Skip to content

1VSDAT

חרדים
'גלובס': קווי האוטובוסים לחרדים - זולים עד 50%
 
בחדרי חרדים 3.8.13
 
 
גזירות כלכליות? הפתח שלנו להתנתק מהמדינה וחוקיה
 
בחדרי חרדים 5.8.13
 
 
"צה"ל מפעיל שמונה בד"צים כדי לתת מענה לכל החרדים"
 
 
בחדרי חרדים 26.7.13
 
 
האדמו"ר מויז'ניץ לטייס: "תנחת אצל ר' אלימלך" 
 
 
בחדרי חרדים 24.7.13
 
 
התשובה החרדית להסתה: נתוני האמת • מסמך מרתק
 
 
בחדרי חרדים 22.7.13
 
 
אפליה חרדית בירושלים? כ-150 מבנים לציבור החרדי
 
 
בחדרי חרדים 22.7.13
 
 
אושר: ת"ת ללא לימודי ליבה יזכה רק ל-30% תקציב
 
 
בחדרי חרדים 17.7.13
 
 
 
ועדת החינוך אישרה: מוסדות פטור שילמדו מקצועות ליבה יזכו ל-55% מהתקציב.
 
ועדת החינוך של הכנסת אישרה את הצעת החוק שמתנה את התקציב שמוענק למוסדות פטור בלימודי בסיס.
 
על פי ההצעה, מוסדות שבהם ילמדו מתמטיקה, אנגלית ועברית יזכו ל-55% מהתקציב, אך מוסד שלא ילמד מקצועות אלה יזכה רק לכ-30% מהתקציב.
 
ההצעה עברה ברוב קולות והיא כפופה לאישור סופי בכנסת, שם תתגבש כחלק מחוק ההסדרים. על פי התיקונים בהצעה, החוק יוחל רק ב-1 לינואר 2014 באופן הדרגתי.
 
 
אני סומך את שתי ידיי על המדיניות החדשה אף שאיני מבין מדוע יש להתייחס בסלחנות למוסדות שאינם מלמדים לימודי ליבה ולהעניק להם 30% מהתקציב שניתן למוסדות שמכשירים אזרחים מועילים ולא רק משתמטים ופרזיטים.
לראשונה במיר: התלמידים יידרשו לשלם שכר לימוד
 
 
בחדרי חרדים 14.7.13
 
 
הגר"ח קנייבסקי: התרתי ללמוד לתואר? להד"ם
 
 
בחדרי חרדים 12.7.13
 
 
היסטוריה בעולם הישיבות • ישיבות חב"ד יאמצו לימודי ליב"ה ובגרות
 
 
בחדרי חרדים 10.7.13
 
 
פורסם ב חב"ד בחדשות
עמוד 9 מתוך 29

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים