Skip to content

1VSDAT

שלמה האהוב
שלמה האהוב
לא פחות קשה להבין את הנפש האלוהית גם כשמגיעים לשלמה, בנו של המלך הנערץ. כאן מושא אהבתו של האל התמחה ברציחות פוליטיות, דוגמת אלו של אחיו אדוניהו, שמעי בן גרא ויואב בן צרויה, גיבור שבט יהודה. ידו לא בחלה גם במסירת שטחים ניכרים מארץ ישראל לידי נוכרים, בדיכוי עם יהוה בשוטים, בבנית במות לכמוש שיקוץ מואב ולמולך שיקוץ בני עמון ובנהיה אחר עשתורת אלוהי הצידונים ומלכום שיקוץ העמונים. הדעת גם נותנת שאלמלא תושיתה של אחת הנשים הזונות הוא היה עוד ממשיך וגוזר תינוק חי לשניים.
דרג מאמר זה
(2 מדרגים)
שלמה, בנו של המלך הצדיק דוד ואהובו של יהוה, לבטח לא היה מסוגל לחטוא ואם אנו נתקלים בקטע ממנו משתמע ששלמה לא ממש עשה את 'הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי יְהֹוָה' אנו חייבים להסיק שהסיפור האמיתי מתחבא בעומקי הסיפור הגלוי וטוב עשו חכמינו זכרונם לברכה כשחשפו את ההוכחות שמאפשרות לנו לזכות את המלך המופתי מכל אשמה.
 
 
דרג מאמר זה
(4 מדרגים)
כשם שלא כל כך ברור מה האלוהים מצא בבריון האלים דוד כך קשה להבין את הנפש האלוהית גם כשמגיעים לשלמה, בנו העריץ של נעים הזמירות. מושא אהבתו זה של האל התמחה ברציחות פוליטיות, דוגמת אלו של אחיו אדוניהו[א], שמעי בן גרא[ב] ויואב בן צרויה, גיבור שבט יהודה[ג] וידו לא בחלה גם במסירת שטחים ניכרים מארץ ישראל לידי נוכרים[ד], בדיכוי עם יהוה בשוטים[ה], בבנית במות לכמוש שיקוץ מואב ולמולך שיקוץ בני עמון[ו] ובנהיה אחר עשתורת אלוהי הצידונים ומלכום שיקוץ העמונים[ז]. הדעת גם נותנת שאלמלא תושיתה של אחת הנשים הזונות הוא היה עוד ממשיך וגוזר תינוק חי לשניים[ח].
 
 

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים