Skip to content

1VSDAT

שאלתו של ישראל מתאריך 2.5.14
 
שלום עדי,
 
אני לא יודע אם זה נכון להפנות אליך את השאלה הזאת אבל מכיון שזה מטריד אותי אני ישאל (מקסימום אל תענה).
 
איך חילונים רואים את משמעות החיים? ולמה הם מביאים ילדים לעולם? (גם אם הם מביאים רק שתיים) הרי העולם שלנו מלא בזבל וקשה לחיות בו כל אחד מסיבותיו שלו ואפילו אם נגיד שרוב האנשים סבבה להם עדיין יש סיכוי שהילד יהיה חולה או שסתם לא יהיה לו טוב, והשאלה הזאת קשה לי על החילונים מכיון שהם לא רואים תכלית בבריאה הזאת אז למה להביא ילדים? (מילא חרדים גם אם הם טיפשים לפחות הם חושבים שיש עולם הבא ומשמעות לחיים ולכן הם מביאים ילדים).

וגם בלי להביא ילדים איך חילונים מתמודדים עם הידיעה שאין משמעות לחיים מעבר לזה שצריך להנאות עד כמה שאפשר.
חיים של אחרים:
על הזולתנות כטעם החיים
 
שבת, 16 פברואר 2013 01:02

טעם החיים (מעגלתו של חילוני)

 

טעם החיים:

 

 

הדתי חי כדי לקיים את מצוות האל. לשם מה חי האתיאיסט?

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים