Skip to content

1VSDAT

Open menu
מהאתרים החרדיים
מהאתרים החרדים
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
התשובה החרדית להסתה: נתוני האמת • מסמך מרתק
 
 
בחדרי חרדים 22.7.13
 
 
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
אפליה חרדית בירושלים? כ-150 מבנים לציבור החרדי
 
 
בחדרי חרדים 22.7.13
 
 
דרג מאמר זה
(1 מדרג)
אושר: ת"ת ללא לימודי ליבה יזכה רק ל-30% תקציב
 
 
בחדרי חרדים 17.7.13
 
 
 
ועדת החינוך אישרה: מוסדות פטור שילמדו מקצועות ליבה יזכו ל-55% מהתקציב.
 
ועדת החינוך של הכנסת אישרה את הצעת החוק שמתנה את התקציב שמוענק למוסדות פטור בלימודי בסיס.
 
על פי ההצעה, מוסדות שבהם ילמדו מתמטיקה, אנגלית ועברית יזכו ל-55% מהתקציב, אך מוסד שלא ילמד מקצועות אלה יזכה רק לכ-30% מהתקציב.
 
ההצעה עברה ברוב קולות והיא כפופה לאישור סופי בכנסת, שם תתגבש כחלק מחוק ההסדרים. על פי התיקונים בהצעה, החוק יוחל רק ב-1 לינואר 2014 באופן הדרגתי.
 
 
אני סומך את שתי ידיי על המדיניות החדשה אף שאיני מבין מדוע יש להתייחס בסלחנות למוסדות שאינם מלמדים לימודי ליבה ולהעניק להם 30% מהתקציב שניתן למוסדות שמכשירים אזרחים מועילים ולא רק משתמטים ופרזיטים.
דרג מאמר זה
(1 מדרג)
לראשונה במיר: התלמידים יידרשו לשלם שכר לימוד
 
 
בחדרי חרדים 14.7.13
 
 
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
הגר"ח קנייבסקי: התרתי ללמוד לתואר? להד"ם
 
 
בחדרי חרדים 12.7.13
 
 
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
הותיר אחריו 17 ילדים • הרה"ח שמואל רבינוביץ זצ"ל 
 
 
בחדרי חרדים 4.7.13
 
 
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
העיר עם הכי פחות מילואמיניקים: ביתר-עילית
 
 
בחדרי חרדים 27.6.13
 
 
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
 
סקר TGI: ירידה דרמטית באחוזי החשיפה של כל העיתונות החרדית
 
 
בחדרי חרדים, 5.8.13
 
 
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
אדמו"רים בנופש מסביב לעולם
 
בחדרי חרדים, 26.7.13
 
 
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
 
משרד הבריאות: להפסיק ההפרדה בין גברים לנשים
 
כיכר השבת, 19.6.13
 
 
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
 
סגן שר הדתות עקף את סמכות רבה של אשדוד
 
כיכר השבת, 16.6.13
 
 
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
 
מרן הגר"ח קנייבסקי: אסור לענוד שעון משום 'לא ילבש'
 
כיכר השבת, 16.6.13
 
 
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
 
עדות של מורה באולפן גיור: בית הדין מגייר גם מחללי שבת
 
סרוגים, 10.6.13
 
 
דרג מאמר זה
(1 מדרג)
 
חרד"ק מגיב: 'אני לא מפיץ מחלות'
 
כיכר השבת, 10.6.13
 
 
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

שלטי ענק בברוקלין: 'חייב אדם ללמד בנו אומנות'

 
בחדרי חרדים, 9.6.13
 
 
עמוד 5 מתוך 11

התגובות האחרונות