Skip to content

1VSDAT

הצילו! משעמם!

מה צריך לעשות כדי שילדים יאהבו את הלימודים ולא ישתעממו מהם?

הוראה בבתי הספר - ערכים מול ציונים
 
אחד מהוויכוחים שנכנסו לאופנה בשנים האחרונות מבוסס על הסיסמאות של "הוראה משמעותית", "לימוד ערכים" ו"מניעת הפיכתם של בתי הספר לבתי חרושת לציונים".
 
חרדים ללא תואר: 34 אחוז עובדים עבור 7,580 שקלים
 
כיכר השבת, 27.11.13
 

מה מפריע לי בתוכנית החינוך של יש עתיד?

 

מפלגת "יש עתיד" חוזרת ומצהירה על הצורך בצמצום מספר מבחני הבגרות.

אין לי בעיה עם זה.

יש לי, עם זאת, בעיה קשה עם רשימת הבחינות שבכוונתה להשאיר.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים