Skip to content

1VSDAT

Open menu

עדי אביר - בעל האתר

החינוך לאזרחות מה נשאר ממנו

צבי י' כסה

חורבן בית המקדש השני והתמוטטותו של הממסד הרבני אפשרו לפרושים להמציא דת חדשה שהתאימה בדיוק לצרכיהם. הרבנים, ממשיכיהם של הפרושים, החלו לטעון שברשותם נמצאת תורה בלתי כתובה שהאל מסר למשה יחד עם התורה הכתובה ששירתה את צרכיהם של הכוהנים. תורה זאת, לטענתם, עברה בעל פה מדור אחד למשנהו באמצעות שרשרת ארוכה של מוסרים מהמנים עד שרבי יהודה הנשיא העלה אותה על הכתב כאלף וחמש מאות שנים לאחר ההתגלות על הר סיני. הרבנים רצו להבטיח את אמינותה של תורתם החדשה ולכן הם המציאו שרשרת מסירה דמיונית בה גדול דור אחד לימד את התורה שבעל פה לגדול הדור שאחריו, החל ממשה שלמד את התורה שבעל פה מאל עצמו ועד לאנשי הכנסת הגדולה שמסרוה לרבנים. למרבה הצער, לא נמצאו בתנ"ך מספיק גדולי ישראל שיכלו להבטיח מסירה רציפה של התורה שבעל פה (תושב"ע) ולכן הרבנים נאלצו להתעלם מכל תכתיבי ההיסטוריה וההיגיון ולחפוף בין שני ענקי רוח שמעולם לא היו מסוגלים להכיר האחד את השני. כך אנו מוצאים את ברוך בן נריה מוסר את התורה שבעל פה לעזרא הסופר, אף שברוך נולד כמאה שנה לפני לידתו של עזרא. לאחר שנוודא שברוך בן נריה לא יכול היה להיות מורו של עזרא הסופר נשאל איזה תוקף יש לתורה שבבירור לא עברה ברציפות מדור אחד למשנהו.

החרדים חושבים שהם מייצגים מסורת 'שרוב האנושות מחשיבה כאמינה ומשקפת מציאות היסטורית' אבל הנתונים מלמדים שרוב רוב בני האדם מחזיקים במסורות שמתעלמות כליל מהיהדות (הינדואיזם, בודהיזם וכדומה) או באמונות מוסלמיות שמסלפות את סיפורי המקרא או בדעות ספקניות, אתאיסטיות ואגנוסטיות ששוללות לחלוטין את אמינותן של המסורות הרבניות. רק הפונדמנטליסטים היהודים והפונדמנטליסטים הנוצרים מאמינים שפשט סיפורי המקרא משקף אירועים ההיסטוריים שהתרחשו בפועל אבל כל זרם מאמין שלאירועי העבר יש משמעות אחרת. מסתבר, אם כן, שרוב באי העולם חושבים שסיפורי המקרא אינם משקפים מציאות היסטורית כלשהי. יש להניח שאלו שמכריזים שהם דווקא מאמינים שסיפורי המקרא התרחשו בפועל כנראה אינם מכירים את התנ"ך, אינם מודעים לממצאי המחקר והמדע ואינם מבינים את המשמעויות שנגזרות מאמונתם. ייתכן גם שרבים מהם לא באמת חושבים שהסיפורים המקראיים מתארים מציאות ריאלית והם תומכים בפונדמנטליזם רק מסיבות משפחתיות, חברתיות או כלכליות.         

רביעי, 07 נובמבר 2018 11:45

רישום ורישוי 'צדיקים'

תחום העיסוק ב'צדיקות' פרוץ היום לחלוטין והגיע הזמן שהמדינה תסדיר אותו ותמסד את רישומם ורישויים של ה'צדיקים' שרוצים להתפרנס ממקצוע זה. לצרכנים בישראל יש זכות לדעת מיהו 'צדיק' מורשה ומי רק מתחזה ל'צדיק' כך שכל אחד יוכל להעריך מראש את ערכן של הברכות וההבטחות ש'צדיקים' למיניהם רוצים למכור לו. ה'צדיקות' היא מקצוע חשוב, לעיתים אף חיוני, והמדינה חייבת להבטיח שיעסקו בו רק אנשים ישרים ואמינים שאכן יוכלו לספק את הסחורה שהם מבטיחים.  

עמוד 8 מתוך 78

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים