Print this page
שבת, 01 יוני 2013 20:45

הרב שטיינמן אוסר ללמוד במכללות, גם חרדיות

דרג מאמר זה
(1 מדרג)
 
הגראי"ל: לא ללמוד במכללה - גם אם השכר יוכפל פי 5
 
בחדרי חרדים, 6.5.13
 
 
תופעת הלימודים במכללות, בעיקר בקרב נשים החרדיות, עלתה לאחרונה על סדר היום הציבורי בהקשרים שונים. בימים האחרונים נשאל הגראי"ל שטיינמן אודות אשה חרדית העובדת במקום מסוים, ומשתכרת בו 23 שקל לשעה, לא הרחק משכר מינימום. הבוס שלה הציע, כי אם תחל ללמוד במגמה באוניברסיטה או במכללה ותקבל תואר, שכרה יוכפל פי חמש - והיא תקבל לא פחות מ-120 שקל לשעה! האם מותר לה ללכת ללמוד, לקבל את התואר ולהגדיל את רמת ההכנסה?
 
הגראי"ל השיב תשובה נחרצת: 'בוודאי שלא! כי במקומות אלו מתקלקלים רח"ל'.
 
השואל לא הרפה: 'הרי ישנן מכללות שמיועדות "רק לחרדים" ומה החיסרון בזה?'
 
ראש הישיבה דחה את הטענה הזו על הסף בחריפות: 'זוהי פסיעה החוצה... מתחילים בכך ומתדרדרים עד לחילוניות רח"ל...'
 
מעניין לעניין, נשאל הגראי"ל לאחרונה, אם עדיף ללמוד הוראה שיש בה התעסקות רוחנית מחד, אך מאידך, קשה להשיג בתחום הזה עבודה, או לבכר לימודי הנדסה וכדומה שההכנסה הטמונה בהם, כפולה ויותר, והמקצוע מצוי בשוק. 'האם לא עדיף מצד חובת ההשתדלות ללמוד הנדסה?'
 
הגראי"ל השיב: 'צריך לחפש עבודה בדברים רוחניים, ולא בדברי חול שמרוקנים מרוחניות. ובאשר לחובת ההשתדלות, הרי שחובת ההשתדלות של האדם תלויה בבחירה שלו, ואם הוא בוחר בחיי רוחניות, חובת ההשתדלות שלו היא רק בזה'.
 
מה אפשר עוד להוסיף על אדם קנאי וצר אופקים שמפחד הקדמה כופה על נאמניו לדשדש לנצח בביצת הבורות והדלות. כל טיפה של השכלה, אפילו זאת הניתנת במכללות חרדיות למהדרין, מהווה סכנה למעמד הגילדה הרבנית ולכן יש לפסלה על הסף ולהחזיר את השפוט לכור בערותו. השאלה היחידה היא מדוע אנשים שפויים טורחים לשמוע בקולו של הארכי-שמרן שאינו מסוגל להציע להם דבר זולת סיסמאות ושקרים? האם לא הגיע הזמן שהם יפקחו את עיניהם ויזהו את התהום אליה הוא שואף למשוך אותם?
נקרא 22006 פעמים

פריטים קשורים לפי תג

12 תגובות