Skip to content

1VSDAT

הרבי מלובאוויטש
חמישי, 05 אוקטובר 2017 18:07

נבואת הסרק של נביא השקר

חסידי חב"ד חושבים שהרבי שלהם היה/הוא גדול הדור, מלך, נביא ומשיח אבל לפחות במקרה אחד מתברר שכל מי שסמך על הנבואות של הרבי לא רק עשה מעצמו צחוק אלא גם הפסיד את החלק הארי של השקעתו.  

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים