Skip to content

1VSDAT

אישים מטרידים
אישים מטרידים
עיניים שעדיין לא סֻמאו על ידי מסכי העשן שהרבנים אוהבים לפזר סביב כל סיפור מביך אינן יכולות שלא להבחין בחולשותיהם ומגרעותיהם של רבים מגיבורי התנ"ך. לחכמי ישראל, לעומת זאת, היה חשוב לרומם את הדמויות הללו לדרגה של רבנים מופתיים ולכן הם התאמצו להכשירם ולתרץ את כל עוולותיהם. במאמרים הבאים נראה עם מי באמת יש לנו עסק וכיצד חכמי ישראל הצליחו למרקם, לייפותם ולהפכם לאידיאלים רבניים.

תת קטגוריות..............................................................................................................................

משה עבד האמת

משה עבד האמת

מי ראוי לשמש מופת לעם ישראל יותר מאשר גדול הנביאים, האדם היחיד שזכה לדבר עם אלוהיו פנים אל פנים, כדבר אדם עם חברו? האם יעלה על הדעת שאדם ששמע את האמת המוחלטת יוצאת היישר מפי הגבורה יהיה מסוגל להוציא מפיו דבר שקר? האם נציגו של האל מסוגל לנצל את סמכותו הרוחנית להשגת מטרות כיתתיות צרות? הסכת וקרא:  
קרא עוד...
דוד הנערץ

דוד הנערץ

דורות מאוחרים שדרגו רבים מגיבורי התנ"ך למעלה של רבנים תקינים שתמיד הקפידו לפעול אך ורק על פי דקדוקי ההלכה. תהליך זה לא פסח גם על דוד מלך ישראל שהפך ברבות השנים לא רק לצדיק גדול אלא גם לאחת מדמויות המופת העיקריות של כל שומרי האמונים. הבעיה היא שהתנ"ך, בניגוד לחורשי הטוב הרבניים, מעולם לא ניסה ליפות את קורותיו של המלך הנערץ והקורא בספר הספרים יתקשה למצא ולו צו אלוהי אחד שנעים הזמירות שכח לרמוס. הדעת אפילו נותנת שאם בבא היום יתמזל מזלנו ונמצא את ספר דברי הימים למלכי יהודה אזי נגלה שהמלך הראשון לבית דוד טרח גם לחלל שבת, לאכול טריפות ולבעול נידות. בכל מקרה, הסיבה להערצה העיוורת שעם ישראל חש כלפי הבריון האלים תהיה חייבת להשאר בסתר כנפי האל לעולמים שכן רק בוחן כליות ולב יכול למצא ולו גרגיר אחד של זכות בפושע סדרתי שלא ויתר ולו על אחד מהחטאים הבאים:
קרא עוד...
שלמה האהוב

שלמה האהוב

לא פחות קשה להבין את הנפש האלוהית גם כשמגיעים לשלמה, בנו של המלך הנערץ. כאן מושא אהבתו של האל התמחה ברציחות פוליטיות, דוגמת אלו של אחיו אדוניהו, שמעי בן גרא ויואב בן צרויה, גיבור שבט יהודה. ידו לא בחלה גם במסירת שטחים ניכרים מארץ ישראל לידי נוכרים, בדיכוי עם יהוה בשוטים, בבנית במות לכמוש שיקוץ מואב ולמולך שיקוץ בני עמון ובנהיה אחר עשתורת אלוהי הצידונים ומלכום שיקוץ העמונים. הדעת גם נותנת שאלמלא תושיתה של אחת הנשים הזונות הוא היה עוד ממשיך וגוזר תינוק חי לשניים.
קרא עוד...

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים