Skip to content

1VSDAT

לקט זה מביא את עדויותיהם של צעירים שנטשו את עולמה הקר והעקר של הדת והעדיפו ללמוד, לשרת, לעבוד, לתרום לציבור ולמצות את כישוריהם ויכולותיהם. בעדויות שהתפרסמו בפייסבוק, הצעירים מתארים את האתגרים עימם הם נאלצו להתמודד כשלרשותם לא עומד דבר זולת השכלה תורנית חסרת כל תועלת.   

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים