Skip to content

1VSDAT

החזרה התשובה
חמישי, 30 יולי 2020 12:31

כוכב חדש בשמי ההחזרה בתשובה


הרב אהרון לוי הוא מיסיונר מיומן שמתפרנס ממקצוע ההחזרה בתשובה. הצלחתו נמדדת במספר האנשים הפרודוקטיביים שהוא מצליח להפוך לחרדים שאינם משרתים, אינם לומדים ואינם מסוגלים להתפרנס בכוחות עצמם. כשלעצמו, הוא אינו מצדיק מאמר כה ארוך אבל כיוון שניתן לראות בו מחזיר בתשובה טיפוסי, ולהבין באמצעותו את השיטות שמשרתות את כל המחזירים בתשובה, ראוי להקדיש לו מעט תשומת לב. כשנזהה את כל העיוותים ואחיזות העיניים בהם הוא משתמש נאלץ להסיק שכל מי שרוצה לשמור שפיותו וממונו חייב לשמור מרחק מהמחזירים בתשובה ולברוח מהם כמו מאש.      

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים