Skip to content

1VSDAT

Open menu
פרופסור חננאל מאק
פרופסור חננאל מאק
פרופסור חננאל מאק הוא מומחה לספרות המדרש והאגדה שמכהן כפרופסור למדעי היהדות במחלקה לתלמוד ותושב"ע באוניברסיטת בר אילן. פרופסור מאק הוא חתן פרס ביאליק בחכמת ישראל לשנת 2012 וזוכה במענק ארבע שנתי של הקרן הלאומית למדע להכנת פרסום מדעי של מדרש במדבר רבה חלק א'. בין ספריו ניתן למנות את 'מדרש האגדה' בהוצאת האוניברסיטה המשודרת, 'אלא משל היה איוב וספר איוב בספרות הבית השני ובעיני חז"ל' בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן, 'תפילה ותפילות' בהוצאת ראובן מס, 'מבראשית ברא לבראשית רבה', בהוצאת כרמל, 'ותאמר בליבה – נשים מהמקרא בצומתי חיים' בהוצאת ידיעות ספרים ו'מסודו של משה הדרשן' בהוצאת מוסד ביאליק.
דרג מאמר זה
(3 מדרגים)
בלקט זה ניתן למצוא את הרצאות ושיחות של פרופסור חננאל מאק שהונצחו ביו-טיוב.

התגובות האחרונות