Skip to content

1VSDAT

Open menu
שלישי, 26 נובמבר 2013 22:33

אירוח מיסיונרים במחנות צה"ל גרר מכתב לרמטכ"ל

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
 
התוועדות 'חג הגאולה' בבסיס חיל האוויר בתל נוף
 
שטורעם .נט, 24  .11  .26
 
 
זוהי השנה השישית בה מתקיימת התוועדות חגיגית לרגל חג הגאולה י"ט כסלו בגף חיווט בבסיס חיל האויר תל נוף.
 
כמות המשתתפים גדלה השנה וארגון ההתוועדות נעשה בקפידה.
 
באמצע יום גדוש עבודה התפנו חיילי גף חיווט - "אור לחווט" לשעה קלה, כדי לציין את חג גאולתו של האדמו"ר הזקן, סביב שולחנות ערוכים וכיבוד כיד המלך.
 
תוכן ההתוועדות היה מגוון כאשר סמ"ר ר' ליאור אמור, מארגן ההתוועדויות הקבועות בגף, דיבר על מעלת היום ועל הזכות שניתנה לכל אחד מהחיילים ליטול חלק בשמחת היום.
 
לאחר מכן כיבד בנוכחותו הרב זיו קצבי, אשר דיבר באריכות על השתלשלות המאסר והגאולה ואיך זה נוגע לכל אחד מישראל. את ההתוועדות חתמו בניגונים ובריקוד חסידי.
 
 
ידיעה קצרה זאת באתר חבדי הצליחה להוציא אותי משלוות נפשי ולכן כתבתי לרמטכ"ל את המכתב הבא:


26.11.13
לכבוד
רב אלוף בני גנץ
ראש המטה הכללי של צה"ל
הקריה
תל אביב
 
רב אלוף גנץ הנכבד,
 
הנדון: פעילות חב"ד בבסיסי צה"ל
 
 
1.
בתאריך 24.11.13 הופיעה באתר 'שטורעם.נט כל חב"ד יודעת' כתבה בשם 'התוועדות 'חג הגאולה' בבסיס חיל האוויר בתל נוף'. לכתבה התווספו 8 תמונות שמראות חילי צה"ל חוגגים יחד עם רב חבדי ושומעים אותו נושא הרצאה.
 
2.
הכתבה מציינת 'באמצע יום גדוש עבודה התפנו חיילי גף חיווט - "אור לחווט" לשעה קלה, כדי לציין את חג גאולתו של האדמו"ר הזקן, סביב שולחנות ערוכים וכיבוד כיד המלך.' וכן ' לאחר מכן כיבד בנוכחותו הרב זיו קצבי, אשר דיבר באריכות על השתלשלות המאסר והגאולה ואיך זה נוגע לכל אחד מישראל. את ההתוועדות חתמו בניגונים ובריקוד חסידי.'
 
3.
חב"ד היא תנועה מיסיונרית ואנטי-ציונית שפוסלת את הלגיטימיות של מדינת ישראל ומוסדותיה וכל מטרתה היא לקרב צעירים תמימים לכת פולחן האישיות  של הרבי מליובאוויטש.
 
4.
יש טעם לפגם בכך שצה"ל פותח את בסיסיו בפני המטיפים של חב"ד בעודו מונע מגורמים אחרים להביא לחיילי צה"ל מסרים חילוניים, הומניסטים, ליברליים וציוניים.
 
5.
אבקש ממך להורות לכל הגורמים הפיקודיים לא לאפשר למחזירים בתשובה של תנועת חב"ד להיכנס לבסיסי צה"ל, לכנס את חיילי צה"ל, להרצות בפניהם ולהפיץ בקרבם את תורתם. לחליפין, אבקשך לאפשר גם לי ולחבריי ליהנות מחופש הפעולה שניתן לחב"ד.  
 
 
בברכה,
 
עדי אביר
 
אני מקווה לקבל תשובה וזאת תעלה לאתר מייד עם קבלתה.
נקרא 23661 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות