Skip to content

1VSDAT

Open menu
פרופסור ישעיהו ליבוביץ
פרופסור ישעיהו ליבוביץ
פרופסור ישעיהו ליבוביץ היה מדען והוגה דעות. שימש כעורך האנציקלופדיה העברית והיה פרופסור לביוכימיה, כימיה אורגנית ונוירופיזיולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. נודע כמבקר חריף של ממשלות ישראל וזכה לכינוי "נביא הזעם של החברה הישראלית". ליבוביץ פרסם ספרים ומאמרים רבים, שבהם פירט את משנתו הפילוסופית, הדתית והפוליטית. בהגותו הפילוסופית ניכרים יסודות קאנטיאניים מובהקים; יסודות אלה ניכרים גם בגישתו של ליבוביץ לפילוסופיה של המדע,  בעיקר בכך שהוא ראה את השיטה המדעית ככפויה על הכרת האדם, ובכך שהוא ראה חלקים ניכרים של ענפי הפסיכולוגיה כעומדים מחוץ לתחום המדע. בהגותו הדתית גרס ליבוביץ כי עיקרה של היהדות הוא המצוות המעשיות, ולא האמונה. הוא התנגד בחריפות לתפיסה הדתית-לאומית, שקידשה ערכים כגון אדמה ולאום. מבחינה פוליטית זוהה ליבוביץ עם השמאל ותמך בהפרדת הדת מהמדינה.
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
סדרת ההרצאות 'אמונתו של הרמב"ם' ניתנה על ידי פרופסור ישעיהו ליבוביץ במסגרת האוניברסיטה המשודרת.
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
שיחות על פילוסופיה ואמונה שנערכו בין פרופסור ישעיהו ליבוביץ לפרופסור אבי רביצקי ששודרו באוניברסיטה המשודרת בשנת 1992.פרופסור רביצקי שוחח עם פרופסור ליבוביץ על משנתו והגותו הדתית והפוליטית, ניסה להקשות קושיות, להציג בעיות וסתירות ולהציע חלופות רעיוניות בשלל נושאים שליבוביץ עסק בהם: בריאה ואמונה, תפילה וכוונה, דת ומדינה, הומניזם ועוד. כך נוצר שיח מרתק, כאשר ליבוביץ לא רק נשאל ועונה" (כהרגלו בראיונות רבים) אלא מתנהל כאן מעין מאבק אינטלקטואלי אשר לעיתים חושף גם פן יצרי המצוי בבסיסו. סדרת השיחות דנה בסוגיות הרוחניות המרכזיות המעסיקות אותנו כפרטים וכקהילה.

התגובות האחרונות