראשית הצירים בכל נקודה ביקום ולתאר את כל היקום יחסית לנקודה זו ולכן מבחינה גיאומטרית גרידא שתי ההצגות, זו המציבה את השמש במרכז וזו המציבה את הארץ במרכז הן זהות לחלוטין. מאידך, כל גוף שנמצא במרחק העולה על 3.8 שעות אור מנקודת ראשית הצירים אינו יכול לנוע סביבה ב-24 שעות או פחות. המודל הקופרניקאי/ניוטוני/איינשטייני אינו נתקל בבעיה בהקשר זה משום שרק כוכבי הלכת הפנימיים שנמצאים במרחק של כמה דקות אור מהשמש, צריכים להקיף את ראשית הצירים תוך 24 שעות או פחות. כוכבי לכת מרוחקים יותר עושים זאת במשך ימים, חודשים ולעיתים אף שנים. במודל האריסטוטלי/תלמאי, לעומת זאת, כל גרמי השמיים, ללא יוצא מהכלל, חייבים להשלים הקפה סביב כדור הארץ תוך 24 שעות או פחות ודבר זה, כפי שכבר הסברתי, אינו יכול להתרחש במציאות הריאלית.
 
איינשטיין מתמקד בנושא אחר ולכן הוא אינו מתחשב בצורך להשלים את כל ההקפות תוך 24 שעות ואם מוותרים על האילוץ דבריו של איינשטיין הם נכונים לגמרי. באותו אופן, אם בכל היקום היו רק שני גופים, השמש והארץ, אזי גם הצורה בה הרבי מציג את הדברים הייתה ללא דופי. כיוון שיש ביקום גופים נוספים, רובם רחוקים ואף רחוקים מאד ובמודל התלמאי גם הגופים הללו חייבים להקיף את הארץ בלא יותר מאשר יממה אחת, אנו חייבים לחזור להסבר של פרופסור רייכנבך ולהבין שבמקרה זה מערכת הקואורדינטות אינה ניתנת להגשמה. כתוצאה מכך עלינו לזנוח את התורה התלמאית ולאמץ את התורה המודרנית והמקובלת של ניוטון ואיינשטיין, אפילו אם לשם כך נימצא מערערים על שיטתו של הרמב"ם.
 
עדיין לא הספקתי לעיין בשני הקטעים הבאים וכשאעשה כן אכתוב לך שוב.
אנא הרגש חופשי להגיב על מכתבי, אפילו אם רק בכדי להסתייג ממנו. אשמח כמובן לענות לך על כל שאלה שמתעוררת למקרא דברי.
 
 
בברכה,
 
עדי אביר
 
 
מאת:    יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 26.5.10 שעה: 18:36
 
ב"ה
עדי 
שלום וברכה,
 
בנוגע לשאלתך, בנושא מהירות האור, כפי הידוע, בשנים האחרונות, מספר מדענים הגיעו למסקנה שקיימת מהירות שגבוהה ממהירות האור. ואצטט בקצרה:
 
כוכב חדש ! הילה המתפשטת במהירות פי אלף גבוהה יותר ממהירות האור
"מצפה הכוכבים המצויד בקרני רנטגן של סוכנות החלל האירופאית, , XMM-Newton קלט מערכת טבעות מדהימה שמתרחבת, כנראה, במהירות פי אלף  גבוהה יותר מזו של האור, סביב הנקודה בשמיים בה אירעה בתחילת דצמבר התפוצצות קרני גמא אדירה. זו הפעם הראשונה בה נצפה אירוע מרתק זה, המכונה "אקו" (הד) באורך גלי רנטגן."

(עיין בקובץ המצו"ב).
 
אגב, שאלה דומה לשאלתך, כבר נידונה לפני כמאתיים שנה ע"י רבי שניאור זלמן מליאדי, בעל התניא, מייסד חסידות חב"ד, וכן, בספרו של נכדו, המכונה ע"ש ספרו ה"צמח צדק", השאלה מובאת בשם חכמי התכונה, שלא ידעו מה היא הסיבה
למהירות העצומה של סיבוב השמש, ממזרח למערב, בכל יום? תשובה מעניינת, על פי דרכה של תורת החסידות, מבוארת שם, אך, הדברים מצריכים להאריך מעט, ולכן, ארשה לעצמי להפנות אותך לספרים אלו: "סדר תפילות מכל השנה" דף קמ"ב.
"דרך מצוותיך" דף ה'.
 
להבהרת הנושא, כדאי לעיין בספרו של הרבי מליובאוויטש "לקוטי שיחות" חלק כ"ח עמ' 260-266.
 
בברכה,
יעקב סנגאוי
 
 
אל:     יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 28.5.10 שעה: 14:07
 
יעקב,
 
הרשה לי שוב להביע הערכה על יחסך הרציני והמעמיק. ניכר בך שאתה בודק את אמונותיך ולא מסתפק רק בסיסמאות.
 
קראתי את מאמרך על הרמב"ם. הוא נראה אמין ביותר אבל הוא מתעלם מהעובדה שחוקי הטבע של קפלר וניוטון מנבאים את אורכה של שנת החמה בדיוק רב יותר. ייתכן שההפרש בין שתי השיטות הוא ממש זניח אבל ברגע שיש הפרש כלשהו לא נוכל להגיד ששתיהן שקולות זו לזו וממילא נהיה חייבים לברר מי מהן יותר מדויקת ואיזו מהשתיים מניבה תחזיות טובות יותר.
 
למכתבי צרפתי מאמר שכתבתי בו אני מתאר את התפתחותה של הקוסמולוגיה האריסטוטלית ששימשה את הרמב"ם.
 
לפני שתקרא את המאמר אנסה להסביר לך בקצרה את שורש הבעיה:
 
המספר 1 שקול לחלוטין לסדרה הבאה, אם ממשיכים אותה עד אינסוף: 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + ... . מכאן שבכל נוסחה נוכל להציב במקום המספר 2 את הביטוי 1 + (1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + ...) ולקבל לכאורה תוצאה זהה. הבעיה היא שהתוצאה לא תהייה זהה לחלוטין כי הסדרה מסתכמת ל-1 רק באינסוף ואם נפסיק אותה לפני שנגיע לאינסוף נקבל מספר שונה מ-1. ההפרש יכול להיות זניח לחלוטין, אולי אפילו 4 שניות בשנה, אבל לדיוק מכסימלי, היינו לתוצאה ה"אמיתית", נגיע רק אם נשתמש במספר 2 עצמו ולא בשום תחליף.
 
הדוגמה לעייל רק ממחישה את ההבדל בין הנוסחה המתמטית שמבטאת את חוק הטבע לבין מודל המתקרב לחוק הטבע בדרכים אחרות (ראה מאמרי). המודל, לאחר שנים רבות, יעדכן את עצמו ביותר ויותר תצפיות ויגיע לרמת דיוק מרשימה אבל חזקה על הטעויות הזניחות, דוגמת ההפרש בין המספר 2 למספר '1 + (1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/32 + 1/64 + ...)' המחושב לאלף, מיליון או אפילו מיליארד ספרות אחרי הנקודה, שתבואנה לידי ביטוי ותעוותנה את התוצאות.
 
אני לא יודע אם הרמב"ם הפיק טבלאות לשנת 2010 אבל אני מוכן להתערב איתך, בלי להכיר את הנושא, שהטבלאות הללו מכילות הרבה מאד אי-דיוקים. את הטבלאות של תלמי האלכסנדרוני, בכל מקרה, העולם כבר זנח לחלוטין לפני יותר משלוש מאות וחמישים שנה.
 
אני עוד חייב לך תשובה על המאמר שדן בהנרי פואנקרה ואגיב ברגע שיהיה לי זמן להתעמק בכתבה.
 
בתודה,
 
עדי   
 
 
מאת:    יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 31.5.10 שעה: 22:28
 
ב"ה,
 
לעדי
שלום רב,
 
הייתי מעט עסוק בימים האחרונים, ולכן התעכבה תשובתי עד כה.
 
קראתי את דבריך, והייתי מעוניין לקרוא את המאמר שכתבת, אך לא קיבלתי אותו, שלח לי בשנית.
 
בקשר לשיטתו של הרמב"ם, חבל מאד, שאינך מכיר את הלכות קידוש החודש שכתב הרמב"ם. היית מגלה להפתעתך, שהנוסחאות של הרמב"ם מדוייקות, עד כדי כך שגם כיום בשנת 2010 ניתן לראות במוחש, מידי חודש בחודשו, את מולד הלבנה, ע"פ הנוסחאות והקריטריונים שקבע הרמב"ם.
 
הדיוק שאתה מנסה לדבר עליו, אינו רלוונטי כלל ביחס לראיית מולד הירח. דיוקים של חלקיקי שניה אינם מעלים ואינם מורידים מאומה.
 
נוסף לכך, גם לדיוקים אלו התייחס הרמב"ם בהלכות קידוש החודש פרק י"ז בשני הסעיפים האחרונים. שם הוא כותב שהתייגע הרבה עד שמצא דרך קלה בה ניתן לחשב את המולד.
 
הרמב"ם מדגיש, שהוא יודע היטב את הנוסחאות המדוייקות, אלא שכדי להקל על אופן החישובים לקורא שלומד אותן, ניסה לפשט את הנוסחאות בצורה קלה, וכל זה עשה באופן שאינו פוגע מאומה בחישוב ראיית מולד הירח. 
 
כדאי לך ללמוד את הנושא, ואם תרצה, אוכל לתת לך רשימה של מספר ספרים המבארים  את דברי הרמב"ם.
 
אגב, גם לפי האסטרונומיה המודרנית, החישובים והנוסחאות לראיית המולד, או זריחת ושקיעת החמה, מנוסחות כך, שהם מציבים את כדור הארץ באמצע, והשמש והירח הם המסובבים את כדור הארץ.
 
אם תתעניין, אשלח לך, את הנוסחאות של האסטרונומיה המודרנית, ותוכל להיווכח בזה.
 
בדבריך, אתה מתבטא, שאת תלמי (פטולומאוס), העולם זנח לפני שלוש מאות וחמישים שנה. אין זה מדוייק, כי כפי שכבר שלחתי לך את דברי איינשטיין, שאין הוא שולל לא את שיטת תלמי-פטולומאוס, ולא את שיטת קופרניקוס.
 
The struggle, so violent in the early days ofscience, between the views
of Ptolemy and Copernicus would then be quite meaningless.
Either c.s. [coordinate systems] could be used with equal justification.
The two sentences, "the sun is at rest and the earth moves",
or "the sun moves and the earth is at rest",would simply mean two different conventions concerning two different c.s.[coordinate systems].
Could we build a real relativistic physics valid in all c.s. [coordinate systems];
A physics in which there would be no place for absolute, but only for relative, motion? This is indeed possible !
 
בתרגום חפשי: הוויכוח בין שתי השיטות של פטולומאוס ושל קופרניקוס שהיתה בימים עברו, היא חסרת משמעות לחלוטין. שני המשפטים "השמש עומדת והארץ נעה" או "השמש נעה והארץ עומדת",  הם שתי מוסכמות שונות. (כלומר זו רק שאלה של הסכמה, את מי להציב במרכז ומי נע סביבו). ועל פי הפיזיקה של תורת היחסות, אכן, אין לאף אחד מקום מוחלט, אלא רק באופן יחסי לתנועה.
 
לגבי השאלה השניה שפרסמת במכתבך הראשון, בנושא הגלגלים בשמים.
כל מי שעוסק באסטרונומיה יודע שלא מדובר כלל ב"גלגלים" קשיחים.
המושג "גלגלים" באסטרונומיה פירושו מסלולים, ולא כפי שנהוג בימינו להשתמש במושג זה לגלגלי אופניים או מכונית.
 
הרמב"ם כבר כתב, בהלכות יסודי התורה פרק ג', שהגלגלים=מסלולים הם שקופים, ומהותם אינו ממהות החומר שלנו, ואינם בעלי משקל או צבע. (וצבע התכלת שרואים זה רק למראית העין בלבד, לפי גובה האויר).
הרמב"ם גם מוסיף, דבר מעניין, שהגלגלים הם בעלי נפש ודעה, ומכירים את הבורא.
להוכחת הדברים, ולהבנת דברי הרמב"ם, רצוי ללמוד את הפרקים הראשונים (ובפרט פרק ד) שבחלק ב' מהספר "מורה הנבוכים" שכתב הרמב"ם.
 
להשגת הספרים, ניתן להיכנס לאתר hebrewbooks בו ניתן להוריד ספרים או חלקם (ללא תשלום). יש באתר יותר מארבעים אלף ספרים ביהדות.
 
בברכה
יעקב סנגאוי
 
 
אל:      יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 1.6.10 שעה: 11:05
 
יעקב,
 
מצטער על ששכחתי לצרף את הקובץ. למייל זה אני כבר מצרף את פרקיו הראשונים של הספר שאני עוסק בכתיבתו. אם אתה מעוניין תוכל לקרא בפרק הראשון תיאור די מפורט של התפתחות המודל האריסטוטלי/תלמאי/רמב"מי ובלקראת הסוף דיון המסביר את הציטטא של איינשטיין ששלחת לי.
 
אעיר גם על מכתבך:
 
איני פוסל את האפשרות להגיע לתוצאות סבירות גם באמצעות מודל אבל כל המודלים דורשים תחזוקה שוטפת בעוד שהנוסחאות המדעיות הן נכונות בהווה ונכונות גם לטווח הארוך. אנא קרא את שכתבתי בנידון.
 
אתה טוען שכל מי שעוסק באסטרונומיה יודע שלא מדובר כלל "בגלגלים קשיחים" אלא במסלולים. זה לגמרי נכון. היום כבר כולם יודעים שאין בשמיים "גלגלים", "כדורים", "רקיעים" וכדומה ולכן שומרי האמונים חייבים להתעלם מהכתוב המפורש ולפרשו ברוח ההבנה המודרנית. בימי התנ"ך, התלמוד והרמב"ם איש לא פקפק במוחשיותם של הרקיעים (ראה דוגמאות בספר המצ"ב) ואיש לא התייחס אליהם כאל מסלולים בעלמא. אדרבה, הרמב"ם עצמו מוכיח שלא מדובר בסתם מסלולים אלה בגושים מוחשיים ביותר:
 
(א)
הגלגלים הם הנקראים שמים ורקיע וזבול וערבות ... (הלכות יסודי התורה ג:א) – הרמב"ם משווה את הגלגלים, המינוח הימי-ביניימי לכדורי האתר של אריסטו, לרקיעים של התנ"ך והתלמוד. הרקיעים למיניהם הם תמיד מוחשיים ולכן גם הגלגלים חייבים להיות מוחשיים.
 
(ב)
כל גלגל וגלגל משמונה הגלגלים שבהם הכוכבים נחלק לגלגלים הרבה זה למעלה מזה כמו גלדי בצלים מהן גלגלים סובבים ממערב למזרח ומהן סובבים ממזרח למערב כמו הגלגל התשיעי החוזר ממזרח למערב וכולן אין ביניהם מקום פנוי. (הלכות יסודי התורה ג:ב) – למקום פנוי בין גלגלים משמעות רק אם מדובר בגלגלים/כדורים פיזיים.
 
(ט)
כל הכוכבים והגלגלים כולן בעלי נפש ודעה והשכל הם והם חיים ועומדים ומכירין את מי שאמר והיה העולם כל אחד ואחד לפי גדלו ולפי מעלתו משבחים ומפארים ליוצרם כמו המלאכים וכשם שמכירין הקב"ה כך מכירין את עצמן ומכירין את המלאכים שלמעלה מהן ודעת הכוכבים והגלגלים מעוטה מדעת המלאכים וגדולה מדעת בני אדם. (הלכות יסודי תורה ג:ט) – מסלולים סתם, לעומת כדורי בדולח, אינם יכולים ליהנות מנפש, דעה ושכל וקשה להגיד עליהם שהם חיים, עומדים, מכירים, משבחים ומפארים.
 
(י)
ברא האל למטה מגלגל הירח גולם אחד שאינו כגולם הגלגלים .... (הלכות יסודי תורה ג:י) – הרמב"ם מודה במפורש: לגלגלים יש גולם, היינו חומר היולי. זה אינו החומר הארצי אלא חומר שמימי אבל מדובר בחומר ולא רק במסלול.
 
 
אני מצרף עבורך את המאמר המלא של איינשטיין, ממנו ציטטת רק קטע קטן שמופיע בעמוד 224. אם אינך רוצה להסתפק בהוצאת מילים מהקשרן אני מציע לך ללמוד את הנושא כולו. בכל מקרה, בספר " מה טובו מעשיך ה' " שנערך על ידי פרופסור ברנובר והרב יוסף גינזבורג יש התייחסות לדבריו של פרופסור רייכנבך, תלמידו של איינשטיין, שהסביר את דברי איינשטיין. התייחסתי לכך בספר המצ"ב ובמכתבי אליך מתאריך 25.5.10.
 
אלמד את דברי הרמב"ם ואחזור אליך. אני פה אם יש לך שאלות או השגות.
 
עדי
 
 
מאת:    יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 6.6.10 שעה: 16:14
 
ב"ה
לעדי
שלום וברכה,
 
קראתי את הפרקים ששלחת אלי. יש לי הערות-הארות, ואשלח אותן בהמשך.
 
על מנת להעמיד דברים על דיוקם. אעיר מספר דברים:
 
א.
אתה מצטט את הרבי מליובאוויטש בעמ' 49: "את הסבריו משלים הרבי בהפניה לספר בשם The Philosophy of Space & Time שנכתב על ידי פרופסור האנס רייכנבך, תלמידו ומפרשו של איינשטיין..."
 
הספר שאתה מצטט ממנו "מה רבו מעשיך ה'" - לא נכתב ע"י הרבי מליובאוויטש, אלא ע"י פרופ' ברנובר. אמנם, ברנובר מסכם ומבאר את שיטתו של הרבי, אך, פה ושם הוסיף פרופ' ברנובר תוספת הסבר משלו. וגם בנושא הנ"ל, הוסיף ברנובר, שגם על פי דברי רייכנבך לא ניתן לקבוע מי מסתובב, השמש או כדור הארץ.
 
דברי הרבי במקורם, מובאים בסדרת המכתבים, שהודפסו בעשרות כרכים, הנקראים "אגרות קודש", שם תוכל למצוא במדויק את דבריו של הרבי. מספרו הסידורי של המכתב הוא: א'תתקצו - מודפס באגרות קודש כרך ז' עמ' קלג-קלז. שם מביא הרבי רק את דבריו של איינשטיין. עיין במכתב.
 
בקשר לדברים שכתב ברנובר, אין הוא מסתמך באופן מוחלט על רייכנבך, אלא מביא אותו כדי להראות שאין דבר מוחלט.
 
ב.
אגב, אין צורך לשלוח את ספרו של איינשטיין. ב"ה המאגר שלי במחשב, והספריה שלי מלאים בספרי יהדות ומדע.
 
ג.
הנוסחאות ששלחת אלי, הנני מכיר, אך לא מאתר ויקיפדיה (שאמינותו מוטלת בספק, כי כל מי שיחפוץ יוכל לכתוב ככל העולה על דעתו... כידוע) - אלא מספרי אסטרונומיה מקצועיים. ושוב, אין אני פוסל נוסחאות אלו, אלא שאני מדגיש את גדלותו של הרמב"ם, שנוסחאותיו אמינות ומדוייקות, בתנאים שעמדו לרשותו!!!
 
ד.
כפי שידוע לכל מי שמתעניין במדע, השינויים והתמורות וחילופי שיטות ותאוריות, עומדים ביסודו של המדע. כל מספר שנים, מדענים מחדשים תאוריות חדשות, ואין זה פוגע או מפחית מגדלותם של המדענים הקודמים, כי דור דור ומדעניו. אף אחד לא מעלה על דעתו, לזלזל בגדלותו של פטולומאוס, שהיה מגדולי המדענים בזמנו. כמו כן, לגבי שאר המדענים, העובדה, שמספר שנים לאחר שאיינשטיין פרסם את תורת היחסות, קמה שיטה חדשה של תורת הקוונטים, אין בכך כדי לזלזל בגדלותו של איינשטיין. כמו כן, זה שבשנים האחרונות גילו שיש מהירות גבוהה ממהירות האור, אין הדבר פוגע בגדלותו של איינשטיין. זה דרכו של המדע.
 
ה.
דוגמא נוספת: לפני 4 שנים הוחלט סופית באסיפה של מאות מדענים בתחום האסטרונומיה, שכוכב "פלוטו" אינו נחשב יותר לכוכב לכת. שבעים שנה, חשבו המדענים שכוכב פלוטו הוא כוכב לכת, ולבסוף התברר שאין הוא עומד בקריטריונים של כוכב לכת.
 
ו.
אינני מסכים שבתקופת התלמוד ולאחריו תקופת הרמב"ם חשבו שהגלגלים הם קשיחים. אצטט לך ראשית, דברים שאתה בעצמך הבאת בספרך, אך משום מה כשכתבת את מכתבך הקודם, דלגת על דברי הרמב"ם הרלוונטים לעניינינו.
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ג הלכה ג: "כל הגלגלים אינן לא קלים ולא כבדים ואין להם לא עין אדום ולא עין שחור ולא שאר עינות, וזה שאנו רואין אותם כעין התכלת למראית העין בלבד הוא לפי גובה האויר, וכן אין להם לא טעם ולא ריח לפי שאין אלו המאורעין מצויין אלא בגופות שלמטה מהן".
 
ואצטט עוד ספרים: 
 
ספר מורה הנבוכים חלק שני פרק ד: "כן הגלגל גם הוא יתנועע באמצעות שכל נבדל, ויהיו השכלים הם המלאכים המתקרבים אשר באמצעותם יתנועעו הגלגלים, ומפני שא"א בנבדלים המנין בשום פנים מצד התחלף עצמיהם, שהם לא גוף, יתחייב לפי זה אצלו, שיהיה השם יתברך הוא אשר המציא השכל הראשון, אשר השכל ההוא מניע הגלגל הראשון על הצד אשר בארנו, והשכל אשר יניע הגלגל השני אמנם עלתו והתחלתו השכל הראשון, וכן עד שיהיה השכל אשר יניע הגלגל הסמוך לנו הוא עלת השכל הפועל והתחלתו, ואצלו תכלה מציאות הנבדלים".
 
ספר האמונות והדעות מאמר ו: לרס"ג רבי סעדיה גאון, לפני 1100 שנים:
"כל שכן מי שמכוונין אליו בה. ואם יאמר אומר, למה לא נראה הנפש כשהיא יוצאה מן הגוף? בעבור זכותה והדמותה לאויר בזכותו, כאשר לא נראה הגלגלים בעבור נקיות גרמיהם וזכותם".
 
ז.
הביטוי כ"גלדי בצלים" מופיע לראשונה בספר הזוהר, לפני כאלפיים שנה: ספר הזוהר כרך ג (ויקרא) פרשת ויקרא דף ט עמוד ב: "הדא הוא דכתיב (תהלים קד) עושה מלאכיו רוחות משרתיו אש לוהט, וכלהו רקיעין אלין על אלין כגלדי בצלים, אלין לתתא ואלין לעילא". כוונת הזוהר ברורה, מדובר בגלגלים לא קשיחים, אלא כדוגמת מלאכים, לכן, הם יודעים ומכירים את בוראם. וכמו שלמלאכים אין גוף קשיח, כך לגלגלים אין גוף קשיח.
 
ח.
ספרים רבים כתבו חכמי ישראל במדע, וחבל שאין אתה מתייחס אליהם. מחקר מקצועי ב"מדע יהודי" מצריך להביא את דעתם של רוב חכמי ישראל, במשך הדורות. בפרט, שדברים מופלאים שידעו חכמי ישראל בתקופתם, כשאף אחד מחכמי המדע האחרים לא ידע אותם. (עיין ערך "כימה").
 
אציין מספר ספרים לדוגמא: האמונות והדעות. ספר העיקרים. מורה הנבוכים. נחמד ונעים. ספר הברית. תכונת השמים. ספר אילם להיש"ר דלמדיגו. יסוד עולם. צורת הארץ. שבילי דרקיע. ספר התכונה לר' חיים ויאטל. ספר העיבור. ספר מהלך הכוכבים. ספר החקירה לצמח צדק.
 
ויש עוד רבים, שרצוי מאוד ללומדם ולהתעמק בהם.
 
 
בברכה
יעקב סנגאוי
 
 
מאת:    יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 6.6.10 שעה: 16:55
 
ב"ה

לעדי

שלום רב!

המשך מכתבי הקודם:

כדור הארץ

בספרך, אתה מייחס לחכמי ישראל בתקופת התלמוד, שחשבו בטעות שהארץ היא שטוחה?!

דבר זה אינו מדויק, ואצטט מהמדרש, מהתלמוד, מהזוהר ומדברי חכמי ישראל:

במדבר רבה (וילנא) פרשה יג: "כמה דתימא (מלכים א ז) ויעש את הים מוצק עשר באמה משפתו אל שפתו וגו' וכנגד אותן שלשים אמה שהיה קו הים שעשה שלמה סביב הוסיף על משקל הקערה שלשים שקלים כנגד הים של שלמה הרי ק"ל שקל משקל הקערה כנגד הימים וים של שלמה, מזרק א' כסף כנגד העולם שהוא עשוי ככדור הנזרק מיד ליד למה משקלו שבעים שקל ששלטו שניהם על ע' אומות שהם מסוף העולם ועד סופו ומנין שהים עשוי דוגמת קערה והעולם עשוי ככדור...".
 
זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת ויקרא דף י עמוד א: "ובספרא דרב המנונא סבא, פריש יתיר, דהא כל ישובא מתגלגלא בעיגולא ככדור אלין לתתא ואלין לעילא וכל אינון בריין משניין בחזווייהו משינויא דאוירא כפום כל אתר ואתר וקיימין בקיומייהו כשאר בני נשא".

תלמוד ירושלמי מסכת עבודה זרה פרק ג דף מב: "וחכמים אומרים ... כדור - שהעולם עשוי ככדור, א"ר יונה, אלכסנדרוס מקדון כד בעא מיסק לעיל והוה סלק וסלק סלק עד שראה את העולם ככדור".
 
תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף מא עמוד א: "כדור, שתופש את עצמו תחת כל העולם כולו ככדור".
 
תוספות מסכת עבודה זרה דף מא עמוד א: "ככדור - שהעולם עגול כדאיתא בירושלמי שאלכסנדרוס מוקדון עלה למעלה עד שראה כל העולם ככדור ואת הים כקערה פי' ים אוקינוס שמקיף את כל העולם".

רמב"ן במדבר פרק ז פסוק ב ד"ה או כפי:  "מזרק אחד כסף, כנגד העולם שהוא עשוי ככדור".

רד"ק ישעיהו פרק מב פסוק ה ד"ה רוקע הארץ: "כמו איה אלקי עושי, ישמח ישראל בעושיו: רוקע הארץ - הרקוע היא הפרישה והרדוד כמו וירקעו את פחי הזהב, ורקע ברגליך, והנה הארץ עגולה ככדור והנה האל כשהקוה המים אשר על פני הארץ אל מקום אחד להיות עליה צמחים וכולל אות' במלת וצאצאי' עשה הארץ שהיא היבשה כאילו היא שטוחה לשבת עליה". 

רד"ק תהלים פרק קד פסוק ה ד"ה (ה) יסד: "הוא על מכוניה, שלא תמוט עולם ועד, כי אם תמוט לאחד מן הששה הצדדין תעלה, והאל נתן בטבעה לירד ולא לעלות. וכן מתכונתה שׁיסדהּ עגולה ככדור לפי שהיא בתוך עגולה ואין צורה עומדת בתוך צורה, ואינה נוטה לאחד מן הצדדין אלא צורת העיגול". 
 
מכל הנ"ל עולה באופן ברור - שבתקופת המשנה ובתקופת התלמוד הן הבבלי והן הירושלמי, וכן בתקופת הראשונים, גם לפי חלק הנגלה וגם לפי חלק הנסתר(קבלה) - כולם ידעו שכדור הארץ הוא עגול.
 
בברכה
יעקב סנגאוי
 
 
אל:      יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 7.6.10 שעה: 16:08
 
שלום יעקב,
 
תודה על הערותיך/הארותיך.
 
לא ידעתי שברנובר מביא דברים בשם עצמו אבל עובדה זאת אינה פוגעת בתוקפה של טענתי: כוכבים הנמצאים במרחק העולה על 3.8 שעות אור אינם יכולים להקיף את הארץ בפחות מ-24 שעות ולכן אין שום תוקף לראית העולם הרמב"מית שמציבה את הארץ במרכז ואת כוכבי השבת בגלגל השמיני.
 
לא ברורה לי כוונתך בהדגשת גדולתו של הרמב"ם שנוסחאותיו אמינות ומדויקות בתנאים שעמדו לרשותו. אם הרמב"ם היה עוד מדען שפיתח נוסחאות מדויקות לתקופתו הרי שיש להתייחס אליו כמו לשאר המדענים שנשכחים מאחור כשהמדע מתקדם הלאה. אם, מצד שני, הרמב"ם משקף תורה אלוהית, ודאית ונצחית אזי נרצה לדעת מדוע האל העניק לנו את הנוסחאות המסורבלות בהם השתמש הרמב"ם ולא את הנוסחאות הפשוטות שמשמשות את המדע המודרני?   
 
אין זה נכון שהשינויים והתמורות וחילופי שיטות ותיאוריות עומדים ביסודו של המדע. למדע, בניגוד לדת, אין פרות קדושות והוא מוכן לשחוט כל תיאוריה ברגע שמתגלים ממצאים שסותרים אותה. לעיתים מאד נדירות המדע באמת נאלץ לפסול תיאוריה שלמה אבל ברוב המקרים הוא רק מרחיב אותה לטריטוריות חדשות. אנחנו עדיין משתמשים בחוקים שניוטון וקפלר פיתחו במאה השבע עשרה וברוב חוקי הטבע שפותחו מאז. תורתו של איינשטיין לא פסלה את המכניקה של ניוטון אלא רק הרחיבה אותו למהירויות גבוהות ולגופים מאסיביים ובאותו אופן התורה הקוואנטית הרחיבה את הפיסיקה האיינשטיינית לתחומים התת-אטומיים. נוסחאותיו של ניוטון עדיין תקפות במצבים קלסיים, אלו של איינשטיין במצבי קצה מסוימים ואלו של שרדינגר בתחומים התת-אטומיים ואף תיאוריה לא נפסלה עקב ממצאי רעותה.
 
בדומה, עליך להסיר דאגה מליבך בכל הנוגע למהירות האור. אף אחד לא גילה שאינפורמציה, ועל אחת כמה וכמה חומר בעל מסה, מסוגלים לנוע במהירויות גבוהות ממהירות האור בעולם המוכר לנו וככל הנראה אף אחד גם לא יגלה זאת לעולם. המיתוס של שבירת מהירות האור אומץ אך ורק על ידי חסידי חב"ד ולא תמצא אותו בשום פרסום אמין אחר. עם זאת, ייתכן מאד שכשם שתורת ניוטון לא התאימה למצבי קיצון דוגמת מהירויות גבוהות גם תורת איינשטיין אינה תקפה במצבים קיצוניים דוגמת אלו ששררו בשברירי השנייה הראשונים לאחר המפץ הגדול. בבא היום המדע אולי יפתח פיזיקה של המפץ הגדול ובה, מי יודע, מחסום מהירות האור אולי ישבר. גם במקרה זה התנאים למהירויות אור גבוהות נעלמו כהרף עיין ושברירי שנייה ספורים לאחר המפץ הגדול הפיזיקה החדשה התמזגה עם הפיזיקה האיינשטיינית ומהירות האור נחסמה לנצח. אדרבה, אם ימצא מאן דהו שיצליח להוכיח שהאור, בתנאים השוררים היום בעולם, מסוגל לנוע בואקום במהירות של יותר מ-300,000 קילומטרים בשניה אזי גדולתו של איינשטיין דווקא כן תיפגע והתיאוריה שלו תושלך לפח האשפה של ההיסטוריה.  
 
גם הדוגמה של כוכב הלכת פלוטו אינה מוכיחה דבר. ממצאים חדשים והגדרות חדשות שינו את סיווגו של פלוטו מבלי לפגוע באף תורה מדעית ואף מדען אינו צריך להרגיש כל פגיעה במעמדו או בתיאוריות שהוא אימץ לעצמו.
 
חבל להשקיע כל כך הרבה מאמצים בניסיון להוכיח שהרמב"ם ראה בגלגלים רק מסלולים ולא גופים מוחשיים. התיאוריה האריסטוטלית/תלמאית מתבססת על מוחשיותם של הכדורים והרמב"ם לא חידש דבר בעניין זה. דנתי בנושא בפרקים ששלחתי אליך ואם תרצה תוכל למצוא חיזוק לטענותיי גם בקטעים הבאים:
 
 *
כל מה שברא הקב"ה בעולמו נחלק לשלשה חלקים: 1) מהן ברואים שהן מחוברים מגולם וצורה והם הווים ונפסדים תמיד כמו גופות האדם והבהמה והצמחים והמתכות, 2) ומהן ברואים שהן מחוברים מגולם וצורה אבל אינן משתנין מגוף לגוף ומצורה לצורה כמו הראשונים אלא צורתן קבועה לעולם בגולמם ואינן משתנין כמו אלו והם הגלגלים והכוכבים שבהן ואין גולמם כשאר גולמים ולא צורתם כשאר צורות 3) ומהן ברואים צורה בלא גולם כלל והם המלאכים שהמלאכים אינם גוף וגויה אלא צורות נפרדות זו מזו.
(משנה תורה, הלכות יסודי תורה ב:ג) – ניתן להבין שלמלאכים אין גולם (=חומר) אבל לכוכבים ולגלגלים דווקא יש.
 
 *
הגלגלים הם הנקראים שמים ורקיע וזבול וערבות והם תשעה גלגלים.
(משנה תורה, הלכות יסודי תורה ג:א) - כשם שבמקורותינו כל הרקיעים הללו הם חומריים, שהרי יש בהם אוצרות אש וברד, אבני ריחיים, מן ועוד הרבה דברים שאני מתעצל לאתר במדויק, כך גם הגלגלים חייבים להיות בעלי חומר.
 
 *
ברא האל למטה מגלגל הירח גולם אחד שאינו כגולם הגלגלים וברא ארבע צורות לגולם זה ואינן כצורת הגלגלים.
(משנה תורה, הלכות יסודי תורה ג:י) - הגולם התת-ירחי אינו דומה לזה של הגלגלים בהם ניתן למצוא רק את יסוד האתר הנצחי.
 
 *
היסוד הראשון: ... ואין האחדות והאדנות אלא לו לבד הש"י שמו כי הוא מסתפק במציאותו ודי לו בעצמו ואין צריך במציאות זולתו, וכל מה שזולתו מן המלאכים וגופי הגלגלים ומה שיש בתוכם ומה שיש למטה מהם הכל צריכין במציאותם אליו, וזה היסוד הראשון מורה עליו דיבור אנכי ה' אלהיך.
(פירוש המשניות - מסכת סנהדרין פרק י) – לגלגלים, מה נעשה, יש גופות.
 
 *
והגשם החמישי מקיף באש; והוא כדורים רבים, אחד תוך שני, אין פנוי ביניהם ולא ריקות כלל, אלא הקפתם מתוקנת, מדובקים אחד באחד; כולם מתנועעים תנועה סיבובית שוה, אין מהירות בדבר מהם ולא איחור - רצוני לומר, כי כל כדור מהם לא ימהר פעם ויאחר פעם אחרת, אבל כל אחד דבק לטבעו במהירותו ואפני תנועתו. אלא אלו הכדורים, קצתם יותר ממהר התנועה מקצתם. והממהרת תנועה מכולם היא תנועת הגלגל המקיף בכל, והוא אשר יתנועע התנועה היומית ויניעם כולם עמו תנועת החלק בכל, שהם כולם - חלקים בו. ונקודות מרכזי אלו הגלגלים משתנות, מהם - מי שמרכזו מרכז העולם, ומהם מי שמרכזו יוצא ממרכז העולם; ומהם - מי שיתנועע תמיד תנועתו המיוחדת בו מן המזרח אל המערב, ומהם - מי שיתנועע תמיד מן המערב אל המזרח. וכל כוכב שבאלו הכדורים הוא חלק מן הגלגל אשר הוא בו עומד במקומו. ואין לו תנועה מיוחדת בו, אולם יראה מתנועע בתנועת הגשם אשר הוא חלק ממנו. וחומר זה הגשם החמישי בכללו, המתנועע בסיבוב, אינו כחומר גשמי הארבעה יסודות אשר בתוכו. ומספר אלו הכדורים המקיפים בעולם אי אפשר, בשום פנים ולא בשום ענין, שיהיה פחות משמונה עשר כדור; ואמנם אם מספרם יותר, הוא אפשר ויש בו עיון. אמנם אם יש שם גלגלי הקפות - והם אשר אינם מקיפים את העולם - יש בו עיון. ... אבל הגופים ההם העגולים הם חיים בעלי נפש, בה יתנועעו, ואין התחלת מנוחה בהם כלל, ולא שינוי ישיגם אלא בהנחה, בהינותם מתנועעים בסיבוב; אבל אם יש להם שכל שיצירו בו, אין זה מבואר אלא אחר עיון דק. - וכשיתנועע הגשם החמישי בסיבוב בכללו תמיד, תתחדש ביסודות מפני זה תנועה הכרחית, יצאו בגללה ממקומותם ... וכמו שבגוף האדם אברים ראשיים ואברים שהם תחת יד הראשיים, צריכים בעמידתם להנהגת האבר הראש אשר ינהיגם, כן בעולם בכללו - חלקים ראשיים - והוא הגשם החמישי המקיף - וחלקים שתחת יד הראשיים, צריכים למנהיג - והם היסודות ומה שיורכב מהם.
(מורה נבוכים - חלק א פרק עב) – כאמור, מעל לגלגל הירח ניתן למצוא רק את הגשם החמישי, הלא הוא האתר הנצחי הנקרא בלועזית Quintessence.
 
 *
ופנים אחרים, והם יותר נאותים, וזה, כי כבר התקיים והתאמת אצל מי שנתפלסף והעמיק בדעות הפילוסופים, כי הגלגלים אמנם יאמר עליהם "גשם" ועל אלו הגשמים החמריים בשיתוף גמור, שאין זה החומר - החומר ההוא, ולא אלו הצורות - הצורה ההיא; אבל החומר והצורה נאמרים עוד על אשר הנה ועל הגלגלים בשתוף - ואף על פי שהגלגל בלא ספק בעל מרחקים - שאין גוף המרחקים הוא הגשם, אבל הגשם הדבר המורכב מחומר וצורה. ואם נאמר זה בחוק הגלגל, כל שכן שיאמר אותו המגשים באלוה! שהוא יאמר, הוא גשם בעל מרחקים, אלא שעצמו ואמתתו ועצמותו לא ידמה לו דבר מגשמי הנבראים, ואמנם יאמר עליו ועליהם "גשם" - בשתוף, כמו שיאמר עליו ועליהם "נמצא" - בשתוף, אצל המאמתים. ולא יקבל הטוען בהגשמה - היות הגשמים כולם מחוברים מחלקים דומים; אבל יאמר, האלוה בורא אלו הגשמים כולם, והם מתחלפים העצם והאמיתות; וכמו שאין גשם הצואות אצלו הוא גשם כדור השמש, כן יאמר שאין גשם האור הנברא - רצוני לומר, ה'שכינה' - הוא גשם הגלגלים והכוכבים, ולא גשם ה'שכינה' או 'עמוד הענן' הנברא הוא גשם האלוה ית' אצלו. אבל יאמר, הגשם ההוא הוא העצם השלם הנכבד אשר לא הרכב כלל ולא השתנה ואי אפשר השתנותו, אבל כן התחיב מציאות זה הגשם חיוב מתמיד, והוא יפעל כל מה שזולתו כפי רצונו וחפצו. ואיך יסתר זה הדעת העלול בדרכיהם המופלאות אשר הודעתיך אותם?
( מורה נבוכים - חלק א הדרך השני) – הקטע סתום ואם תרצה אבאר אותו עבורך.
 
 *
ואמנם הפנים השלישיים - והוא שיהיה מניע הגלגל כח מתפשט בו - הם גם כן שקר, כמו שאספר. כי הגלגל - גשם, והוא מגיע אל תכלה בהכרח, כמו שקדם בהקדמה הראשונה;
(מורה נבוכים - חלק ב פרק א)
 
באשר לספרים שמנית – את רובם קראתי ואני יכול להוסיף לרשימה עוד ספרים תורניים רבים ששכחת להזכיר. עם זאת, הספרים שמנית מתבססים על ומסבירים את תורת הרמב"ם ואין כל צורך לקרא את אותם הרעיונות בניסוחים שונים. כנגד הספרים הללו אוכל למנות אלפים ורבבות של ספרים לא תורניים שיתנו לך הסבר מקיף יותר לא רק על התורה האריסטוטלית/תלמאית/רמב"מית אלא גם על הרקע לתורתם ועל החידושים המדעיים שדחקו תורה זאת מהקונסנזוס המדעי לתחומם הבלעדי של חסידי חב"ד.
 
אשמח לשמוע ממך,
 
עדי אביר
 
 
אל:      יעקב סנגאוי This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
תאריך: 16.6.10 שעה: 20:57
 
יעקב,
 
הנושא הטריד אותי ולכן חקרתי אותו יותר לעומק. להלן מה שלמדתי:
 
אכן נערכו ניסויים בהם העבירו קרן אור דרך תמיסות מיוחדות שדוחסות את גלי האור. במהלך הדחיסה מרכזו של הגל נע קדימה ומהירות תנועת מרכז הגל בעת דחיסתו מצטרפת למהירות הגל עצמו ולכן ניתן לומר שמרכז הגל נע במהירות גבוהה ממהירות האור, לעיתים כדי מאות מונים. בתור תרגיל זה יפה אבל אין לראות בכך פריצה של המחסום משום שהכלל אומר שאינפורמציה אינה מסוגלת לנוע בואקום במהירות של יותר מ-300,000 קילומטר לשנייה. במקרה זה האינפורמציה נישאת על ידי תחילת הגל ולא על ידי מרכזו. תחילתו של הגל אינו משתתף בתהליך הדחיסה ולכן הוא מגיע ליעדו, ומעביר את האינפורמציה שהוא נושא, במהירות הסטנדרטית, היינו, לכל היותר 300,000 קילומטר לשניה.
 
אם כך הדבר הרי שהכוכבים אינם יכולים לנוע יותר ממהירות האור וממילא נאלץ להודות שהרמב"ם והרבי מליובאוויטש טעו.
 
מכאן הסק את המסקנות המתאימות לך.
 
עדי  
 
 
טעיתי? עיוותי? השמטתי? סילפתי? שכחתי? הולכתי שולל? לא הבנתי? לא הצגתי תמונה מלאה? בתחתית הדף תוכלו להעיר על המאמר ולכתוב כל העולה על רוחכם. אינכם צריכים להרשם מראש ואינכם צריכים אפילו להזדהות בשמכם האמיתי. עם זאת, אודה לכם אם תפנו את ההשמצות והתשבחות למדורים המתאימים בפורומים.
 
נקרא 10895 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

20 תגובות

 • קישור לתגובה חמישי, 28 אפריל 2022 20:49 הוסף ע״י עדי אביר

  יהודי מאמין,

  מבלי להיכנס למובאות אלו או אחרות, הרמב"ם היה פילוסוף אריסטוטלי ונתקשה למצוא בכתביו אמירות שסותרות את התורה האריסטוטלית. אריסטו האמין שהארץ נמצאת במרכזם של תשעה כדורי בדולח, אותם חכמי ישראל כינו בשם 'גלגלים', שעוטפים האחד את השני. בכל אחד מהכדורים הללו שובץ אחד או יותר מגרמי השמיים. האל האריסטטלי היה צורה טהורה שנמצאת מחוץ למערכת הגלגלים. נפשו של הגלגל התשיעי ערגה לאלוהים ולכן הוא ניסה להתקרב אליו אבל צורתו העגולה אפשרה מנעה ממנו לנוע ואילצה אותו לחוג בצורה מעגלית. הגלגל התשיעי התחכך בגלגל השמיני והעניק לו את התנועתיות שאפשרה גם לו לחוג סביב צירו. הגלגל השמיני העניק את התנועתיות לגלגל השביעי, השביעי לשישי וכך הלאה עד לכדור הבדולח הראשון בו שובץ הירח.

  ברור שמדובר בכדורים חומריים כי התנועתיות נגרמת, לשיטתו של אריסטו, עקב חיכוך כל אחד משמונת הכדורים החיצוניים בכדור שמתחתיו. בעוד שבעולם התת-ירחי ניתן היה למצוא ארבעה יסודות (אדמה, מים, אוויר ואש) הרי שהגלגלים וגרמי השמים נבנו מיסוד חמישי הנקרא בדולח או אתר (באנגלים quintessence - המהות החמישית) אותו הרמב"ם מתאר בפרק הרביעי של ספר המדע של היד החזקה.

  על התורה האריסטוטלית/רב"מית כתבתי לא מעט:

  https://1vsdat.org/index.php/2010-07-21-07-41-39/2012-01-17-13-51-19/item/1666-%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%93%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA

  https://1vsdat.org/index.php/2010-07-21-07-44-28/2010-08-18-13-25-47/item/186-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95-%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A8-%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA

  https://1vsdat.org/index.php/2010-08-24-09-51-15/2012-08-27-11-25-49/item/477-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA


  בברכה,

  עדי אביר

 • קישור לתגובה חמישי, 28 אפריל 2022 04:06 הוסף ע״י יהודי מאמין

  כעת ראיתי בתשבת שאלות לרמב"ם באגרת לר' חסדאי הלוי ממצרים ובאגרת לקהל חכמי מארשלי"א שכותב הרמב"ם שהכוכבים בעלי נפש ודעה. ובאגרת זו אחרונה שהוא ע"פ חכמי הפילוסופים ואין חכמי ישראל חולקים בזה יעויין שם.
  וראיתי היכן שהוא שהרב קאפח כתב בפירוש שהרמב"ם חזר בו, וכן זכור לי שראיתי פעם במהדורת מקבילי, ואין לי פירוש הרב קאפח כאן לבדוק המקור.

 • קישור לתגובה חמישי, 28 אפריל 2022 02:42 הוסף ע״י יהודי מאמין

  איני מכיר את הנושא די צורכו, אבל לפי הבנתי בציטוטי הרמב"ם שהבאת מובן שאין הגלגלים חומר הניתן למישוש, אין גופם ככל המציאות הגשמית הידועה לנו אלא מציאות אחרת ,שונה. אכן, לשיטת הרמב"ם הגלגלים הם מציאות נבדלת, ואף בעלי דעה והשכל, מה שהמדע המודרני לא מכיר בו כלל. אמנם, נראה שעיקר מה ששולל המדע הוא לומר שהגלגלים הינםם מציאות מוחשית הניתנת למישוש, וזאת אף הרמב"ם לא סבר.
  דרך אגב, זכור לי שבאחד מאגרותיו חזר בו הרמב"ם מכך שהגלגלים בעלי דעה והשכל.

 • קישור לתגובה שלישי, 01 ינואר 2019 11:56 הוסף ע״י עדי אביר

  שלום,

  גם לאחר שהסברת לי את דבריך בפעם האחרונה עלי לפסול אותם לחלוטין. לא אעצר כדי להסביר לך עקרונות פיזיקליים אבל עליך להאמין לי שהתעמקות נוספת רק תועיל לך. אני מעריך אדם שמנסה להתעמת לבד עם חומר די מסובך אבל במקרים מסויימים יש לקבל הנחייה ראשונית ממישהו שמבין את הנושא טוב ממך.

  למהירות האור אין שום קשר להגדלת או הקטנת פערים וחבל שאתה מנסה להגן על עמדותיך באמצעות טיעונים לא רלוונטיים.

  מצטער. אני לא מגיב במייל. רק באתר.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שלישי, 01 ינואר 2019 11:39 הוסף ע״י שלום

  עדי שלום,

  אנסה בפעם האחרונה להסביר את דבריי.

  אם אנחנו מניחים אשר מהירות האור תישאר קבועה ביחס למהירותנו אנו, זאת אומרת: אם אני עומד ולא זז, הרי שכדי להגיע למהירות האור עלי להגביר את מהירותי בc; אם אני נע במהירות של אלף מיילים לשעה, ההבדל בין מהירותי למהירות האור יישאר עדיין c; הרי שגם אם אני נע במהירות c הרי שבכדי להשיג את מהירות האור יהיה עלי עדיין להגביר את מהירותי בc! אם כן, מהי המשמעות לזה שאי אפשר לשבור את מהירות האור? הרי ככל שמהירותי תגבר, כך תגבר יחסית אליה מירות האור!

  אלא שהכוונה כשאומרים שאי אפשר לשבור את מהירות האור, היא שאי אפשר להגדיל או להקטין פערים בין עצמים במהירות יתרה מזו של מהירות האור.

  יהיו כאלה שיגידו לך, אשר מיכלסון מורלי מוכיח אשר הארץ אינה נעה. הנחה כזאת תהיה שגויה בהחלט, מכיון שמיכלסון-מורלי מלמד אותנו בעיקר על אופן תנועתו של האור. אבל הוא מלמד אותנו גם, שלגבי האור אנחנו לעולם איננו זזים, ואנחנו יכולים לזוז רק לגבי עצם אחר.

  בימים האחרונים היתה לי גישה בלתי מוגבלת למחשב, מעתה לאו דווקא שתהיה לי וגם זמני יהיה מוגבל יותר. ועל כן אחזור שוב על בקשתי, באם לא קשה לך מדי להגיב לי באימייל.

  ש.פ.

 • קישור לתגובה שלישי, 01 ינואר 2019 08:26 הוסף ע״י נמרוד

  נמרוד,

  תגובתה נגזרה והודבקה מהאתר החרדי 'דרשו'. כללי האתר אוסרים הדבקת העלאת תבנים שנלקחו מאתרים אחרים, בעיקר חרדיים, ולכן תגובתך נמחקה. אשמח לפרסם תוכן אורגינלי שלך אך אמחוק מייד, וללא כל התראה, תגובות נוספות שתילקחנה מאתרים תורניים.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שני, 31 דצמבר 2018 15:57 הוסף ע״י עדי אביר

  שלום,

  אני לא בטוח שלמיכלסון- מורלי יש יותר מידי קשר לנושא אבל אני מסכים אתך שמהירות האור היא תמיד קבועה. זאת הסיבה שכוכבים מרוחקים אינם יכולים לחוג סביב הארץ.

  נראה לי שבאמת לא הבנתי את דבריך, למרות שמאד ניסיתי.

  אריסטו קבע שאת הארץ עוטפים כדורים קשיחים שעשויים מ'יסוד חמישי' (Quintessence) כשבעולם התת-ירחי יש ארבעה יסודות אחרים: אדמה, מים, אויר ואש. המונח Quintessence תורגם לעברית כ'בדולח' או 'אתר' ואין לו קשר לאתר בתוכו הגופים היו אמורים לנוע במאה התשע עשרה. ראה הערך המתאים בויקיפדיה:
  https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%AA%D7%A8_(%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94)

  הגר"א הוא בן המאה השמונה עשרה. במאה השמונה עשרה, שלוש מאות שנה לאחר ימיו של קופרניקוס, כולם כבר ידעו שסביב הארץ לא חגים כדורים קשיחים ולכן כל הפרשנים ניסו להדחיק את הנושא ולהפוך את כדורי הבדולח למסלולים או לאוויר כלשהו. בימי הרמב"ם עדיין חשבו במונחים אריסטוטליים ולכן ספר היד החזקה וספר מורה נבוכים מכילים מושגים ותיאורים שנלקחו מהתורה האריסטוטלית שמסתמכת על גלגלים חומריים. הרמב"ם עצמו קובע ביד החזרה, פרק ג' סעיף י': ' ברא האל למטה מגלגל הירח גולם אחד שאינו כגולם הגלגלים' וברור שלגלגלים יש גולם, היינו חומר, והם אינם סתם מסלולים. גם חב"ד מנסה להרחיק את המבוכה אבל טענותיה אינן נכונות – אריסטו, תלמי התוכן והרמב"ם הסתמכו כדורי בדולח קשיחים בתוכם שובצו השמש, הירח ושאר גרמי השמים. הכדורים הללו סובבים סביב הארץ ונושאים איתם את גרמי השמים ששובצו בהם.

  חכמי ימי הביניים גם השוו בין הכדורים האריסטוטליים לרקיעים השונים שהם מצאו במקורותינו. הרקיעים הללו, בדומה לרקיע של ספר בראשית, הם קשיחים לחלוטין וברור שחז"ל חשבו שגם ה'כדורים' הם קשיחים.

  בימינו אנחנו יודעים שהתורה האריסטוטלית פשטה את הרגל אבל הרמב"ם חשב 'אלהי העולם אדון כל הארץ והוא המנהיג הגלגל בכח שאין לו קץ ותכלית בכח שאין לו הפסק שהגלגל סובב תמיד' וקבע 'וידיעת דבר זה מצות עשה'. בימיו של הרמב"ם התורה האריסטוטלית שלטה בכיפה ולכן חב"ד הפך אותה לחלק מבשרה של היהדות. כיום היא חסרת ערך ורק בחב"ד ממשיכים לשמור לה אמונים.

  אני התייחסתי בפרוטרוט לקוסמולוגיה של אריסטו והרמב"ם במאמרים הבאים:

  ההשפעה האריסטוטלית:
  http://1vsdat.org/index.php/2010-08-24-09-51-15/2012-08-27-11-25-49/item/477-%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA

  הקוסמולוגיה החדשה של הרבנים:
  http://1vsdat.org/index.php/2010-07-21-07-41-39/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/item/1732-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D

  הרקיע שנופל על ראשי הרבנים:
  http://1vsdat.org/index.php/2010-07-21-07-41-39/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/item/1674-%D7%94%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A2-%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D

  מושגי התורה האריסטוטלית:
  http://1vsdat.org/index.php/2010-07-21-07-41-39/2012-01-17-13-51-19/item/1666-%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%93%D7%AA%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA

  האמת אינה זקוקה לתחזוקה:
  http://1vsdat.org/index.php/2010-07-21-07-41-39/2012-01-17-13-51-19/item/1325-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%96%D7%A7%D7%95%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A7%D7%94


  בהצלחה,

  עדי אביר

 • קישור לתגובה ראשון, 30 דצמבר 2018 03:18 הוסף ע״י שלום

  עדי.

  מיסודות תורת היחסות (והוכח על ידי נסיון מיכלסון-מורלי), אשר לא משנה באיזה מהירות אתה נע, מהירות האור תישאר c יחסית אליך, ואין אפשרות לשום עצם להתרחק/להתקרב אליך במהירות יותר גדולה.

  כלל לא הבנת (וכנראה לא טרחת לנסות להבין) את מה שאני התכוונתי במונח "סימטרי".

  לגבי המחלוקת אם "גלגל קבוע ומזל חוזר", לא כך הבין את הענינים הגר"א למשל; אשר הסביר שברגע שאומרים זה אין צורך להגיע ל"גלגלים יוצאים" וכו', מכיון שזה יוצר גלגלים מיותרים וכו'. לפי איך שאתה מבין, הרי בכל אופן היו אותו סכום גלגלים מכיון שהמזל קבוע במסלולו.

  ועדיין לא הבנתי איך הסקת מזה שהם קשיחים כזכוכית? וכי אם נחלקו פעם מדענים (שחשבו שיש אָתֶר) אם הארץ נעה יחד עם האָתֶר או שהאתר הוא קבוע, זאת אומרת שהם חשבו שהאתר הוא כדור בדולח?

 • קישור לתגובה שישי, 28 דצמבר 2018 15:47 הוסף ע״י עדי אביר

  שלום,

  אני חושב שהבנתי טוב מאד את מה שכתבת. אני גם בטוח שאתה הבנת טוב מאד את דברי רבניך אבל אני גם חושב שפיזיקה צריך ללמוד ממורים בעלי תואר במדעים ולא מבעלי תואר 'רב'. הרבי מליובאוויטש, במטרה להצדיק את האמונה בארץ מרכזית סביבה נעים כל שאר גרמי השמים, קבע שתורתו של איינשטיין אומרת שהכול יחסי בעולמנו ולכן יש שוויון בין שמש שנעה סביב ארץ מרכזית לבין ארץ שנעה סביב שמש מרכזית. זה מדע תורני ולא מדע מדעי ואין בו דבר זולת אחיזת עיניים. למיטב ידעתי חב"ד היא היחידה שנכנסה לסמטה זאת וכל שאר החרדים מעדיפים להתעלם מהבעיה ולקבוע שהרבנים יודעים על מה שהם מדברים בעוד שהמדע טועה לחלוטין.

  תנועה היא המעבר מנקודה אחת לשנייה. כל גוף שנע סביב גוף אחר חייב לעבור מנקודה אחת לנקודה אחרת, ללא תלות במיקומו של הגוף המרכזי, ולכן גם הוא נע במרחב. הגוף המקיף אמנם נע במסלול אליפטי, ולא בקווים ישרים, אבל אין לכך שום שייכות למהירותו.

  התנועה הסיבובית גם אינה יכולה להיות סימטרית – כפי שתוכל להיווכח בעצמך בפעם הבאה שתראה מישהו מניף תרנגול כפרות סביב ראשו. החסיד הוא שמניף את התרנגול ולא להיפך. אמנם נכון שחוק מאך קובע שבחושך מוחלט התרנגול אינו יכול להבחין בהבדל, והוא עלול לחשוב שהוא זה שמסובב את המאמין שמחזיק ברגליו, אבל טעותו תנבע מכך שיש סימטריה בין כוחות צנטריפוגליים לכוחות צנטריפטליים. התנועה הסיבובית עצמה אינה יכולה להיות יחסית במובן זה שאם גוף אחד נע סביב השני גם הגוף השני חייב לנוע סביבו. לא ניתן לגזור את המילה 'יחסי' מהמושג 'תורת היחסות' ולדברי הרבי אין שום משמעות בעולם הריאלי.

  כיוון שכל כוכב שחפץ להקיף את כדור הארץ חייב לנוע מרחקים גדולים מאד, וכיוון שאנו מגדירים מהירות כיחס בין מרחק לזמן, עלינו להסיק שכל עצם שעובר מרחקים אסטרונומיים בזמן קצר חייב לנוע במהירויות שעולות על מהירות האור. איינשטיין קבע שאף גוף גשמי אינו יכול לנוע במהירויות גבוהות ממהירות האור וכל גוף שמקיף את כדור הארץ חייב, אף הוא, להישמע לכלל זה.

  אני לא קוטל את דברייך בזלזול. אני שולל אותם לחלוטין משום שהם אינם נכונים. אדרבה, אשמח אם תפנה אותי למקור לא-תורני שמאשש את דבריך בעוד שכל ערך בויקיפדיה שדן בנושא יאשר את דבריי. עליך להבין שה'מדע' שרבניך לימדו אותך לא נועד לחשוף בפניך אמיתות פיזיקליות ותפקידו היחיד הוא להגן על הדת שלהם ולמצוא אחיזות עיניים שיאפשרו להם להצדיק את המשמעויות פשוטות של התנ"ך, התלמוד, האגדה הרבנית והרמב"ם. הקביעה המדעית שהארץ נעה סביב השמש והקביעה התורנית שהשמש נעה סביב הארץ אינם שקולים זה לזה ודווקא תורת היחסות הכללית של איינשטיין מוכיחה זאת בצורה הטובה ביותר.

  רבי עקיבא הגדול התעסק בעניינים בהם הוא לא הבין די צרכו ולכן רבי אלעזר בן עזריה אמר לו 'עקיבא, מה לך אצל הגדה? כלך מדברותיך אצל נגעים ואהלות' ורבי יוסי הגלילי גער בו 'עד מתי אתה עושה שכינה חול?' רבני חב"ד הם לבטח מומחים לחבדיות ואין לי ספק שהם מבינים גם בחסידות, ואולי אפילו בקבלה, אבל עליהם לעסוק רק בדברים שבהם יש להם מושג כלשהו ולא לפלוש לתחומים בהם אין להם שום קורטוב של הבנה - שאם לא כן הם יעשו מעצמם צחוק ומהשכינה חול.

  המושג 'גלגל קבוע ומזל חוזר' אינו מלמד שחכמיך חשבו שהגלגלים אינם קשיחים. להיפך, הביטוי מתמצת את הקוסמולוגיה התנכית שאומצה על ידי התנאים הראשונים. הגלגל הקבוע הוא הרקיע הקשיח שנוצר ביום השני לבריאה והמזלות הם הכוכבים שנעים במסילותיו. לעומתם, חכמי האומות, והרמב"ם, חשבו שאת הארץ מקיפים כדורי בדולח, קשיחים אך שקופים, שסובבים סביב צירם ונושאים עימם את כל גרמי השמים - לכן 'גלגל חוזר ומזלות קבועים'.

  אני הסברתי את עמדתי לגבי השימוש שהרבי עושה בתורת היחסיות במאמר בשם 'מלחמת המאסף של הרבי מליובאוויטש' ובטוחני שתמצא בו עניין. תוכל למצוא אותו בכתובת:
  http://1vsdat.org/index.php/2010-07-21-07-41-39/2010-07-22-13-15-16/2010-07-27-19-16-10/item/183-%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%A3-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%91%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%A9

  בכל מקרה, אני מאחל לך שייצא לך פעם ללמוד פיזיקה גם מאנשים שהוסמכו לכך כדי שתיווכח שרבניך טועים, מטעים וברוחו של רבי אליעזר, גם מרחיקים אותך מההיגיון.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שישי, 28 דצמבר 2018 07:35 הוסף ע״י שלום פ.

  שלום עדי.

  אתה לא הבנת אל נכון את מה שכתבתי, אנסה להסביר שוב:

  על פי תורת היחסות של איינשטיין, "תנועה" פירושה "שינוי מרחק של עצם אחד מעצם אחר". זאת אומרת, שבאם לא משתנה המרחק מעצם אחר, אין כל מניעה לשבור את מהירות האור, מכיון שמהירות האור לא נשברת כלל. הסתכלות זאת מחייבת שהכל הוא סימטרי, זאת אומרת: לא ייתכן לומר שאם הכוכבים זזים אזי הם שוברים את מהירות האור, אך אם הארץ נעה אין היא שוברת את מהירות האור; מכיון שהמרחק המשתנה הוא באופן וודאי אותו מרחק, וכמו שהכוכב משנה את מרחקו מכדור הארץ, כך כדור הארץ משנה את מרחקו מהכוכב.

  במילים אחרות: לאף אחד לא איכפת אם הכוכב נע במהרות כפולה ומכופלת ממהירות האור בשמים ללא שינוי מרחק ממשהו אחר, וזאת לא כי '''במציאות''' זה לא אפשרי, אלא מכיון שגם '''בתיאוריה/במחשבה''' זה לא אפשרי, מכיון שכל ההגדרה של תנועה היא שינוי מרחק ממשהו אחר.

  ועל כן, אין כל בעיה בכוכבים שמסתובבים במרחק ממנו במהירות שיא, כל זמן שהמרחק בינינו לבינם (או בינם לבין עצם אחר) אינו משתנה יותר מהר ממהירות האור.

  (אגב, אבקש שלא "תקטול" את מה שכתבתי כאן בזלזול לפני שתבדוק את הדברים, אני בדקתי את הענין שוב לפני שכתבתי מה שכתבתי ולהבנתי הדלה אינני טועה).

  אגב, אני מבין היטב את הפירוש ב"גלגל קבוע ומזל חוזר", כתבתי רק מכיון שאתה כותב בפסקנות שדעת חכמינו היא שהיו גלגלים קשיחים, והבאתי מקור שלאו דוקא כך.

  שלום פ.

 • קישור לתגובה רביעי, 26 דצמבר 2018 10:38 הוסף ע״י עדי אביר

  שלום,

  אין שום אפשרות לשבור את מהירות האור. מידת הזמן משתנה אבל מהירות האור נשארת קבועה לנצח. תניח שאתה יושב על קרן אור ומאיר בפנס בכיוון התנועה שלך. האם לדעתך אור הפנס ינוע במהירות כפולה ממהירות האור? מסתבר שלא. אור הפנס ינוע במהירות האור אבל הזמן יעמוד מלכת לכן הוא ינוע במהירות של 300,000 קילומטר לשנייה כאשר השנייה תימשך לנצח.

  אנו יודעים שהיקף המעגל שווה לפעמיים הרדיוס (המרחק) כפול הקבוע 'פיי' שערכו הוא 3.1417 לערך. אם כוכב שנמצא 5 שעות אור מאתנו ירצה להקיף את הארץ הוא יהיה חייב לעבור כ-31.4 שעות אור במהלך 24 שעות, כלומר, 1.3 שעות אור בשעה. זה בלתי אפשרי. שום גוף בעל מסה אינו מסוגל לנוע מהר יותר ממהירות האור, ללא קשר למערכת הצירים בה הוא נע. עתה צא וחשב באילו מהירויות חייבים לנוע כוכבים שנמצאים מיליוני שנות אור מאתנו.

  אנו רואים את הגופים הללו נעים סביב הארץ כי הארץ סובבת סביב צירה. הכוכבים אינם משנים את מקומם יחסית לארץ. רק נדמה לנו שהם נעים. זאת אשליה אופטית.

  הרבנים מספרים לתלמידיהם שכל התנועה היא יחסית ושאם כדור הארץ מסתובב הוא מסובב את כל היקום. אלו הן אחיזות עיניים חסרות כל משמעות. ככב שמקיף את הארץ חייב לנוע במרחב והתנועה הזאת מוגבלת למהירות האור ולכן גוף גשמי שנמצא במרחק שעולה על 3.8 שעות אור לעולם לא יצליח להקיף את הארץ ב-24 שעות או פחות.

  המחלוקת התלמודית לגבי גלגל קבוע ומזלות חוזרים וכדומה נולדה בעת שהקוסמולוגיה הגיאוצנטרית חדרה לעולמם של החכמים. הטיעון 'גלגל קבוע ומזלות חוזרים' מאפיין את הקוסמולוגיה הנושנה של התנ"ך והתנאים הקדומים. בתורה אנו מוצאים שהאל שם ברקיע השמים את השמש, הירח והכוכבים והללו מטיילים על פניו. כלומר, הרקיע קבוע והכוכבים נעים על פניו. חכמי אומות העולם, לעומת זאת, אומרים גלגל חוזר ומזלות קבועים כי לשיטתם גרמי השמיים משובצים בגלגלים (כדורי הבדולח) שנעים סביב הארץ וסוחפים עימם את הכוכבים שמשובצים בהם.

  אני מסביר את המחלוקת במאמר 'הקוסמולוגיה החדשה של היהודים' בכתובת:
  http://1vsdat.org/index.php/2010-07-21-07-41-39/%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D/item/1732-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D

  לצערי אין באתר מנגנון שמודיע למגיב על קבלת תשובה ואני איני נוהג להתריע במייל. אם הייתי עושה זאת במקרה שלך הייתי נאלץ לתת שירות דומה לכולם. עם זאת, אני יכול להבטיח לך שאני לרוב מגיב תוך 48 שעות.


  עדי אביר

 • קישור לתגובה רביעי, 26 דצמבר 2018 07:56 הוסף ע״י שלום פ.

  שלום עדי, נפלתי על האתר שלך כשהייתי באמצע לחפש משהו אחר, וקראתי את כל ההתכתבות הזאת. רציתי להעיר על דבר אחד, אולם מכיון שאין בכוונתי לבדוק כאן כל יום באם הגבת, אז אנא שלח לי אימייל לכתובת המצורפת בזה.

  בנוגע למה שכתבת "כוכבים הנמצאים במרחק העולה על 3.8 שעות אור אינם יכולים להקיף את הארץ בפחות מ-24 שעות", הרי שהדבר להבנתי אינו מדוייק. ייתכן שהבנתי שגויה, אך נראה לי שאין בעיה בעצם בשבירת מהירות האור, מפני שכל תנועה היא יחסית; ועל כן, דבר אינו יכול לשבור את מהירות האור '''ביחס למשהו אחר''', ולכן אין הבעיה נפתרת אם תאמר שכדור הארץ נעה, מכיון '''שביחס לכוכבים הרחוקים''' היא שוברת את מהירות האור.

  במילים אחרות, כל דבר שזז הרי הוא "מזיז" את כל העולם. כך שאם כדור הארץ מסתובבת הרי שהיא מסובבת את כל היקום.

  אקווה שהסברתי את עצמי טוב.

  עוד נקודה, בוודאי לא נעלמה ממך המחלוקת בגמרא בין חכמי ישראל וחכמי הגויים אם "מזל קבוע וגלגל חוזר" (רצונו לומר - הגלגלים הם אלה שמניעים את הכוכבים), או שמא "גלגל קבוע ומזל חוזר" (היינו - הגלגלים הם רק "מסלולים"). מחלוקת זו לא נפתרה גם בין האחרונים.

  בברכה
  שלום פ.

 • קישור לתגובה שלישי, 04 פברואר 2014 11:25 הוסף ע״י עדי אביר

  רועי,

  אני הרחבתי בנושא בקטגוריה בשם 'המדע היהודי' בכתובת:

  http://www.1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=7&Itemid=56

  ובמיוחד בשני מאמרים:

  'הארץ השטוחה' בכתובת:

  http://www.1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=29:הארץ-השטוחה&Itemid=66

  'עולמם השטוח של הרבנים' בכתובת:

  http://www.1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=143:עולמם-השטוח-של-הרבנים&Itemid=98

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שלישי, 04 פברואר 2014 03:05 הוסף ע״י רועי

  עדי לא ברור לי למה לא התייחסת לכל ההוכחות שנתן לך לגבי צורתו העגולה של העולם.

 • קישור לתגובה שלישי, 11 ספטמבר 2012 12:58 הוסף ע״י עדי אביר

  דע מה שתשיב לעצמך,

  דבריך אכן מבהירים את הסוגיה טוב יותר מכל דיוני הסרק הקוסמולוגיים שאני ניהלתי. אני אשלח את תגובתך לרב סינגאווי ונראה אם הוא ימצא איזו שהיא דרך להחלץ מהמיצר.

  בתודה,

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שלישי, 11 ספטמבר 2012 05:19 הוסף ע״י דע מה שתשיב לעצמך

  עדי, יש הוכחה חותכת לכך שהן הרמב"ם והן הרבי מליובאוויטש טעו. הוכחה פשוטה יותר מכל התסבוכת לגבי הקוסמולוגיה (השגויה בעליל) של הרמב"ם.

  הוכחה שחור-על-גבי-לבן, שגם סינגאווי וכל חב"ד לא יוכלו לענות עליה. אם ברצונך להשאירם עם פה פתוח, שלח להם את הראיה הזו, ותראה שהם ימלאו פיהם מים.

  במכתב מתשכ"ב (נדפס ב'אגרות קודש', כרך כב, מכתב ח'תנד) נשאל הרבי על דברי בעל התניא (ע"פ דברי הרמב"ם) שכתב שהשמש גדולה מכדור הארץ "כמו קס"ז פעמים". השואל כותב שהוא נשאל על כך שלפי המדע, השמש גדולה בהרבה מכך.

  וזו לשונו של הרבי:

  "... הכתוב בשער היחוד והאמונה פ"ז דהשמש "כמו קס"ז פעמים כגודל כדור הארץ" הוא ע"פ פסק הרמב"ם בהל' יסודי התורה פ"ג ה"ח (ודייק יותר בהקדמה לפירוש המשניות "קס"ו וג' שמיני פעם").

  כנראה הקשו לכת"ר ממה שכאילו התוכנים דעתה חקרו ומצאו אחרת - 4/5 מליון פעמים ויותר. - וכמו בשאר הקושיות "המדעיות" מסוג זה - המקשן ע"ה {=עם הארץ} גם במדע!

  הנא' בתכונה 4/5 מליון ויותר הוא בנוגע לכמות (volume) וברמב"ם המדובר ע"ד הקוטר (diametre). והנה ערך הקוטרין הנ"ל המובא בס' התכונה דעתה הוא - כמו 110 (ולא - ק"ע) - אלא שמדידת קוטר השמש זו מביאה בחשבון שכבות מסויימות של השמש ולא כולן - כי שכבות החצוניות ביותר - (לפי דעת התוכנים דעתה) משתנות (בתנועת כווץ והתפשטות) מזמן לזמן במדה גדולה, לא כולן נראות לעין (כ"א רק "רואים" השפעתן) וכו' וכו' - ולכן גם קשה למודדן. כן אין מביאים בחשבון את protuberance, אבל (לפעמים עכ"פ) ראו ומדדו שהתפשטו הנ"ל עד כדי כך שהי' אז קוטר השמש יותר מן ק"ע פעמים מקוטר הארץ ונתכווץ אח"כ וכו' ואכ"מ."

  הרבי מתרץ שהנתון המדעי בשאלה מתייחס לנפח ואילו רמב"ם והתניא מתייחסים לקוטר.

  שימו לב לליגלוגו על מי שמעלה קושיות אודות הסתירה בין אמונה למדע: "כמו בשאר הקושיות "המדעיות" מסוג זה - המקשן עם הארץ גם במדע!"

  אלא, שמתוך שבא ללגלג, נמצא הרבי מלוגלג. לא רק שהוא טעה בהבנת הרמב"ם, הרי שגם הרמב"ם טעה ואין כל אפשרות לומר אחרת. שניהם טעו.

  הבה נקרא את דברי הרמב"ם (הלכות יסודי התורה ג ח):

  "הארץ גדולה מן הירח כמו 40 פעמים, והשמש גדולה מן הארץ כמו 170 פעמים; נמצא הירח אחד מ־6800 מן השמש בקירוב."

  מכך שהרמב"ם מכפיל את הנתונים ומסיק את גודל הירח ביחס לשמש, בהכרח שהוא משתמש באמת מידה אחת: או שהוא מדבר על נפח הירח, נפח כדוה"א ונפח השמש, או שהוא מדבר על קוטר הירח, קוטר כדוה"א וקוטר השמש. בלתי אפשרי שהוא מדבר על קוטר הירח ונפח השמש, לדוגמה.

  לפי פרשנותו של הרבי, הרמב"ם מדבר על יחסי הקוטר. אבל אם כך, טועה הרמב"ם באומרו ש"הארץ גדולה מן הירח כמו 40 פעמים", כי על פי המדע, קוטר כדור הארץ גדול מקוטר הירח פי 3.67 בערך.

  אלא, אפשר שהרמב"ם דיבר על יחסי הנפח. אך אם כך, הוא טעה בכל הנתונים: ע"פ המדע, נפח כדוה"א הוא בערך פי 49.33 מנפח הירח, לא פי 40. נפח השמש גדול מנפח כדוה"א פי 1,300,763.47, לא 170. כך או כך, הרמב"ם טעה, הרבי טעה בפרשנותו, וליגלוגו של הרבי איננו במקום.

  יתירה מזו. בדברי הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשניות שאליה מפנה הרבי, משתמע שדבריו אודות היחס בין השמש לכדוה"א מסתמכים על ספר אלמגסט - ספרו של תלמי שהתפרסם במאה ה־2 לספירה ונחשב לאחד מאבני היסוד של מדע הקוסמולוגיה במשך מאות שנים לאחר כתיבתו.

  בספר זה (חלק ה), תלמי גורס שקוטר השמש הוא פי 5.5 מקוטר כדוה"א. הווה אומר שכשרמב"ם קובע שהשמש גדולה מכדוה"א פי 166.125, הוא מתייחס לנפח, לא לקוטר, ולא כתירוצו של הרבי.

  כפרפרזה על דברי הרבי, נאלץ לומר ש"כמו בשאר התירוצים הדתיים מסוג זה - המתרץ עם הארץ גם בתורה וגם במדע!"

  ==

  ולשם הידע הכללי, הנה הנתונים האמיתיים:

  קוטר הירח: 3,474.8 ק"מ
  קוטר כדוה"א: 12,756.2 ק"מ (פי 3.6710602 מהירח)
  קוטר השמש: 1,391,000 ק"מ (פי 109.045013 מכדוה"א)
  כלומר קוטר השמש גדול מקוטר הירח פי 400.310807.

  נפח הירח: 2.1958x10^10
  נפח כדוה"א: 1.08321x10^12 (כלומר פי 49.3309955 מהירח)
  נפח השמש: 1.409x10^18 (כלומר פי 1,300,763.47 מכדוה"א)
  כלומר נפח השמש גדול מנפח הירח פי 64,167,956.9.

 • קישור לתגובה שישי, 16 דצמבר 2011 16:39 הוסף ע״י עדי אביר

  מימי,

  גם אני התאכזבתי. לימים פגשתי את בנו, אברך בישיבתו של הרב גינזבורג, והוא אמר לי שאביו הפסיק את ההתכתבות כי חש שאנחנו לא מתקדמים לשום מקום.

  אם נראה לך שהוא עדיין יכול להשיב לי מנה אחת אפיים אז אנא, פני אליו והציעי לו לחדש את ההתכתבות.

  בתודה,

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שישי, 16 דצמבר 2011 15:51 הוסף ע״י מימי

  כך נגדעה ההתכתבות? החסיד יעקב לא השיב על המכתב מאמצע יוני 2010?

  מאכזב מעט :|

 • קישור לתגובה שלישי, 15 נובמבר 2011 16:39 הוסף ע״י עדי אביר

  שמואל,

  דבריך על הרמב"ם הם האמת לאמיתה – בכל מקום חוץ מאשר בחב"ד. על פי תורת חב"ד, הרבי מליובאוויטש הוא נביא ומשיח וזאת בהסתמך על דברי הרמב"ם אבל אם נמצא ולו טעו אחת בדברי הרמב"ם אזי איש לא יוכל לתקוע כף לידינו שהוא לא טעה גם בדברים אחרים, כמו, למשל, בסימנים לקביעת מהימנותו של המשיח ולכן החב"דניקים חייבים להגן על כל תורתו של הרמב"ם ועל כל מה שהוא כתב בספריו. הרמב"ם היה חסיד של הפילוסופיה האריסטוטלית וביד החזקה, שלא לדבר על מורה נבוכים, הוא קשר בין הדת היהודית לפילוסופיה האריסטוטלית ולכן החב"דניקים הם היום היחידים בעולם שעדיין מאמצים את הפיזיקה האריסטוטלית ועדיין טוענים שהארץ נמצאת במרכז היקום וכל כוכבי הלכת והשבת סובבים סביבה, בדיוק כפי שקבע הרמב"ם לפני למעלה משמונה מאות שנה וכפי שהרבי מליובאוויטש חזר והזכיר בעשרות השנים האחרונות.

  זה גם פשר הויכוח ביני לבין הרב סנגאוי. הויכוח החל שהפצתי בקרב רבני חב"ד את ההזמנה ששלחתי לרב יוסי גינזבורג, ראש ישיבת החוזרים בתשובה של חב"ד, בה הזמנתי אותו לחשוף בפומבי את הדעות הפרימיטיביות שהוא מפיץ באמצעות שפוטי הכת שלו לכל ילדי רמת אביב (ראה ההזמנה לדיון פומבי בכתובת http://1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=212:ההזמנה-לדיון-פומבי&Itemid=108). בהזמנה לדיון הפומבי כתבתי שהרב יוסי גינזבורג מלמד שהארץ נמצאת במרכז היקום והשמש סבה סביבה והרב סנגאוי, במקום להכחיש את דבר השטות הזה, ניסה לתרצו ולמצוא לו סימוכין. הוא כמובן חייב לעשות כך כיוון שזאת העמדה שאומצה על ידי הרבי מליובאוויטש עצמו והרבי מליובאוויטש, כזכור, אינו יכול לטעות כי הוא נביא ומשיח (ראה המאמר 'מלחמת המאסף של הרבי מליובאוויטש בכתובת http://1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=183:מלחמת-המאסף-של-הרבי-מליובאוויטש&Itemid=91).


  בקיצור. חב"ד יוצאים מהסוף ומקדשים את ההתחלה. הם קבעו שהרבי מליובאוויטש הוא המשיח ולכן הוא אינו מסוגל לטעות. הרבי מליובאוויטש אימץ את הדעות האריסטוטליות של הרמב"ם ולכן גם הרמב"ם אינו מסוגל לטעות, ובטח שלא כאשר כתביו משמשים כאסמכתה יחידה למשיחיותו של הרבי מליובאוויטש. יוצא מכל זאת שהחב"דניקים חייבים לקדש את כל דבריו של הרמב"ם, לתרץ את כל הסתירות שמתגלות בין תורתו לבין המדע המודרני ולהלחם בחירוף נפש על נכונותה של התורה האריסטוטלית שהעולם הנאור זרק לפח האשפה של ההיסטוריה כבר לפני למעלה מארבע מאות וחמישים שנה (ראה את הפרק 'האריסטוטליות' בכתובת http://1vsdat.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=36&Itemid=89).

 • קישור לתגובה שלישי, 15 נובמבר 2011 15:30 הוסף ע״י שמואל

  שלום.
  למדתי ברצינות את הלדות קדוש החודש של הרמב"ם, ויש רגליים לדבר שעיקר הדיוקים שלו הם העתקה מאלבתני, כפי שכבר טען נויגבאואר לפני מאה שנה.
  עוד מצאתי שיש סטייה בין החשבונות של תלמי והרמב"ם למציאות כפי שהיא מתוארת היום שיכולה להגיע ל 1.4 מעלות, והוא סטייה לא זניחה בכלל.
  אבל לא הבנתי מה נוגע כל זה לתורה ואמונה, הרמב"ם הרי כותב בפרק י"א ובסוף פרק י"ז בהלכות קידוש החודש שהוא מעתיק מהגויים, וחכמת ישראל אבדה לנו, ואם כן מה אכפת לנו אם הוא מדייק או לא?
  עצם ההתייחסות כאילו הרמב"ם לא יכול לעולם לטעות היא לגעתי טעות בסיסית. הרמב"ם לא היה נביא, הוא לא דיבר עם אלוקים, וכמו כל אדם יכולות להיות לו טעויות, במיוחד במקום שהוא לא כותב דברים משלו אלא מעתיק מאחרים.
  ביהדות אין "קדושים" מושלמים שאין להם טעויות וכל מעשיהם מתאימים למציאות האלוקית.
  רק דברים שכתובים בתורה, או שנמסרו לחכמי ישראל בעל פה לא יכולה להיות בהם טעות, כיון שהם נאמרו על ידי האלוקים בעצמו, אבל כל שאר הדברים הם דברים של בני אדם שיכולים לטעות.
  מצד שני צריך לזכור שככל שאנחנו הולכים אחורה בזמן, אנחנו קרובים יותר למקור, ולכן ביהדות לעולם לא נאמר על דברי הקדמונים "לא נראה לי" או "אני חולק עליו", כי מסתבר יותר שהטעות אצלך ולא אצלו, אבל זה שאתה לא "יכול" להתווכח בסברא עם הקדמונים, לא אומר שהם עצמם לא טעו לפעמים, וההוכחה הפשוטה לזה היא שהם חולקים בינם לבין עצמם, ןממילא אחד מהם טועה (מלבד מה שאלו ואלו דברי אלוקים חיים, דהיינו למיטב הבנתי שתמיד בכל ויכוח תורני יש נקודת אמת רוחנית בשני הצדדים)

התגובות האחרונות