Skip to content

1VSDAT

דוד הנערץ
דוד הנערץ
דורות מאוחרים שדרגו רבים מגיבורי התנ"ך למעלה של רבנים תקינים שתמיד הקפידו לפעול אך ורק על פי דקדוקי ההלכה. תהליך זה לא פסח גם על דוד מלך ישראל שהפך ברבות השנים לא רק לצדיק גדול אלא גם לאחת מדמויות המופת העיקריות של כל שומרי האמונים. הבעיה היא שהתנ"ך, בניגוד לחורשי הטוב הרבניים, מעולם לא ניסה ליפות את קורותיו של המלך הנערץ והקורא בספר הספרים יתקשה למצא ולו צו אלוהי אחד שנעים הזמירות שכח לרמוס. הדעת אפילו נותנת שאם בבא היום יתמזל מזלנו ונמצא את ספר דברי הימים למלכי יהודה אזי נגלה שהמלך הראשון לבית דוד טרח גם לחלל שבת, לאכול טריפות ולבעול נידות. בכל מקרה, הסיבה להערצה העיוורת שעם ישראל חש כלפי הבריון האלים תהיה חייבת להשאר בסתר כנפי האל לעולמים שכן רק בוחן כליות ולב יכול למצא ולו גרגיר אחד של זכות בפושע סדרתי שלא ויתר ולו על אחד מהחטאים הבאים:
דרג מאמר זה
(5 מדרגים)
האם יעלה על הדעת שחוליגן אלים שמעולם לא ויתר על אף פשע נתעב יכול לצאת זכאי בבית דינם של הרבנים? כמובן! האם יעלה על הדעת שלא? דוד, שלימים הפך למודל של צדיקות מופתית לבטח לא היה מסוגל לבצע את כל הפשעים המיוחסים לו ולכן אל לנו להתפלא אם מתוככי ישיבתו של רבי יוחנן עלתה ובקעה הקריאה 'כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה'. אכן, רק התמימים יכולים להתפס לטעות ולחשוב שהרבנים בלהטוטיהם יתקשו להלבין את עוונותיו של אחד מגדולי החוטאים של כל הזמנים. המנוסים כבר מבינים שעדיין לא נולד האתגר שיצליח לחמוק דרך מסננת הדרש הרבני.  
 
 
דרג מאמר זה
(8 מדרגים)
דוד יפה העיניים נבחר לשמש כסמל ומופת לכל עבדקן יהודי ולכן קצת מפתיע לגלות שספר הספרים החליט להדביק לו שובל ארוך של חטאים, פשעים ועוולות. הרבנים ניסו אמנם לתרץ את פשעיו של האיש האלים והתוקפני הזה אבל כל להטוטיהם לא היו מצליחים להצילו מהעונשים הקשים שכל בית דין בינלאומי שמכבד את עצמו היה נאלץ לגזור עליו. במאמר זה ניווכח שנעים הזמירות נהג לקדם את ענייניו לא רק בפיזוזים בפני אלוהיו אלא גם באמצעות רצח, סחיטת דמי חסות, פשעי מלחמה ושבועות שקר. בנוסף, הוא לא בחל גם בבגידה במלכות, ניאוף, כפיות טובה ועבודה זרה ונראה שהוא היחיד שהצליח לאסוף לאמתחתו את כל החטאים שהרבנים כל כך אוהבים לאסור. 
 
 

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים