Skip to content

1VSDAT

Open menu
שיטות דתיות
שיטות דתיות
תיאורטית, דתות אמורות להגדיר את 'דרך הישר' שתבטיח להולכים בה חיי נצח בגן העדן ולסוטים ממנה יסורי נצח בגיהינום. בפועל, הדתות משרתות את האינטרסים של בעלי השררה שהופכים את הדת שברשותם למערכת משומנת שמבטיחה את כבודם, מעמדם ועושרם. המאמרים בפרק זה מראים כיצד הדת רותמת את עצמה לשירותם של בעלי השררה שכותבים ומעוותים ספרי קודש, מעצבים תיאולוגיות וממציאים היסטוריות מטרה להשתרר על התמימים ולהתעשר על חשבונם של הפתאים שמאמינים שרק 'דרך הישר' של מנהיגיהם האינטרסנטים מסוגלת להבטיח את גאולת נפשם.

תת קטגוריות..............................................................................................................................

התיאוריה הכללית של דתות מונותאיסטיות

התיאוריה הכללית של דתות מונותאיסטיות

דתות מונותאיסטיות בנויות סביב אל אחד שמכתיב את גורלם של בני האדם ואנשי דת מקצועיים שמכוונים את המאמינים ל'דרך הישר' שתבטיח את גאולת נפשם. בעולם המונותאיסטי התפתחו זרמים רבים ורובם נשלטים על ידי בעלי שררה שרתמו לצרכיהם את האל ואת 'דרך הישר' שלו. בעלי השררה הללו קידמו את האינטרסים שלהם בשיטות שונות אבל כיוון שרובם היו צריכים להתמודד עם אתגרים דומים רובם גם אימץ טקטיקות דומות ולכן ניתן למצוא לפחות עשרה כללים אוניברסליים שמכתיבים לבעלי השררה את שיטות הפעולה שלהם. 
קרא עוד...
השיטה הכוהנית

השיטה הכוהנית

הממסד הכוהני הפך את יהוה לאל בלעדי ומונופוליסטי וכתב לעצמו ספרי קודש בהם הוא שיקע מצוות שמקדמות את האינטרסים שלו והיסטוריה שמעניקה למצוות הללו גושפנקה אלוהית. בהתבסס על התשתית הזאת הכוהנים דרשו מעם ישראל לספק להם זרם שוטף של קורבנות, מנחות, מעשרים, סלי ביכורים, תרומות ומתנות כהונה. לא בכדי התאמצו הכוהנים לשמור על הכהונה כנכס משפחתי ולא לשוא הושקעו סכומי עתק במאבק על משרת הכוהן הגדול - המקדש הירושלמי היה העסק הכלכלי הרווחי ביותר בתקופת הבית השני ובעלי השררה ששלטו בו צברו הון, כבוד והשפעה, עליהם הרבנים שבאו בעקבותיהם יכלו רק לחלום.
קרא עוד...
השיטה הרבנית

השיטה הרבנית

הרבנים לא נהנו בתחילה מהמעמד והסמכויות של הכוהנים אבל כנציגיו הבלעדיים של אל שמסוגל להבטיח לנאמניו את חיי הנצח בגן העדן הם ידעו להרגיע את המאמינים ולשמור על הסדר הציבורי וכתוצאה מכך הם הפכו לבני בריתם ועושי דברם של השכבות השולטות. השיטה הרבנית, אם כך, פותחה סביב הצורך לשבור את רוחו של העם ולהרגילו לקבל את מרות קואליציות הגבירים והרבנים ששלטו עליו, בשמם של מושלים זרים, במהלך למעלה מאלף ותשע מאות שנים, מימי נפילת הבית השני ועד להקמתה של מדינת ישראל, אם לא עד עצם ימינו אנו.
קרא עוד...

התגובות האחרונות