Skip to content

1VSDAT

Open menu
שני, 15 אוגוסט 2016 17:07

שאלתו של שלמה רייכמן מתאריך 8.8.16

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
שלמה רייכמן העלה ב-8.8.16 את התגובה הבאה למאמר 'תלמוד תורה כנגד כולם':
 
עדי,

כאדם מתבגר בעל ניסיון חיים, שמנקודת מבטך, בסך הכל מחפש את הטוב בכל דבר ועניין, ונגד עיניך המטרה החשובה להיטיב עם המדינה שאתה כה אוהב, ולהציל את עמך ומולדתך מכוחות המאיימים לכלותה.

אני מעמיד בפניך אתגר, שוודאי לא יהיה לך קשה להתמודד אתה, והיא, שתעשה מאמר אחד לא ארוך ולא קצר, בינוני כזה, ובו תציין ותרחיב אודות לפחות עשר תכונות טובות ומועילות שניתן במאמצים כאלו ואחרים, למצוא; באוכלוסייה החרדית, בחסידות בכלל ובחסידות חב"ד בפרט, באדמורים, ברבנים, במסורת היהודית בכלל, ובאמירות תורניות בפרט.

אבל כמובן, בלי סרקזם, בלי ציניות, ובלי אמירות שלא תהיינה עריבות על אזני נשואי המאמר.

בתקווה שבקשתי אינה מקשה עליך

באיחולי הצלחה

שלמה
 
על כך אני עונה לו את התשובה הבאה:
 
שלמה,

ראשית, אני כבר אדם מבוגר ולא סתם, כמו כולנו, רק אדם מתבגר.

שנית, קשה לי לכתוב מאמרים שיערבו לאוזניך. אני מבטא במאמריי את האמת שלי ואם היא אינה ערבה לאזניו של מישהו הוא מוזמן לשוטט באתרים חרדיים שם הסיסמאות הערבות לאוזן חשובות יותר מאמירת האמת.

חשבתי באריכות על האתגר שהצבת לי ולא מצאתי תשובה פשוטה וחד-משמעית. אני מניח שאתה מצפה שאכתוב שהחרדים הם נחמדים, מחונכים, ישרים, שומרי חוק, מכבדי אב ואם, משלחי קינים, מאמינים בדרכם, חריפים, יודעי תורה וכל שאר הדברים הטובים שאתם אומרים על עצמכם אבל לא הצלחתי לחשוב על אף תכונה שלא העלתה בעקבותיה שובל ארוך של דוגמאות סותרות. ברור לכולנו שהכללות אינן יכולות לתאר את המגוון העצום של אמונות והתנהגויות שאנו מוצאים בעולם החרדי ולכן החלטתי לפצל את העולם הזה לארבע קבוצות שונות. העולם החרדי המגוון והמרוכב אינו מתפצל כמובן לארבעה קבוצות בלבד אבל החלטתי להתעלם מהרבה משתנים פחות חשובים ולבנות את תשובתי סביב שני מאפיינים בלבד: 'מודעות' ו'תועלתנות' שהצטלבותם יוצרת ארבעה תחומים אותם כיניתי רשע, חכם, תם ושאינו יודע לשאול. בהמשך אסביר מיהם החרדים שמשתייכים לכל קטגוריה.
 
 
ברשותך אפתח בהגדרות:
 
מודעות:
היכולת של אדם לצאת מתוך עצמו ולשפוט את המציאות מול אמות מידה שמשרתות ציבורים אחרים. למשל, אם אתה יודע שרוב הציבור סולד מיריקות על ילדות קטנות שאינן לבושות בהתאמה לקריטריונים שלך אזי אתה נהנה ממודעות גבוהה. אם אתה יורק ואינך ער לעובדה שרוב רובו של הציבור פוסל את ההתנהגות הזאת אזי רמת המודעות שלך היא נמוכה.
 
תועלתנות:
המידה בה האדם זוכה לטובות הנאה מאמונתו. אם הדעות האמוניות, והמעשים שמתבצעים בגינן, מעניקים לאדם הטבות שמתבטאות בכסף או בשווה כסף (משרות, קצבאות, הנחות, הקלות, העדפות וכדומה), בשררה, בכבוד או בהנאות מיניות, בהם הוא לא היה זוכה לו היה מחזיק בדעות אחרות, אזי יש להעניק לו ערך גבוהה של תועלתנות. אם האדם אינו נהנה באופן אישי מאמונותיו אזי התועלתנות של אמונותיו היא נמוכה.  
 
רשע:
אדם בעל רמת מודעות גבוהה שמנצל את הדת שלו לתועלתו האישית (תועלתנות גבוהה).
 
חכם:
אדם בעל מודעות גבוהה שאינו מפיק תועלת אישית מאמונותיו.
 
תם:
אדם שמפיק תועלת מאמונותיו אף שאינו מסוגל לשפוט את אמונותיו באמצעות אמות מידה שנמצאות מחוץ למערכת האמונות שלו עצמו.
 
שאינו יודע לשאול:
אדם שאינו מסוגל לראות את עצמו בעיניים אובייקטיביות וממילא אינו מסוגל לשפוט את מעשיו באמצעות קני מידה חיצוניים כלשהם. אותו אדם גם אינו מודע לתועלות המוחשיות שהאמונה מסוגלת להביא עימה ולכן הוא מסתפק בגמולים 'רוחניים' שנשטפו למוחו באמצעות סיסמאות אותן הוא מעולם לא בדק בצורה ביקורתית. דוגמאות לגמולים רוחניים הם: התחושה שהאדם מקרב את בא המשיח, התחושה שצדיקותו תקרב אותו לגן עדן, התחושה שהוא מטהר את עם ישראל ומעצים את קדושתו וכדומה.
 
בעזרת הגדרות אלו אוכל עתה לנסח את יחסי לארבעת הטיפוסים הללו:
 
דעתי על ה'רשעים':
ה'רשעים' האולטימטיביים, בעיניי, הם אותם מחזירים בתשובה שמודעים לכך שהם משתמשים בשקרים, טיעוני סרק, עיוותים, מסכי עשן, פיתויים ושליטה מוחית בדרכם להפוך צעירים תמימים לחברים בכתות שיעשירו את מנהיגיהם על חשבון קורבנותיהם.[א]

בקטגוריית הרשעים ניתן לשבץ גם את כל שאר אלו שהתעשרו מדתם
[ב] בזמן שהם ידעו שבידם יש לא יותר מאשר אמונה נושנה שסותרת לא רק את ממצאי המדע, המחקר והלוגיקה אלא גם את כל התובנות שהאנושות רכשה לעצמה במהלך חמש מאות השנים האחרונות. לאנשים אלו לא תעמוד חזקת התמימות כיוון שהם מבינים שעושרם נובע מבורותם של קורבנותיהם, אותם הם מקפידים להרחיק מכל מקור מידע לא מבוקר ומכל דעה שעלולה לחשוף אלטרנטיבות שמסוגלות להזיק לעסקיהם. ברגע שאנו רואים ציבור חסר כל ידע כללי שנשלט על ידי מנהיג עשיר שאוסר להחשף לתובנות חיצוניות עלינו להבין שיש לנו עסק עם 'רשע', אפילו אם חסידיו נוהגים להעניק לו את התואר 'צדיק'.[ג]  

אני בז בכל נימי נפשי לאלו שמעשירים את עצמם על חשבון בורותם ועתידם של הצעירים שהם מרחיקים מכל השכלה שעלולה לחשוף בפניהם אופקים, אלטרנטיבות והזדמנויות. הללו עושים מתורתם קרדום לחפור בו ואיני מוכן לומר עליהם ולו מילה טובה אחת אפילו אם הם נשיאי הדור, ראש ישיבות, אדמו"רים, מרנים, רבנים גאונים, חברי כנסת או עסקנים מגזריים.

לצד אלו שמרוויחים מפעילותם הדתית, אני מחשיב כרשעים גם את חלשי האופי שאינם עושים דבר לשינוי המצב הקיים למרות שהם מבינים שפרנסת משפחתם נופלת על כתפי הציבור ושדם בניהם של אחרים עלול להישפך במקום דם ילדיהם. ה'רשעים' מבינים שדרכם נוגדת את אמות המידה של הציבור הרחב ושיש באפשרותם לבחור בין טובת הכלל לבין תועלתם הפרטית אבל הם מתעלמים מצרכיו של הציבור הרחב ומתמקדים רק בצרכי הציבור שלהם, בו תלויה גם פרנסתם. למשל, חלק ניכר מהתקציבים שנסחטים לצרכי החינוך החרדי מגיע, בסופו של דבר, לכיסיהם של הרבנים שמלמדים בישיבות החרדיות ובכך נוצר קשר ישיר בין ההכנסות של רבנים תועלתנים לבין העמקת הבורות, חסימת האופקים ושלילת האלטרנטיבות של תלמידי הישיבות. רבנים שמבינים שפרנסתם ובורות תלמידיו הולכים יד ביד נופלים באופן אוטומטית לקטגוריית ה'רשעים' ומאד יקשה עלי לומר עליהם ולו מילה טובה אחת.
 
אני מניח שחלק מה'רשעים' מנסה להסיר מעליו את הכתמים באמצעות סיסמאות רבניות שמעמידות את הערכים הרבניים, 'תלמוד תורה'[ד] לשם משל, מעל לכל ערך אחר. אחרים פשוט עוצמים את עיניהם ואף שחלקם כבר איבד את אמונתו הם ממשיכים ליהנות מההטבות המוזרמות אליהם מבלי לתת את דעתם על כך שמדובר בדמי אתנן שמפלגותיהם הצליחו לסחוט מהקופה הציבורית.
 
התועלתנות הדתית יוצרת 'רשעים' וטוב יעשה כל מי שרוצה לעשות את הישר בעיני אלוהיו אם יוותר על מקצת תאוותיו וידבק בנורמות הרבניות הקדומות שאוסרות על קבלת שכר בשל הוראת התורה, במיוחד כשעוסקים בתורה שלא לשמה[ה] ומורות לבני התורה לא להסתפק ברבנות וללמוד במקביל גם מקצוע הגון[ו].
 
דעתי על ה'חכמים'
אלו שאני מגדיר כ'חכמים' מודעים לקיומן של אמות מידה שמשרתות את הציבור הרחב ובעטיין הם נמנעים מלנצל את דתם לרעה. בצעירותי היו רבים כאלו:[ז] הם פרנסו את עצמם, למדו לימודים מועילים, שירתו בצבא ולא דרשו טובות הנאה ייחודיות. לעיתים הם אולי התגייסו למאבקים נגד חילול השבת ולמען עיקרי הדת אבל קשה לראות כיצד הם הרוויחו אישית ממאבקים אלו. אני מניח שחיטוט עמוק יותר היה אולי חושף שגם הם ניצלו לרעה את השתייכותם הקבוצתית אבל לא ניתן לומר שהם חרגו מהנורמות שהיו מקובלות לגבי 'מקורבים' מהמחנות האחרים.
 
ה'חכמים' מקיימים תורה ומצוות בד בבד עם התנהגות נורמטיבית והשתלבות בחברה כעוד מרכיב פרודוקטיבי שטובת הכלל מול עיניו. בשעתו ניתן היה למצוא 'חכמים' בחוגי הדתיים הלאומיים והציונות הדתית של יוסף בורג, זרח ורהפטיג, חיים יוסף שפירא, מיכאל חזני ודומיהם ששאפו להתמזג עם החברה הישראלית מבלי לאבד את אמונתם ואת אורח חייהם התורני. המקבילות בארצות הברית הן האורתודוקסיה המודרנית והיהדות הקונסרבטיבית. הפרדת הדת מהמדינה האמריקאית כפתה על היהודים להעמיד את אמונותיהם הדתיות לצד, ולא מעל, האמונה בהומניזם, ליברליזם, דמוקרטיה ופלורליזם. רוב יהודי ארה"ב מבינים את הנורמות ואמות המידה של הציבור האמריקאי ומתנהגים בהתאם. הפרדת הדת מהמדינה גם מונעת מיזמים דתיים להתעשר יתר על המידה ולכן לא נמצא בקרבם את התופעות שהפכו חרדים רבים ל'רשעים' מובהקים. האורתודוקסים האמריקאים נהנים ממודעות גבוהה והם אינם מנצלים את דתם לתועלתם האישית ולכן הם משתייכים לרבעון ה'חכמים'.

אף שאני שולל את האמונות הדתיות מעיקרן אין בליבי שום טינה כלפי ה'חכמים'. כל אדם רשאי להאמין במה שהוא רק רוצה ובתנאי שאמונתו אינה פוגעת באחרים והוא לוקח מהחברה, ותורם לה, בדיוק כמו כל אחד אחר. במאמר 'שני רבנים בשם אברהם'
[ח] אני מתקשה להסתיר את הערכתי הרבה לרב הקונסרבטיבי אברהם יהושע השל, שנתן לקול מצפונו להוביל אותו אל מרטין לותר קינג בעת שזה צעד את 'צעדת החופש' מסלמה למונטגומרי שבאלבמה. אברהם יהושע השל היה היחיד שייצג את היהדות האורתודוקסית/קונסרבטיבית וזאת אף שהוא ידע היטב שמבחינה אישית התמיכה במאבק למען כבודו וזכויותיו של האדם השחור רק תפגע בו. הלוואי שכל הרבנים היו כמוהו. חבל שהם לא.  
 
דעתי על ה'תמים':
ה'תם' הוא אדם שמפיק תועלת מהשתייכותו הדתית אף שהוא אינו מסוגל לשפוט את דעותיו והתנהגותו באמצעות אמות מידה שנמצאות מחוץ למערכת האמונות שלו עצמו. ה'תמימים' מכירים רק את הסיסמאות שהוטמעו בהם ולכן הם אינם מסוגלים לחשוב מחוץ לקופסה המאד צרה שנכפתה עליהם. גם הם, כמו כל אחד אחר, רוצים להטיב את מצבם ולכן הם יפעלו בצורה תועלתנית והתנהגותם תראה להם טבעית ומובנת מאליה. כיוון שהם מעולם לא למדו לחשוב בצורה ביקורתית[ט] הם אינם מסוגלים לנתח את מצבם ולהבין שמנהיגיהם מנצלים אותם וגורמים להם להסתפק בגמול 'רוחני' או בשכר מגוחך תמורת פעילות שמעשירה ומעצימה את המושכים בחוטים.

נוכל לקחת כדוגמה את הצעירים שמסכימים, תמורת אלפי ש"ח בודדים בחודש, להרשם לכולל וללמוד גמרא כמה שעות ביום
[י]. התם שמתפתה להעביר כך את חייו חושב שהוא מקיים מצווה אלוהית ומעצים את הקדושה והאפשרות שהוא בסך הכל פיון קטן בתרמית גדולה כלל אינה חוצה את סף תודעתו. אדרבה, אם תנסה להסביר לו שהרבנים מקבלים עבור כל גולגולת תקציב מכובד שמותיר בידם רווח נאה גם אחרי התשלום לפועלים השחורים שעוסקים בהפגנת הנוכחות, תגלה שהוא יטיח בך סיסמאות מסיסמאות שונות אותן הוא אינו מבין ובהן, כנראה, הוא גם לא ממש מאמין.
 
אם הבחורים הללו היו מודעים למעלליהם הייתי ממהר להגדירם כ'רשעים' אבל כיוון שאני משוכנע שרובם אינו נותן לעצמו דין וחשבון על מעשיו אני חייב לראותם כתינוקות שנשבו, לרחם עליהם ולקוות שבבא היום גם הם יבינו איזה תפקיד עלוב הם משחקים בתעלולי ה'רשעים' הרבניים, יתחרטו על עוונותיהם, יחזרו למוטב ויתחילו לתרום למדינת ישראל במקום לעשוק אותה.          
 
דעתי על 'אלו שאינם יודעים לשאול'
אין 'תינוקות שנשבו' מובהקים יותר מ'אלו שאינם יודעים לשאול'. מוחם של חסרי הישע הללו נשטף בסיסמאות רבניות אותן הם אימצו כאילו היו תורה מסיני ובעטיין הם מבצעים כל דבר שטות, הבל ותרמית שרק עולה בדעתם של מפעיליהם. הסיסמאות שרבניהם מטיחים בהם גורמות להם להסתפק בגמולים 'רוחניים' בלבד בעת שהם נרתמים לבצע פעולות שמעשירות את מנהיגיהם. לשם דוגמה, חסידי חב"ד צעירים שמנהלים פעילות מיסיונרית בלתי פוסקת (הנחת תפילין על עוברי אורח, בדיקת מזוזות, ביקור חולים, ניהול סדרים ציבוריים בפסח, משלוחי מנות בפורים, הדלקת חנוכיות וחלוקת סופגניות בחנוכה וכדומה) מקדישים את זמנם ומרצם משום שהם מאמינים שפעילותם מקרבת את בא המשיח בעוד שבפועל הם רק משרתים את מסע יחסי הציבור של כת חסידית שמתמחה בגיוס תרומות שחלקן הגדול מגיע בסופו של דבר לכיסי מנהיגיה.[יא]

ליבי ליבי על הצעירים התמימים הללו: עיניים להם ולא יראו, אזנים להם ולא ישמעו, ראש להם ולא יפעילוהו. כל מעייניהם נתונים לסיסמאות סרק והבל שמבטיחות להם שעוד מאמץ קט יגרום למשיח גריאטרי, שנפטר לפני למעלה מעשרים ושתים שנה לצאת ממקום מחבואו כדי להביא גאולה לעם ישראל ולכונן עלי אדמות את מלכות השמים. הם מעוררים בי חמלה רבה ורצון עז להציל אותם מטלפי ה'רשעים' שבעבור בצע כסף מנצלים אותם והורסים את עתידם.
 
המסקנה מהניתוח הזה היא בעולם התורני יש לא מעט 'רשעים' שנותנים לבצע הכסף ותאוות השררה והכבוד להרוס כל חלקה טובה בעם ישראל; הרבה מאד 'תמים' וכ'אלו שאינם יודעים לשאול' שנסחפים עם הזרם ואינם עוצרים ולו לרגע כדי לברר בינם לבין עצמם אם הם באמת רוצים לתת לסיסמאות של ה'רשעים' לשלוט בעתידם ולבסוף, כמות נאה של 'חכמים' שאינם נותנים לדתם לעוות את אנושיותם. זאת, מן הסתם, אינה התשובה לה ציפית אבל כיוון שאני רואה את העולם החרדי דרך העיניים שלי, ולא דרך העיניים שלך, איני יכול לעשות שקר בנפשי ולומר אחרת.
 
 
 


[א]             
אמנון יצחק, זמיר כהן ודומיהם, לשם דוגמה, מודעים לכך שהם מפיצים שקרים ואחיזות עיניים (אם הם אינם מודעים לכך הם מוזמנים לערוך חיפש בגוגל ולקרוא את עשרות המאמרים שחושפים את שקריהם) ובכל זאת הם ממשיכים להעשיר את עצמם על ידי הפלתם בפח של צעירים תמימים שאינם מסוגלים לזהות את השקרים והעיוותים שמציפים את דבריהם. אמנון יצחק, המתחזה לרב מבלי שתהייה בידיו תעודה כלשהי שמוכיחה את כישוריו התורניים, אפילו השתמש בבתי המשפט כדי להסיר מהרשת סרטונים שחשפו את השקרים עליהן הוא בנה את אימפריית ההחזרה בתשובה שהפכה אותו לאחד משלוש עשרה הרבנים העשירים ביותר בישראל. על פי כתבה באתר של מגזין פורבס, שהוסרה לאחר שאמנון יצחק איים על המגזין בתביעה כספית, הונו נאמד בשנת 2012 ב-30 מיליון ש"ח. ראו המאמר 'מדוע לא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם' שנכתב לפני שמגזין פורבס הוריד את הכתבה מאתרו.
[ב]             
מגזין פורבס, במהדורתו העברית שפורסמה בתאריך 14.6.12, מונה את שלוש עשרה הרבנים העשירים בישראל (הרשימה הוסרה בינתיים מהאתר של המגזין): הרב פינחס אבוחצירא - 1.3 מיליארד ש"ח, הרב דוד חי אבוחצירא - 750 מיליון, האדמו"ר מגור, רבי יעקב אריה אלתר - 350 מיליון, האדמו"ר מבעלז, הרב יששכר דב רוקח - 180 מיליון, הרב ניר בן ארצי - 100 מיליון, הרב יעקב (ישראל) איפרגן,  'הרנטגן' - 90 מיליון, הרב יאשיהו פינטו - 75 מיליון, הרב ברוך אבוחצירא - 50 מיליון,הרב ראובן אלבז - 40 מיליון, הרב יורם אברג'ל - 35 מיליון, הרב אמנון יצחק - 30 מיליון, הרב יקותיאל אבוחצירא - 25 מיליון, הרבנית ברוריה זבולוני - 20 מיליון. ראו המאמר 'מדוע לא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם'.
[ג]              
לחסידי גור ובעלז, לשם דוגמה, ידע כללי מאד מצומצם אותו אסור עליהם להרחיב באמצעות מקורות מחקריים ומדעיים. מאידך, מחקר של מגזין פורבס מצא שעושרו של הצדיק מגור עמד בשנת 2012 על 350 שמיליון ש"ח ועושרו של הצדיק מבעלז על 180 מיליון ש"ח. ייתכן שאין שזאת רק לזות שפתיים אבל טוב יעשה כל חסיד שנאסר עליו להרחיב את אופקיו אם יבקש מהאדמו"ר שלו לחשוף את הצהרת ההון שהוא הגיש למס הכנסה ולהוכיח שאין לעושרו שום קשר לדלותם של חסידיו.
[ד]              
ראו המאמר 'תלמוד תורה כנגד כולם'
[ה]             
הרבנים ארגנו לעצמם כבר מזמן את ההתרים שמאפשרים להם להתעשר ברשות התורה אבל ברור מאליו שכיום הם כבר זנחו לחלוטין את הוראותיהם של רבנים שבשעתו היו קצת פחות חמדניים מהם:  

רַבִּי צָדוֹק אוֹמֵר, אַל תַּעֲשֵׂם עֲטָרָה לְהִתְגַּדֵּל בָּהֶם, וְלֹא קַרְדֹּם לַחְפּוֹר בָּהֶם. וְכָךְ הָיָה הִלֵּל אוֹמֵר, וּדְאִשְׁתַּמֵּשׁ בְּתַגָּא, חֳלָף (המשתמש בכתר חולף מהעולם). הָא לָמַדְתָּ, כָּל הַנֶּהֱנֶה מִדִּבְרֵי תוֹרָה, נוֹטֵל חַיָּיו מִן הָעוֹלָם.
(משנה, אבות ד:ה)
 
מרגלא בפומיה דרבא (פיו של רבא נוהג היה לומר): תכלית חכמה (בתורה)(להגיע ל)תשובה ומעשים טובים שלא יהא אדם קורא ושונה (ועל ידי כך מתגאה בעצמו) ובועט באביו ובאמו וברבו ובמי שהוא גדול ממנו בחכמה ובמנין (תלמידיו) שנאמר 'רֵאשִׁית חָכְמָה יִרְאַת יְהֹוָה שֵׂכֶל טוֹב לְכָל עֹשֵׂיהֶם' (תהילים קיא:י). ל'עושים' לא נאמר אלא ל'עֹשֵׂיהֶם', (כלומר) לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה. וכל העושה שלא לשמה נוח לו שלא נברא.
(ברכות יז:א)
 
היה רבי בנאה אומר: כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים שנאמר 'עֵץ חַיִּים הִיא לַמַּחֲזִיקִים בָּהּ' (משלי ג:יח) ואומר 'רִפְאוּת תְּהִי לְשָׁרֶֹךָ' (משלי ג:ח) ואומר 'כִּי מֹצְאִי מָצָא חַיִּים' (משלי ח:לה). וכל העוסק בתורה שלא לשמה נעשית לו סם המות שנאמר 'יַעֲרֹף כַּמָּטָר לִקְחִי' (דברים לב:ב) ואין עריפה אלא הריגה שנאמר 'וְעָרְפוּ שָׁם אֶת הָעֶגְלָה בַּנָּחַל' (דברים כא:ד).
(תענית ז:א)
 
רבי אליעזר בר רבי צדוק אומר: עשה דברים לשם פעלם ודבר בהם לשמם, אל תעשם עטרה להתגדל בהם ואל תעשם קורדום להיות עודר בו ו(יש ללמוד מ)קל וחומר: ומה בלשצר שלא נשתמש אלא בכלי קדש שנעשו כלי חול - נעקר מן העולם, המשתמש בכתרה של תורה - על אחת כמה וכמה (שיעקר מן העולם).
(נדרים סב:א)
 
אמרו חכמים הראשונים: שמא תאמר הריני למד תורה בשביל שאהיה עשיר (או) בשביל שאקרא רבי (או)בשביל שאקבל שכר בעולם הבא - תלמוד לומר 'לְאַהֲבָה אֶת יְהֹוָה', כל מה שאתם עושים לא תעשו אלא מאהבה. ועוד אמרו חכמים:'בְּמִצְוֹתָיו חָפֵץ מְאֹד' (תהילים קיב:א) - ולא בשכר מצותיו. וכן היו גדולי החכמים מצוים לנבוני תלמידיהם ומשכיליהם ביחוד 'אַל תִּהְיוּ כַעֲבָדִים הַמְשַׁמְּשִׁין אֶת הָרַב עַל מְנָת לְקַבֵּל פְּרָס, אֶלָּא הֱווּ כַעֲבָדִים הַמְשַׁמְּשִׁין אֶת הָרַב שֶׁלֹּא עַל מְנָת לְקַבֵּל פְּרָס' (אבות א:ג) אלא מפני שהוא הרב ראוי לשמשו כלומר עבדו מאהבה.
(רמב"ם, יד החזקה, הלכות תשובה י:ד)
[ו]              
שְׁמַעְיָה אוֹמֵר, אֱהוֹב אֶת הַמְּלָאכָה, וּשְׂנָא אֶת הָרַבָּנוּת, וְאַל תִּתְוַדַּע לָרָשׁוּת.
(משנה, אבות א:י)
 
ואמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא: גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים. דאילו גבי ירא שמים כתיב 'אַשְׁרֵי אִישׁ יָרֵא אֶת יְהֹוָה' (תהילים קיב:א) ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב 'יְגִיעַ כַּפֶּיךָ כִּי תֹאכֵל אַשְׁרֶיךָ וְטוֹב לָךְ' (תהילים קכח:ב) - אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. ולגבי ירא שמים 'וְטוֹב לָךְ' לא כתיב ביה.
(ברכות ח:א)
 
כל המשים על לבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה הרי זה חילל את השם וביזה את התורה. וכבה מאור הדת וגרס וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא לפי שאסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה. אמרו חכמים כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו מן העולם ועוד צוו ואמרו אל תעשם עטרה להתגדל בהן ולא קרדום לחפור בהן ועוד צוו ואמרו אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטילה וגוררת עון וסוף אדם זה שיהא מלסטם את הבריות.
(רמב"ם, יד החזקה, הלכות תלמוד תורה, ג:י)
 
אמר רבי עקיבא כל המגביה עצמו על דברי תורה למה הוא דומה לנבלה מושלכת בדרך כל עובר ושב מניח ידו על חוטמו ומתרחק ממנה והולך שנאמר 'אִם נָבַלְתָּ בְהִתְנַשֵּׂא וְאִם זַמּוֹתָ יָד לְפֶה' (משלי ל:לב). אמר לו בן עזאי: דרשהו מעניינו - אם מנבל אדם עצמו על דברי תורה ואוכל תמרים חרובים ולובש בגדים צואים ויושב ומשמר על פתח של חכמים כל עובר ושב אומר שמא שוטה הוא זה לסוף אתה מוצא כל התורה כולה עמו. רבי יוסי אומר: רד מטה למעלה ומעלה למטה. כל המגביה עצמו על דברי תורה סוף שמשפילין אותו וכל המשפיל עצמו על דברי תורה סוף שמגביהין אותו.
(אבות דרבי נתן פרק אחד עשרה)
כיום מספרם של ה'חכמים' בארץ ישראל הולך ודועך וממשיכי דרכם התפצלו לשניים: חלקם הפך במהלך השנים ל'רשעים' שנטמעו בציבור החרדי, ולמדו ליהנות מהתקציבים וטובות ההנאה שהציבור הזה מצליח לסחוט לעצמו, ואחרים הפכו ל'רשעים' של הציבור הדתי-לאומי, אימצו דעות לאומיות קיצוניות ושיפרו את מצבם הכלכלי באמצעות תקציבי העתק שהופנו להתנחלויות ולישיבות על חשבון השירותים שהיו אמורים להטיב עם הציבור כולו.

[ח]             
ראו המאמר 'שני רבנים בשם אברהם'
[ט]             
לחרדים שוצפים קיתונות ביקורת על העולם החילוני ואלו שמאיישים אותו אבל ביקורת זאת שוב מסתמכת רק על הסיסמאות שהם למדו מרבניהם ולא על ידע והבנה משל עצמם.
[י]              
ידוע לי אישית על בחורים חסרי כל הכשרה תורנית שהשתכנעו ל'למוד תורה' במשך כמה שעות ביום תמורת תשלום חודשי של 2,000 ש"ח.
[יא]            
הרב יוסף יצחק אהרונוב, לשעבר ראש אגודת חסידי חב"ד בארץ הקודש וראש ארגון צעירי אגודת חב"ד מרצה עתה עונש של שתי שנות מאסר בעוון מעילה בכספי התרומות שניתנו לחסידות חב"ד בתגובה לפעילותם הברוכה של חסידים תמימים שלא העלו על דעתם שהם חלק  מעוקץ רחב מימדים.
ראו מאמרים רלוונטיים בקטגוריה 'חב"ד – פלג או כת?' ובקטגוריה 'הצד האפל של חב"ד'.
נקרא 2896 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

8 תגובות

 • קישור לתגובה שני, 15 אוגוסט 2016 23:36 הוסף ע״י המשך הסיפור

  שלמה

  אחר כך השכנה מלמטה שאלה את אחד התיירים "מדוע אתם באים לבקר אותנו כאן באופן שוטף"
  והוא ענה "מאותה סיבה שאנחנו מבקרים בגן חיות"

 • קישור לתגובה שני, 15 אוגוסט 2016 22:23 הוסף ע״י שלמה רייכמן

  יענקל הער א מעשה,

  סבתא שלי גרה במאה שערים, והיו מגיעות לשם לעתים קרובות, קבוצות תיירים, לביקור בשכונה, מהקיבוצים ומשאר חלקי הארץ, והיא נהגה לרדת ולהסביר להם כמה דברים על השכונה, ועל אוכלוסייתה, וכו'.

  פעם שאל אותה אחד התיירים, מדוע אנחנו באים לבקר אותכם כאן באופן שוטף, אבל לעומת זה, אתם אינכם באים אף פעם לבקר בשכונותינו ובקיבוצינו? והיא ענתה לו, כנראה שמי שיוצא מביתו ומשכונתו לסיורים ולביקורים ולבירורים, זה כזה שאינו מוצא סיפוק ותשובות במקום שהוא נמצא, ולכן אתם באים אלינו כדי ללמוד ולהחכים, אבל אנחנו איננו זקוקים ואיננו מחפשים את עצמנו ואת דרכנו, האושר הוא כאן אצלינו, ובגדול, בהצביעה על הפיאות המסתלסלות בצדי פניו המוארות של ילד תושב השכונה. והוא קיבל את זה.

  שלמה

 • קישור לתגובה שני, 15 אוגוסט 2016 21:41 הוסף ע״י עדי אביר

  עדו,

  אני נהנה להיענות לאתגרים שמאפשרים לי להעמיד מראה מול פרצופם של החרדים ולכן אני מוכן להתייחס ברצינות לשאלות/תגובות/אתגרים שאנשים חרדיים מעלים לפני או מטיחים בי. האתר הזה הוקם במטרה להראות לחרדים שקיימות גם 'אמיתות' אחרות ואני שמח כל אימת שמבקר חרדי נחשף לאמת שלי ומגיב למאמריי.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שני, 15 אוגוסט 2016 21:28 הוסף ע״י עדו סוקולובסקי

  מצד אחד אני שמח על האתגר שגרם לך לכתוב את המאמר הנוקב הזה. מצד שני - למה להיענות לאתגרים של כל עובר אורח שדורש ממך לקפוץ דרך החישוק שהוא הציב?
  פעם הציב בפני מחזיר בתשובה אתגר - לך לסמינר של חזרה בתשובה ונראה אם יהיו לך תשובות למה שנאמר שם. אמרתי לו שאין בעיה. אם אני אוכל להכניס חבורה של בחורי ישיבה אקראיים לסמינר דומה שבו הם ייאלצו להיחשף לתעמולה אנטי דתית בלתי פוסקת בלי זמן להרהר על הדברים, להתייעץ או לבדוק את נכונות הנאמר (למותר לציין שאין סמינר כזה) התשובה שקיבלתי הייתה שהוא היה שמח אבל אסור לבחורי ישיבה לבטל זמן לימוד תורה. כלומר האתגר הוא חד צדדי לגמרי, אני אמור לקפוץ דרך החישוק של הדתי אבל איכשהו זה לא עובד באופן הפוך. אז שיהיה להם לבריאות, אני לא במשחק הזה.

 • קישור לתגובה שני, 15 אוגוסט 2016 19:48 הוסף ע״י א. מינצקובסקי

  ואיך שכחתי את הטרומית במעלות החרדים:

  11. כל החרדים מצויים מעלה אחת בלבד מתחת לאתאיסטים: נותר להם רק אל מדומיין אחד להשתחרר ממנו

 • קישור לתגובה שני, 15 אוגוסט 2016 19:45 הוסף ע״י מתן

  א. מינצוקבסקי -

  נפלא

 • קישור לתגובה שני, 15 אוגוסט 2016 18:28 הוסף ע״י א. מינצקובסקי

  עדי, ראה את רייכמן ולמד, ואל תהא עינך צרה במעלות הזולת:

  10 תכונות טובות ומועילות בציבור החרדי:

  1. כל היוצאים בשאלה באים מהציבור החרדי.
  2. החרדים לובשים תחפושות שמאפשרות לזהות אותם ולקחת את דבריהם בעירבון מוגבל.
  3. חרדים רבים הם בורים, מה שמשאיר אותם בשולי החברה ומצמצם מעט את הנזק שהם גורמים.
  4. חרדים בורים רבים גם מתהוללים בבורותם, מה שמאפשר אחרי 2 דקות שיחה לדעת עם מי יש לך עסק.
  5. הודות לשמירת השבת, למשך יום אחד בשבוע אף עמותת שנור ועושק חרדית לא מטרידה אנשים בטלפון.
  6. החברה החרדית מתחילה להתפורר, וזה נהדר.
  7. החברה החרדית נתלית בפרנסים ונדבנים כדי לממן את חיי הבטלה החרדיים. לכן, כשהחגיגה תיגמר והשחיתות החרדית תוקא מישראל לבלי שוב, אותם חרדים בטלנים יקומו וילכו לחפש ספונסר אחר - אולי אפילו בארץ אחרת.
  8. חרדים רבים נחשפים לטכנולוגיה ולאינטרנט, ובעקבותיהם לידע אמיתי, וזה מזניק את שיעור היוצאים בשאלה.
  9. החרדים הם אזהרה מהלכת שמציגה את כל מה שרע, בזוי ומסוכן באמונה דתית עיוורת.
  10. ההבדל בין חרדים ליטאים וספרדים מלמדנו על מגמה, גם אם איטית, של יציאה מהקיצוניות החשוכה - לקראת פרשנויות מקלות יותר, ובסופו של דבר התחזקות היהדות הרפורמית והיציאה בשאלה.

  א"מ

 • קישור לתגובה שני, 15 אוגוסט 2016 17:53 הוסף ע״י שלמה רייכמן

  עדי,

  קל לראות שלא עמדת באתגר שהצבתי בפניך, ויש בי לא מעט הערכה על הודאתך ביושר, שהמשימה היתה גדולה יותר מכפי יכולתך, ואכן, לא הצלחת למצוא ולכתוב 10 תכונות טובות ומועילות, על הציבור החרדי, מבלי לנצל את ההזדמנות לכתוב עוד מאמר סטנדרטי, ולהשחיל בו את דעותיך הידועות, והשנויות במחלוקת.

  וכעת, שאתה מודע היטב לקושי האמיתי, לעשות שקר בנפשנו, אנסה אף אני למלא את בקשתך, ולכתוב 10 תכונות טובות ומועילות על הציבור החילוני:

  1. כל החוזרים בתשובה מגיעים מתוך הציבור החילוני.
  2. חברי הכנסת החילונים שהצבעתם היתה קריטית, שיתפו פעולה לאורך השנים, עם החוקים שנועדו לפטור את תלמידי הישיבות מגיוס לצה"ל.
  3. רוב החילונים צמים ביום כיפור, ומלים את בניהם, ויש בקרבם חום ואהבה למסורת ישראל.
  4. למשלמי המיסים מקרב החילונים, יש חלק וזכות בתמיכה בישיבות ובתלמודי התורה, שמועברת על ידי המדינה.
  5. רוב החילונים נישאים כדת משה וישראל, ואינם מהגרים למקומות אחרים, כדי לעקוף את החוק בישראל, שנותן בלעדיות לרבנות לחתן זוגות.
  6. רוב החילונים שומרים על כשרות המאכלים, ואינם מוכנים לאכול דברים שאינם כשרים, לפחות ברמת הרבנות הראשית.
  7. רוב החילונים שמגדירים עצמם אנטי דתיים, מוכנים לשנות גישה, ולפתוח את הראש, לרוב אחרי מספרים בודדים של הרצאות ושיחות.
  8. רוב החילונים מקיימים את הטקסים החשובים להם ביהדות, לפי הזרם האורטודוקסי, ואינם רואים בזרמים האחרים תחליף ראוי ליהדות מבית סבא.
  9. חוזרים בשאלה, לעתים קרובות משמשים כשגרירים של היהדות החרדית, ומסבירים לחילונים מושגים שהם עוד לא שמעו עליהם.
  10. ההתעניינות הגוברת והולכת, בקרב חילונים מכל שכבות החברה, להכיר וללמוד ולשמוע על היהדות, וכל מה שהיא מציעה, מעוררת תקווה, כי לא ירחק היום, וחוקי מדינת ישראל, יושתתו על הספר שולחן ערוך, ונושאי כליו, כפי שלא מעטים כבר ציפו לזה, בעת הקמת המדינה, אז הדבר לא הסתייע.

  שלמה

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים