Skip to content

1VSDAT

Open menu
שישי, 04 דצמבר 2015 11:57

בנינו ערבים לנו – האמנם (צבי כסה) ?

דרג מאמר זה
(1 מדרג)

בנינו ערבים לנו – האמנם ?

צבי י' כסה

בציוויליזציה העברית כמו בכל ציוויליזציות יש יסודות נשגבים באנושיותם ויש יסודות מרושעים במיעוט אנושיותם. התנועה הציונית עיגנה את עיקריה ביסודות האוניברסליים ההומניסטיים בהשראת נביאי ישראל. חברת מופת, ניסח בן גוריון.

אחד מעמודי התווך של המפעל הציוני הייתה המפד"ל. מהפכנים אורתודוקסים שאמרו אנחנו נהיה גם דתיים וגם מודרניים. מורם הרב קוק תורתו חובקת את מלוא הקשת מן הערכים האוניברסליים של האלוהים האומר  לאברהם "ונברכו בך כל משפחות האדמה" (בראשית יב', ג') ועד לקטעים לאומיים ולאומניים. מנהיגי המפד"ל המקורית עיגנו את אמונתם ומעשיהם ביסודות ההומניסטיים. ודבקו בהם במדיניות הפנים ובעיקר במדיניות החוץ והביטחון הניגזרת מערכים אוניברסליים הומניסטיים..

בני הציונות הדתית המקורית לא היו ואינם ערבים למקורם

מדרש מספר שכאשר אמרנו לאלוהים: "נעשה ונשמע". הוא שאל: ומי ערב לכם. אמרנו אלה ואלה ערבים. ולא נתרצה. עד שאמרנו: בנינו ערבים לנו. ואז נתרצה. דור בני הציונות הדתית המקורית דהיום, חניכי ישיבת מרכז הרב, גוש אמונים המתנחלי, הבית היהודי ולצער רבים בני עקיבא, אינם ערבים לעיקרי המקור של המפד"ל. הם בחרו לעגן את אמונתם ומעשיהם בקטע האחר של תורת קוק, שחודדה ע"י בנו הרב צבי יהודה – בלאומי הגובל בלאומני.

יסודות לאומניים גוברים על היסודות ההומניסטיים

וכל דור נבחן על אילו מיסודות תרבותו הוא בוחר לקיים את הווייתו החברתית והפוליטית אל עולם הפנים ואל עולם החוץ. בחינת היסודות שבחרו מנהיגי הציונות הדתית אחרי מלחמת ששת הימים שנתפשה על ידם כמעשה ניסים אלוהי – ראשית צמיחת גאולתנו - מצביעה על הערכים שלהלן:

 

    הרב קוק (הראי"ה) – קטעים מתורתו

                 בניטו מוסוליני

כשיש מלחמה גדולה בעולם מתעורר

כוח המשיח.....הרשעים נכחדים מהעולם

והעולם מתבסס... היחידים הנספים בלא

משפט...יש בזה ממידת מיתת צדיקים

מכפרת, עולים הם למעלה בשורש החיים...

ואח"כ מתחדש העולם... לפי גודל  המלחמה

הצפייה למשיח....בתשוקת אמת צריכים

לקבל את התוכן הנישא של אור ה'

המתגלה בפעולות ועלילות המלחמה....

של כל עם.... (אורות עמ' יג, טו)

המלחמה בלבד גורמת לאנרגיה האנושית

להגיע לפסגתה ומטביעה את אצילותה

על עמים עזי לבב הלוקחים בה חלק.

מנקודת ראות פילוסופית אינני מאמין בשלום

תפקידיהם של אזרח ושל חייל הם אחד.

עלבון גדול הוא להישאר עם ידיים כבולות

בעוד אחרים עושים היסטוריה.

המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד

חוסר פעולה משמעו מוות.

עם הוא צבר בני אדם הנלחמים ביחד.

 

הערה חשובה: להדגיש ולהדגיש:

תורת הרב קוק עשירה ומגוונת. המפד""ל המקורית תקעה עוגן על היסודות ההומניסטיים בתורתו. גילגולה לגוש אמונים והבית היהודי שינו את פניה. עד שהקימו את ארץ ישראל נגד מדינת ישראל.

 

נקרא 2005 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים