Skip to content

1VSDAT

לקט זה מביא את עדויותיהם של צעירים שנטשו את עולמה הקר והעקר של הדת והעדיפו ללמוד, לשרת, לעבוד, לתרום לציבור ולמצות את כישוריהם ויכולותיהם. בעדויות שהתפרסמו בפייסבוק, הצעירים מתארים את האתגרים עימם הם נאלצו להתמודד כשלרשותם לא עומד דבר זולת השכלה תורנית חסרת כל תועלת.   
הוראה בבתי הספר - ערכים מול ציונים
 
אחד מהוויכוחים שנכנסו לאופנה בשנים האחרונות מבוסס על הסיסמאות של "הוראה משמעותית", "לימוד ערכים" ו"מניעת הפיכתם של בתי הספר לבתי חרושת לציונים".

מה מפריע לי בתוכנית החינוך של יש עתיד?

 

מפלגת "יש עתיד" חוזרת ומצהירה על הצורך בצמצום מספר מבחני הבגרות.

אין לי בעיה עם זה.

יש לי, עם זאת, בעיה קשה עם רשימת הבחינות שבכוונתה להשאיר.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים