Skip to content

1VSDAT

Open menu
רביעי, 06 יולי 2016 15:50

כל החסידויות הן כתות

דרג מאמר זה
(4 מדרגים)
מקור החסידות בתנועת מחאה נגד ההתנשאות הרבנית. אחריתה באוסף של כתות פולחן אישיות שעושקות את התמימים ומעשירות את האדמו"רים ומקורביהם. אם ברצוננו להבין את החסידויות של ימינו עלינו להתעלם מכל האספקטים התיאולוגיים ולבדוק כיצד האדמו"רים מנצלים טקטיקות של כתות לביצור מעמדם, להאדרת כבודם, להרחבת סמכותם ולהגדלת עושרם.  
 
 
מה זאת 'כת'?
 
כדי לזהות את האופי הכתתי של החסידויות עלינו הקדים ולהגדיר את המושג 'כת' בהבט הרחב ביותר, ללא כל התייחסות למימד האמוני. 'דו"ח בחינת תופעת הכתות בישראל'[א] מספק מספר הגדרות:
 
1.
ארגונים המעצבים מחדש את האישיות והגדרת העצמי של האינדיבידואל, כך שיתאים לקודים ההתנהגותיים החדשים וישרת היטב את צרכי הארגון. מתוך כך, ארגונים אלה אוסרים על פרקטיקות מסוימות ומנחילים אחרות, תוך נטרול של היכולת להטיל ספק ולהעביר ביקורת. בנוסף, הם מעודדים יצירה של מנטאליות אליטיסטית המאפשרת לחבריהם לראות עצמם כחלוצים ש'ראו את האור' ונאבקים על מנת להפיץ את תורתם, חרף ההתנגדות שבה הם נתקלים מצד כוחות עוינים.
 
2.
קבוצות בהן מתקיימת מידה מרובה של מסירות או הערצה לאדם, רעיון או ישות; העושות שימוש בשיטות של רפורמת חשיבה במטרה לשכנע, לשלוט, או להעביר תהליך של אינטגרציה או רה-סוציאליזציה, כך שחבריהן יפתחו נאמנות מוחלטת לערכיהן, אמונותיהן וכיו"ב; המעודדות תלות מנטאלית ורגשית בקרב החברים; המנצלות את החברים על מנת לקדם את מטרות המנהיגים; והגורמות לנזק פסיכולוגי בקרב חברי הקבוצות, משפחותיהם והקהילה הסובבת.
 
3.
כת פוגענית עושה שימוש בשיטות של 'Mind Control' כדי לדכא את רצונו החופשי של אדם ולהפכו לתלוי במנהיג הקבוצה. כת מעין זאת מתפקדת כאוטוריטה המושתתת על מנהיג או קבוצת מנהיגים שיש להם שליטה מלאה בקבוצה. רבים ממנהיגי הכתות ניחנו בעוצמה ובכריזמה שעשויות לגרום לאובדן האינדיבידואליות והרצון החופשי של חברי הקבוצה.
 
4.
ארגון או תנועה המפגינים מסירות רבה או מוגזמת לאדם, רעיון או חפץ, ועושים שימוש בשיטות שכנוע ושליטה מניפולטיביות, כופות ולא אתיות ושעניינן קידום המטרות של מנהיג הקבוצה, תוך פגיעה או גרימת נזק ממשי לחברים בארגון, למשפחותיהם או לקהילה.
 
5.
קבוצה מניפולטיבית, המנצלת את חבריה ועלולה לגרום להם לנזקים פסיכולוגיים, כלכליים ואף לפגיעה פיזית. הקבוצה מכתיבה באופן טוטאלי את אופי ההתנהגות, החשיבה והרגשות של החברים בה. שיטות שונות של מניפולציות משמשות בה, כדי להפוך מגויס חדש לחבר כת לויאלי, צייתן וכנוע. המעמד המיוחד של הכתות מציב אותן בסתירה לנורמות ולתפישות החברתיות המקובלות וכן לתא המשפחתי ולערכיו. כתות נוהגות להסתיר את אופיין ומטרותיהן האמיתיות מחברים עתידיים, באמצעות פעילות מטעה ומוליכת שולל שנועדה לפתות מגויסים חדשים.
 
6.
קבוצה פסאודו-רוחנית או קבוצת לימוד רוחנית המשעבדת את אנשיה. השעבוד הנו נפשי וכלכלי, לעתים אף מיני. לקבוצה יש מנהיג, הטוען שבידיו אמת אבסולוטית[...] המנהיג הוא האמת, האמת היא המנהיג ושני אלה אינם ניתנים להפרדה. בנוסף, כל הכתות מושתתות על תרגולים שונים, כגון מדיטציה או דינאמיקה קבוצתית ומבלי שמבצעים את התרגול, לא ניתן להיות בכת. הגדרה זו דומה לקודמותיה בהיבטים של הסטאטוס המיוחד של הכת והשימוש בשיטות השליטה והשכנוע. הפעילות הכיתתית מאופיינת על ידי שעבוד שיש בו בכדי לבטל את עצמיות האדם ולהכפיף אותו לפרקטיקות הקיצוניות הנהוגות בכתות.
 
אני אישית מגדיר 'כת' באופן הבא:
 
7.
כת היא קבוצה בה מנהיג כריזמטי, בסיוע פעילים, מבדל ומרחיק את הקבוצה מקבוצות אחרות; דואג לשטיפת מוחות חברי הקבוצה לעיצוב מחדש את אישיותם; גורם לחברי הקבוצה להתנהג באופן שישרת את צרכיו; מנטרל את יכולתם לנתח את המציאות, להטיל ספק, להעביר ביקורת ולקבל החלטות באופן עצמאי; כופה עליהם להסתמך על ההחלטות שלו; מטמיע בהם הערצה עיוורת למנהיג, תחושת עליונות ואמונה בצדקת דרכם; מלמד אותם סיסמאות באמצעותן הם מתגוננים ממתקפות; משכנע אותם שכל האחרים עויינים אותם, מתנגדים למטרותיהם ומנסים להכשילם; דורש מהם נאמנות מוחלטת לקבוצה ולהנהגתה ושולט בהם באמצעות שיטות מניפולטיביות, לחצים פסיכולוגיים וחברתיים ויצירת תלות כלכלית – כל זאת במטרה לאפשר לו לספק אחת או יותר מהתאוות הבאות – תאוות בצע, תאוות בשרים, תאוות כוח ושררה, תאוות כבוד ותאוות ההמשכיות, היינו, הרצון להקים או לבסס שושלת.
 
מדוע כל החסידויות הן כתות
 
ההגדרה האחרונה, להערכתי, מחמירה מכל קודמותיה ולכן קבוצה שעונה למאפייניה תחשב לכת גם על פי כל ההגדרות האחרות. נתייחס, אם כן, לכל אחד ממרכיבי ההגדרה:
 
מנהיג החסידות
באופן מסורתי כל החסידויות מונהגת על ידי אדמו"רים שמורישים את התפקיד והסמכויות לאחד מבניהם. האדמו"רים הראשונים היו אנשים כריזמטיים שהצליחו להלהיב את חסידיהם ולגבש אותם לקבוצה הומוגנית שהעריצה אותם, סרה למרותם, ואימצה את כל דבריהם. ההערצה דבקה בתפקיד ועברה בירושה לממשיכי דרכם של האדמו"רים הראשונים ולכל אלו שבאו בעקבותיהם. כיום כל האדמו"רים הם דמויות נערצות שנהנות מסמכות רוחנית בלתי מוגבלת אותה הם למדו לתרגם לכבוד מלכים, שליטה מעשית וזרם הכנסות בלתי פוסק.
 
כבר בתחילת דרכה, תנועת החסידות המציאה את מושג ה'צדיק', דמות פלאית שמסוגלת לתפקד הן בעולמם של התחתונים, שם היא מטווה לחסידים את 'דרך הישר', והן בעולמם של העליונים, אליו היא נכנסת בהתעלות מיסטית כדי לבקש את חסדי האל ולשטוח בפניו את בקשותיהם של החסידים.
 
במקרים מסויימים החסידות נותרת ללא יורש וההנהגה עוברת לאדם או קבוצה ששואבים את סמכותם מאדמו"ר קודם, לרוב האדמו"ר האחרון או מייסד החסידות. המנהיגים הללו מצהירים שהם פועלים להוביל את חסידות לאור תורתו ודרכו של המנהיג הקודם וכך הם מנכסים לעצמם חלק מהסמכויות וההכנסות של קודמיהם. כיום חסידות חב"ד וחסידות ברסלב פועלות ללא אדמו"ר.
 
סיוע של פעילים
האדמו"רים נעזרים בשורה של פעילים שאחראים לפעילות השוטפת של החסידות ומרחיקים את האדמו"ר הן מהעשייה היום יומית והן מפניותיהן הישירות של החסידים הפשוטים. הפעילים מתפרנסים ממקורות החסידות ולכן הם חבים נאמנות מוחלטת לעומד בראשה. המשימות העיקריות שמוטלות על הפעילים הן חינוך ילדי החסידות וגביית הכספים למוסדות החסידות ולכיסו של האדמו"ר. בימינו, חסידויות גדולות וחזקות מטפחות גם עסקנים שפועלים מול גופים ממשלתיים ועסקיים להבטחת האינטרסים של החסידות. חלק מהעסקנים הללו אף נשלחים לכהן כחברי כנסת ולפעול שם למען היעדים של החסידות.
  
החסידים
החסידים הפשוטים לומדים להעריץ את האדמו"ר, להישמע לכל תכתיביו, לתגמל אותו עבור שירותיו ולתרום מכספם וזמנם למטרותיה של החסידות. הם חייבים לחנך את ילדיהם במוסדות החסידות, לנהל את אורך החיים שמוכתב על ידי החסידות, לקבל החלטות משמעותיות רק בהתיעצות עם האדמו"ר או אחד הפעילים, למעט במגעים עם גורמים חיצוניים, להתנזר כליל ממקורות מידע לא מבוקרים ומצונזרים ולהימנע מכל השתתפות בחיי הרוח של האומה.
 
בידול החסידות
 
האדמו"רים שואפים דרך קבע לבדל את חסידותם משאר החסידויות ומהזרמים הדתים האחרים. בידול החסידות ממתחרותיה מקשה על החסידים לזלוג החוצה ולהחליש את כוחה וזרם הכנסותיה של ההנהגה.
 
שימוש בשטיפת מוח
צעירי החסידות מתחנכים בתוך החסידות ולומדים אך ורק את התכנים שאושרו על ידי הנהגת החסידות. התכנים הנלמדים מציגים משנה סדורה שמבליטה את מסרי החסידות ומעלימה את כל הדעות האחרות. כתוצאה מכך צעירי החסידות אינם מודעים לקיומן של אלטרנטיביות וממילא הם תמיד מאמצים את האופציות שמנהיגיהם מציעים להם. במהלך לימודיהם הם אינם רוכשים כלים שיאפשרו להם לנתח מידע חדש ולהסיק ממנו מסקנות משלהם ובלית ברירה הם ימשיכו להסתמך על המידע, הפרשנויות וראית העולם שהוטמעו בהם בצעירותם.

את רוב תקופת האינדוקטרינציה שלהם צעירי החסידות משקיעים בלימוד הגמרא, בה שוקעו מספר רב של אגדות חז"ל שמטמיעות בתודעתו של הלומד את הצורך להאדיר את הרבנים, לכבד אותם, לשמוע בקולם, לדאוג לכל מחסורם, לאמץ ערכים רבניים ולנהל אורח חיים רבני.
[ב] בנוסף, הם נדרשים ללמוד את הספרות הייחודית של החסידות שמטפחת בקרבם את המחשבות שהנהגת החסידות רוצה שהם יחשבו.  

רוב החסידויות אינן עוסקות בהחזרה בתשובה. בחסידויות שכן מחזירות בתשובה, החסיד החדש עובר בגיל מבוגר יותר תהליך דומה לזה שילדי החסידות עוברים בגיל צעיר. בתהליך האינדוקטרינציה, המצטרפים החדשים מוחקים את הידע והתובנות עימם הם באו ומאמצים את הידע והתובנות שמתאימים להנהגתה החסדות.
 
עיצוב האישיות
החסידים הצעירים והמצטרפים החדשים לומדים להעריץ דמויות מופת, לרוב את האדמו"ר הנוכחי, אחד מקודמיו או דמות ראויה לחיקוי מהעבר המיתי של היהדות. אורחות חייו ודעותיו של מודל החיקו הופכים לנורמה מחייבת והחסידים, צעירים ובוגרים כאחד, לומדים שעליהם ללכת בעקבותיו ולנהוג כמוהו. כל סטייה מהנורמה מעוררת ביקורת הן מצד ההנהגה והן מצד החסידים האחרים וכך החסיד לומד לוותר על אישיותו העצמאית ולאמץ את האישיות של דמות המופת הנערצת.
 
מחיקת היכולת לנתח את המציאותולקבל החלטות האופן עצמאי
מערכות הסוציאליזציה של החסידות אינן מנחילות לחברי הכת את הידע וכלי הניתוח שיאפשרו להם לעבד אינפורמציה ולהסיק ממנה תובנות מועילות. הנהגת החסידות שולטת על הגישה למידע ומתירה לחסידים להחשף רק לתכנים 'בטוחים' שאינם סותרים את האמיתות של החסידות, אינם מציגים דעות סותרות ואינם מעוררים מחשבות מיותרות. במקרים רבים החסידים ניזונים ממידע שעובד לאור הנרטיב של החסידות בו כבר שולבו המסקנות שהחסיד אמור לאמץ.

בתהליך האינדוקטרינציה והסוציאליזציה החסידים לומדים לוותר על חוש הביקורת שלהם ולהחליפו בסיסמאות מובנות שמשמשות אותם להשיב על כל האתגרים המחשבתיים שנקרים על דרכם. הם גם לומדים שכל מי שמתקיף את אמונותיהם ואורח חייהם פועל מתוך עויינות וקנאה ויש להתעלם מדבריו ולנתק את המגע עימו.

החסידים נדרשים להחשף רק למידע 'כשר' דוגמת ספרים ופרסומים של החסידות, ספרי קודש מקובלים, כתבי עת, פרסומים ועיתונים מותרים, אתרי אינטרנט מאושרים, תחנות רדיו מגזריות וכדומה. מאידך, נאסר עליהם לקרוא עיתונות חופשית, ספרי חול ולעיתים גם ספרי קודש של זרמים מתחרים
; לצפות בטלויזיה ולהאזין לתחנות רדיו לא-חרדיות; לצרוך מוצרי תרבות דוגמת קולנוע, תיאטרון, מופעי בידור, קונצרטים ואופרה; ללמוד ולשמוע הרצאות במסגרות לא מאושרות ולהיכנס לשיחות בענייני פוליטיקה ומדע עם אנשים מחוץ לחסידות. האינטרנט מציב להנהגות החסידויות אתגרים מיוחדים והם מורים לחסידים להתנזר כליל מהשימוש באינטרנט או לגלוש באינטרנט רק באמצעות ספקי שירות מורשים שאינם מאפשרים גישה לאתרים שמכילים תכנים בעייתיים.  
   
יצירת תלות מוחלטת בהנהגה
כשההנהגה חוסמת את הגישה לכל מידע סותר או מעורר מחלוקת ומונעת מהחסידים את היכולת להבין ולנתח את המציאות בכוחות עצמם היא הופכת לגורם היחיד עליו החסיד יכול לסמוך בבואו להתמודד עם העולם שסביבו. בכך ההנהגה יוצרת תלות מוחלטת בהחלטותיה ובהנחיותיה. החסידים מרגישים שללא הנחיות מנהיגיהם הם לא יצליחו להתמודד עם אתגרי החיים ולכן הם מאמצים את השקפת מנהיגיהם, נצמדים להחלטותיהם, מרבים להתייעץ עימם ומקפידים להישמע לכל הוראותיהם.
 
טיפוח הערצה עיוורת
המנהיגים מבינים שללא מוקד נערץ ומאחד, החסידות עלולה לאבד את נאמנותם של חסידיה ולכן הם מקפידים לפאר ולהאדיר את דמות המופת של החסידות ולהעניק לה תכונות כמעט על אנושיות. ה'צדיקים' הם דמויות נישאות מעם שמסוגלות להביא לישרי הדרך את חסדי האל ואת השפע שרק השמיים מסוגלים להעניק ואין כל פלא שהחסידים לומדים להעריץ אותם, להישמע לכל הוראותיהם ולדאוג לכל מחסורם. ההערצה הבלתי מסוייגת לאדמו"רים הופכת את החסידות לכת פולחן אישיות ומחייבת את כל החסידים ליישר קו ולהביע את הערצתם למנהיגם.[ג]  
 
דרישת נאמנות מוחלטת
הנהגה שמסתמכת על דמות מופת סמכותית ונערצת, שכל החסידים פועלים בהנחייתה, יכולה לדרוש ולקבל נאמנות חסרת פשרות. על רקע שירי ההלל שמושרים למנהיג, קל לבודד ולנטרל חסידים שמעיזים להתבטא נגד ההנהגה. חסידים שאינם מפגינים נאמנות חסרת פשרות, ציות מוחלט, חשיבה בתלם והתנהגות מופתית מסתכנים בעונשים הקשים ההנהגה מסוגלת להטיל עליהם: הוצאת ילדיהם ממוסדות החינוך של החסידות, איסור ההשתדכות עם בניהם ובנותיהם, הרחקתם ממשרות במוסדות החסידות, מניעת ההטבות שעסקני החסידות מצליחים להביא לכל אנשי החסידות, חסימת גישתם לגמ"חים, דרישה מנשותיהם להתגרש מהם וכדומה. חסידים חסרי השכלה, שמעולם לא זכו להכשרה שתאפשר להם להתמודד לבדם עם אתגרי העולם הגדול, נתקפים באימה כשהם חושבים על האפשרות שהם יאבדו את תמיכתה של ההנהגה המגוננת ולכן רובם ממהרים ליישר קו עם כל דרישותיה.   
 
השנאת הקבוצות האחרות ודיעותיהן
 
ההנהגות החסידיות מבינות שחסידיהם יתקשו לא להשתכנע מאנשים כריזמטיים אחרים ולכן הם דואגים מראש להשניא עליהם כל מי שאינו משתייך לחסידות ולהפחיד אותם בטיעון שכל העולם שואף להתנכל להם ולמוטט את הקבוצה אליה הם משתייכים וממנה הם שואבים את התמיכה וההכוונה שמאפשרים להם לשרוד. במקביל, השנאת הזר והשונה מסייעת לגיבוש החסידות ולבניית סולם ערכים משותף לכל החסידים. כיוון שכך נתקשה למצוא חסידויות שאינן מלמדות את חסידיהם לשנוא מוסלמים, נוצרים, חילונים, ציונים, משכילים, שמאלנים, הומניסטים, ליברלים, דתיים בכלל ואנשי הציונות הדתית בפרט, תומכי הדמוקרטיה ושלטון החוק וחסידויות מיסיונריות, דוגמת חב"ד וברסלב, שעלולות לגזול מהן את צאן מרעיתם.
 
שליטה בשיטות מאניפולטיביות
החסידויות אימצו לעצמן רפרטואר שלם של שיטות מאניפולטיביות באמצעותן המנהיגים מצליחים לעצב את החסידים בצלמם וכדמותם, לשלוט בהם, לגרום להם למלא אחר כל הוראותיהם ולוותר על כל המחשבות העצמאיות שעלולות לעלות בקרבם. ההנהגה מבטיחה שהחסידים יכירו אך ורק את הנרטיב של החסידות ויעצבו את מחשבותיהם רק לאור הסיסמאות וסיפורי המופת של מנהיגיהם. צעירי החסידות והמצטרפים החדשים מתאימים את עצמם לדפוסים המקובלים ומאמצים את קוד המראה והלבוש של החסידות. כתוצאה מכך הם מאבדים את העצמיות שלהם הופכים לחלק מקהל הומוגני שמטפח את אותם הזקנים ולובש את אותם המדים האחידים. בקהל מעין זה קל לאתר את החריגים ולטפל בהם באופן אישי באמצעות שיחות, איומים, לחצים משפחתיים, לחץ עמיתים ועוד אמצעים עימם רוב החסידים אינם מסוגלים להתמודד.  
 
יצירת תלות כלכלית
החסידים הפשוטים לרוב אינם זוכים בהשכלה שתאפשר להם להתפרנס בכוחות עצמם ולכן פרנסתם תלוייה במידה רבה בתקציבים שההנהגה מסוגלת לגייס ממקורות ממשלתיים, במשרות שההנהגה מציעה להם בבתי הספר, הישיבות ושאר מוסדות החסידות ובג'ובים שעסקני החסידות פותחים בפניהם. אחדים אמנם מוצאים עבודה כשכירים, או פותחים עסקים קטנים משל עצמם, אבל ההנהגה שולטת ביחס שהם יקבלו ממעסיקיהם ומעמיתיהם והיא מסוגלת להורות לחסידים האחרים לא להעסיק אותם ולא לבקר בבתי העסק שלהם. התלות הכלכלית של החסידים בהנהגה מונעת מהם את היכולת לקבל החלטות עצמאיות ולנהוג בדרך שתטיב עימם ולא עם מנהיגיהם.
 
הטמעת תחושת עליונות ואמונה בצדקת הדרך
האדמו"רים לוקחים לעצמם את טובות ההנאה היותר ממשיות ומשמעותיות: כסף, כוח, שררה, כבוד והקמת שושלת; נותנים לפעילים להינות מפירורים של טובות ההנאה הממשיות ומתירים לשפוטים רק טובות הנאה 'רוחניות' דוגמת תחושת השתייכות לקבוצה, תחושת קרבה לאל, תחושת חשיבות, תחושת צדיקות, תחושת השפעה על גאולת האומה, תחושת זכאות לחיי עולם בגן עדן ולתחייה מחודשת בעת ביאת המשיח וכדומה.

בעוד שהאדמו"רים ומקורביהם דורשים לעצמם מנעמים גשמיים הם משכנעים את החסידים להסתפק במועט על ידי כך שהם מבליטים את השליחות המיוחדת של החסידות ואת התפקיד שהחסידים משחקים בהשגת יעדים כלל אנושיים (הקמת מלכות שמים, זירוז המשיח, השכנת שלום ואחווה עלי אדמות, השלטת הקדושה, עזרה וסיוע לעם ישראל וכו' וכו').

כדי לנפח את תחושת החשיבות של החסידים ולשכנעם לשחק את התפקיד שיועד עבורם, ההנהגות משכנעות את החסידים הפשוטים שהם נעלים מכל האחרים ושרק הם אוחזים באמת האלוהית האחת והיחידה, השלמה והמושלמת. עד מהרה החסידים מאמצים תחושות אלטיסטיות שגורמות להם להתנשא מעל האחרים, לבוז לדעותיהם ולהתעלם מכל דבריהם.
     
תאוות המנהיגים
רק מנהיגים שוליים מנצלים את מעמדם לסיפוק תאוות הבשרים שלהם. אצל שאר האדמו"רים, כך אני מניח, הדחף הדומיננטי הוא בצע הכסף ורובם אכן חיים ברמת חיים מאד גבוהה וצוברים לעצמם הון לא קטן. רובם גם מצליח לספק את תאוותם לכבוד, כח, סמכות ושררה וקשה לראות בקרבם כל נטייה לוותר על כבוד המלכים שמוענק להם או על הכוח שמאפשר להם לנווט את החסידות כרצונם ולקבוע את גורל חסידיהם כראות עיניהם. כל האדמו"רים גם שוקדים על העברה מסודרת של סמכויותיהם לאחד מבניהם באופן שיבטיח לצאצאיהם ג'וב בטוח, שליטה מתמשכת על החסידות, כבוד רב ותזרים מזומנים נאה.
 
סיכום הטיעונים
 
הזרם החסידי החל את דרכו כתנועת מחאה נגד היהדות הרבנית. כבר עם הקמתה התנועה החלה לבדל את עצמה מהזרם השולט הן מבחינת האמונה והן מבחינת המנהגים. תוך זמן קצר התנועה החלה להתפצל ולהוליד מספר רב של חסידויות נפרדות שבידלו את עצמן זו מזו באמצעות דגשים שונים, דפוסי לבוש ייחודיים ומנהגים שאופיניים לחסידות הספציפית ולא לאחרות. בראש כל החסידות עמד אדמו"ר שהנהיג את חסידיו, התעשר על חשבונם ומכר להם נרטיבים שהעלימו את העובדה שהחסידות היא בסופו של דבר רק עסק למטרות רווח. עם הזמן הנרטיבים של האדמורים הפכו לנורמטיביים ובהיעדר כל אפשרות לבחון אותם בכלים ביקורתיים הנרטיבים הללו הפכו לאמת מוחלטת עליה כבר אסור היה לערער. האדמורים הציגו את עצמם כ'צדיקים' שמתווכים בין עולם התחתונים לעולמם של העליונים ואיש מחסידיהם לא פקפק בנכונות הטיעון ולא שאל את עצמו כיצד תכונת ה'צדיקות' עוברת בירושה ומדוע אנשים שהוליכו את צאן מרעיתם לתאי הגזים עדיין נחשבים לבאי ביתו של יודע כל הגורלות שבחר להסתיר מהם את העתיד שמצפה להם ולחסידיהם התמימים.

כל התשתית הרעיונית של החסידות פשטה את הרגל לאחר ששמונים אחוז מכל חסידי מזרח אירופה נטבחו בשואה הגדולה ביותר שאי פעם פקדה את העם היהודי. מנהיגים שנכשלים כשלון כה חרוץ לרוב מתבקשים להתפטר, להתנצל ולהעביר את משרתם למוכשרים מהם אבל העולם החסידי לעולם לא פיתח את יכולות השיפוט והביקורת שהיו מאפשרות לחסידים להבין שהם הולכו שולל על ידי מנהיגים ציניים שניצלו את תמימותם. בהיעדר היכולת לבנות לעצמם השקפת עולם משל עצמם הם אימצו את התירוצים של מנהיגים וייחסו את השואה לשיקולים מטפיזיים נעלמים של אל שמעולם לא הוכיח את קיומו לאף ספקן. ההנהגות החסידיות תפסו שוב את המושכות וחזרו לנצל את חסידיהם שהתבקשו לשקוע עמוק יותר לתוך העוני והבורות ולהוליד יותר ילדים שיבטיחו את מקור ההכנסה של האדמורים גם בדורות הבאים.

כלל גדול הוא שאף חבר כת אינו מוכן להודות שהקבוצה אליה הוא משתייך היא אכן כת וגם החסידים אינם רואים את עצמם כחברים בקבוצה שראשיה מתעשרים על חשבונם. איש מהם אינו מעלה על דעתו שהוא מנוצל והתחושות האליטיסטיות שהוטמעו בו מרחיקות אותו מוויכוחים עם אנשים שאינם מסוגלים להבין את המטרות הנשגבות שלדעתו עומדות בתשתיתה של החסידות ואינם מוכנים לקבל שרק ההנהגה שלו מחזיקה באמת האחת, היחידה, הנצחית והבלתי משתנה. האינדוקטרינציה של חברי החסידות מונעת מהם לראות את התמונה הגדולה ולהבין את סיבותיה האמתיות של המצוקה שהומטה עליהם. החסידים הופכים את עצמם לעיוורים וחרשים שדרך חושיהם המנוונים שום אמת חיצונית לעולם לא תצליח לחדור ולכן כמעט בלתי אפשרי לשכנע אותם שהם משחיתים את חייהם על המיתוסים שמנהיגיהם תאבי הבצע רקחו עבורם. השכלה אמתית יכולה לפקוח את עיניהם אבל איש מהם לא יזכה להיכנס בשערה. המדינה יכולה אמנם להתייחס לחסידויות כאל כתות מזיקות ולאסור את ראשיהן אבל במדינת ישראל אף גורם מוסמך לעולם לא יסכן את עצמו בעימות עם קבוצה דתית, תהא זאת הרסנית ככל שתהא. התקווה היחידה שנותרה לתמימים שלכדו בתוך החסידוות היא שהמשבר שממתין לכל העולם החרדי יצליח לנתץ לחלוטין את המיתוסים של האדמו"רים ואת הילת הזוהר שהאנשים הציניים הללו הללו קשרו לעצמם.
 
 
טעיתי, עיוותי, השמטתי, סילפתי, שכחתי, הולכתי שולל, לא הבנתי או לא הצגתי תמונה מלאה? במנגנון התגובות שבהמשך תוכלו להעיר על המאמר, לחשוף את טעויותיי ולהוסיף כל מידע שנראה לכם חשוב או רלוונטי. אינכם חייבים להזדהות בשמכם האמיתי אבל אודה לכם אם תספקו כתובת מייל תקינה. את ההשמצות אבקש לשלוח לדף התגובות הכלליות. דעותיכם חשובות לי אז אנא הגיבו למאמר, דרגו אותו ועשו לייק לדף האתר בפייסבוק.
 


[א]             
ראו 'דו"ח בחינת תופעת הכתות בישראל'
[ב]             
ראו הפרק 'האגדה תשדירי הפרסומת של הרבנים'
[ג]              
ההערצה לאדמו"רים ודמויות המופת של החסידות מזכירה במידה רבה את פולחן האישיות שמנהיגי צפון קוריאה הנהיגו לעצמם והאבל במות האדמו"ר אינו נופל מהאבל שהאומה הצפון קוריאנית הפגינה בעת מותו של הרודן קים גונג איל.
נקרא 6934 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

49 תגובות

 • קישור לתגובה ראשון, 07 אוגוסט 2016 22:10 הוסף ע״י עדי אביר

  שלמה,

  תרגע. 'מגילות הקלף' המלאה העתיקה ביותר שנמצאת בידינו היא בת 900 שנה לערך. כתר ארם צובא הוא עתיק יותר אך הוא אינו מלא. הנוסחים העתיקים ביותר נמצאו בקומראן אבל גם הם אינם מלאים. יש הבדלים רבים בין תעודות הקלף העתיקות ולא תצליח למצוא שני עותקים עתיקים שאינם שונים זה מזה במספר רב של פסוקים. גם המהדורות המודפסות הראשונות היו שונות זו מזו במאות פסוקים ולקח הרבה זמן עד שכולם התאפסו על נוסח אחיד.

  הטיעון שאנחנו ידועים בקרב העמים כעם חכם ונבון, ביקורתי וקשה עורף תמצא רק בקהלים רבניים. התמונה היא כמובן הרבה יותר מסובכת ובמקומות רבים היהודים נודעו כגנבים תאווי בצע שעזרו לאצולה המקומית לעשוק את האריסים והאכרים הפשוטים. כשהגייסות של חמילניצקי פרעו ביהודים הם לא התנקמו בהם על היותם חכמים, נבונים וביקורתיים אלא על זה שהיהודים היו בני חסותם של האצילים הפולניים ועזרו להם לרמות ולגזול את כספם את האריסים האוקראינים. נסה פעם לקרוא איזה שהוא ספר היסטוריה שמציג את התמונה האמתית ולא רק את התמונה שהרבנים היו רוצים שתפנים.

  אין לי וויכוח איתך על כך שאתם חרדים ואם זה גורם לכם אושר להיות חרדים אין לי אלא לאחל לכם שתהנו ככל שתוכלו לפני שהעולם שלכם יתמוטט על ראשכם. מאידך, איש לא מינה אתכם כדוברים הרשמיים של העם היהודי. העם הזה שייך לי לא פחות, ואולי אפילו יותר, משהוא שייך לאנשים שרק יונקים את לשדו ומבזים אותו בעמים. העם הזה הוציא מקרבו אלפי חוקרים, מדענים מדינאים ואנשי רוח מהשורה הראשונה, 184 חתני פרס נובל ורבבות על גבי רבבות של אנשים שתרמו משהו ממשי לאנושות. האם לדעתך תמצא בקרבם מישהו שיעניק לקהילה בורה ונבערת לדבר בשמו? האם למישהו באמת איכפת מה אתם חושבים ואומרים?

  הרבנים מלעיטים אתכם בסיסמאות שוא שגורמות לכם לחשוב שאתם הכי נעלים, הכי קדושים, הכי טהורים טהורים, הכי צדיקים וכדומה. אני מבין אותם. אם הם היו מספרים לכם את האמת על עצמכם כולכם הייתם מרימים רגליים ובורחים מהם כמו המיליונים שכבר זנחו את עולם השקר הרבני והצטרפו לעולם האור של המדע, המחקר וההיגיון. כל הכתות נוהגות לעורר תחושת חשיבות בקרב שפוטיהם. כך ההנהגות גורמות לחברי הכת להסתפק בתחושת עליונות ולא לשים לב לעובדה שכספם מגיע בסופו של דבר לכיסי המנהיגים.

  אני מבין שאתה סבור 'שכל מי שחי כאן או בכל מקום אחר, יש לו תפקיד מסויים שעליו למלא כאן, בהשגחה העליונה, וכמו למשל רב חשוב שטען שהחילונים בוני הארץ, נושאים את נשמותיהם המגולגלות של הבריונים שגרמו לחורבן הארץ, והם אלו שצריכים לבנות אותה מחדש, לפני בנייתה מחדש בגאולה המקווה, במהרה בימינו אמן.'

  האם יש לך דרך להוכיח את המיתוסים ההזויים שהצלחת לדחוס למשפט זה? האם פעם ראית השגחה עליונה כלשהי? האם נתקלת מעודך בנפש מגולגלת של בריון, צדיק, או סתם אדם מהישוב? האם בשמים קבעו שאת הארץ צריכים לבנות מחדש אלו שנשמות הבריונים התגלגלו לגופם או שזאת סברתו הפרטית של איזה 'רב חשוב' שאת אחיזת העיניים שלו אף יהודי חכם, נבון וביקרתי עדיין לא הצליח לחשוף.

  אתה מבין, ידידי, בעזרת השגחות עליונות, נשמות מגולגלות ושאר הישויות העל-טבעיות שהרבנים המציאו לצרכיהם כל אחד יכול להגיד כל דבר שטות שעולה על דעתו אבל אף רב, 'חשוב' ככל שיהיה, אינו מסוגל להוכיח את הבליו וכל עוד הוא מסתמך על מילים בעלמא לדבריו אין, ולא יכולה להיות, שום משמעות בעולם הריאלי.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה ראשון, 07 אוגוסט 2016 18:00 הוסף ע״י שלמה רייכמן

  עדי,

  מסורת מוצקה העוברת מדור לדור מזה אלפי שנים, באמצעות מגילות קלף דומות להפליא, המשדרות אמינות ברמה הגבוהה ביותר, היא גדולה וחזקה יותר מכל גיחוך, ליצנות או ציניות.
  במיוחד כשמדובר בעם הידוע בקרב העמים, כעם חכם ונבון, ביקורתי וקשה עורף, שלא היה דבק בתורה אלמלא מיצה בבדיקות מעמיקות את מהימנותה ותקפותה.

  מבחינתנו כחרדים וכדוברים הרשמיים של העם היהודי, כל אלו שלאורך הגלות זנחו את הדת, הם חלשי אופי שלדאבון הלב נפלו למלכודת הפיתויים המזוהמת והמורעלת של אומות העולם, שאינם מוכנים לסלוח לעצמם על כך שהם פיספסו, ודווקא היהודים שנואי נפשם, נבחרו לעם סגולה, עם הנצח, שאינו מפחד מדרך ארוכה ככל שתהיה.

  ואגב, אני בניגוד לאריה, אינני חושב שעל מי מיושבי הארץ הזאת, לארוז מטלטליו ולהגר מכאן, וזאת מהסיבה הפשוטה שאני סבור שכל מי שחי כאן או בכל מקום אחר, יש לו תפקיד מסויים שעליו למלא כאן, בהשגחה העליונה, וכמו למשל רב חשוב שטען שהחילונים בוני הארץ, נושאים את נשמותיהם המגולגלות של הבריונים שגרמו לחורבן הארץ, והם אלו שצריכים לבנות אותה מחדש, לפני בנייתה מחדש בגאולה המקווה, במהרה בימינו אמן.

  שלמה

 • קישור לתגובה חמישי, 04 אוגוסט 2016 18:26 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  בסיעתא דשמיא

  עדי, סתם,

  אריה,

  אני גמרתי עם דיון הסרק הזה.
  יש (אין) כאן (שום) וויכוח על עובדות כי העובדות (אינן) רלוונטיות לנושא. אם אתה רוצה להוכיח שהחסידות (בית המשפט העליון)הוא כת עליך להוכיח שהוא, כמו בית המשפט(החסידויות), עומד בכל הקריטריונים שהגדרתי ולא רק באלו שנראים לך.

  אתה מוזמן להכניס את עצמך למסגרת הלוגית שהגדרתי בתגובתי הקודמת ואתה רשאי להמשיך לעשות צחוק מעצמך. אני, בכל אופן, איני מוכן להקדיש זמן נוסף בהתייחסות להבלייך.

  אריה ברייטקופ

 • קישור לתגובה חמישי, 04 אוגוסט 2016 17:53 הוסף ע״י סתם יהודי

  ברייטקוף היקר.
  ברשותך אתייחס לכל קטע בתשובתך לפי הסדר:


  "אני יתחיל דווקא מהסוף להתחלה:
  " בשביל להגן על הטענה שלך, תצטרך להראות כי הבנו באופן מוטעה את טענתך המקורית, או להוכיח כי כל אחד מההבדלים שציינתי: נפוטיזם, אבסולוטיזם, וכישורים נדרשים אינו קיים או רלוונטי."
  מכיוון שלא סיכמת איתי בהתחלה שום כללי ויכוח, אני לא אסכים לקבל כעת תכתיבים איך ומה לענות.
  אני מוצא לנכון לא להגן על טענתי, אלא להסיק כי או שהבנת באופן מוטעה את טענתי , או שכן הבנת, אך העדפת לשכתב אותו, ואת הסיבה הבאר בתמצות כדלהלן:"

  לא נתתי לך תכתיבים. לא חתמת חוזה עם אף אחד פה, ולכן זכותך לא לענות בכלל, או לענות משהו מעין "סתם בא לי לא להסביר את דברי", וזה יהיה בסדר.
  אבל אם לפי הבנתי טענת שאין הבדל בין השלטון בישראל לבין שלטון האדמור"ים, והצגתי מספר הבדלים, אם תרצה, ורק אם תרצה להגן על טענתך, אז או שתראה שהבנתי לא נכון את טענתך או שתראה שההבדלים לא קיימים.
  אם אתה סבור שמבחינה לוגית אתה יכול להגן על טענותיך בדרך אחרת, אודה לך אם תסביר לי.


  "יש קו רציף לאורך התכתובת של קביעת עובדות אשר אינם מותאמים למציאות, משום כך בשביל להפריך את דבריך קודם כל אני מסיר את העובדות שעל פיהם אתה בונה את התאוריה , לאחמ"כ התאוריה שלך כבר לא מבוססת כך שתצטרך להוכיח אותה עובדתית.
  ואני יביא לך כמה דוגמאות :
  כששלמה כתב במכתב המדינה הדמוקרטית הקרובה ביותר אלינו, היא לא דוגמה טובה, עבור מה שרצית לומר, משום שכידוע מי ששולט בה בפועל אלא דיקטטורים המכונים שופטי בג"ץ, שעל פיהם ישק כל דבר, והם גם הולכים עם גלימות שחורות מיוחדות, וכך גם בניהם, שכן הם ממנים את בניהם וקרוביהם, וכמובן גם את חבריהם, כך שלבחירות המתקיימות לזרועות המחוקק והמבצע משמעות סמלית ומינימלית.
  בניתוח דבריו עולה, כי טענתו היא, שאל לעדי לעלות טענה על מינוי משפחה או מקורבים בחסידויות, שכן " שבהתאמת הקריטריון הנכון נוכל לקבוע שאתה ושכמותך נמצאים בכת הרסנית ומסוכנת"
  אם היית שולל או עדי את דעתו כי " למעשה בשינוי קריטריון כזה או אחר, ניתן להכניס כל ממשלה או שלטון ששולט בעם או באוכלוסיית בני אדם ככת, שכל מטרתה להעשיר את קופתם הפרטית של המושל או השולט, ועדיין בחרה רוב האנושות לעצמה את המודל של חיים בתוך מדינה ותחת שלטון זה או אחר."
  הייתי אומר ניחא , עדי בנה את החליפה 'כת' לפי מידותיה של החסידות.
  אמנם, את עצם זה, לא שללתם אלא באתם בהתגוננות איך מערכת המשפט אינה כת, עדיין בתוך הקריטריון הזה ששלמה דיבר עליו."


  רצוי שתדייק. מי שהתייחס בעיקר למינוי משפחה או מקורבים בחסידות היה אני ולא עדי, ולכך השיב שלמה. פשוט תעבור שוב על התגובות.
  בתגובה המקורית של שלמה הוא כתב בתחילת תגובתו: "למעשה בשינוי קריטריון כזה או אחר, ניתן להכניס כל ממשלה או שלטון ששולט בעם או באוכלוסיית בני אדם ככת, שכל מטרתה להעשיר את קופתם הפרטית של המושל או השולט, ועדיין בחרה רוב האנושות לעצמה את המודל של חיים בתוך מדינה ותחת שלטון זה או אחר." ולכך התייחסתי.
  ברור היה גם לי וגם לשלמה כי בשינוי קריטריון כזה או אחר ניתן להגדיר כל דבר ככל דבר. (אם לדוגמא נגדיר שחסידות זה רכב שנוסע על ארבע, אז פג'ו חבוטה היא חסידות). אך מה ששנינו הבנו בתגובתו שהוא מתכוון שבשינוי קריטריון רלוונטי לנושא של הגדרת חסידות ככת סגורה שסוגדת ללא ביקורת וללא סיבה עניינית לראשיה, וממיועדת לרווחת ראשיה, נוכל להגדיר כל שלטון ככת, ולכן השבתי לו שיש מספר הבדלים משמעותיים בין שלטון דמוקרטי לשלטון האדמו"ר וציינתי את הנפוטיזם והשלטון המוחלט של האדמו"רים לעומת השלטון הדמוקרטי שבהם אדם נבחר לפי כישוריו.
  שים לב, כי גם שלמה לא חשב שהקריטריונים שציינתי אינם רלוונטיים, אלא השיב לי כי שגם השלטון בישראל חולק את אותם מאפיינים.
  גם בהמשך תגובותיי התייחסתי להבדלים האלה, וציפיתי שגם אתה תעשה כן, אם אתה מניח שאכן אין הבדל בין שלטון האדמו"ר לשלטון בישראל.


  "וכל זאת אני מסיק ממך, וציינת בהתלהבות יתירה, נתון לא נכון שאי ירחיב עליו בהמשך, כי אין ולא היה שום שופטים מעולם עם קרבת משפחה.
  כלומר שעל עצם מבנה הקריטריונים אינך חולק ולא עדי . רק טכנית, האנלוגיה (הקש) לא נכונה. כי וכו' וכו'
  אסכם בקצרה את הויכוח ביננו:
  א)ויכוח על עובדות
  ב)ויכוח מחשבתי, תפיסתי.
  אי לכך, אני לא רואה אף פעם להתווכח אם מי שחושב אחרת ממני, ורוצה רק להביע את דעתו, שהרי לא בא אלא שאני ישמע אותו , והוא לא בא לשמוע אותי, או להגיע עימי לעמק שוה, כך שאין לזה שום טעם .
  אמנם בויכוח עובדתי אני מוצא טעם להוכיח לפרטנר מולי, משום שעובדות הנם קיימות שקשה לחלוק עליהם , או להתעלם מהם.
  וכאן נכנסתי לשיחה, עצם העובדה ,שאתה קבעת, אינה נכונה. טכנית היא לא נכונה , רק אני יזכיר מהי העובדה, " ביצעתי מחקר מעמיק. טוב... אף אחד מהם אינו בן או קרוב משפחה של שופט בית משפט עליון.... וציינת מפורשות כי לא אין קרבת משפחה לא בהווה או בעבר.
  ועניתי לך על זה קל ופשוט, שעובדה זאת לא נכונה, שהרי מישאל חשין הוא שופט עם קשר משפחתי מקרבה ראשונה לשופט בעבר , עד כאן הכל פשוט.
  לכאורה הדבר הפשוט הוא לומר טעיתי , תודה שהארת את עיני, ויאלה , תמשיך להתכתב עם שלמה שלא יסכים איתך , או עם עליזה ואביר שכן יסכימו איתך, "  ראשית, נא לדייק בציטוט שלך!
  כתבתי את המשפטים האלה בדיוק:
  " האומנם?
  ביצעתי מחקר מעמיק. טוב, האמת שאין צורך. פשוט נכנסתי לוויקיפדיה לערך של בית המשפט העליון, ובדקתי את הערך של כל אחד מ15 שופטי בית המשפט העליון המכהנים.
  נחש מה?
  אף אחד מהם אינו בן או קרוב משפחה של שופט בית משפט עליון בהווה או בעבר.
  אתה מוזמן לבדוק בעצמך."

  לא התייחסתי לכל שופט, אלא רק לשופט בית המשפט העליון, וזה כתגובה לתגובתו של שלמה שהגדיר אותם כשלטון האמיתי במדינת ישראל.
  כמו כן, אם המילה "המכהנים" (ולא "שכיהנו") אינה ברורה לך מספיק, אז המספר 15 מבהיר באופן סופי שהתכוונתי רק לשופטי בית המשפט הנוכחיים. ואכן אין להם קשר לאף שופט בית משפט העליון נוכחי או כזה ששפט בעבר.
  לא שללתי את האפשרות ששופט בבית המשפט העליון בעבר, לא היה לו קרוב משפחה שכיהן גם הוא בבית המשפט העליון בעבר.
  מעבר לעובדה שאנו עוסקים בכך שישראל דמוקרטית היום ולא כיצד הייתה בעבר, עצם זה שממדגם של 15, אין אחד שיש לו קרוב משפחה שגם כיהן או מכהן בעליון, מראה שישראל בעיקרה אינה נפוטיסטית.


  "אך הפלא ופלא, לא זו שלא עמדת על טעותך, עדי לא בחל בטיוח הטעות, והחל להתפלסף אם זה 6% או 100% , ממש מגוחך, "

  אתייחס לזה בהמשך.


  "ואז כמו מגדל קלפים אני דוחה טענות מסלפות עובדות פעם אחר פעם. כמו טענתו של אביר כי "הציונים אינם מעודדים פולחני אישיות", ודבריו זה שקר, הרי כמעט כל מי שגדל במדינת ישראל גודל סביב פולחן אישיות של אדם כזה או אחר, אם זה ב"ג או בגין ובוודאי שעל הרצל."

  ראשית, גם על אותם "אבות המדינה" מעבירים ביקורת, ולא רק מייצרים פולחן אישיות.
  שנית, יש העברת ביקורת קשה ושיטתית נגד מנהיגים מכהנים שאפשר לשנות את החלטותיהם, ואף להעבירם מתפקידם בבחירות. לעומת זאת, אין כל כך טעם לבקר אנשים שמתו, וזה לא ממש תורם לדמוקרטיה, ועל כך נאמר "אחרי מות קדושים אמור". אלו שבעיקר ששופטים את ההיסטוריה וגיבוריה, הם ההיסטוריונים. כך זה בישראל, וכך זה בכל מדינה דמוקרטית. פשוט תפתח עיתון.

  "וכן דבריו של עדי כי " הם גם אינם ממנים את בניהם- וקרוביהם- .." , שוב פעם עובדתית זה לא נכון , הם ממנים כן את קרוביהם, כמו שהוכחתי עובדתית . "

  כפי שציינתי, אתייחס לזה בהמשך.

  "בטיעונך האחרון הנך מפריך את גדר הסבירות שמינוי נעשה עקב חברות , בטענה שעבר 20 שנה , סבירות זו דחוקה מדי שכן שכן עד 2010 כיהן כיועמ"ש. כך שטכנית לא יכול היה להתמנות בזמן זה לשופט. "

  אי הסבירות היא במניע. פשע צריך מניע. המניע פה מאוד חלש. האם אסכים לקדם מישהו שלא כדין, ואתאמץ לשכנע את שאר חברי הוועדה, ואף להסתכן בכך אם לא פלילית אז מוסרית וציבורי, רק בגלל שהוא עבד איתי לפני כ20 שנה, בפרט שופט שצריך לשפוט ולהעביר ביקורת על אנשים?

  "אני יזכיר לך שמי שקבע שי בעיה במינוי מקורבים חברים ובני משפחה לא היה אני, כך שבמשפטך 'הוצאת שם רע', אתה הוא זה שמוציא שם רע."

  כתבתי לך על כך שכתבת " השופטים מתמנים על ידי בעלי אינטרס". מה האינטרסים של הממנים? רוב רובם של האנשים יתקשו למצוא אינטרס רק בכך שמתמנה עבד אתו (ועם אחרים) לפני 20 שנה.
  למרות שידוע כי פעולה מסוימת היא עבירה חמורה, האשמה של אדם אחר בה ללא הוכחות ברורות, היא הוצאת דיבה, ובוודאי כשמוציאים שם רע על מגזר שלם.

  "אני מסכים לחלוטין עם הסברתך בנושא 'הפירמידה', אך בהתאם לדבריך אני לא רואה שום חילוק אם זה 6% או 100%, כשאתה טוען לשחיתות במערכת היררכית, משום מינוי מקורבים או חברים,
  ובוודאי שאין לזה שום קשר עם הדוגמא לעריפת ראש בקנדה, שכן זו לא המערכת השולטת, בודאי אלא הדוגמא הנכונה היא, שאם בית המשפט בקנדה 6% מהנשפטים בו היה נגזר להם עריפת ראש, היה זה אומר שמדובר במדינה לא נאורה ומיושנת ואף אכזרית. והחילוק בינה לבין דאע"ש היה שדאע"ש תחת הציון: 'אכזר מאוד', וקנדה תחת הציון :'אכזרית'."

  ציינתי בפירוש שמעבר להבדל שלא ברור אפילו האם אותם 6% התמנו בגלל קרבתם, שההבדל הוא גם במספרים וגם בנורמות, כלומר שמינוי קרובים נפסל גם על ידי המערכת השולטת, ואם תצליח להוכיח שמדובר במינוי של קרוב, אז הוא ייפסל. אציין כי קשה להוכיח מינוי של קרובי משפחה, בגלל המינון נמוך, כאשר לקרוב המשפחה יש את כל הכישורים והניסיון הדרוש.
  אך גם אם לעיתים נדירות יש שופטים ללא אינטגריטי שממנים קרובי משפחה, בכל או כמעט בכל מדינה דמוקרטית הורשעו אנשי שלטון מ"המערכת השולטת" בלקיחת שוחד, האם זה אומר שכל המדינות מושחתות באותה מידה?
  אך גם אם ההבדל המוכר היה רק במספרים, די בכך.
  בכל תחום של חקר מדעים לא מדויקים, הבדלים מספרים הם לב המחקר. כך לדוגמא מאשרים כל תרופה על ידי הFDA בעזרת הבדלים בין שיעור (אחוז) אלו שלקחו את התרופה והבריאו, לבין שיעור אלו שלא לקחו את התרופה (ו\או קיבלו פלצבו) והבריאו.
  ובפרט נכון הדבר במדעי החברה. דירוגי השחיתות העולמיים לדוגמא, מבוססים על הבדלים מספרים, לפי אחוז משיבים ששילמו שוחד באותה מדינה, או אחוז אזרחי המדינה שתופסים את מדינתם כמושחתת.
  הבדל בין 6% ל100% הוא משמעותי ועצום.

 • קישור לתגובה חמישי, 04 אוגוסט 2016 17:44 הוסף ע״י עדי אביר

  אריה,

  אני גמרתי עם דיון הסרק הזה. אין כאן שום וויכוח על עובדות כי העובדות אינן רלוונטיות לנושא. אם אתה רוצה להוכיח שבית המשפט העליון הוא כת עליך להוכיח שהוא, כמו החסידויות, עומד בכל הקריטריונים שהגדרתי ולא רק באלו שנראים לך.

  אתה מוזמן להכניס את עצמך למסגרת הלוגית שהגדרתי בתגובתי הקודמת ואתה רשאי להמשיך לעשות צחוק מעצמך. אני, בכל אופן, איני מוכן להקדיש זמן נוסף בהתייחסות להבלייך.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה חמישי, 04 אוגוסט 2016 16:45 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  בסיעתא דשמיא

  עדי

  בטיעונך לגבי הכינוי 'חליפה' :
  אכן כן כבר הסברתי איך הציונות נכנסת תחת מגדר 'כת' באחת מההתכתבויות,
  אני ישתמש בזה ברצינות, באותה מידה בה אתה משתמש ברצינות למה שכתבת.
  כמו שכבר הסברתי כי את הכללי האנלוגיה לא אקבל עכשיו, כל עוד לא קבענו על כללים , תחילה לפני כל המאמר.

 • קישור לתגובה חמישי, 04 אוגוסט 2016 16:35 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  בסיעתא דשמיא

  עדי
  אתה ממשיך ברצף הטיוח, פעם אחר פעם, עדיין לא ענית לי על השאלות שהקשיתי, על עובדות לא נכונות, ואתה חוזר ומתפלסף, דבר ראשון תפריך עובדות שציינתי.

  אתה חוזר שוב סחור סחור, לא מגיע ליעד.
  הגדרתי באר היטב מהי נקודת הויכוח
  עובדתית!!!
  כל שאר 'המחקרים' ו'מאמרים' ממש לא רלוונטים, אני לא רואה צורך בויכוח עם משהו שאינו מקבל, אבל אני רואה צורך להציג אמת עובדתית ממי שמסלף אותה.
  לסיכום:
  הויכוח הנו על העובדות וניתוחם שהוזכרו כאן.

  ודרך אגב אני מבין את הצורך שלך שאני יתאדה, אמנם לפי הרישומים במשרד הפנים של גילך, באופן טבעי נראה לי שאתה תהפוך לאורגניזם ותתאדה הרבה לפני.

  נקודת ציון :
  אם אני יודע אנגלית או לא, לא התווכח איתך ,
  מה שבטוח שאתה שוב פעם ממציא עובדות על בסיס 'הנחות' והופכם ל'מאמר'
  (אפילו בזוטות שכאלו)

 • קישור לתגובה חמישי, 04 אוגוסט 2016 16:07 הוסף ע״י עדי אביר

  אריה,

  הפנתי במאמר ל'דו"ח בחינת הכתות בישראל' ממנו לקחתי את ששת ההגדרות הראשונות שהצעתי למונח 'כת'. ההגדרה השביעית, אותה בניתי על סמך ששת ההגדרות האחרות, היא המחמירה מכולן. אם נראה לך שתפרתי את 'החליפה "כת" לפי מידותיה של החסידות אתה מוזמן לסקור את כל ההגדרות ב'דו"ח בחינת הכתות בישראל' ולבחור את הטובה בעינייך - אלא אם כן אתה חושב שאני הוא זה שעומד מאחורי הדו"ח ותפרתי את כולו לפי מידותיה של החסידות.

  אם היית קורא אנגלית הייתי מפנה אותך לעשרות ספרים שעוסקים בנושא והיית מגלה שהחסידות הייתה נחשבת לכת על פי הקריטריונים של כל הספרים הללו. אדרבה, מצא תיאור אמין של הכת הסינטולוגית ומנה את ההבדלים בינה לבין החסידויות השונות. אוכל להמליץ לך על הרבה מקורות טובים אבל כולם, לצערי, יצאו לאור רק באנגלית. בשעתו פניתי לסטיבן חסן, שכתב שני רבי-מכר בנושא כתות ושטיפת מוח, וביקשתי רשות לתרגם לעברית את ספרו הראשון שדן בכת הסינטולוגית. מר חסן הודיע לי שעלי לפנות למוציאים לאור שלו ואת זה כבר החלטתי לא לעשות. את הספר תוכל לרכוש באמזון:

  https://www.amazon.com/Combating-Cult-Mind-Control-Best-selling/dp/0967068827/ref=asap_bc?ie=UTF8

  כיוון שבניגוד אלי לא פירטת את הקריטריונים עליהם אתה מסתמך בהגדרת המושג 'כת' איני מסוגל להעלות על דעתי כיצד ניתן לשנותם כך שיתאימו לבית המשפט העליון. אם תפרט את הקריטריונים שלך, ותראה באותה רמת פירוט בה אני נקטתי, כיצד בית המשפט העליון יכול להחשב ככת אשמח להתייחס אליך ביתר רצינות. לידיעתך, אם אשנה במעט את הקריטריונים אוכל גם לטעון שאתה סוג של צפרדע ולכן חשוב מאד להגדיר את המושגים היטב לפני שמשתמשים בהם. אני טרחתי להציג הגדרות מדוייקות וכדי להפריך את דבריי עליך לעשות אחת משניים:

  1. להציג הגדרה אלטרנטיבית ולהראות שכתות דתיות אחרות דוגמת הסינטולוגים, עדי יהוה, חסידי הכומר מון, חסידי הרא קרישנא וכדומה עונות לקריטריונים של המושג 'כת' בעוד שהחסידויות אינן עונות על הקריטריונים שפירטת בהגדרתך.

  2. להשתמש בהגדרה שלי ולהראות שבית המשפט העליון עונה על כל הקריטריונים באותה מידה שהחסידויות עונות עליהן.

  אי אפשר קצת מזה וקצת מזה. כל דבריי התייחסו לקריטריונים שפורטו בהגדרת המושג 'כת' שהבאתי במאמר. אם אתה באמת רוצה בדיון פורה ולוגי אתה מתבקש להגדיר מהי כת ולהסביר, על סמך הגדרה זאת, כיצד השופטים העליונים עוסקים בשטיפת מוחות במטרה לעצב מחדש את דעותיו ואישיותו של השפוט, למחוק את יכולתו לנתח את המציאות ולקבל החלטות האופן עצמאי, ליצור תלות מוחלטת בהנהגה, לטפח הערצה עיוורת ונאמנות מוחלטת למנהיג, להשניא קבוצות אחרות, ליצור תלות כלכלית, להטמיע תחושת עליונות ולספק את תאוות הבצע של המנהיגים. קודם לכך עליך כמובן להגדיר מיהם המנהיגים ומיהם השפוטים שאמורים לעבור את שטיפת המוח של השופטים.

  כל הדיונים האחרים שאתה מנסה לנהל הם סתם מסכי עשן. אם לדעתך יש משמעות לעובדה שפה ושם קיימים שופטים שמסייעים במינוי בני משפחה או מקורבים לתפקידי שיפוט אז אתה ממש, אבל ממש, סוטה מהנושא ומנסה לגרור את העיקר אל תחום הטפל. לפיכך, אם ברצונך לדון בנושא בצורה לוגית:

  1. הצג הגדרה למונח 'כת'.

  2. הראה כיצד הגדרתך מאפיינת כתות דתיות מוכרות.

  3. הוכח שהחסידויות אינן עונות על הקריטריונים שנתת בהגדרה שלך.

  4. אם תרצה, תוכל להראות כיצד בית המשפט העליון דווקא כן עונה על הגדרותיך.

  אני חושב שאם תעשה זאת נוכל להפסיק לדון בשטויות ולהתמקד בדיון שיאפשר לך, ואולי גם לשלמה, לתקן את הרושם הרע שעשיתם עד כה.

  אני אבין אם תחליט להפסיק את הדיון ולהתאדות, כך עושים רוב המאמינים שנתקלים בטיעונים לוגיים שהם אינם מסוגלים לגרור אל תוך מסכי העשן שלהם, אבל אכבד אותך מאד אם תמלא את בקשתי ותוכיח לי שקיימת הגדרה שמאפיינת את הסינטולוגים בתור 'כת' ופוטרת מאשמה את רוב, אם לא כל, החסידויות.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה חמישי, 04 אוגוסט 2016 13:26 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  בסיעתא דשמיא

  'סתם'
  אני יתחיל דווקא מהסוף להתחלה:
  " בשביל להגן על הטענה שלך, תצטרך להראות כי הבנו באופן מוטעה את טענתך המקורית, או להוכיח כי כל אחד מההבדלים שציינתי: נפוטיזם, אבסולוטיזם, וכישורים נדרשים אינו קיים או רלוונטי."
  מכיוון שלא סיכמת איתי בהתחלה שום כללי ויכוח, אני לא אסכים לקבל כעת תכתיבים איך ומה לענות.
  אני מוצא לנכון לא להגן על טענתי, אלא להסיק כי או שהבנת באופן מוטעה את טענתי , או שכן הבנת, אך העדפת לשכתב אותו, ואת הסיבה הבאר בתמצות כדלהלן:
  יש קו רציף לאורך התכתובת של קביעת עובדות אשר אינם מותאמים למציאות, משום כך בשביל להפריך את דבריך קודם כל אני מסיר את העובדות שעל פיהם אתה בונה את התאוריה , לאחמ"כ התאוריה שלך כבר לא מבוססת כך שתצטרך להוכיח אותה עובדתית.
  ואני יביא לך כמה דוגמאות :
  כששלמה כתב במכתב המדינה הדמוקרטית הקרובה ביותר אלינו, היא לא דוגמה טובה, עבור מה שרצית לומר, משום שכידוע מי ששולט בה בפועל אלא דיקטטורים המכונים שופטי בג"ץ, שעל פיהם ישק כל דבר, והם גם הולכים עם גלימות שחורות מיוחדות, וכך גם בניהם, שכן הם ממנים את בניהם וקרוביהם, וכמובן גם את חבריהם, כך שלבחירות המתקיימות לזרועות המחוקק והמבצע משמעות סמלית ומינימלית.
  בניתוח דבריו עולה, כי טענתו היא, שאל לעדי לעלות טענה על מינוי משפחה או מקורבים בחסידויות, שכן " שבהתאמת הקריטריון הנכון נוכל לקבוע שאתה ושכמותך נמצאים בכת הרסנית ומסוכנת"
  אם היית שולל או עדי את דעתו כי " למעשה בשינוי קריטריון כזה או אחר, ניתן להכניס כל ממשלה או שלטון ששולט בעם או באוכלוסיית בני אדם ככת, שכל מטרתה להעשיר את קופתם הפרטית של המושל או השולט, ועדיין בחרה רוב האנושות לעצמה את המודל של חיים בתוך מדינה ותחת שלטון זה או אחר."
  הייתי אומר ניחא , עדי בנה את החליפה 'כת' לפי מידותיה של החסידות.
  אמנם, את עצם זה, לא שללתם אלא באתם בהתגוננות איך מערכת המשפט אינה כת, עדיין בתוך הקריטריון הזה ששלמה דיבר עליו.
  וכל זאת אני מסיק ממך, וציינת בהתלהבות יתירה, נתון לא נכון שאי ירחיב עליו בהמשך, כי אין ולא היה שום שופטים מעולם עם קרבת משפחה.
  כלומר שעל עצם מבנה הקריטריונים אינך חולק ולא עדי . רק טכנית, האנלוגיה (הקש) לא נכונה. כי וכו' וכו'
  אסכם בקצרה את הויכוח ביננו:
  א)ויכוח על עובדות
  ב)ויכוח מחשבתי, תפיסתי.
  אי לכך, אני לא רואה אף פעם להתווכח אם מי שחושב אחרת ממני, ורוצה רק להביע את דעתו, שהרי לא בא אלא שאני ישמע אותו , והוא לא בא לשמוע אותי, או להגיע עימי לעמק שוה, כך שאין לזה שום טעם .
  אמנם בויכוח עובדתי אני מוצא טעם להוכיח לפרטנר מולי, משום שעובדות הנם קיימות שקשה לחלוק עליהם , או להתעלם מהם.

  וכאן נכנסתי לשיחה, עצם העובדה ,שאתה קבעת, אינה נכונה. טכנית היא לא נכונה , רק אני יזכיר מהי העובדה, " ביצעתי מחקר מעמיק. טוב... אף אחד מהם אינו בן או קרוב משפחה של שופט בית משפט עליון.... וציינת מפורשות כי לא אין קרבת משפחה לא בהווה או בעבר.
  ועניתי לך על זה קל ופשוט, שעובדה זאת לא נכונה, שהרי מישאל חשין הוא שופט עם קשר משפחתי מקרבה ראשונה לשופט בעבר , עד כאן הכל פשוט.
  לכאורה הדבר הפשוט הוא לומר טעיתי , תודה שהארת את עיני, ויאלה , תמשיך להתכתב עם שלמה שלא יסכים איתך , או עם עליזה ואביר שכן יסכימו איתך,
  אך הפלא ופלא, לא זו שלא עמדת על טעותך, עדי לא בחל בטיוח הטעות, והחל להתפלסף אם זה 6% או 100% , ממש מגוחך,
  ואז כמו מגדל קלפים אני דוחה טענות מסלפות עובדות פעם אחר פעם. כמו טענתו של אביר כי "הציונים אינם מעודדים פולחני אישיות", ודבריו זה שקר, הרי כמעט כל מי שגדל במדינת ישראל גודל סביב פולחן אישיות של אדם כזה או אחר, אם זה ב"ג או בגין ובוודאי שעל הרצל.
  וכן דבריו של עדי כי " הם גם אינם ממנים את בניהם- וקרוביהם- .." , שוב פעם עובדתית זה לא נכון , הם ממנים כן את קרוביהם, כמו שהוכחתי עובדתית .
  בטיעונך האחרון הנך מפריך את גדר הסבירות שמינוי נעשה עקב חברות , בטענה שעבר 20 שנה , סבירות זו דחוקה מדי שכן שכן עד 2010 כיהן כיועמ"ש. כך שטכנית לא יכול היה להתמנות בזמן זה לשופט.
  אני יזכיר לך שמי שקבע שי בעיה במינוי מקורבים חברים ובני משפחה לא היה אני, כך שבמשפטך 'הוצאת שם רע', אתה הוא זה שמוציא שם רע.
  אני מסכים לחלוטין עם הסברתך בנושא 'הפירמידה', אך בהתאם לדבריך אני לא רואה שום חילוק אם זה 6% או 100%, כשאתה טוען לשחיתות במערכת היררכית, משום מינוי מקורבים או חברים,
  ובוודאי שאין לזה שום קשר עם הדוגמא לעריפת ראש בקנדה, שכן זו לא המערכת השולטת, בודאי אלא הדוגמא הנכונה היא, שאם בית המשפט בקנדה 6% מהנשפטים בו היה נגזר להם עריפת ראש, היה זה אומר שמדובר במדינה לא נאורה ומיושנת ואף אכזרית. והחילוק בינה לבין דאע"ש היה שדאע"ש תחת הציון: 'אכזר מאוד', וקנדה תחת הציון :'אכזרית'.

 • קישור לתגובה רביעי, 03 אוגוסט 2016 18:38 הוסף ע״י סתם יהודי

  ברייטקוף היקר.

  אנסה בפעם האחרונה.

  ראשית, תזכורת קצרה:

  בתגובה למאמרו של עדי ולתגובתי שהבדלתי בין מדינת ישראל הדמוקרטית לבין שלטון האדמו"ר, ציין שלמה
  "המדינה הדמוקרטית" הקרובה ביותר אלינו, היא לא דוגמה טובה, עבור מה שרצית לומר, משום שכידוע מי ששולט בה בפועל אלא דיקטטורים המכונים שופטי בג"ץ, שעל פיהם ישק כל דבר, והם גם הולכים עם גלימות שחורות מיוחדות, וכך גם בניהם, שכן הם ממנים את בניהם וקרוביהם, וכמובן גם את חבריהם, כך שלבחירות המתקיימות לזרועות המחוקק והמבצע משמעות סמלית ומינימלית."
  בהמשך "נכנסת לנעליו" של שלמה תוך שניסית לתת דוגמאות למינוי בנים, קרובים וחברים, כחיזוק לטענתו שאין הבדל משמעותי בין השלטון במדינת ישראל לשלטון האדמו"ר.
  מינוי קרובים: ציינת את שופט בית המשפט המנוח משאל חשין, שאביו שניאור זלמן חשין כיהן באותו תפקיד. הבאת גם דוגמאות לשופטים בערכאות אחרות (ולכן פחות רלוונטיים לדיון שעסק בשופטי בג"ץ, אם כי אעסוק גם בהם), שקרובי משפחתם גם כיהנו כשופטים.
  השבנו לך כי מעבר לעובדה שמשאל חשין הוא מקרה יחידני, בכל מקרה אביו לא מינה אותו או השפיע על מינויו, מהסיבה הטריוויאלית שכבר עשרות שנים לא היה בין החיים. התייחסנו גם לכישוריו ונסיונו של משאל חשין, ואאריך בזה בהמשך.
  לגבי יתר הדוגמאות, השיב לך עדי
  1. כי מספר נמוך כזה אינו בהכרח מעיד על נפוטיזם, " ייתכן מאד שבמשפחות מסוימות הורים מטמיעים בילדיהם את האהבה לחוק, או ששני משפטנים מחליטים להינשא זה לזה, ובהמשך שני בני משפחה מוצאים את עצמם על כס המשפט."
  השבת לו חזרה כי אולי גם באדמו"רים זה מאותה סיבה.

  תשובה לדבריך. המספרים כמובן. יש לדוגמא סיכוי גדול יותר שבן של זמר גם יהיה זמר, גם בלי להזדקק לנפוטיזם. אבל אם היו משמיעים את שיריהם של כל אחד מבני הזמרים בגלגל"צ, ולא היו משמיעים אף אחד (או כמעט אף אחד) שאביו לא היה זמר, היית מסיק בקלות שגלגל"צ נפוטיסטית.

  הסיבה לכך היא בין היתר שיש סיכוי טוב יותר לבן של זמר לזכות בקול ערב וכישרון מוזיקלי מאשר למי שאביו לא היה מוזיקאי, אבל יש זמרים רבים שבניהם חסרי כל כישרון מוזיקלי, ואנשים רבים ללא ייחוס מוזיקלי שמפליאים לשיר. ולכן עדיין נצרך לבחון כל אדם לגופו.

  אם עבור כל אדמו"ר אנו יכולים להניח מראש שבכל מקרה צאצאיו (אם יהיו לו כאלה) ולא אחרים יירשו אותו, ואילו אחרים מוצלחים ככל שיהיו – תמיד יישארו במעמד נמוך של חסידים, אז ברור כי מדובר בנפוטיזם.

  2. אפילו אם מדובר בהעדפת קרובים, ההבדל הוא בנורמות ובמספרים.
  אצל החסידים מקדשים ומרוממים את התופעה, לעומת החברה הישראלית הכללית שמגדירה את זה כלא מוסרית ואף כעבירה על החוק. כמו כן, כ6% במינוי שופטים, לעומת קרוב ל100% במינוי אדמו"רים ומעמד בני משפחותיהם. בדיוק כמו שאנו מבינים את ההבדל בין מדינות מתוקנות שיש בהן גם פשע, כולל פשעים חמורים כרציחות, לעומת המדינה האסלמית ודומותיה.

  כיוון שבהודעה המקורית של שלמה הוא התייחס דווקא למדינת ישראל כלא דמוקרטית, הראיתי כי אחוז גבוה יותר של נשיאי ארה"ב שאביהם החי (ולא שמת עשרות שנים קודם) או קרוב משפחה אחר כיהן כנשיא לפניהם.
  בהתייחסות שלך לדוגמא של נשיאי ארצות הברית, השבת "אם נשיאי ארצות הברית היו מתמנים לפי התמנותם של שופטי בג"צ בהחלט שכן, אני יתאר אותם במידה שווה , וכל זאת , לפי הקריטריונים שאתה הסכמת והצבת". לא ברור לי למה אתה מתכוון. אשמח אם תרחיב.


  מינוי מקורבים וחברים: הראית כי 2 שופטי בית המשפט העליון האחרונים שנבחרו עבדו יחד בשלב מסוים בקריירה.

  השבתי כי זה מצב טבעי שבמקצוע שבנוי כפירמידה שאלו שמגיעים לקצהו נבחרים מקבוצה קטנה ומצטיינת שהגיעו לקו הגמר – בית משפט מחוזי, פרקליט מדינה, ולכן חלקם יעבדו לפחות פעם אחת ביחד לאורך הקריירה הארוכה. נתתי גם מספר דוגמאות (אם תרצה אוכל להוסיף עוד דוגמאות רבות), ביניהם מבית המשפט העליון האמריקאי שחבריו מגיעים מאותם אוניברסיטאות צמרת, ומוזיקאים בתזמורות פילהרמוניות נחשבות.
  אציין כי קשה גם לראות את המניע של שופט למנות מישהו רק כי הוא עבד לצדו יחד עם עוד אנשים, בתקופה מסוימת לפני כ20 שנה! (במקרה של אליקים רובינשטיין שציינת)

  הוספת גם ש"השופטים מתמנים על ידי בעלי אינטרס, ולא על ידי העם, כך שזה פיאודליזם במיטבו."
  מעבר לעובדה שזה לא פיאודליזם, מדובר בטענה שללא ביסוס, אף נחשבת כהוצאת שם רע.


  וכאן הערה חשובה:
  כשאתה טוען, או מחזק את הטענה של שלמה, ששלטון האדמו"רים אינו נבדל מהשלטון בג"ץ במדינת ישראל, וגם מביא המחשה להעדפת קרובים ומקורבים, אפילו אם ההמחשה הייתה נכונה (והיא לא!), זה לא מספיק להוכחת דבריך. ואם יש הבדלים אחרים משמעותיים בין שלטון האדמו"רים לשלטון בג"ץ, אז טענתך אינה נכונה.

  דוגמא: אם אטען שאין הבדל בהרכב הכימי בין האוויר שאנו שואפים למים, ואמחיש זאת בחמצן שקיים בשניהם, זה לא יהפוך את הטענה לנכונה בהכרח, כי יתכן שישנם הבדלים אחרים שיפריכו טענה זו, ואכן, נתרן קיים רק באוויר, וקיימים עוד הבדלים נוספים.

  מאותה סיבה ציינתי שקיימים לפחות עוד 2 הבדלים בין אדמו"רים לשלטון בג"ץ:
  אבסולוטיזם, וכישורים נדרשים לתפקיד.

  אבסולוטיזם:
  הראיתי כי בפועל שופטי בג"ץ הם רק 1 מ3 גופי השלטון בישראל, לעומת השלטון האבסולוטי של האדמו"ר. כמו כן, שופטים עומדים לביקורת הציבור והתקשורת, בניגוד לאדמו"ר שזוכה בעיקר לפולחן אישיות.

  כישורים נדרשים.
  בשביל להתמנות כשופט בבית המשפט העליון צריך תואר במשפטים ומעבר של בחינות לשכת עורכי הדין, וניסיון רב במערכת המשפט שבה הוא גם לומד מהניסיון.
  כמו כן, בדרך כלל או תמיד, מדובר בשופטים שהוכיחו הצטיינות לאורך הקריירה המשפטית.
  בניגוד לכך, אדמו"ר לא נדרש להציג שום כישורים הכרחיים, ידע או ניסיון עבור תפקידו, אלא רק קרבה משפחתית. (לעיתים אף יש לזה צדדים ביזאריים, כאשר האדמו"ר נפטר, ומשאיר אחריו רק עולל רך שמתמנה לתפקיד הקודש כ"ינוקא", ומתישהו בין גיל 13 לחתונתו בגיל 18 הופך לאדמו"ר מן המניין.) בדומה לכך גם מעמד משפחת האדמו"רים שאינו מחייב שום כישרון, ידע או ניסיון.

  הפניתי גם לדירוגים בין לאומיים שמדרגים את ישראל בצמרת המדינות הדמוקרטיות. זה כמובן לא הוכחה מוחלטת, אבל בהחלט ניתן לראות אותה כמגדילה את נטל ההוכחה שעל כתפיך.


  בשביל להגן על הטענה שלך, תצטרך להראות כי הבנו באופן מוטעה את טענתך המקורית, או להוכיח כי כל אחד מההבדלים שציינתי: נפוטיזם, אבסולוטיזם, וכישורים נדרשים אינו קיים או רלוונטי.

 • קישור לתגובה שלישי, 02 אוגוסט 2016 22:23 הוסף ע״י עדי אביר

  אריה,

  אני אכן 'כת' בדיוק כמו שבית המשפט העליון הוא 'כת' ואני באמת הייתי רוצה שבני ייכנס לנעליי אף שהמשימה שנטלתי על עצמי אינה מכניסה אפילו אגורה שחוקה אחת.

  העולם מלא באנשים שאינם חושבים כמוני. חלקם אני מעריך וחלקם - לא. אני מעריך את אלו שמגיעים למסקנות שונות משלי על בסיס טרמנולוגיה משותפת, כללי ניתוח דומים ותכתיבים לוגיים זהים. עם אנשים כאלו אני מסוגל לדון, ללבן את המקור להבדלי הדעות, לשכנע, להשתכנע או להסכים שלא להסכים. מאידך, אני פוגש לעיתים אנשים שאינם נוהגים להגדיר היטב את המושגים בהם הם משתמשים, מנתחים את העובדות שבפניהם בצורה מאד לא סיסטמטית ומעוותים את הלוגיקה להגיד את מה שמעולם לא היה בכוונתה לומר. כל דיון עם האנשים הללו הופך מהר מאד לדו-שיח של חרשים והוא מאופיין בכך שבן שיחי שב וטוען שאני לא עונה לשאלותיו, או בניסוח שלך, 'קראתי לך לקחת שורת נושא אחת שנידונה ביננו, ולדון עליה. מענין למה אתה לא מסוגל?'

  גם אני וגם 'סתם יהודי' התייחסנו לדבריך וענינו על כל 'שורות הנושא' שהעלית אבל כנראה לא אמרנו בדיוק את מה שרצית לשמוע ולכן לא זיהית בדברינו את ההתייחסות ל'שורות הנושא' שלך.

  ללא קשר לדעתי האמתית עליך, ההערות האישיות שהערתי לגביך היו רק בהקשר של הדרך המשפילה והמגמדת בה התייחסת ל'סתם יהודי'. קשה לי להאמין שתמצא אותי מבטא את דעותיי לגבי האינטליגנציה, הידע או ההבנה של אחרים במהלכו של דיון ענייני.

  אני משנה את דעתי לעיתים מזומנות, בייחוד לאחר שאני קורא או שומע טיעונים משכנעים של אנשים רציניים. מתי הפעם האחרונה שאתה שינית את דעתך? מתי טיעון רציני כלשהו גרם לך לחשוב שנית על אמונותיך המושרשות?

  אני מקיים דיונים עם חרדים כבר די הרבה שנים ודרך הפרק 'התכתבויות) תוכל להגיע לרבים מהם.
  http://www.1vsdat.org/index.php/2011-12-12-19-31-08

  אם תקרא את ההתכתבויות הללו תגלה שברוב המקרים אני נתקל בחומה בצורה של סיסמאות, דעות לא מבוססות, חוסר הכרה של מונחים וניתוחים לוגיים פשטניים שאינם מאפשרים לי להגיע עם בן שיחי לשום מכנה משותף. דוגמה טובה לכך היא ההתכתבות שלי עם שלמה שמגיב יחד עימך למאמר אחר באתר זה:
  http://www.1vsdat.org/index.php/2011-12-12-19-31-08/2011-12-12-19-53-31/item/712-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%92%D7%9C%D7%A9%D7%94-%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%99%D7%92%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91

  מצד שני, לעיתים אני נתקל באנשים שמבינים היטב את הבעייה ומתייחסים אליה בצורה מובנית ולוגית אף שדעתם שונה לחלוטין מדעתי. במאמר 'התכתבות עם יהודי שיודע', לשם משל, תמצא חליפת מכתבים שערכתי עם אברך ליטאי, מבין ובקי במקורות עימו אני ממשיך לעמוד בקשר.
  http://www.1vsdat.org/index.php/2011-12-12-19-31-08/2011-12-12-19-53-31/item/952-%D7%94%D7%AA%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%93%D7%A2

  כשאדם יודע על מה הוא מדבר ניתן לנהל איתו דו שיח משמעותי גם אם הוא אוחז בדעות קוטביות לשלך ואין צורך להעכיר את השיחה במתקפות אישיות.

  לסיכום, במאמר 'מדוע אני תמיד טועה' אני מנסה להסביר מדוע החרדים והדתיים תמיד, אבל תמיד, חושבים שאיני מבין את דבריהם, איני עונה לעניין וממילא גם מרבה לטעות. כדאי אולי שגם אתה תשחית עליו כמה דקות:
  http://www.1vsdat.org/index.php/2010-07-21-07-51-46/2016-01-31-19-41-58/item/1277-%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A2-%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%93-%D7%98%D7%95%D7%A2%D7%94?

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שלישי, 02 אוגוסט 2016 21:17 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  בסיעתא דשמיא

  ודרך אגב
  תשובות יכולות להראות שיטחיות לא רק משתי סיבות אלא מכמה
  אחד מהם הוא חוסר יכולת של הכותב להתמודד עם עובות

 • קישור לתגובה שלישי, 02 אוגוסט 2016 21:08 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  בסיעתא דשמיא

  עדי
  אני חושב שאם דיברנו על כת אתה לא כ"כ רחוק מזה
  שים לב:
  כל מי שלא חושב כמוך לא יודע לחשוב, לא אינטלגנט וכו' וכו'
  אבל מה נעשה 'שלבטח יעשה כל אדם משכיל והגיוני אחר' חשבו שלא כמוך .
  ובכל זאת אתה נשאר איתן בדעתך, זה כנראה לפי הכללים שלך יהיה תחת המגדר של פולחן אישיות עצמי.
  אבל אל דאגה גם את זה תתרץ אני סומך עליך.
  אחרי זה יוקשו לך תירוצים של חכמינו הק' ז"ל??
  אתה הטייחן הכי גדול ששמעתי,
  קראתי לך לקחת שורת נושא אחת שנידונה ביננו, ולדון עליה. מענין למה אתה לא מסוגל?

 • קישור לתגובה שלישי, 02 אוגוסט 2016 18:25 הוסף ע״י עדי אביר

  אריה,

  תגובות יכולות להיראות שטחיות משתי סיבות: או שמי שכתב אותן לוקה בפשטנות או שמי שקורא אותן אינו מסוגל להבין את האמור בהן. כיוון שאני מסכים לחלוטין עם דבריו הברורים והמנומקים של 'סתם יהודי' אני חייב לשלול את האפשרות הראשונה, כפי שלבטח יעשה כל אדם משכיל והגיוני אחר.

  השיח הזה אינו לטעמך. אני מבין. אתה אוהב דיונים בהם כל המשתתפים חושבים כמוך ואומרים רק דברים שנעימים לאזנך. מה נעשה? לא כולם הם חסידים שהורגלו באמת אחת ויחידה, מושלמת, נצחית ובלתי משתנה ולא כולם וויתרו על לימודי החול שמרגילים את האדם בחשיבה מסודרת ולוגית.

  תאמין לי, אתה לא מוטטת שום טיעון בעקביות ובנחישות, ולו רק משום שלדעתי לא הבנת את הטיעונים ואינך יודע מה מהווה הפרכה של טיעון ומה לא. כבר הסברתי לך שלא ניתן להוכיח, או להפריך, טיעונים באמצעות מספר קטן של דוגמאות אבל הכלל הלוגי הזה אינו מונע ממך לשוב ולהעלות דוגמאות סרק בנסיון להוכיח טענות חסרות שחר.

  בדיון הזה אכן ניתן למצוא 'התשובות פעם אחר פעם שטחיות לא קשורות ואפי' טיפשיות' אבל לא 'סתם יהודי' הוא זה שאחראי להם. אדרבה, אני מסיק מטיעוניו ומניסוחיו שמדובר באדם משכיל ואינטליגנטי שאומר דברים של טעם שלא תמיד כוונו לאנשים שמעולם לא למדו כיצד יש לנתח את המציאות הריאלית וכיצד צריך להתנהג בעולם ששייך גם לאלו שאינם מאמינים במיתוסים.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שלישי, 02 אוגוסט 2016 17:45 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  בסיעתא דשמיא

  עדי

  ציינתי בסוף התגובה "זה בערך הקשר למה שאתה עונה לי כל הזמן"

  אני מוצא לנכון לענות ללא קשר ופשר מהדיון בדיוק כפי שמתנהל השיח לכל אורכו.
  בעקביות ובנחישות אני ממוטט פעם אחר פעם כל טיעון בלוקה בחסר ומתעלם מעובדות ,
  לעומת זאת התשובות פעם אחר פעם שטחיות לא קשורות ואפי' טיפשיות ,
  תסכים איתי ששואלים אותך מה השעה ותענה שהשעון שלך הוא קסיו , אין בזה שום תשובה ואף לגלוג על השואל
  כך פעם אחר פעם אני מביא עובדות חותכות, ונתקל במענה לא קשור ומתעלם מעצם העובדה המפריכה את הכותב .
  כך שאין שום הבדל אם תענה שהשעון הוא קסיו, או שאתה משתמש בחיתולי האגיס.
  אני לא רואה בכך שום הפרדה , ואשר על כן אני מוצא לנכון לכתוב את הקישור שכתבתי, כל עוד לא ראיתי תשובה או הודאה בשגיון בדבר אחד כתבתי ורק מה שכתבתי, אני מוצא לנכון לענות באותו מטבע לשון.
  אתה מוזמן וגם 'סתם' ללכת וללבן ברצינות את הדברים שכתבתי ולתרץ את הסתירות שנופלות פעם אחר פעם בדבריכם .
  וע"ז אמרו קשוט עצמך ואח"כ אחרים".

 • קישור לתגובה שלישי, 02 אוגוסט 2016 17:23 הוסף ע״י עדי אביר

  אריה,

  אתה מוזמן להעלות כאן כל דעה לגיטימית אבל אם תתמיד לגמד מבקרים אחרים אאלץ להראות לך שאינך היחיד שמסוגל להשפיל את בר פלוגתו במקום להתייחס בצורה עניינית לדעותיו. 'סתם יהודי' הגיב לדבריך בצורה מכובדת וטען טיעונים רציניים. מגיעה לו תגובה עניינית ורצינית ולא תגובה מבזה ומלגלגת. אם אינך מעוניין בדיון ענייני אתה מוזמן לעבור לאתר מצונזר בו תמצא רק את הדעות שמתאימות לך. באתר הזה אני מצפה רק להתייחסויות מכובדות ואבקשך לנהוג לפי כללי האתר ולא ל'גזול' חשיפה שאינה מגיעה לך על פי דין.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שלישי, 02 אוגוסט 2016 17:19 הוסף ע״י סתם יהודי

  ברייטקוף היקר.

  לא שמות הגנאי ולא הקישור לטיטולי האגיס שאתה מפנה אותי, גורמים לי לעלבון.
  הם רק חושפים את עליבות טענותיך, כך שאתה נאלץ להעזר בעלבונות אישיים.

 • קישור לתגובה שלישי, 02 אוגוסט 2016 14:58 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  בסיעתא דשמיא

  ל'סתם' יהודי הייתי ממליץ לך לקרוא בעיון את המאמר בקישור הבא: http://www.huggies.co.il/%D7%92%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94.aspx

  זה בערך הקשר למה שאתה עונה לי כל הזמן

 • קישור לתגובה ראשון, 31 יולי 2016 17:41 הוסף ע״י סתם יהודי

  ברייטקוף היקר.

  בכנות אני לא מצליח להבין איך לשיטתך מערכת השלטון בישראל, זו שבדירוגים העולמיים נמצאת בצמרת המדינות הדמוקרטיות, ראה לדוגמא: https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FITW_Report_2016.pdf.
  דומה למונרכיה האבסולוטית החסידית שמבוססת על נפוטיזם.
  האם גם כל הדירוגים העולמיים נכתבים בידי ה"כת הציונית"?
  אתה פשוט מביך את עצמך!

  בכל זאת אנסה להשיב לך על "טענותיך", ובשביל זה נלך שלב שלב.

  נעסוק ב3 מהמאפיינים של שלטון האדמורי"ם.
  1. אבסולטיזם.
  2. העדר דרישה לכישורים כלשהם.
  3. נפוטיזם.

  1. שלטון האדמורי"ם הוא אבסלוטי. האדמו"ר מחליט את כל ההחלטות החשובות, והוא אינו נדרש לחלוק את שלטונו עם אף אחד.
  חסידיו מקדשים את דבריו, ואף מאמינים שבברכותיו הוא מעניק להם "בניי חיי ומזוני".
  למותר לציין שלא תמצא באף בטאון של החסידות או אפילו עיתון שהחסידים קוראים ("המודיע", "המבשר") ביקורת כלשהיא על החלטותיו או מעשיו, אלא להיפך. תוכל למצוא שם בעיקר פולחן אישיות.

  לעומת זאת, הבג"ץ בישראל חולק את שלטונו עם 2 רשויות החוק האחרות.
  כפי שהראיתי, בעשרות השנים האחרונות נוספו מאות אלפי מתנחלים ומאות רבות של התנחלויות. באותו זמן, גם התעצם כוחם של אנשי הדת, בהמשך לשנותיה הראשונות של המדינה. שתי תהליכים אלו מנוגדים לתדמית "שופטי בג"ץ השמאלנים קיצוניים ששולטים במדינה."
  תוכל להוסיף לזה גם את התנודות בתקציבי הישיבות כדוגמא, כאשר זה עולה ויורד באופן חד לפי הרכב הקואליציה, למרות שהרכב בג"ץ לא השתנה מהותית.
  בג"ץ גם נתון כמובן לביקורת ציבורית ותקשורתית.

  2. שופט בבג"ץ גם לשיטתך נדרש ללמוד משפטים ולקבל רישיון עורך דין. הוא כמובן יצטרך להצטיין ולהתקדם בתפקיד עד שייבחר לתפקידו.
  נדיר מאוד, וכנראה אף פעם לא היה שמינו שופט לבית המשפט העליון, והעיתונאים ומשפטנים אחרים טענו איך זה שמינו שופט כה בינוני, חסר כל כישורים לתפקיד.

  לעומת זאת, האדמו"ר אינו נדרש לאף ידע או כישורים. בפרט אם הוא הבן היחיד של אביו, אז בכל מקרה, הוא יירש אותו. כשאני מדבר על כישורים, אינני מתכוון שייתכן שישנם אחרים שאינם בני האדמו"ר הקודם שמוכשרים יותר לתפקיד, אלא היעדר מוחלט של דרישה לכישורים: לא הבנה בלימוד, לא סמיכה לרבנות, לא רעיונות חסידיים מקוריים, ולא שום דבר אחר. כלום. גורנישט.
  גם הילדים האחרים של האדמו"ר, שלא יורשים את האדמורו"ת, ולא זכו למשרה רשמית אחרת בחסידות, הם יפורנסו כל החיים על ידי החסידים השוטים, וכמובן ייחשבו נעלים על פני הווסלים שלהם. הם יסתובבו עם בגדים מיוחדים, כדי שחלילה לא ישכחו את העליונות הטבעית שלהם. בדומה לאדמורי"ם, גם להם לא נדרש שום כישורים או ידע תורני מינימלי להתנשאות הזאת, אלא רק נפוטיזם. וכאן אנחנו עוברים לנושא השלישי.


  3. כפי שאמרנו מעמד האדמורי"ם ובני משפחותיהם נקבע בכמעט 100 אחוז רק על פי מוצאם. האדמו"ר תמיד מוריש את משרתו לחלק מצאצאיו, והיתר זוכים למעמד נכבד של אצילים על פני החסידים הפשוטים.

  כאן טען שלמה, ובעקבותיו גם אתה, ששופטי בג"ץ מורישים את שלטונם לבניהם ומקורביהם.
  לגבי משפחה, הראינו שאחוז השופטים שאביהם היה שופט עומד על מספר אחוזים, כאשר השופט מישאל חשין שהבאת כדוגמא לשופט בג"ץ, בכל מקרה לא מונה על ידי אביו שהלך לעולמו עשרות שנים קודם, וזה דווקא בניגוד לנשיאי ארה"ב שאלו שאביהם היה נשיא, התמנו בחיי אביהם.

  אותם מספר אחוזים, גם אם הם לא היו כשורה, עדיין מדובר באחוזים בודדים, ומנוגדים לנורמות הציבוריות, לעומת החסידות שמקדשת את הנפוטיזם ומעלה אותה על נס, וממילא גם אצלה מדובר בכ100%.
  בדיוק כפי שאנחנו יודעים להבדיל בין מדינות מתוקנות שיש בהם גם רוצחים, לבין דעא"ש, ויתר מדינות הזוועה שהפכו את הרצח לנורמה.

  נעבור למקורבים.
  בארה"ב יש כמאתיים בית ספר למשפט, רובם וותיקים למדי.
  אם תבדוק את קורות החיים של 9 שופטי בית המשפט העליון האמריקאי, תוכל לראות שכולם מגיעים מהרווארד, ייל, ועוד שופט אחד מקולומביה, וזהו!
  גם בקרב השופטים בעבר, המצב דומה.
  האם זה אומר שכל שופט בבית המשפט העליון ממנה את מקורביו בדומה לאדמורי"ם?

  כפי שהסברתי לך, לשופטי בית המשפט העליון מגיעים המצטיינים ביותר, אם בארה"ב מהאוניברסיטאות הנחשבות ביותר שבהם על פי רוב לומדים התלמידים היותר מוכשרים מפי המורים היותר טובים, כאן זה מהמעטים שהגיעו עד לקו הגמר. בתי המשפט המחוזיים, יועץ ממשפטי לממשלה, פרקליט המדינה ופרופסור כוכב למשפטים. זו כנראה הדרך הנכונה לבחור את השופטים הטובים ביותר, לפי הוכחת הצטיינות בקריירה המשפטית עד עכשיו.

  מטבע הדברים, בדרך כלל אחד מהשופטים בבג"ץ יכיר את זה שהצטרף עכשיו.
  בדיוק כמו בכל תחום שבנוי כפירמידה, רק שהקידום הוא ברובו לפי הצלחה בתפקיד הקודם.
  כשהתזמורת הסימפונית של לונדון מחפשת כנר, ובדומה לכך מנצח) היא לא תיקח אותו מבין מיליוני האנשים שיודעים לנגן על כינור, אפילו לא מתוך אנגלים (שרלוק הולמס?) שיודעים לנגן בכינור, אלא מתוך קבוצה מצומצמת של כנרים שניגנו בתזמורות סימפוניות אחרות, נחשבות פחות , ולעיתים גם ילדי פלא שזכו בתחרויות עולמיות נחשבות וכו'. כמעט תמיד, לפחות אחד מהנגנים נפגש אתו בשלב מסויים בקריירה.
  האם זה מוכיח שכל נגן ממנה את מקורביו להיות נגן בתזמורת הסימפונית?

  כתבת:
  רוב המבנה האיררכי (הטעות במקור) , בנוי בשיטה כזאת ,
  כמו שהיטיב להסביר "סתם" פרייר.
  אמנם אכן באסיפה המכוננת אמרו ""הרסנו לחלוטין את השיטה הפיאודלית"
  אך למתבונן, לא קשה יהיה להבחין כי זהו ס"ה שכלול השיטה ,
  עם קוסמטיקה, וקצת מטאפורה שונה. לא יותר מכך.
  אני מוכיח עובדתית פעם אחר פעם ששלטון הגג קרי: בית המשפט הנו בנוי ומושתת גם בצורה הזאת, כמו שטען שלמה.
  השופטים מתמנים על ידי בעלי אינטרס, ולא על ידי העם, כך שזה פיאודליזם במיטבו.

  מי הם בעלי האינטרס שממנים את השופטים, והאם אתה יכול להוכיח או אפילו להתקרב למעין הוכחה של זה, חוץ מיכולתך להשמיץ?

  אתה יודע מהי השיטה הפיאודלית?
  בשיטה הפיאודלית השלטון היה אבסולוטי, ועבר מאב לבן הבכור, כאשר שאר הבנים נותרו במעמד אצילים, ללא קשר לכישוריהם שלהם או של נתיניהם, ואף לבשו בגדים מיוחדים לציין זאת.
  שאר הנתינים שנחשבו לנחותים בגלל מוצאם, חיו תחת עולם, והתקשו מאוד להחליף אדון, כאשר היו צריכים לפרנס את המעמד האציל – כולל אלו שלא נשאו בשום משרה.

  מה ענין שמיטה לכלי מיטה?

 • קישור לתגובה ראשון, 31 יולי 2016 16:13 הוסף ע״י עדי אביר

  אריה,

  איני מסכים לזלזול בשמות או בכינויים של מגיבים אחרים. השינוי של הכינוי 'סתם יהודי' ל-'סתם פרייר', אינו ראוי ואבקשך להימנע מכך בעתיד.

  אני נתקל שוב ושוב במגיבים חרדים ודתיים שמצהירים 'אני מוכיח עובדתית פעם אחר פעם' בעוד שהם אינם מוכיחים דבר בצורה 'עובדתית' או בכל צורה אחרת. דוגמה אחת או שתיים אינה מהווה 'הוכחה' ואם ברצונך להציג טענה אמינה עליך לנסחה כיאות ולהראות לכולי עלמא שהיא נשענת על עובדות משמעותיות מבחינה סטטיסטית ולא רק על דוגמה פה דוגמה שם שגם אותן ניתן להסביר באופן שמרחיק את כל החשדות להתנהגות לא הולמת.

  השופט מישאל חשין מונה לבית המשפט העליון עשרות שנים לאחר מות אביו, השופט העליון שניאור זלמן חשין. בני משפחה יכולים לכהן כשופטים במקביל רק על סמך כישוריהם, ללא צורך בפרוטקציה כלשהי, והכרות קודמת בין חברי וועדת מינויים למועמדים שבפניהם היא אך טבעית בקהילה מקצועית בה מספר הממנים והמועמדים הראויים הוא מצומצם מלכתחילה. אדרבה, אם אתה רוצה להוכיח שהממנים מעדיפים את מקורביהם עליך להוכיח שחברי וועדת המינויים לא הכירו אך אחד מהמועמדים שלא נבחרו. כיצד תוכל להוכיח ההליך הבחירה היה מוטה אם יסתבר שחברי הוועדה בחרו מועמד אחד מתוך מספר מועמדים שהם הכירו קודם לכן?

  אם הטענה שלך היא 'מספר קטן של שופטים התמנו בצורה שעלולה לרמוז על אינטרסים של אלו שמינו אותם' אזי מספר קטן של דוגמאות בהחלט עלול לשרת את מטרותיך אבל אם הטענה שלך היא 'השופטים מתמנים על ידי בעלי אינטרס, ולא על ידי העם, כך שזה פיאודליזם במיטבו' אזי לא רק שלא הוכחת דבר אלא שאף חטאת בהוצאת לשון הרע על קהל שלם ללא שום ביסוס עובדתי של ממש.

  אני לא קבעתי שמערכות פיאודליות הן כת. אני רק אמרתי שהחסידויות הן כתות. אם לדעתך החסידויות הן מערכות פיאודליות אזי בהחלט ניתן לפרש את דבריי כטענה שהמערכות החסידיות הן כתות פיאודליות. מערכת המשפט הישראלית אינה פיאודלית והיא אינה כת. לא הצלחת להוכיח אחרת ולכן כל ניסיונותיך להשוות בין החסידויות למערכת המשפטית הם לא יותר ממגוחכים.

  האם אטעה אם אסיק שהרקע שלך בחשיבה לוגית לא-תורנית אינו רחב במיוחד?

  עדי אביר

 • קישור לתגובה ראשון, 31 יולי 2016 15:02 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  בסיעתא דשמיא

  ט"ס

  הירככי

 • קישור לתגובה ראשון, 31 יולי 2016 14:55 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  בסיעתא דשמיא

  עדי

  בקשר לשאלתך :
  בהחלט שכן,
  רוב המבנה האיררכי , בנוי בשיטה כזאת ,
  כמו שהיטיב להסביר "סתם" פרייר.
  אמנם אכן באסיפה המכוננת אמרו ""הרסנו לחלוטין את השיטה הפיאודלית"
  אך למתבונן, לא קשה יהיה להבחין כי זהו ס"ה שכלול השיטה ,
  עם קוסמטיקה, וקצת מטאפורה שונה. לא יותר מכך.
  אני מוכיח עובדתית פעם אחר פעם ששלטון הגג קרי: בית המשפט הנו בנוי ומושתת גם בצורה הזאת, כמו שטען שלמה.
  השופטים מתמנים על ידי בעלי אינטרס, ולא על ידי העם, כך שזה פיאודליזם במיטבו.

  לגבי אם זה בעיה או לא:
  אתה קבעת שמערכת פיאודלית הנה 'כת'.
  ועל זה שלמה כתב שאתה מכניס את מערכת המשפט גם תחת מגדר זה , בשינוי קריטוריון אחד או שנים.
  כך שההתחמקות החוזרת ונשנית שלכם מעוררת חיוק לא קטן ,
  אכן היא מובנת, אבל זה נחמד לכתוב 'מחקר' או 'מאמר', ובסוף זה מהוה מוקש לא קטן לעצמך,

 • קישור לתגובה ראשון, 31 יולי 2016 12:25 הוסף ע״י עדי אביר

  אריה,

  אני מצליח להבין היטב את עמדתו של 'סתם יהודי' ואני מסכים לדבריו. מאידך, אין לי מושג על מה אתה מדבר ומה אתה מנסה להוכיח.

  האם להערכתך בית המשפט העליון מתנהל כמו חסידות והשופטים ממנים את קרוביהם לתפקידי שיפוט בדיוק כשם שאדמורים ממנים את בנם המועדף לתפקיד האדמו"ר ואת שאר בניהם למשרות בכירות בחסידות?

  ניתן לדון בסוגיות גם מבלי לזלזל בדבריהם של אלו שחושבים אחרת ממך.

  עדי

 • קישור לתגובה ראשון, 31 יולי 2016 03:11 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  בסיעתא דשמיא

  'סתם' פרייר!

  אחת הבעיות המאפינות אותך, או כמו שהגדרת במתק לשונך:" הכשל הזה עובר כחוט השני בין כל תשובותיך כאן."

  שים לב:
  כשאתה מביא טיעון 'עובדתי' / 'מחקרי' , הוא כולו מופרך בעובדות,
  עובר קצת זמן אתה מתחיל להפריך עובדות. ובלי למצמץ , בקלישאות?!
  כשאתה כותב:
  אומנם?
  ביצעתי מחקר מעמיק. טוב, האמת שאין צורך. פשוט נכנסתי לוויקיפדיה לערך של בית המשפט העליון, ובדקתי את הערך של כל אחד מ15 שופטי בית המשפט העליון המכהנים.
  נחש מה?
  אף אחד מהם אינו בן או קרוב משפחה של שופט בית משפט עליון בהווה או בעבר.
  אני עונה לך :
  נחש מה?!
  פתחתי ויקיפדיה כמו שאמרת, וכתבתי בשורת חיפוש שם של שופט שעלה לי בראש,
  ומה עלה לי לא תאמין!
  "מישאל חשין נולד בביירות, בעת שמשפחתו שהתה בלבנון. לאחר מכן שבה משפחתו לארץ ישראל, גדל בתל אביב ובגיל 14 עבר לירושלים. אביו, שניאור זלמן חשין, היה שופט ומשנה לנשיא בית המשפט העליון,"

  נפלת ב'מחקר המעמיק 'שלך,
  ואז אתה עונה לי:
  "אם כדי להוכיח את טענתו ששופטי בג"ץ דומים לאדמורי"ם שתמיד מעבירים את משרתם לאחד מצאצאיהם, והיתר זוכים לפיצוי בדמות רוב המשרות התורניות הבכירות בחסידות, היית צריך לדלג על כל 15 שופטי בג"ץ הנוכחים עד למישאל חשין המנוח - שאותו תיארת כ"שם של שופט שעלה לי בראש" (אתה חושב שכולנו מטומטמים, או שאתה סתם שקרן גרוע?), שפרש לגמלאות לפני עשור, ומונה לתפקידו יותר מ30 שנה! לאחר פטירת אביו, אז חוששני שהוכחת את ההיפך!"

  נו, קח קצת את החיים ברצינות ,
  אני מסופק אם בבית הספר למתחילים היו נותנים לך על זה ציון "מספיק"

  אבל בשביל ללמד אותך דבר או שנים אני יסביר לך קצת , כמו שאומרים: "בקטנה",

  מה, אתה רציני שאתה עונה לי:

  " האם היית מתאר את ארה"ב כמונרכיה שכל נשיא ממנה את כל צאצאיו למשרות החשובות?
  אגב, אם נשווה את שופטי בג"ץ לנשיאי ארצות הברית ש2 מתוך 43 נשיאים היו בניהם של נשיאים קודמים, ונבחרו בחיי אביהם, בנוסף לנשיאים הבני דודים רוזוולט, ולמועמדת בבחירות הקרובות מטעם הדמוקרטים הילרי קלינטון, אז נגלה שיש שם יותר קרובי משפחה מאשר בקרב שופטי בג"ץ."
  יקרי! (או יותר נכון לא)
  בהחלט!
  אם נשיאי ארצות הברית היו מתמנים לפי התמנותם של שופטי בג"צ בהחלט שכן, אני יתאר אותם במידה שווה , וכל זאת , לפי הקריטריונים שאתה הסכמת והצבת !! (לא ראיתי שחלקת על שלמה רייכמן ש' למעשה בשינוי קריטריון כזה או אחר,' יהיה ניתן לקבוע שמינוי חברים ומקורבים יכנס תחת איך שהוגדר כאן כת.)

  ויתרה מכך
  אתה משרבט:
  " אפילו אם מדובר בנפוזטים (ועדי דן איתך ארוכות בנושא), כל מי שלא אטם את אזניו ושכלו, מבין את ההבדל בין חברה שהתופעה נמצאת בשוליים ונחשבת כמגונה ואף לא-חוקית, לבין חברה שמרוממת ומקדשת אותה, ומיישמת אותה בכמעט 100 אחוז מהמקרים.
  בדיוק כפי שכל בר דעת מבין את ההבדל בין קנדה שבה התפרסם מקרה מזעזע של אדם שערף את ראש שכנו, לבין דעא"ש עורפי הראשים.

  אוי ואבוי!
  אתה פעם אחר פעם , מראה את חולשתך בהבנת הנקרא וסילוף עובדות ,
  אני מסביר לך שמנוי השופטים נעשה כך באופן שיטתי ואלו הכללים למנות שופטים כמו שהסברתי בנ"ל,
  מה אתה עונה לי בדיוק???.
  אתה 'מניח' שאני מראה שגם בבית משפט יש מעשים שוליים , ומקיש עם זה לסיפורים שלך וחוזר חלילה,

  הלו!
  אני לא מניח ולא מסיק אני מביא עובדות שזו השיטה באופן קבוע!!!
  אל תשנה ממה שאני כותב , ולא יהיו לך כשלים כחוט השני , כי הכשל מתחיל בהבנת הנקרא שלך ובסילופים שלך!!

  על התגובה השניה שלך אני לא יענה כעת .
  ההתפתלות שלך לצאת מהסבך שאתה הצבת לעצמך זועקת לשמים,
  אין טעם שאני יזרה לך מלח על הפצעים

 • קישור לתגובה ראשון, 24 יולי 2016 18:50 הוסף ע״י סתם יהודי

  המשך תגובה.

  אני קורא עכשיו בתימהון את התגובה שבה אתה מתייחס לשני השופטים האחרונים שמונו בבג"ץ, כאשר אחד מאלו שישבו בוועדה למינוי שופטים, עבד איתם בעבר.
  וזה מוכיח כמובן ש...
  אה בטח, לנושא דיונינו, שבג"ץ היא מערכת פיאודלית כמו החסידויות של ימינו?!

  תגיד, אתה אמיתי?
  בכל זאת, אנסה להתייחס ברצינות כלשהיא לטענותיך.

  מערכת גדולה היא בדרך כלל בצורת פירמידה, כלומר, למספר עובדים יש מנהל זוטר מעליהם, ולמספר מנהלים זוטרים יש מנהל בדרג בינוני מעליהם, וכן הלאה.
  גם במערכות שאינן ניהוליות, הן בדרך כלל בנויות כפירמידה, במוזיקה קלאסית למשל, יש הרבה תזמורות קטנות, תזמורות סימפוניות גדולות יש רק מעט, ואילו בישראל למשרת המנצח הקבוע של התזמורת הפילהרמונית יש רק זובין מהטה אחד.
  בדומה לכך בספורט, בצבא וכמעט בכל מערכת גדולה אחרת בארץ ובעולם.
  המועמד על פי רוב נלקח מתוך קבוצה קטנה ש"הגיעה לגמר".
  כשמקדמים מישהו מהחברה להנהלה הבכירה, מטבע הדברים, כמעט תמיד יהיה מישהו בהנהלה שעבד אתו או שימש כמנהל הישיר שלו.
  יותר מזה, כיוון שרוב החברים שמחליטים אם לקדם אותו, לא מכירים אותו באופן אישי, הם יסתמכו במידה רבה על דעתו של אותו חבר שעבד עם המועמד
  בדומה לכך שופט לבג"ץ נלקח מטבע הדברים מקבוצה קטנה עם וותק של עשרות שנים במערכת : שופטים מצטיינים במחוזי, יועצים משפטי לממשלה וכדו'.
  מטבע הדברים, לפחות אחד מחברי הוועדה למינוי שופטים עבד איתו, או היה הממונה עליו בשלב כלשהוא בקריירה. על פי רוב דעתו של אותו שופט גם תהיה משמעותית יותר, בגלל ההיכרות האישית איתו, בניגוד לשאר השופטים שיכולים להסתמך בעיקר על פסקי הדין שלו, וההתרשמות להם כשראו אותו על כס המשפט.

  המרחק בין זה לבין המונרכיה המשפחתית החסידית, גדול כמו המרחק בין חסיד פשוט, לבני משפחת האדמו"ר כחולי הדם.

 • קישור לתגובה ראשון, 24 יולי 2016 15:28 הוסף ע״י סתם יהודי

  ברייטקוף היקר.

  למרות שעדי השיב לדבריך, עדיין ראיתי מקום לתשובתי.

  שלמה כתב:
  ""המדינה הדמוקרטית" הקרובה ביותר אלינו, היא לא דוגמה טובה, עבור מה שרצית לומר, משום שכידוע מי ששולט בה בפועל אלא דיקטטורים המכונים שופטי בג"ץ, שעל פיהם ישק כל דבר, והם גם הולכים עם גלימות שחורות מיוחדות, וכך גם בניהם, שכן הם ממנים את בניהם וקרוביהם, וכמובן גם את חבריהם, כך שלבחירות המתקיימות לזרועות המחוקק והמבצע משמעות סמלית ומינימלית."

  אם כדי להוכיח את טענתו ששופטי בג"ץ דומים לאדמורי"ם שתמיד מעבירים את משרתם לאחד מצאצאיהם, והיתר זוכים לפיצוי בדמות רוב המשרות התורניות הבכירות בחסידות, היית צריך לדלג על כל 15 שופטי בג"ץ הנוכחים עד למישאל חשין המנוח - שאותו תיארת כ"שם של שופט שעלה לי בראש" (אתה חושב שכולנו מטומטמים, או שאתה סתם שקרן גרוע?), שפרש לגמלאות לפני עשור, ומונה לתפקידו יותר מ30 שנה! לאחר פטירת אביו, אז חוששני שהוכחת את ההיפך!
  אולי גם בהנחה המוזרה שאביו שניאור חשין, הצליח למנותו מתוך קברו 33 שנה לאחר מותו, הצלחת להוכיח את דברי חז"ל כי גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.

  אגב, אם נשווה את שופטי בג"ץ לנשיאי ארצות הברית ש2 מתוך 43 נשיאים היו בניהם של נשיאים קודמים, ונבחרו בחיי אביהם, בנוסף לנשיאים הבני דודים רוזוולט, ולמועמדת בבחירות הקרובות מטעם הדמוקרטים הילרי קלינטון, אז נגלה שיש שם יותר קרובי משפחה מאשר בקרב שופטי בג"ץ.

  האם היית מתאר את ארה"ב כמונרכיה שכל נשיא ממנה את כל צאצאיו למשרות החשובות?

  אפילו אם מדובר בנפוזטים (ועדי דן איתך ארוכות בנושא), כל מי שלא אטם את אזניו ושכלו, מבין את ההבדל בין חברה שהתופעה נמצאת בשוליים ונחשבת כמגונה ואף לא-חוקית, לבין חברה שמרוממת ומקדשת אותה, ומיישמת אותה בכמעט 100 אחוז מהמקרים.
  בדיוק כפי שכל בר דעת מבין את ההבדל בין קנדה שבה התפרסם מקרה מזעזע של אדם שערף את ראש שכנו, לבין דעא"ש עורפי הראשים.
  https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwlJa7h4zOAhXBnBoKHbPXDqEQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fnews.walla.co.il%2Fitem%2F1322746&usg=AFQjCNG-E9CJuHAjEkZgs0IA74mdPZ2r4Q&sig2=K13st3ZOMo1saoB1QHBM8w&bvm=bv.127984354,d.d2s

  הכשל הזה עובר כחוט השני בין כל תשובותיך כאן.

  זה המקום שבו יכולתי לסיים את תגובתי.
  אבל בכל זאת רציתי לדון בטענה, האם באמת שופטי בג"ץ החילוניים\ליברלים\שמאל קיצוניים, כפי שחרדים רבים אוהבים לטעון, הם שליטי המדינה האמיתיים , וכל יתר הרשויות השלטוניות הן שליטי בובה?

  הבה נבדוק את המצב בפועל, ובדגש על "בפועל".

  מדינת ישראל היא המדינה המערבית שנותנת את הכוח הרב ביותר לאנשי הדת.
  יש להם מונופול כמעט מוחלט על נישואין, גירושין, קבורה.
  שליטה לא מועטה על כשרות, שבת במרחב הציבורי ועוד.
  גם מדינות במערב שלא הפרידו את הדת מהמדינה, לא נותנות כוח כזה לכוהני הדת.

  ברור שאם שופטי בג"ץ הכל כך חילונים וליברלים, היו הדיקטטורים של המדינה, הם לא היו יוצרים את המצב הזה.
  כמו כן, מהשינוי הדרמטי בתקציבי הדת, בין ממשלה לממשלה, כפי שמשתקף מדרישתם של הפוליטקאים החרדיים בקדנציה זו "לבטל את גזירות לפיד", אנו למדים כי המדינה מתנהלת בידי נציגיה הנבחרים.

  בנוסף, אחד ממפעלי המדינה הגדולים ביותר של העשרות שנים האחרונות, אם לא הגדול שבהם, הוא מפעל ההתנחלויות השנוי במחלוקת.
  האם אתה באמת מאמין שזהו פרי יצירתם של השליטים האמיתיים של המדינה, הלא הם שופטי בג"ץ השמאלניים קיצוניים?

 • קישור לתגובה חמישי, 21 יולי 2016 13:16 הוסף ע״י עדי אביר

  אריה,

  מובן שזאת טעות אבל אל חשש, לא אקפוץ על טעותך כמוצא שלל רב ולא אסיק ממנה שאתה שקרן.

  אתה תוקף ותוקף לאורך מספר תגובות, כל פעם באריכות ראויה לכבוד, אבל עדיין אין לי מושג על מה אתה מדבר. אני כל פעם מנסה לרדת לסוף דעתך אבל כנראה בחוסר הצלחה מוחלט. האם אתה מסוגל לנסח את התזה המלאה שלך בכמה משפטים קצרים כך שאוכל להבין על מה אתה מדבר?

  עדי אביר

 • קישור לתגובה רביעי, 20 יולי 2016 17:52 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  בסיעתא דשמיא

  טעות סופר:
  במקום 'השופטת ענת קם'

  השופטת 'ענת ברון'

 • קישור לתגובה רביעי, 20 יולי 2016 15:39 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  בסיעתא דשמיא

  עדי!
  כל הכבוד לך שאתה מודה בטעות, אני מעריך את זה מאוד!
  בתחילה חשבתי, כי הנה , יופי, מצאת סולם לרדת מהעץ, וירדת.
  אך במחשבה שניה ,
  לא!
  תכתוב לי משפטים כמו:
  'מסך עשן'???
  תכתוב עלי " אתם מנצלים עד תום את דלות ההשכלה וחוסר ההבנה שלכם'??
  לא ולא!
  עכשיו נכנסת איתי , לדיון אישי,
  ואני שמח מאוד , אבל מאוד, שיצא עכשיו קלונך!

  - תחזיק חזק! –

  אתה שמעת פעם שלשקר אין רגליים?!
  אתה מפריך אותי –כדרכך- בדבר שלא טענתי ולא אמרתי!
  אתה מסביר את דברי:
  "האם אתה חושב ששניאור זלמן חשין דאג להבטיח את מינוי בנו לשופט עליון 33 שנה לפני מותו או שהוא לחץ מהקבר על חברי הועדה למינוי שופטים? כיצד, להערכתך, האמת משפיעה על התיאוריה שלך? האם בן מוכשר שמתמנה לבית המשפט העליון 33 שנים לאחר מות אביו עדיין מוכיח שהשופטים ממנים את בני משפחתם או שהמערכת המשפטית היא כת שדומה במהותה לחסידויות?
  ידידי, דבר לא ייגרע מכבודך אם תלמד להציג מצגות אמת שאינן משמיטות עובדות שעלולות לפגוע בתיאוריות שלך."

  ע"כ דבריך , המסלפים דברי אמת.

  שאלה קטנה לי אליך:
  אני אמרתי -ולו לשניה -שאביו של מישאל חשין מינה אותו???
  אמרתי זאת מפורשות לגבי טענתו של סתם, לפיה:
  ' אף אחד מהם אינו בן או קרוב משפחה של שופט בית משפט עליון בהווה או בעבר.'

  אבל מה??
  אתה רצית להוכיח ולהסיק מזה ששופטי העליון לא ממנים את חבריהם?
  אז בוא תראה:

  היה מינוי של שני שופטים בשנים 2014/2015,
  של מי?
  1)השופטת ענת קם
  בין עברה המפואר -ב'פברואר 1991 מונתה כשופטת בבית משפט השלום בתל אביב, וביולי 2002 – כשופטת בבית המשפט המחוזי בתל אביב. היא התמחתה בתיקים אזרחיים. בין תיקיה הידועים: פרשת ענת קם.'

  מי שלושה חודשים קודם מונה לוועדה לבחירת שופטים?
  השופטת אסתר חיות
  בין עברה המפואר -' במרץ 1990 מונתה לכהן כשופטת בבית משפט השלום בתל אביב. שש שנים מאוחר יותר, באוקטובר 1996 החלה לכהן כשופטת בפועל בבית המשפט המחוזי בתל אביב לתקופה של שנה, ובספטמבר 1997 מונתה לכהן כשופטת בית המשפט המחוזי.
  במרץ 2003 החלה לכהן כשופטת בפועל בבית המשפט העליון בירושלים, ובמאי 2004 מונתה לכהן כשופטת בית המשפט העליון.''


  מאיפה הם מכירים?
  מבית משפט המחוזי בתל אביב!
  שניהם שימשו כשופטים שם באותו זמן !
  עכשיו תגיד הם בכירו מעט זמן בקושי שנה ?

  טוב אז נלך למינוי שני:
  בטח השני היה מינוי אובייקטיבי והם לא הכירו !

  אז בוא נבדוק מי מונה, וע"י מי?
  2)השופט השני שמונה היה השופט מני מזוז
  ' ב-22 בספטמבר 2014 נבחר לכהן כשופט בבית המשפט העליון,'
  מי מינה אותו?
  מי היה חבר שני בועדה מטעם העליון?
  אליקים רובינשטיין!
  בוא נזכר מה הקשר בין השנים?
  ' בפברואר 1994 מונה (מני מזוז א.ב.)למשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ייעוץ), ועבד לצדם של היועצים המשפטיים מיכאל בן יאיר (1994–1996) ואליקים רובינשטיין (1997–2003)

  בינגו!!


  אז עדי ,אני מצפה ממך יחס קצת יותר כבד משקל .
  אל תאמר דברים שאני לא אמרתי !

  ואל תאמר לי' אין לי שום כוונה ללמד אותך אזרחות של כיתה ט' או להסביר לך שוב מדוע המערכת המשפטית והתנועה הציונית אינן כתות. אם תרצה תוכל לחשוב שנית על מה שכבר כתבתי ואם לא תוכל להמשיך לדבוק בטעויות שרבניך לימדו אותך. חד הוא לי. כבר מזמן התיאשתי מהאפשרות להחכים בחורים צעירים שחושבים שהם אוחזים באמת היחידה, המלאה, הבלעדית והמושלמת.'

  כי מי שחושב ומוכן לסלף כל דבר העוד לו בדרכו זה אתה ורק אתה !
  אני מוכיח לך פעם אחר פעם את שקריך!
  לא הצלחת להפריך דבר מכל מה שכתבתי , כאשר אני שולל טענה שלך ע"ג טענה עם עובדות!
  ולא עם הנחות, או המצאות ושקרים !

  רק אתה ,כבר ביאושך הרב , מתחיל לנסות ולהטיל ספיקות בדברים שלא אמרתי מעולם!!!

  לא פלא שאתה כותב לי :
  'הרשה לי להדגים לך את הקשיים בהם אני נתקל בבואי לדון עם צעירים יומרניים ותוקפניים'
  בטח !
  קשה לך !
  לא שיש לך בעיה לסלף עובדות,
  רק הבעיה שחושפים אותך בריש גלי וזה לא נעים !

  הבחורציק הזה 'סתם ' קראתי לך ברבים פרייר. עכשיו אתה מבין למה?!

  אני מזמין אותך עדי כמו גבר לומר:
  " טעיתי, עיוותי, השמטתי, סילפתי, שכחתי, הולכתי שולל, לא הבנתי או לא הצגתי תמונה מלאה"

 • קישור לתגובה שלישי, 19 יולי 2016 21:19 הוסף ע״י עדי אביר

  אריה,

  עליך להאמין לי שקשה מאד להתווכח עם חרדים או חרדלים. אתם מעניקים למושגים הגדרות משלכם מבלי ליידע את בני שיחכם. אתם מסתכלים על המציאות בצורה מאד מוטה וחד צדדית; אתם מנצלים עד תום את דלות ההשכלה וחוסר ההבנה שלכם; אתם מעניקים משמעות כבדה לזוטות ומזלזלים בחשיבותם של טיעונים כבדי משקל; אתם מעדיפים להתמודד עם טקסטים, אותם אתם מפרשים לצרכיכם במקום עם מהויות, אותם ככל הנראה אינכם מבינים עד הסוף; אתם משעבדים את הלוגיקה לטיעוניכם במקום להכפיף את טיעוניכם לתכתיבי הלוגיקה ואתם תמיד, אבל תמיד, נמנעים מהצגת התמונה השלמה ומסתפקים בחצאי אמתויות, אחיזות עיניים ומסכי עשן.

  אין לי שום כוונה ללמד אותך אזרחות של כיתה ט' או להסביר לך שוב מדוע המערכת המשפטית והתנועה הציונית אינן כתות. אם תרצה תוכל לחשוב שנית על מה שכבר כתבתי ואם לא תוכל להמשיך לדבוק בטעויות שרבניך לימדו אותך. חד הוא לי. כבר מזמן התיאשתי מהאפשרות להחכים בחורים צעירים שחושבים שהם אוחזים באמת היחידה, המלאה, הבלעדית והמושלמת.

  הרשה לי להדגים לך את הקשיים בהם אני נתקל בבואי לדון עם צעירים יומרניים ותוקפניים: אתה קפצת כמוצא שלל רב על טענתי השגוייה שלא היו קשרי משפחה בין שופטי בית המשפט העליון והראת לי שהיה קשר משפחתי בין השופט העליון מישאל חשין לשופט העליון שניאור זלמן חשין. יפה. הזכרת לי עובדה ששכחתי ואני מודה לך על כך. הבעייה היא שהמשכת לחגוג את נצחונך וניצלת את האירוע לטעון שני טיעוני סרק נוספים:

  1. גם השופטים ממנים את קרוביהם ולכן אין הבדל ביניהם לבין האדמו"רים.

  2. המערכת המשפטית היא כת באותו אופן שהחסידויות הן כתות.

  בא נדון בטיעוניך. לרגע נתעלם ממסכי העשן שניסית לזרות ונבדוק את העובדות. הויקיפדיה מספרת:

  -----------------------------------------------------
  ב-1953, בגיל 17, החל את לימודי המשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, סיים תואר ראשון בהצטיינות יתרה, ובגיל 26 קיבל תואר דוקטור למשפטים, בהנחייתו של פרופ' גד טדסקי. במשך שנים ארוכות שימש כמרצה בפקולטה למשפטים באוניברסיטה זו.
  בשנת 1962 הצטרף לפרקליטות המדינה, בה התקדם עד שמונה ב-1973 לתפקיד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מאיר שמגר. בשנות ה-70 הוא נחשב לאחד מבכירי משרד המשפטים במשפט חוקתי, יחד עם יהודית קרפ, יהודית צור ונעמי סלומון. ב-1978, לאחר שאהרן ברק ויצחק זמיר הועדפו על פניו כיועצים משפטיים לממשלה, פרש והקים משרד עורכי דין פרטי. בין השאר, ייצג את אמיר דרורי בפני ועדת כהן ואת רפי מלכא, מבכירי השב"כ שחשפו את פרשת קו 300. בתקופה זאת היה פעיל בלשכת עורכי הדין בישראל וכיהן כיו"ר המועצה הארצית של הלשכה.
  ב-15 בינואר 1992 מונה לשופט בבית המשפט העליון. מינויו היווה את הפעם הראשונה מאז הקמת המדינה שבה עורך דין מהמגזר הפרטי נבחר ישירות לכהונת שופט בבית המשפט העליון. המינוי העיד על הערכה רבה ליכולותיו של חשין כמשפטן, ועם זאת עלה חשש שהעדר "מזג שיפוטי" יפגום בתפקודו. ואכן, חשין היה ידוע כבעל רוח סוערת. לעתים קרובות העיר הערות חדות בדיון, יותר מהמצופה משופט. אופיו המיוחד משתקף בפסקי הדין שלו הכתובים בסגנון פיוטי יוצא דופן.
  -----------------------------------------------------

  אביו של מישאל, שניאור זלמן חשין, נפטר בשנת 1959 כשמישאל היה בן 23, שלוש שנים שלפני שהוא השלים את הדוקטורט שלו ו-33 שנה לפני שהוא התמנה לשופט בבית המשפט העליון. האם אתה חושב ששניאור זלמן חשין דאג להבטיח את מינוי בנו לשופט עליון 33 שנה לפני מותו או שהוא לחץ מהקבר על חברי הועדה למינוי שופטים? כיצד, להערכתך, האמת משפיעה על התיאוריה שלך? האם בן מוכשר שמתמנה לבית המשפט העליון 33 שנים לאחר מות אביו עדיין מוכיח שהשופטים ממנים את בני משפחתם או שהמערכת המשפטית היא כת שדומה במהותה לחסידויות?

  ידידי, דבר לא ייגרע מכבודך אם תלמד להציג מצגות אמת שאינן משמיטות עובדות שעלולות לפגוע בתיאוריות שלך. להיפך, אם תלמד להסתמך על כל העובדות ולנתח את המידע שברשותך בהתאם לתכתיבי ההיגיון המקובל, כבודך רק יגבר ואנשים יוכלו להתייחס אליך בצורה רצינית.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שלישי, 19 יולי 2016 16:37 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  בסיעתא דשמיא

  קח לקינוח:

  הנה מאמר איך הציונות הינה כת לפי בקשתך:
  עפ"י ערך בויקיפדיה:
  משמעותו המודרנית מיוחד השם "כת", בדרך כלל, לקבוצה דתית סגורה,
  ביאור:
  כת הינה קבוצה דתית, שדת פירושה :(ויקיפדיה)-
  "דת היא סוג של התארגנות חברתית או תרבותית הכוללת מערכת של אמונות והשקפות עולם המקשרות את האנושות לרוחניות או לעקרונות מוסריים"
  כלומר , או רוחניות , או עקרונות מוסריים-
  הציונות מגדירה את עקרונותיה כמוסריים ,

  הינה דת המבססת את אמונותיה ואת אורחות חייה על תורה רעיונית מסוימת,
  ציטוט נוסף מויקיפדיה:" ציונות היא תנועה לאומית יהודית שראשיתה באירופה בעת החדשה. לציונות קמו הוגים, מפלגות וזרמים שונים, אשר ניסחו תוכניות ציוניות שונות.
  קרי -תורת הציונות -

  כשההבדל העיקרי בינה לבין קבוצות סגורות בדתות הממוסדות הוא בגודל הקבוצה הסגורה, בכך שאמונותיה מבוססות בדרך כלל על תורה חדשה (אף כי כמעט כל הכתות טוענות לשורשים עתיקים),
  ובהערצה הגובלת בפולחן המתמקדת לעתים קרובות באדם מסוים, בכתביו וברעיונותיו, ולעתים גם בחפצים הקשורים בו.
  כמו הרצל , בן גוריון, מרכז מורשת רבין, מרכז מורשת בגין, גשר גנדי, מרכז פרס וכו' וכו'

  אז הנה לך שיעור קצרצר בכתות
  ולמה הציונות הינה תחת קטגוריה של:

 • קישור לתגובה שלישי, 19 יולי 2016 16:16 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  בסיעתא דשמיא

  מה נשמע?
  עדי,
  פעם אחת תענה אמיתי , תגיד "טעיתי" לא קרה כלום!
  השקר והתחנחנות בתגובתך האחרונה:
  ראית שכתוב שם 'בית משפט עליון'? הוא לא טען שאין שופטים קרובי משפחה אלא רק שאין כאלו בבית המשפט העליון.
  אז הנה השקר
  כמובן אני עובד רק עם עובדות !
  ולא לוגיקה שכל פעם אני ימציא את הכללים מחדש, על בסיס 'הנחה'
  להלן ציטוט:
  "מישאל חשין נולד בביירות, בעת שמשפחתו שהתה בלבנון. לאחר מכן שבה משפחתו לארץ ישראל, גדל בתל אביב ובגיל 14 עבר לירושלים. אביו, שניאור זלמן חשין, היה שופט ומשנה לנשיא בית המשפט העליון,"

  אבל איך כתבת:
  "כשביקשתי ממך להפריך את דבריי התכוונתי שתעשה זאת באמצעות עובדות ובהסקים לוגיים ולא בעזרת בהשמצות אישיות, חצאי אמיתות, אחיזות עיניים וטיעונים חסרי שחר."

  אז הנה לך:
  הכח (העליון) אינו נמצא בידי היועץ המשפטי הפרקליטות. הם אחראים על שמירת גבולות החוק ואין להם שום תפקיד תפעולי,
  ומנגד:
  "בג"ץ משמש כערכאה ראשונה ואחרונה בסוגיות בהן הוא מטפל, והוא עושה זאת
  באמצעות צווים, המורים למדינה לעשות מעשה מסוים או להימנע מלעשות"
  (מתוך תשובות מבחן הבגרויות 2016)
  אז מי הכח העליון ? הממשלה או בג"צ ? מי מחליט למי?
  ועוד:
  " ביקורת על תפקיד היועץ המשפטי לממשלה:
  ריכוז של עוצמה רבה מידי בידי אדם אחד
  ניגוד אינטרסים- ליועמ"ש תפקיד כפול, הוא גם מחליט על העמדת בכירי השלטון לדין
  וגם מייעץ למוסדות השלטון"

  מתוך תוכן "אזרחות" במדינה שלנו.
  הלאה:
  " ריסון הרשות המחוקקת בנושא ביטול פסקי דין – הכנסת אינה יכולה לבטל פסק דין
  שהתקבל בבית-המשפט, גם אם הפרשנות שקבע בית המשפט לחוק אינה מקובלת על
  המחוקקים." מתוך הנ"ל
  נו אז מי שולט במדינה??
  אתה?
  אני?
  נבחרי הציבור?
  או שמא אנשים שנבחרו ע"י חבריהם לעבודה?
  (שלושה שופטים הינם הייצוג הגדול ביותר בוועדה מתוך שאר הסיעות המרכיבות )

  כתבת:
  שופטים אינם ממנים את בניהם וקרוביהם לתפקידי שיפוט כדרכם של האדמו"רים והמר"נים. הוועדה למינוי שופטים היא זאת שבוחרת שופטים.
  אז מי ממנה אותם ?
  באתר בית המשפט מפורשות כי:
  " בחירה ומינוי: שופט מתמנה בידי נשיא המדינה לפי בחירת הוועדה לבחירת שופטים. הוועדה מונה תשעה חברים, והם שלשה שופטים (נשיא בית-המשפט העליון ושני שופטים של בית המשפט העליון), שני שרי ממשלה (בכללם שר המשפטים), שני חברי כנסת ושני נציגי לשכת עורכי הדין בישראל. יושב ראש הוועדה הוא שר המשפטים."
  כלומר שלושה שופטים כן ממנים !
  אז מה תגיד, לא את קרוביהם?!
  הנה לך:
  "אלה כשירים להתמנות לשופטי בית המשפט העליון:
  מי שכיהן במשך תקופה של חמש שנים כשופט בית משפט מחוזי;"
  איפה הם הכירו?
  בקופיקס?
  או שמא נפגשו פעם במסע שורשים?
  לא!
  חלק מהתנאים למינוי שופט בעליון , זה דייקא! שהם מכירים מהעבודה!
  איך קוראים לזה בלשון החוק?
  הא! נזכרתי!
  "ניגוד עניינים"
  פירוש ודוגמה לערך זה מופיע בויקיפדיה :
  "דוגמאות לניגוד עניינים[עריכת קוד מקור | עריכה]
  חבר כנסת החבר בוועדה שעוסקת בחקיקת חוק על מתן הנחה במסים לתושבי יישוב, שאותו חבר כנסת מתגורר בו. יש חשש שאותו ח"כ יתקשה להתעלות מעל האינטרס האישי הצר שלו, ויצביע בעד מתן ההנחה גם אם אינה מוצדקת."

  זה לא מזכיר לך משהו?

  ביקשת:
  "באשר למתקפה רבתי שאתה עורך עלי: כשביקשתי ממך להפריך את דבריי התכוונתי שתעשה זאת באמצעות עובדות"

  אז הנה לך!

 • קישור לתגובה שלישי, 19 יולי 2016 14:43 הוסף ע״י עדי אביר

  אריה,

  'סתם יהודי' כתב 'אף אחד מהם אינו בן או קרוב משפחה של שופט בית משפט עליון בהווה או בעבר."

  ראית שכתוב שם 'בית משפט עליון'? הוא לא טען שאין שופטים קרובי משפחה אלא רק שאין כאלו בבית המשפט העליון.

  באשר למתקפה רבתי שאתה עורך עלי: כשביקשתי ממך להפריך את דבריי התכוונתי שתעשה זאת באמצעות עובדות ובהסקים לוגיים ולא בעזרת בהשמצות אישיות, חצאי אמיתות, אחיזות עיניים וטיעונים חסרי שחר. אשמח לקרוא הפרכות רציניות שמסתמכות על ידע והבנה ובמקביל אשמח להתעלם ממתקפות שרק מבליטות את המחסור בלימודי ליבה שכנראה מעיק עליך.

  לא השתכנעתי שמערכת המשפט היא 'כת' כהגדרתה במאמר ומסופקני אם תמצא קורא בלתי משוחד שיסכים עם טיעוניך. אנא נסה את ידך במאמר אחר, רצוי אחד כזה שדן בנושאים תורניים בהם אתה דווקא כן אמור להבין.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שלישי, 19 יולי 2016 14:18 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  בסיעתא דשמיא

  אתה פשוט משעשע !

  אם אתה קורא לעצמך 'דובר אמת ' אתה חייב להודות בשיגיונתך,
  דבר ראשון אחרי שאתה קובע שרירותית כי:
  "הם גם אינם ממנים את בניהם וקרוביהם לתפקידי שיפוט כדרכם של האדמו"רים והמר"נים"
  אחרי שתי התכתבויות ואתה משניה את דעתך :
  "בא נניח לרגע שאתה צודק ו-28 שופטים זכו בתפקידם בזכות קשריהם המשפחתיים. זה אמנם סקנדל גדול אבל מה הוא בא להוכיח חוץ מזה שלא כל השופטים הם ישרים כסרגל? שופטים שסרחו הם היוצא מהכלל ורשויות החוק מטפלות גם בהם ברגע שעולה נגדם חשד. אדמו"רים שעושקים את צאן מרעיתם ומורישים את הג'וב המפתה לידיהם הם הכלל ולכלל הזה אין אף יוצא מהכלל."

  רק מה ?
  אתה עושה את זה רך :
  מה , זה לא אומר על הכל , רובם כן בסדר.!
  עכשיו תגיד לי אני לא הסכמתי , רק בהנחה ש-
  אז בוא אני יראה לך את הצחוק שאתה עושה מעצמך :
  כשאתה כותב:
  "אני שולל את דרכם של החרדים ומבכה את האסון שהם ממיטים על עם ישראל אבל אין לי שום יחס אישי כלפיהם."
  אין לך שום דבר אישי, הא?!
  הבחורצ'יק הפרייר , נו, איך קוראים לו?
  הא! כן בטח, סתם!
  ראית איך הוא כתב:
  "האומנם?
  ביצעתי מחקר מעמיק. טוב, האמת שאין צורך. פשוט נכנסתי לוויקיפדיה לערך של בית המשפט העליון, ובדקתי את הערך של כל אחד מ15 שופטי בית המשפט העליון המכהנים.
  נחש מה?
  אף אחד מהם אינו בן או קרוב משפחה של שופט בית משפט עליון בהווה או בעבר."

  אתה רואה , מה הוא כותב??
  הוא ביצע מחקר מעמיק!
  וואלה!
  כנראה שבלימודי ליב"ה מלמדים שיטות חדשות בביצוע 'מחקר מעמיק' עד כדי התכחשות מוחלטת למציאות קיימת!
  ואתה?!
  אין?!
  עד עכשיו לא הצלחת להפריך אותו ?
  איזה נס שבאתי בשעתך הקשה !
  עדי!
  תיהיה קצת יותר רציני,
  אתה לא מתבייש לומר טיעון דמגוגי זול כזה:
  "אשמח לשמוע ממך כמה חרדים, לדעתך, הגיעו ארצה לפני הציונים הראשונים? אני לא טוען שלפני הבילויים לא עלו לכאן כמה אנשים חרדים אבל האם אתה יודע באילו מספרים מדובר? כמה חרדים, לפי דעתך, עלו ארצה לפני תקופת המנדט וכמה ציונים עלו ארצה רק בחמשת העליות הראשונות? התמונה דומה לזבוב שיושב על קרן השור וצועק 'אנחנו חרשנו'."

  מה אתה אומר!
  אז אם כל הרוסים יבואו לפה היום בצהרים, אז מה ?
  איך הציונות תראה :
  "התמונה דומה לזבוב שיושב על קרן השור וצועק 'אנחנו חרשנו'"
  הרי ברור לך שלא!
  היינו פה לפניכם ,אני 15 דורות בארץ הזאת, קצת לפני שנפגשת עם בן גוריון, !
  אז באת לפה , תכבד , אתה אורח כאן, הסתדרנו יפה יפה לפני שבאתם לפה!
  כן, בטח , תגיד לי באיזה תנאים חיינו? אנחנו הקמנו כאן מדינה.
  להזכירך: רוב מדינות העולם חייו בתנאים הללו .
  הזמן עשה את שלו וקידמה וטכנלוגיה הגיעו גם לטורקיה , שלא תחת שליטת הציונים!
  לא! לא יכול להיות! רק אצל הציונים !
  כתבת:
  " הייתי שמח אם הייתם מנסים לשרוד בלי 'קומץ' החילונים"
  אמאלה! איזה פחד!
  איך היינו שורדים?
  נאבך, מה הינו עושים בלי מועדוני לילה וקהילת להטבי"ם ?
  בלעדך ובלי משה קצב?
  אפילו בלי יומלדת לפרס?
  וואי מה היינו עושים??
  כתבת:
  " הציונים אינם מעודדים פולחני אישיות "
  מה ענית לי על זה??
  " שמעתי על הרצל עשרות שנים לפני שנולדת "
  כתבת:
  "והציונים אינם מתעלקים על כספי ו "
  בטח, הם קונים את קולך:
  שהם לא יקחו ממך מיסים ! שהם לא יגבו ממך כסף בכח לדברים שאתה לא מאמין בהם!
  הרי אתה ! כן אתה! (גפני הוריד את מיסי החברות אחרי שמכרת את החברה שלך) את ממן מכספי המיסים את הישיבות!
  שהציונים, שלא מתעלקים על כספך, גובים ממך אם אתה רוצה ואם לא!
  כתבת:
  "אינם מנסים לשחד אותי ולקנות את קולי בהבטחות להשתמטות מצה"ל."
  נכון , הם הרי משחדים אותך שייגיסו את כל ערביי ישראל לצה"ל!

  " אני רואה שאתה עדיין זוכר את שיעורי האזרחות שלא למדת"
  וואי , אהלן!
  איך עלית על זה? איך אתה יודע? אתה חייב ללמד אותי !
  אבל נחש מה,
  גם אני הייתי פרייר ולמדתי!
  נכון שזה צירוף מקרים?
  תודה, לא חשבת על זה!

  " האדמו"ר, לו אין מקבילה בעולם המשפט, הוא שוטף המוחות ולא אחד מאלו שמוחם נשטף."
  אתה קשה הבנה?
  אז בוא אני יסביר לך !
  לאדמו"ר יש מקבילה :
  השופט ירום הודו.!!!
  " הכח (העליון) אינו נמצא בידי היועץ המשפטי הפרקליטות. הם אחראים על שמירת גבולות החוק ואין להם שום תפקיד תפעולי, בדיוק כשם שמשגיחי הכשרות אינם אחראים על בישול האוכל אלא רק על שמירת גבולות ההלכה."
  אני יתן לך ציטוט מעניין:
  כתב פרופ' אמנון רובינשטיין:
  ... כך נוצר מצב שבית המשפט העליון יכול לדון ולהכריע בכל נושא אפשרי. בנוסף לכך חוסר הסבירות של המעשה המנהל יהיה עילה להתערבות משפטית. זו הייתה מהפכה טוטאלית בחשיבה השיפוטית שאפיינה את בית המשפט העליון של הדורות הקודמים והיא שהוציאה לו שם של בית המשפט האקטיביסטי ביותר בעולם ועוררה גם הערצה וגם ביקורת.
  למעשה, בהרבה מובנים הפך בית המשפט העליון בהנהגת ברק לממשלה אלטרנטיבית...
  ע"כ
  כתבת:
  " שופטים אינם ממנים את בניהם וקרוביהם לתפקידי שיפוט כדרכם של האדמו"רים והמר"נים. הוועדה למינוי שופטים היא זאת שבוחרת שופטים."
  אני יצטט לך משהו מעניין:
  אהרן ברק נשוי לאלישבע ברק-אוסוסקין, אותה הכיר בעת לימודיהם בבית הספר התיכון. במהלך כהונתו בבית המשפט העליון התקדמה אשתו מתפקיד של רשמת בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע לתפקיד סגנית נשיא בית הדין הארצי לעבודה. לזוג ברק ארבעה ילדים, כולם למדו משפטים. ביקורת שנמתחה על ברק טוענת כי יש נפוטיזם במינוי אשתו לבית הדין הארצי לעבודה ובכך שילדיו התמחו אצל שופטים בבית המשפט העליון וכאלה שהתמנו לבית המשפט לאחר מכן, כל זאת כשברק מכהן בבית המשפט העליון וידוע שיתמנה לנשיאו ע"כ
  " בין 56 השופטים שמנית ישנם 16 שופטים בדימוס ו-7 שופטים ז"ל ולכן הנחתי שאינך מדבר על רק על שופטים מכהנים אלא גם על שופטי עבר."
  מגניב!
  אתה שולל את דעתי על סמך "הנחה " גריידא!
  אז אל תתפלא שאני מחמיא לך שיש לך אומץ

  " חבל שה'אנלוגיה' שלי לא הצליח להתאים את עצמה לרמת ההבנה שלך"
  בטח !
  הרמה שלך על בסיס "הנחה" וכושר הכרעה אם למדתי אזרחות , והתכחשות מופרעת לעובדות,
  איך אני יהיה ברמה שלך??

 • קישור לתגובה שלישי, 19 יולי 2016 11:54 הוסף ע״י עדי אביר

  אריה,

  אני רואה שאתה עדיין זוכר את שיעורי האזרחות שלא למדת אבל עליך להבין שהתעמולה הרבנית שלומדים בישיבות אינה דומה לאזרחות שלומדים במוסדות חינוך אמתיים. צעירים שלומדים אזרחות של ממש יודעים:

  1. הכח (העליון) אינו נמצא בידי היועץ המשפטי הפרקליטות. הם אחראים על שמירת גבולות החוק ואין להם שום תפקיד תפעולי, בדיוק כשם שמשגיחי הכשרות אינם אחראים על בישול האוכל אלא רק על שמירת גבולות ההלכה.

  2. שופטים אינם ממנים את בניהם וקרוביהם לתפקידי שיפוט כדרכם של האדמו"רים והמר"נים. הוועדה למינוי שופטים היא זאת שבוחרת שופטים.

  3. לא הבנתי מה השגת במניית חברי הוועדה למינוי שופטים. האם לחברי הוועדה יש קשרים משפחתיים האחד עם השני? האם הם ממנים את בני משפחתם לשופטים? אם אתה רוצה להוכיח טענה מסויימת רצוי שתבהיר קודם לכן מה אתה בעצם טוען.

  4. אטינגר הוא פושע. הצרת צעדיו אינה מוכיחה שמישהו ניסה אי פעם לדכא את חוש הביקורת שלי. האם לא היית רוצה לשלב קצת לוגיקה בשטף טיעונייך?

  5. שמעתי על הרצל עשרות שנים לפני שנולדת ואת בן גוריון זכיתי להכיר באופן אישי. מה יוצא לך מכל יומרות השווא שלך?

  6. יש לי תואר במתמטיקה. כמה יחידות מתמטיקה אתה למדת לפני שהתחלת להתנשא על מלומדים ממך? בחישוב שלי עיגלתי לטובתך כי 6% מאלף נותן לנו 60 שופטים, יותר מ-56 השופטים שאתה מצאת.

  7. בין 56 השופטים שמנית ישנם 16 שופטים בדימוס ו-7 שופטים ז"ל ולכן הנחתי שאינך מדבר על רק על שופטים מכהנים אלא גם על שופטי עבר. אם אתה רוצה שיבינו אותך הגדר, לפחות לעצמך, באיזו אוכלוסייה מדובר וכמה זוגות שופטים יצאו ממנה. להערכתי תגלה שבעשרות השנים האחרונות פחות מ-6% מהשופטים היו בני משפחה של שופטים אחרים. אם אתה חושב שאני טועה השקע את הזמן הדרוש באיסוף נתונים מהימנים.

  8. חבל שה'אנלוגיה' שלי לא הצליח להתאים את עצמה לרמת ההבנה שלך. ניסיתי להסביר לך שהשופטים אינם שפוטים של אף אחד, בניגוד לחסידים שטופי המוח שנשמעים למצוות האדמו"ר ללא כל פקפוק או היסוס. האדמו"ר, לו אין מקבילה בעולם המשפט, הוא שוטף המוחות ולא אחד מאלו שמוחם נשטף.

  9. אשאיר לך לענות בעצמך על השאלה 'למה אצל האדמו"רים נראה לך תיאוריה אחרת? ', כפי שכתבת בתגובה לטענה שלי 'ייתכן מאד שבמשפחות מסויימות הורים מטמיעים בילדיהם את האהבה לחוק, או ששני משפטנים מחליטים להינשא זה לזה, ובהמשך שני בני משפחה מוצאים את עצמם על כס המשפט'.

  10. אהרון ברק היה משפטן מבריק אבל היו לו גם די הרבה מתנגדים והוא לא שלט על אף אחד. איש ממתנגדיו לא הלך לכלא. אתה סתם מצטט סיסמאות רבניות שהומצאו על ידי אנשים שמעולם לא טרחו להבין כיצד עובדת מדינה מתוקנת שאינה רוקדת לפי החליל הרבני.

  אני שב ומזמין אותך להשקיע את מאמציך במציאת מאמר שנראה לך שקרי במיוחד ובחשיפת כל שקריי וטעויותיי. כך גם תוכל, אולי, לקדם את המטרות התורניות, לנצל את זמנך למטרות בעלות ערך ולא לעשות צחוק מעצמך.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שני, 18 יולי 2016 23:38 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  • אתה כתבת 'לך תעשה בגרויות מחדש ותחזור אלי אני ילמד אותך עוד כמה דברים!' ואני אכן קופץ על ההזדמנות ללמוד מתלמיד חכם כמוך ומזמין אותך למצוא באתר מאמר שנראה לך שקרי במיוחד וללמד אותי היכן בדיוק טעיתי ומהי ה'אמת' שעלי ללמוד. הזמנתי כבר הרבה בחורים יומרניים כמוך להפריך את דבריי. אף אחד לא הצליח עד עתה אבל מי יודע, אולי אתה תהייה הראשון.


  או הא
  אביר יש לך הרבה אומץ!
  שאפו!

  בשביל הספורט :
  אתה כתבת:
  אתה לא צריך להקיש מהדיינים החרדים על שופטי בג"צ. שופטי בג"צ אינם 'שולטים בפועל' במדינה. הם רק מגינים על זכויותיך מפני חזקים ממך שאולי ירצו יום אחד להתנכל אפילו לך.
  אני 'יזכיר' לך שאחד הדברים שלומדים באזרחות ,
  "כי למעשה הכח (העליון )נמצא בידי היועמ"ש , והפרקליטות "
  אחרי זה אתה מתפלא שאני אומר לך, לך תעשה בגרויות? ,
  "הם גם אינם ממנים את בניהם וקרוביהם לתפקידי שיפוט כדרכם של האדמו"רים והמר"נים. הדרך לכס המשפט היא ארוכה ורק המלומדים והמוכשרים ביותר זוכים ללבוש את הגלימה השחורה.
  ציטוט מויקיפדיה:
  הרכבה הנוכחי של הוועדה לאחר כינונן של הכנסת העשרים והממשלה ה-34 חברי הוועדה הם:

  נציגי בית המשפט העליון

  השופטת מרים נאור – נשיאת בית המשפט העליון. חברה מספטמבר 2009[2][4].
  השופט אליקים רובינשטיין – משנה לנשיאת בית המשפט העליון. חבר מ־5 באפריל 2014.
  השופטת אסתר חיות – שופטת בית המשפט העליון. חברה מ-23 ביוני 2014[5].

  נציגי לשכת עורכי הדין
  עו"ד אילנה סקר - חברה מ־27 בינואר 2015.
  עו"ד ח'אלד חוסני זועבי – יו"ר המחוז הצפוני של לשכת עורכי הדין, חבר מ־22 בנובמבר 2011 (נבחר מחדש ב־27 בינואר 2015).
  נציגי ממשלת ישראל
  איילת שקד – שרת המשפטים. יושבת-ראש הוועדה מתוקף תפקידה כשרת המשפטים (בהתאם לסעיף 4(ב) לחוק יסוד: השפיטה) החל מ־15 במאי 2015.
  משה כחלון – שר האוצר.
  נציגי הכנסת
  ח"כ נורית קורן - הליכוד
  ח"כ רוברט אילטוב - ישראל ביתנו.

  בטח יש טעות בויקיפדיה ,
  הרי "השופטים אינם ממנים את בניהם וקרוביהם לתפקידי שיפוט, "
  לא יכול להיות !
  הרי השופטים הם סמל הצדק! ואין להם שום אינטרסים , הם גזע ארי.

  כל זאת כשאתה מעיר לי על דקדוק, כשעובדות פשוטות אתה מסלף ,

  אבל מה לא נורא , נופלים לפעמים , אז בוא נמשיך הלאה:
  איך כתבת: "הציונים מעולם לא ניסו לדכא את חוש הביקורת שלי,"
  שמעת על אטינגר מנוער הגבעות?
  מה עשו לו אם לא דיכאו את חוש הביקורת שלו?

  אבל בוא נמשיך עם עובדות בשטח:
  " הציונים אינם מעודדים פולחני אישיות "
  בטח על הרצל שמעת רק בגילאי העשרים המאוחרות באוניברסיטה , ומי מדבר על בן גוריון , שעד שלא טסת ועברת בטרמינל וראית את איזה פסל בדמותו , לא ידעת מי זה.
  אני לא מכיר שום כביש על שם הרב לוין או מחלף, או שטר של עשרים(+ 'שיר' קיקיוני ...) עם דמותו של הרב שלמה לורנץ.

  אבל איך אמרנו בשביל הספורט ...
  אז עוד משהו קטן :
  כלומר לכ-6% מהשופטים יש קרובי משפחה שגם הם שופטים. לא 100% - 6% לכל היותר.
  חשבון קל :
  28 זוגות כפול שנים סה 56
  ולא 28
  כנראה בנט צודק עם חמש יחידות מתמטיקה...
  הלאה:
  קרב כל השופטים שכיהנו מאז יסוד המדינה, בא נניח שמדובר ב-1,000 שופטים,
  נו באמת אל תחשוב אותי לכזה ...
  אתה יודע שהרשימה מדברת על שופטים כיום, אם נתחיל לספור מקום המדינה אז יש לך כבר להוסיף את משפחת חשין הכבודה שזה כבר 29 זוגות כלומר שישים . ועוד היד נטויה

  "בדוק את כל מאפייני הכתות שאני מוצא בחסידויות ואמור לי כמה מהם אתה מוצא במערכת המשפט. למי כל השופטים סוגדים? למי הם נשמעים ללא כל היסוס ופקפוק? מי שטף להם את המוח?"
  למי כל האדמור"ים סוגדים ? הא? מי שטף לאדמור"ים את המח ?
  קח אמרה חשובה :'הבנת הנקרא חלק ממנה היא השוואה נכונה של משל ונמשל '. וד"ל

  איך כתבת?:
  " ייתכן מאד שבמשפחות מסויימות הורים מטמיעים בילדיהם את האהבה לחוק, או ששני משפטנים מחליטים להינשא זה לזה, ובהמשך שני בני משפחה מוצאים את עצמם על כס המשפט."
  בינגו!
  וואלה?!
  ולמה אצל האדמורים נראה לך תאוריה אחרת ?

  נהניתי לראות שכתבת:
  "האם אתה רומז שהם זכו בתפקידם באמצעות פרוטקציה ולא בזכות כישוריהם המקצועיים? "
  לא! לא! לא!
  בטח אלא מה ?
  שאני ילך לתבוע בבית משפט ? את מי? את השופטים עצמם?
  נו זה לא נראה לך כת שכולם סוגדים אליה?
  הנה לך ציטוט שבה אתה קובע מה הוא כת:
  ,הנהגה שמסתמכת על דמות מופת סמכותית ונערצת, שכל החסידים פועלים בהנחייתה, יכולה לדרוש ולקבל נאמנות חסרת פשרות. על רקע שירי ההלל שמושרים למנהיג, קל לבודד ולנטרל חסידים שמעיזים להתבטא נגד ההנהגה. חסידים שאינם מפגינים נאמנות חסרת פשרות, ציות מוחלט, חשיבה בתלם והתנהגות מופתית מסתכנים בעונשים הקשים "
  להזכירך משנתו של השופט אהרן ברק:
  "עת כהונתו כנשיא בית המשפט, יישם ברק את תפיסת האקטיביזם השיפוטי, לפיה בית המשפט אינו חייב להסתפק בפרשנות החוק, אלא עליו גם להשלים את החסר ב'חקיקה שיפוטית', '
  ומי שלא חושב כמו אהרן ברק, ?!
  ברור! ילך לכלא, כי את החוק הסופי הוא קובע!
  אז מי השולט במדינה העם ? או השופטים ?
  יש כזה דבר הצעת אי אמון במערכת המשפט ?
  אז מי כת פה בדיוק?

  אביר ביקשת:
  "מזמין אותך למצוא באתר מאמר שנראה לך שקרי במיוחד וללמד אותי היכן בדיוק טעיתי ומהי ה'אמת' שעלי ללמוד."

  קח משפט חכם
  " כשאתה מצביע על מישהו באצבעך, שלוש אצבעות אחרות מצביעות עליך. בדוק והסק בעצמך מהי האנלוגיה."

 • קישור לתגובה שני, 18 יולי 2016 22:14 הוסף ע״י עדי אביר

  אריה,

  פתגם מצויין הבאת. אלמדך עוד אחד: כשאתה מצביע על מישהו באצבעך, שלוש אצבעות אחרות מצביעות עליך. בדוק והסק בעצמך מהי האנלוגיה.

  אם באנלוגיות עסקינן עלי להודות שגם אתה לא הצלחת להתעלות מעל הנורמה התורנית שמחייבת תקיפת בר הפלוגתא באנלוגיות סרק שאינן מבוססות על שום אמת עובדתית, או טוב מזה, שמנסות להסתיר את האמת העובדתית.

  במאמר טענתי שתפקיד האדמו"רות עובד בירושה, כלומר, שיעור האדמו"רים בכל הזמנים שהיו בני משפחתו של האדמו"ר הקודם הוא 100%.

  אתה, לעומת זאת, מצאת 28 זוגות של קרובי משפחה בקרב כל השופטים שכיהנו מאז יסוד המדינה, בא נניח שמדובר ב-1,000 שופטים, מתוכם כ-700 מכהנים גם היום. כלומר לכ-6% מהשופטים יש קרובי משפחה שגם הם שופטים. לא 100% - 6% לכל היותר.

  אני טוען שהחסידויות הן כתות ומראה זאת על ידי השוואת החסידויות להגדרות שונות של המושג 'כת'. האם להערכתך גם מערכת המשפט היא כת? בדוק את כל מאפייני הכתות שאני מוצא בחסידויות ואמור לי כמה מהם אתה מוצא במערכת המשפט. למי כל השופטים סוגדים? למי הם נשמעים ללא כל היסוס ופקפוק? מי שטף להם את המוח?

  משפטנים חייבים לעבור מסלול ארוך עד שהם מתמנים לשופטים ובהמשך הם חייבים להוכיח את עצמם כדי לזכות בקידום. ייתכן מאד שבמשפחות מסויימות הורים מטמיעים בילדיהם את האהבה לחוק, או ששני משפטנים מחליטים להינשא זה לזה, ובהמשך שני בני משפחה מוצאים את עצמם על כס המשפט. האם אתה רומז שהם זכו בתפקידם באמצעות פרוטקציה ולא בזכות כישוריהם המקצועיים? האם לדעתך הם זכו להקלות וקיצורי דרך? האם אתה יכול להוכיח את הכפשותיך?

  בא נניח לרגע שאתה צודק ו-28 שופטים זכו בתפקידם בזכות קשריהם המשפחתיים. זה אמנם סקנדל גדול אבל מה הוא בא להוכיח חוץ מזה שלא כל השופטים הם ישרים כסרגל? שופטים שסרחו הם היוצא מהכלל ורשויות החוק מטפלות גם בהם ברגע שעולה נגדם חשד. אדמו"רים שעושקים את צאן מרעיתם ומורישים את הג'וב המפתה לידיהם הם הכלל ולכלל הזה אין אף יוצא מהכלל.

  אני מבין שמאד חשוב לך להוכיח שאני משקר בצורה צינית אבל נראה לי שבמקרה זה לא ממש הצלחת במשימתך ול'פריירים' אין סיבה להפסיק להאמין לדבריי. אל תתן לכשלון בודד לייאש אותך. האתר מוצף במאות מאמרים שתוקפים את החרדים והדתיים לגווניהם ואת הדת ההזויה שהם פיתחו לצרכיהם. מדוע שלא תנסה את ידך בעוד כמה מאמרים? אם אני כזה שקרו ציני לבטח לא יקשה עליך למצתוא מאמר בו תוכל לחשוף את שקריי באמצעות עובדות ממשיות ולא באמצעות אנלוגיות קלושות.

  אתה כתבת 'לך תעשה בגרויות מחדש ותחזור אלי אני ילמד אותך עוד כמה דברים!' ואני אכן קופץ על ההזדמנות ללמוד מתלמיד חכם כמוך ומזמין אותך למצוא באתר מאמר שנראה לך שקרי במיוחד וללמד אותי היכן בדיוק טעיתי ומהי ה'אמת' שעלי ללמוד. הזמנתי כבר הרבה בחורים יומרניים כמוך להפריך את דבריי. אף אחד לא הצליח עד עתה אבל מי יודע, אולי אתה תהייה הראשון.

  בינתיים הרשה לי ללמד גם אותך משהו: גוף ראשון עתיד מאייתים באלף ולא ביוד ולכן 'אני אגיד לך' ולא 'אני יגיד לך', 'אני אלמד אותך' ולא 'אני ילמד אותך'.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שני, 18 יולי 2016 18:19 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  "סתם"
  תפגם חכם שראיתי לא מזמן:
  "וסליחה על הבוטות, כי התמזל מזלו להגיח מאיבר המין הנכון!"
  (אתר אחד נגד כל הדת 18.7.16)

 • קישור לתגובה שני, 18 יולי 2016 18:04 הוסף ע״י אריה ברייטקופ

  בסיעתא דשמיא

  איזה "סתם" פרייר יצאת. האמנת לאביר, הוא צחק עליך, ולקחת את ה'מאמר' שלו ברצינות.

  נחש מה?!
  פתחתי ויקיפדיה כמו שאמרת, וכתבתי בשורת חיפוש שם של שופט שעלה לי בראש,
  ומה עלה לי לא תאמין!
  "מישאל חשין נולד בביירות, בעת שמשפחתו שהתה בלבנון. לאחר מכן שבה משפחתו לארץ ישראל, גדל בתל אביב ובגיל 14 עבר לירושלים. אביו, שניאור זלמן חשין, היה שופט ומשנה לנשיא בית המשפט העליון,"
  וואלה , הא?
  אבל אתה יודע מה , לפעמים אומרים שעל ויקיפדיה אי אפשר לסמוך, אז חשבתי שיהי מגניב לתת לגוגל לעשות את העבודה ,
  אני חייב לומר שמה שתראה עכשיו תכעס על המורה שלך להסטוריה /אזרחות
  תחזיק חזק שלא תעוף!
  וכך מופיע באתר הנהלת בתי המשפט: (רק שלא תקבל סחרחורת)
  נשואים


  השופט בכהונה נבון יריב, שופט בית משפט השלום נצרת נשוי לשופטת בכהונה קלמפנר נבון מירב, שופטת בית משפט השלום חיפה
  השופטת בכהונה גולדקורן הדס, שופטת ביהמ"ש לענייני משפחה בחדרה נשואה לשופט בכהונה גולדקורן אורי, שופט בית משפט השלום צפת  אבות ובנים

  השופטת בכהונה איריס אסל, שופטת ביהמ"ש לענייני משפחה תל-אביב בת של השופט בדימוס דן ארבל, מנהל בתי המשפט נשיא בית משפט מחוזי.

  השופט בכהונה אלון יוסף, נשיא בימ"ש המחוזי באר-שבע בן השופט אלון מנחם ז"ל, משנה לנשיא בית המשפט העליון.

  שופט בכהונה אילן בן-דור, ביהמ"ש השלום ראשון לציון בן השופט בדימוס אורי בן-דור

  השופט בכהונה בשן ירון, בימ"ש השלום תל-אביב
  בן השופט בדימוס בשן יעקב, סגן נשיא תעבורה

  השופט בכהונה יעקובי רפאל, בימ"ש המחוזי ירושלים בן השופט בדימוס יעקובי-שווילי יצחק, סג"נ ביהמ"ש המחוזי חיפה

  שופט ביהמ"ש המחוזי בתל-אביב יפרח מאיר,
  בן השופט יפרח שלמה ז"ל

  השופטת לינדנשטראוס-אריאלי אילונה, שופטת בימ"ש השלום נצרת בת השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, נשיא ביהמ"ש המחוזי חיפה

  שופט ביהמ"ש המחוזי בירושלים מוסק כרמי,
  בן השופט בדימוס מוסק משה

  שופטת בכהונה מיכל פריימן, ביה"ד האזורי לעבודה חיפה בת השופט מרדכי הס ז"ל, שופט ביהמ"ש המחוזי חיפה

  סגנית נשיא ביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד מרוז ורדה,
  בת השופט יהודה כהן ז"ל, שופט ביהמ"ש העליון

  שופט בכהונה נועם יורם, שופט בכיר ביהמ"ש המחוזי בירושלים בן השופט בדימוס נועם אליהו, נשיא תורן בימ"ש המחוזי ירושלים

  שופט בכהונה נחמיאס חיים, שופט-בכיר בימ"ש השלום אשקלון בן השופט בדימוס נחמיאס שלמה, סג"נ נוער באר-שבע.

  השופטת בכהונה עמית אניסמן מיכל, בימ"ש השלום ראשון לציון בת השופט בדימוס עמית נתן

  השופט בכהונה פלאח זאיד, בימ"ש השלום חיפה
  בן השופט בדימוס פלאח פארס, סג"נ בימ"ש השלום עכו

  השופטת בכהונה קולנדר-אברמוביץ סמדר, שופטת בימ"ש השלום במחוז המרכז בת השופט יהודה אברמוביץ ז"ל, נשיא ביהמ"ש המחוזי נצרת.

  השופטת בכהונה קלוגמן חנה, שופטת בימ"ש השלום תל-אביב בת השופט בדימוס מנחם אילן, נשיא בימ"ש המחוזי תל-אביב

  סגנית נשיאת בתי משפט לנוער בשלום ראשון לציון מיכל קפלן-רוקמן,
  בת השופטת בדימוס עדנה קפלן הגלר, סגנית נשיא בימ"ש המחוזי תל-אביב

  סגן נשיא ביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד שילה אילן
  בן השופט יצחק שמשון שילה ז"ל, נשיא תורן בימ"ש המחוזי תל-אביב

  שופט בכהונה תאופיק כתילי, סגן נשיא בימ"ש מחוזי נצרת בן השופט תאופיק אליאס ז"ל, שופט ראשי בימ"ש השלום נצרת

  שופטת בכהונה תמר בזק-רפפורט, שופטת ביהמ"ש המחוזי ירושלים בת השופט בדימוס יעקב בזק

  שופטת בכהונה רננה גלפז-מוקדי, שופטת ביהמ"ש השלום חיפה בת השופט חיים גלפז ז"ל

  שופט בכהונה אריה נאמן, שופט ביהמ"ש לענייני משפחה קריות בן השופט בדימוס מנחם נאמן

  חגי ברנר, שופט ביהמ"ש המחוזי תל-אביב
  בן השופט בדימוס נתנאל ברנר


  אחים / אחיות

  שופטת בית המשפט העליון ענת ברון,
  אחות של השופטת בכהונה אורלי סלע, נשיאת בית הדין האזורי לעבודה באר שבע

  שופטת בימ"ש לענייני משפחה באר-שבע רות אטדגי-פריאנטה,
  אחות של השופט בכהונה יונה אטדגי, שופט ביהמ"ש המחוזי תל אביב

  השופטת בכהונה אילני מרים, שופטת בימ"ש השלום ירושלים אחות של השופטת בכהונה ליפשיץ אורית קלרה , שופטת בימ"ש השלום מחוז הדרום.


  ואתה יודע מה הכי מגניב ?
  שאביר הוא כל כך ציני בשקריו
  אבל אני תוהה איך יצאת פרייר אתה באמת חושב שהוא מאמין למה שהוא כותב נראה לי שעדיין לא ראיתי פעם אחת שהוא כותב אמת .
  אבל אני יגיד לך משהו , עצה טובה , ממנוסה, באמת.
  האתר של בית המשפט מסלף ,
  רק האדמורי"ם עם קשרי משפחה.
  אחרי זה תגיד שזה לא רדיפה אישית , הא עדי?
  לך תעשה בגרויות מחדש ותחזור אלי אני ילמד אותך עוד כמה דברים!

 • קישור לתגובה שלישי, 12 יולי 2016 12:34 הוסף ע״י סתם יהודי

  שלמה
  כתבת:
  "המדינה הדמוקרטית" הקרובה ביותר אלינו, היא לא דוגמה טובה, עבור מה שרצית לומר, משום שכידוע מי ששולט בה בפועל אלא דיקטטורים המכונים שופטי בג"ץ, שעל פיהם ישק כל דבר, והם גם הולכים עם גלימות שחורות מיוחדות, וכך גם בניהם, שכן הם ממנים את בניהם וקרוביהם, וכמובן גם את חבריהם, כך שלבחירות המתקיימות לזרועות המחוקק והמבצע משמעות סמלית ומינימלית."

  האומנם?
  ביצעתי מחקר מעמיק. טוב, האמת שאין צורך. פשוט נכנסתי לוויקיפדיה לערך של בית המשפט העליון, ובדקתי את הערך של כל אחד מ15 שופטי בית המשפט העליון המכהנים.
  נחש מה?
  אף אחד מהם אינו בן או קרוב משפחה של שופט בית משפט עליון בהווה או בעבר.
  אתה מוזמן לבדוק בעצמך.
  ברור גם כי השופט נבחר בזכות כישוריו, והוא גם עומד לביקורת ציבורית, בניגוד לאדמו"ר.

  כתבת "הם גם הולכים עם גלימות שחורות מיוחדות, וכך גם בניהם".
  אני חושש שפספסת את הנקודה.
  לא רק שבני השופטים אינם הולכים עם מלבושים מיוחדים, כפי שציינתי בתחילת דברי, אלא השופט שיושב בבית המשפט (ורק בה, ולא מחוץ לבית המשפט) עם גלימה מיוחדת, בשביל שהטוענים יכבדו את המעמד והשופט, בדיוק כפי שנהוג בכל העולם.
  בניגוד לכך כל צאצאי האדמו"ר מסתובבים עם בגדים מיוחדים לציין את עליונותם על שאר הנתינים.

  עליונות משפחת האדמורים שמתבטאת גם בכך שאינם עובדים יום אחד לפרנסתם, חוץ ממשרות רבניות בתוך החסידות, כמו גם זה שהם יוצרים קשרי נישואין בעיקר עם משפחות אדמורים אחרות, אינה נובעת מכישוריהם, הישיגהם, ידיעותם או כל דבר אחר.
  כי לא משנה איזה רמה דתית או תורנית תשיג בחייך, הוא תמיד יהיה סוג א' ואתה סוג ב', והוא גם דואג להזכיר לך את זה במלבושיו השונים.
  למה?
  וסליחה על הבוטות, כי התמזל מזלו להגיח מאיבר המין הנכון!

  האירוניה היא, שחלק ממטרות החסידות המקוריות, היו להקטין את הפער המעמדי בין הלומדים לבין היהודים הפשוטים.
  ואילו כיום, אותו פער קיים בין האדמורים ובני משפחותיהם לבין שאר החסידים הפשוטים, וגדול לאין ערוך מהפער בין הלומדים לשאר האנשים.

 • קישור לתגובה שני, 11 יולי 2016 14:11 הוסף ע״י עדי אביר

  שלמה,

  אתה לא צריך להקיש מהדיינים החרדים על שופטי בג"צ. שופטי בג"צ אינם 'שולטים בפועל' במדינה. הם רק מגינים על זכויותיך מפני חזקים ממך שאולי ירצו יום אחד להתנכל אפילו לך. הם גם אינם ממנים את בניהם וקרוביהם לתפקידי שיפוט כדרכם של האדמו"רים והמר"נים. הדרך לכס המשפט היא ארוכה ורק המלומדים והמוכשרים ביותר זוכים ללבוש את הגלימה השחורה.

  אני לא כועס עליך שאתה מצטט את סיסמאות השקר הללו. בהיעדר השכלה וחוש ביקורתי אין לך שום דרך להתעלות מעל השקרים שמספרים לך.

  אתה ממשיך להתעקש על השקר שהציונות היא כת. אף אחד חוץ ממכם אינו ממשיך להתעקש על השטות הזאת. הציונים לא שטפו לי את המוח מהבוקר עד הערב. הציונים לא מנעו ממני גישה לידע כלשהו, הציונים מעולם לא ניסו לדכא את חוש הביקורת שלי, הציונים אינם מעודדים פולחני אישיות והציונים אינם מתעלקים על כספי ואינם מנסים לשחד אותי ולקנות את קולי בהבטחות להשתמטות מצה"ל.

  אשמח לשמוע ממך כמה חרדים, לדעתך, הגיעו ארצה לפני הציונים הראשונים? אני לא טוען שלפני הבילויים לא עלו לכאן כמה אנשים חרדים אבל האם אתה יודע באילו מספרים מדובר? כמה חרדים, לפי דעתך, עלו ארצה לפני תקופת המנדט וכמה ציונים עלו ארצה רק בחמשת העליות הראשונות? התמונה דומה לזבוב שיושב על קרן השור וצועק 'אנחנו חרשנו'.

  הייתי שמח אם הייתם מנסים לשרוד בלי 'קומץ' החילונים. האם הייתם מוכנים לערוך ניסוי בן שבועיים? עם זאת, אין לך מה לדאוג. החרדים לעולם לא יחזיקו בשלטון כי הבועה החרדית תתפוצץ הרבה לפני כן. אי אפשר לשמר לאורך זמן חברה שמסתבססת על שקרים, אחיזות עיניים, שטיפות מח וטפילות. ליטאים רבים כבר מבינים זאת. אני מניח שבמוקדם או במאוחר התבונה תגיע גם לעולם החסידי.

  שלמה, לא אעלב אם תמשיך 'לדון לעומקן של דברים עם בני שיח שמשמיעים טיעונים ראויים שאפשר לדון בהם' ותוותר על ההתנצחות עם 'אדם שמשחית את מקלדתו, ומדמה את טובי בנינו למחלות שיש להדבירן'. אני אמנם לא מייחל להדברתו של אף אדם אלא רק להעלמתם של הכתות המסוכנות ששוטפות להם את המוח והופכות אותם למדקלמי סיסמאות חסרי כל שיקול דעת עצמאי - אבל אל תיתן לאי הבנה זאת לקלקל לך את חדוות העזיבה.

  אתה מרבה להציק לי בסיסמאות וקביעות מוחלטות אותן מעולם לא טרחת להסביר. כשתלמד שדיונים מנהלים באמצעות עובדות וטיעונים לוגיים ולא באמצעות סיסמאות שלמדת מרבניך אשמח לקרוא את תגובותיך. עד אז עשה לעצמך טובה ונסה להתאפק.

  אשמח אם תתמקד באנשים יותר רציניים ותעזוב אותי לנפשי. היא ממילא נקעה מתרבות הדיון של החרדים.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שני, 11 יולי 2016 13:15 הוסף ע״י שלמה רייכמן

  סתם,

  "המדינה הדמוקרטית" הקרובה ביותר אלינו, היא לא דוגמה טובה, עבור מה שרצית לומר, משום שכידוע מי ששולט בה בפועל אלא דיקטטורים המכונים שופטי בג"ץ, שעל פיהם ישק כל דבר, והם גם הולכים עם גלימות שחורות מיוחדות, וכך גם בניהם, שכן הם ממנים את בניהם וקרוביהם, וכמובן גם את חבריהם, כך שלבחירות המתקיימות לזרועות המחוקק והמבצע משמעות סמלית ומינימלית.

  עדי,

  מהרגע שנקבע שהציונות היא כת, אפילו אתה הבנת שברגע שאדם נמנה על כת מסוימת, קשה לו עד בלתי אפשרי שיוכל להשתחרר ממנה ולהבין את מצבו האמיתי בכת ההרסנית והמסוכנת אליה הוא משתייך.
  עליות החסידים ארצה קדמה בשנים רבות ללידתה של כת הציונות, וסביר להניח שהיא תמשיך גם לאחריה.
  בעניין דאגתך מה יעשו החרדים שישלטו כאן, ברגע שתרד מהארץ ביחד עם עוד קומץ אנשים שהם "נגד כל הדת", הסר דאגה מלבך, יישארו מספיק תמימים וישרים שיקיימו את המדינה.
  כשאתה מבקש עזרה בניסוח וכדומה, אל תצפה לקבל את זה מאדם שדן לעומקן של דברים עם בני שיח שמשמיעים טיעונים ראויים שאפשר לדון בהם, לא כך עם אדם שמשחית את מקלדתו, ומדמה את טובי בנינו למחלות שיש להדבירן, והוא עוד חש נעלב כשמעירים לו שהוא משתמש בסיסמאות נבובות הריקות כל תוכן ערכי.

 • קישור לתגובה שני, 11 יולי 2016 05:37 הוסף ע״י סתם יהודי

  שלמה

  יש הבדלים משמעותיים בין חסידות למדינה דמוקרטית.

  במדינה דמוקרטית, המנהיגים נבחרו על ידי הציבור בגלל יכולותיהם והשיגיהם, וזקוקים כל מספר שנים לבחירה מחודשת.

  לעומת זאת, אדמו"ר יורש מאבותיו את החסידים, כרכוש פרטי שעובר מדור לדור, משל היו שורו וחמורו.

  לא רק שהאדמו"ר זוכה לפריווילגיות מפליגות בגלל הדם הכחול שזורם בעורקיו, אלא גם כל משפחתו נחשבת מורמת מעם, ובניה אף לובשים בגדים מיוחדים ("קולפיק") לציין את יתרונם על פני נתיניהם הפשוטים.

  בניגוד למנהיג נבחר, האדמו"ר אינו נתון לביקורת של העם והתקשורת , והחסידות אף מסנת את המידע החיצוני המגיע לאנשיה.

  ציינת את זה שרוב החברות בוחרות במדינה לשלטון.
  אכן.
  רוב המדינות גם בחרו בשלטון דמוקרטי ליברלי, ושלחו לכל הרוחות (או לגיליוטינה) את השיטה הפיאודלית שאימצה החסידות.

 • קישור לתגובה ראשון, 10 יולי 2016 20:47 הוסף ע״י עדי אביר

  שלמה,

  מדוע אתה מתיימר לקבוע מה אני כן יודע ומה לא. הציונות היא אידיאולוגיה לתוכה גדלתי ואותה אימצתי אף שאף אחד לא מנע ממני ידע על אידיאולוגיות אחרות. מאז כיתה א' היו לי אינצקלופדיות בהן יכולתי ללמוד על האידיאולוגיות השונות ומאוחר יותר התעמקתי בתורות מדיניות, דתות ואידיאולוגיות והגעתי למסקנה שתנועה הציונית הקימה את המדינה שאני אוהב, העניקה לה משטר דמוקרטי, הפכה אותה לאור לגויים והעלת ארצה את מעוכי ומדוכאי כל הגלויות, ובכללן גם את אלו שהיום יורקים עליה ומנסים למוטט את המדינה שקמה בעטייה.

  הציונות אינה כת אבל אנשים כמוך אינם מסוגלים להתמודד עם מהויות וכל עניינם בצחצוחי לשון ואנלוגיות סרק שישרתו את מתקפות הנגד שלהם.

  אם ליצמן יכהן כראש ממשלה, פרוש כשר המשפטים ואייכלר כשר החינוך אשמח לרדת מהארץ. נראה אותכם מסתדרים בלי אנשים כמוני. על מי תתעלקו? מי יעבוד וישרת עבורכם?

  כשתצביע על סיסמה נבובה אחת בה השתמשתי אבין על מה אתה מדבר. עד אז הרשה לי להניח שדבריי הם נכונים לפחות כמו הסיסמאות הרבניות הנפלאות, שכולן, אחת לאחת, בעלות טעם וריח, לוגיות וניתנות להוכחה.

  אגב כך, אם דבריי אינם נפלאים, בעלי טעם וריח, לוגיים וניתנים להוכחה מדוע שלא תפריך אותם באמצעות עובדות ולא באנלוגיות חסרות בל שחר. הסבר לי בדיוק היכן אני טועה ואל תנסה לפסול את דעתי בדרך שרבניך לימדו אותך. גם כשטענתי שחב"ד היא כת כל החבדניקים הצעירים מיהרו להסביר לי שגם הצבא והמשטרה הן כתות. זה פשוט לא נכון. הצבא והמשטרה אינן כתות, התנועה הציונית אינה כת, הממשלה אינה כת רוב הארגונים אינם כתות. החסידויות הן בהחלט כן כתות ואני חושב שהוכחתי זאת באמצעות הגדרות המושג 'כת'. אם ייחסתי בטעות התנהגות מסויימת לחסידות תמימה - אנא האר את עיני. אם הגדרתי אינה לרוחך עזור לי למצוא הגדרה אחרת אבל אנא, אל תעליב את האינטליגנציה שלי בטיעונים חסרי בסיס שאין לך שום כוונה להוכיח ובאנלוגיות מצחיקות אותן איש חוץ ממכם לא יעלה על דעתו לנסות ולהוכיח.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה ראשון, 10 יולי 2016 18:51 הוסף ע״י שלמה רייכמן

  עדי,
  1. כמביט מבחוץ אני קובע למשל, שהציונות למשל שטפה ועיצבה את מוחך באופן מובהק, ואתה אפילו לא מודע לעניין, והיא אשר דיברתי שבהתאמת הקריטריון הנכון נוכל לקבוע שאתה ושכמותך נמצאים בכת הרסנית ומסוכנת.
  2. מה שעליך ללמוד, זה להיזהר שבעיטה נוספת של תנועה זו וחברותיה, לא תפגע בך, למשל כאשר ליצמן יכהן כראש ממשלה, פרוש שר המשפטים, ואייכלר שר החינוך, או אז תיאלץ ליישר קו עם מדינת ישראל החרדית, או לרדת מן הארץ.
  3. מפליא לראות, איך אדם שמרבה להשתמש בסיסמאות נבובות וריקות מתוכן, מותח ביקורת נגד סיסמאות רבניות נפלאות, שכולן, אחת לאחת, בעלות טעם וריח, לוגיות וניתנות להוכחה.

 • קישור לתגובה ראשון, 10 יולי 2016 18:12 הוסף ע״י עדי אביר

  שלמה,

  1. אי אפשר להגדיר מוסדות ממלכתיים ככת. במדינות דמוקרטיות המוסדות הללו אינן מטפחות פולחן אישיות, אינן שוטפות מוחות לא מעוצבים, אינן מפעילות לחצים פסיכולוגיים ואינן פועלים להעשרת העומדים בראשם. משטרים דיקטטורים וטוטליטריים בהחלט דומים יותר לכתות אבל מה היית רוצה ללמוד מכך?

  דרך אגב, העולם המוסלמי והנוצרי אינו משופע בכתות משום שהדתות הללו פועלות מתוקף סמכותה של המדינה וממילא הן אינן זקוקות לשטיפת מוח, הפחדות, איומים, מניעת השכלה ושאר הטכניקות שמשמשות את הכתות החרדיות. אנשי הדת של ברוב הזרמים הפרוטסטנטים הם פקידים שנהנים ממשכורות ממשלתיות ונתונים לבקרת המדינה וגם הירארכיה הקתולית כבר למדה לא לנצל את תמימותם של המאמינים לצרכיהם האישיים. בתנאים אלו לא מתפתחות כתות. בעולם היהודי, לעומת זאת, איש לא שילם לאדמו"רים משכורת והם נאלצו להמציא גימיקים, דוגמת מוסד ה'צדיק', שיאפשרו להם להשתרר על חסידיהם ולהתעלק על כספם. אתה באמת חושב שהאדמור שלך מסוגל לתקשר עם האל ולהשפיע על החלטותיו? האדמורים לא הצליחו לעשות זאת בתקופת השואה. מדוע נדמה לך שהם מסוגלים לעשות זאת עתה? זהו גימיק חסר בסיס להוצאת כסף מהחסידים התמימים אבל כיוון שאתה עצמך חבר בכת אינך מסוגל לראות כיצד אנשים ציניים משתלטים עליך, שוללים את עצמאותך ויונקים את כספך.

  2. מה עלי ללמוד מכך שהתנועה החסידית עדיין חיה ובועטת אף שהיא תמיד נאלצה להתמודד עם ביקורת? אנשים עדיין חולים בסרטן למרות שמדענים רבים מנסים להדביר את המחלה הזאת כבר שנים רבות. האם העובדה הזאת מעניקה לגיטימיות למחלת הסרטן? האם היא הופכת אותה לאטרקטיבית?

  עליך גם לשאול את עצמך מדוע התנועה החסידית נמצאת תמיד תחת מתקפה. האם יכול להיות שלמתקיפים יש גם טיעונים ענייניים כלשהם?

  3. שולפי הסיסמאות הרבניות ממהרים לייחס את פעילותי לשנאה. איני שונא את החרדים למיניהם. אתם אלו שמתמחים בשנאה ויוכיחו זאת התבטאויותיכם המתועדות לגבי ציונים, ערבים, נוצרים, חילוניים, אנשי שמאל, אנשי הציונות הדתית, יוצאים בשאלה (במיוחד מהזרם שלכם), חרדים שהתגייסו, מפלגות פוליטיות שרוצות בטובת המדינה, נשים שהולכות בצד הלא נכון של הרחוב, ילדות שאורך חצאיותיהן אינו עומד בסטנדרטים שלכם, כל אשה במכנסים, כל המתפללות בכותל וכל שאר האנשים שחושבים ונוהגים בשונה מכם.

  אני שולל את דרכם של החרדים ומבכה את האסון שהם ממיטים על עם ישראל אבל אין לי שום יחס אישי כלפיהם. אין לי גם שום יחס אישי לסוחרי סמים ובכל זאת אני חושב שהחברה תהייה בריאה יותר אם נבאר אותם.

  למרבה הצער, החברה הישראלית אינה מסוגלת לשרש כליל את תופעת סוחרי הסמים אבל זה לא אומר שיש להם זכות קיום. אנשים מתמכרים לסמים וסוחרי הסמים מתעלקים עליהם ומתעשרים מחולשותיהם. באותו אופן, אנשים מתמכרים גם לדת והרבנים מתעלקים עליהם, שוטפים את מוחם ומנצלים אותם לצרכיהם. לסוחרי הסמים לא איכפת מהסבל של הקורבנות שלהם וגם האדמורים אינם מתרגשים מהסבל שהם ממיטים על חסידיהם. אלו גם אלו צריכים לשבת בכלא. הבעייה היא שהרשויות מודעות לנזקיהם של סוחרי הסמים אבל הם אינם מעיזים להגן על הקורבנות של האדמור"רים. עם זאת, זה רק עניין של זמן עד שהחברה תזהה את הסכנות שטמונות בחרדיות בכלל, ובחסידות בפרט, ותפעל לסילוקם.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה ראשון, 10 יולי 2016 15:17 הוסף ע״י שלמה רייכמן

  כאדם שמתעסק בדתות ואף נמנה על אחת החסידויות, אגיב בקצרה כדלקמן:
  1. למעשה בשינוי קריטריון כזה או אחר, ניתן להכניס כל ממשלה או שלטון ששולט בעם או באוכלוסיית בני אדם ככת, שכל מטרתה להעשיר את קופתם הפרטית של המושל או השולט, ועדיין בחרה רוב האנושות לעצמה את המודל של חיים בתוך מדינה ותחת שלטון זה או אחר.
  2. החסידות אולי יותר מכל מגזר אחר ביהדות לאורך הדורות, משכה לכיוונה אש צולבת מכל מיני כיוונים, ולמרות זאת ויהיו שיאמרו בעקבות זאת, היא חיה נושמת ולעתים בועטת במי שצריך, משמע היא מתקיימת, ופועלת להגשמת מטרות הכת/החצר/החסידות, מחק את המיותר בעיניך.
  3. משאלת הלב של אדם ששונא את הדת/היהדות/חב"ד/חסידות, מחק את המיותר או סמן את הכל, היא כמובן לראות בהכחדתה ובצמצומה של האובייקט השנוא עליו, יחד עם זאת בראייה מפוכחת ולאור ההיסטוריה היהודית והחסידית, עולה המסקנה שככל הנראה התופעה הזאת, תמשיך להתעצם ולהתרחב, וכפי שכותב המאמר אף הבחין שאפילו השואה שהתרחשה בעת מלחמת העולם השנייה, במהלכה נטבחו מיליוני יהודים שחלקם הרכיבו חצרות חסידיות שנכחדו או כמעט נכחדו, לא הצליחה להשמיד את תנועת החסידות, שהצליחה להניח יסודות מחדש, ולאגד תחת כנפיה, עשרות אלפי מאמינים בדרכה, שרק מתרבים והולכים בקצב משביע רצון/מעורר חלחלה, כמובן בהתאם לעיני המתבונן.

 • קישור לתגובה רביעי, 06 יולי 2016 20:59 הוסף ע״י עדי אביר

  עליזה,

  מסכים איתך. תודה.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה רביעי, 06 יולי 2016 19:02 הוסף ע״י alisa patlan

  כל הכבוד על המאמר ועבודת המחקר בנושא כתות! אין ספק שקשה מאוד עד בלתי אפשרי לשכנע את החסידים להטיל ספק במנהיגיהם הנערצים, לפיכך הפתרון האפשרי היחיד הוא לימודי ליבה בכפיה לילדים.
  מדינת ישראל תטיב עם כולנו, ובראש ובראשונה עם החרדים, אם תקדים לכפות על כל ילד בחברה הישראלית תכנית לימודים אחידה שמאפשרת השתלבות מוצלחת בחברה מערבית מודרנית.
  עדיף כמה הפגנות מחאה והאשמות בנאציות ואנטישמיות, מאשר חלילה מלחמת אזרחים, גל התאבדויות, אובדן צלם אנוש ודברים כאלה, שכבר קרו בכתות מסוגרות העבר.

התגובות האחרונות