Skip to content

1VSDAT

Open menu
פרופסור עודד ליפשיץ
פרופסור עודד ליפשיץ
פרופסור עודד ליפשיץ הוא פרופסור מן המניין בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום באוניברסיטת תל-אביב, ראש המכון לארכיאולוגיה על שם נדלר באוניברסיטת תל אביב וראש התוכנית ללימודי ישראל הקדום. מאז 2004 פרופסור ליפשיץ עומד בראש הפרויקט הארכיאולוגי ברמת רחל ומאז 2008 בראש הפרויקט הארכיאולוגי בתל עזקה.
דרג מאמר זה
(4 מדרגים)
ההרצאה 'ירושלים ויהודה תחת שלטון אשור, בבל ופרס' ניתנה על ידי פרופסור עודד ליפשיץ בשנת הלימודים 2013/14 במסגרת סדרת ההרצאות בחסות הרקטור.

התגובות האחרונות