Print this page
שני, 02 אוגוסט 2010 16:28

גיבורי דוד ובני ערפה

דרג מאמר זה
(7 מדרגים)
בין הסתירות שאינן תורמות את עצמן לנפנוף קל ניצבות גם הסתירות בין הפסוקים השונים שמתארים את הריגתם של בניה המפלצתיים של הרפה. למרות כל המאמצים, אף אחד מהפרשנים ששלחו את ידם בנושא לא הצליח להצביע בודאות על הגיבור הישראלי שבאמת הרג את גלית הפלשתי.
 
 
עד עתה דנו בסתירות שאינן מאתגרות את הרבנים יתר על המידה ואולם לא את כל המבוכות התנ"כיות ניתן להוריד מסדר היום בקלות כה רבה. לצד הסתירות הקלות קיימות גם סתירות שמחייבות את הרבנים לרמוס לא רק את כל תכתיביו של השכל הישר אלא גם שרידי כבודו של האל שכביכול שתל אותם בתורתו המושלמת. לשם משל, האם היה זה דוד שהרג את גלית בעמק האלה או שמא אלחנן בן יערי אורגים הרגו בגוב ואולי אלחנן לא הרג את גלית אלא רק את אחיו? הפסוקים שוב מסרבים להגיע לעמק השווה:
 
וַיֶּחֱזַק דָּוִד מִן הַפְּלִשְׁתִּי בַּקֶּלַע וּבָאֶבֶן וַיַּךְ אֶת הַפְּלִשְׁתִּי וַיְמִיתֵהוּ וְחֶרֶב אֵין בְּיַד דָּוִד.[א]
וַתְּהִי עוֹד הַמִּלְחָמָה בְּגוֹב עִם פְּלִשְׁתִּים וַיַּךְ אֶלְחָנָן בֶּן יַעְרֵי אֹרְגִים בֵּית הַלַּחְמִי אֵת גָּלְיָת הַגִּתִּי וְעֵץ חֲנִיתוֹ כִּמְנוֹר אֹרְגִים.[ב]
וַתְּהִי עוֹד מִלְחָמָה אֶת פְּלִשְׁתִּים וַיַּךְ אֶלְחָנָן בֶּן יָעִור אֶת לַחְמִי אֲחִי גָּלְיָת הַגִּתִּי וְעֵץ חֲנִיתוֹ כִּמְנוֹר אֹרְגִים.[ג]
 
הבעיה מסתבכת שבעתים כשמוסיפים למרקחת גם את מניין בניה של הרפה/הרפא בספרים שמואל ודברי הימים. בשני הספרים הללו ניתן למצא לא רק את שמות הבנים המפלצתיים אלא גם את שמות הגיבורים הישראלים שהרגו אותם ומסתבר שהדמיון בין שתי הרשימות הוא ניכר אך לא מושלם. נתבונן תחילה ברשימת בני הרפה בספר שמואל ב' פרק כא פסוקים טז-כב:
 
       הבן המפלצתי
    הגיבור שהרגו
סף
סיבכי החושי
איש מדון בכל ששת האצבעות
יהונתן בן שמעי אחי דוד
ישבי שמשקל קינו שלוש מאות נחושת
אבישי בן צרויה
גלית הגתי שעצ חניתו כמנור אורגים
אלחנן בן יערי אורגים
 
ספר דברי הימים אינו מזכיר כלל את הקרב בין דוד לגלית וממילא גם לא את העובדה שדוד הרג את גלית. כתוצאה מכך רשימת בני הרפא וגיבורי ישראל שהרגו אותם בספר דברי הימים א', פרק כ פסוקים ד-ח נראית כדלקמן:
 
       הבן המפלצתי
    הגיבור שהרגו
סיפי
סבכי החושתי
איש מידה בעל ששת האצבעות
יהונתן בן שמעא אחי דוד
לחמי אחי גלית הגתי
אלחנן בן יעיר
גלית הגתי, אחיו של לחמי
          ?
 
אם נצרף את כל האזכורים הללו, תוך איחוד השמות הדומים, ונוסיף למרקחת את דוד בן ישי, נקבל את התמונה הבאה:
 
       הבן המפלצתי
    הגיבור שהרגו
סף/סיפי
סבכי/סיבכי החושתי
איש מדון/מידה בעל ששת האצבעות
יהונתן בן שמעי/שמעא
לחמי אחי גלית הגתי
אלחנן בן יעיר
גלית הגתי
דוד בן ישי או אלחנן בן יערי אורגים
ישבי שמשקל קינו שלוש מאות משקל נחושת
אבישי בן צרויה
 
שני המקורות מעניקים להרפה/הרפא רק ארבעה בנים ולכן עלינו למצא זוג שמות נרדפים בעזרתם ניתן יהיה לאחד שני בנים מפלצתיים ולצמצם את הרשימה לארבעה אויבים בלבד. ברור שלא ניתן להצמיד שני אחים שמופיעים באותה רשימה ולכן, אם נרצה שלא לחרוג ממכסת ארבעת הבנים, נהיה חייבים להניח שלחמי וישבי הם שמות נרדפים לאותו אדם, כלומר, שארבעת בניה של הרפה/הרפא הם: סף/ספי, איש מדון/מידה, לחמי/ישבי וגלית.
 
גם בזאת לא נגמרו כל הבעיות והסתירות מזדקרות מייד לעיין: את ארבעת האחים הרגו ששה גיבורים ישראלים שונים אבל כל אחד מהישראלים הרג רק אויב אחד. שני גיבורים, דוד בן ישי ואלחנן בן יערי, הרגו את גלית ושני גיבורים, אלחנן בן יעיר ואבישי בן צרויה, הרגו את לחמי/ישבי. ולבסוף, אם אלחנן בן יעיר הוא בעצם אלחנן בן יערי אזי יש לייחס לו לא רק את הריגתו של גלית אלא גם את קטילתו של לחמי/ישבי אחיו של גלית.
 
הפרשנים, בקקופוניה מושלמת, ניסו להתעמת עם המוקשים שרוח הקודש זרעה בפסוקים ופרשנויותיהם חלוקות זו על זו בצורה שאינה ניתנת לגישור: רש"י קובע שאלחנן בן יערי הוא שמו הנרדף של דוד בן ישי ולכן אין כל סתירה בין הפסוקים האומרים שדוד הרג את גלית לפסוקים האומרים שאלחנן הרג את גלית.[1]
 
הרד"ק, לעומתו, לא מצא טעם להצמיד את דוד לאלחנן ולכן הוא בחר להתעלל במילה 'אֵת' בפסוק 'וַיַּךְ אֶלְחָנָן בֶּן יַעְרֵי אֹרְגִים בֵּית הַלַּחְמִי אֵת גָּלְיָת הַגִּתִּי' ולפרשה במשמעות של 'את מי שהיה עם', כלומר, אלחנן הרג את מי שהיה עם גלית וכיוון שסביר להניח שעם גלית היה אחיו הרי שאלחנן הרג רק את לחמי אחי גלית בעוד שאת גלית עצמו הרג אך ורק דוד.[2]
 
רש"י, במקום אחר, מנסה גישה חדשה וקובע שגלית הגתי אינו גלית הפלשתי ולכן ניתן להרגע ולהניח שדוד הרג את גלית הפלשתי בעוד שאלחנן, שלצורך זה כבר אינו חייב להיות דוד עצמו אלא רק אחד מגיבוריו, הרג את גלית הגתי.[3] גם כאן הרד"ק אינו מוכן לשתף פעולה ולדעתו גלית הפלשתי הוא אכן גלית הגתי ודוד היה זה שהרגו בעוד שאלחנן, כאמור לעייל, הרג רק את אחיו.[4]
 
כל הפרשנויות הללו אינן מצליחות להסיר את הבעיות מסדר היום שהרי אם, כדברי רש"י, אלחנן הוא שמו הנרדף של דוד אזי אלחנן אינו יכול להיות שמו הנרדף של אבישי בן צרויה שהיה אחיינו של דוד ומייד מתעוררת סתירה בין הפסוק שקובע כי אבישי בן צרויה הרג את ישבי/לחמי לבין הפסוק שקובע שאת הלוחם הפלשתי הזה הרג דווקא אלחנן בן יערי. מאידך, אם צודק הרד"ק ואלחנן בן יערי/יעיר אינו דוד בן ישי אזי בהכרח חייבים לזהותו עם אבישי בן צרויה אבל אז יסתבר שאלחנן/אבישי הרג את ישבי ולפסוק 'וַתְּהִי עוֹד הַמִּלְחָמָה בְּגוֹב עִם פְּלִשְׁתִּים וַיַּךְ אֶלְחָנָן בֶּן יַעְרֵי אֹרְגִים בֵּית הַלַּחְמִי אֵת גָּלְיָת הַגִּתִּי וְעֵץ חֲנִיתוֹ כִּמְנוֹר אֹרְגִים' אין למעשה כל ביסוס במציאות שכן את גלית כזכור הרג דוד בן ישי.
 
מסתבר שאין שום פרשנות, נועזת ככל שתהא, שתצליח להתעמת בו זמנית עם כל הסתירות שמצאו את דרכן לכתבינו הקדושים וסתירות אלה צריכות לעמוד לגורלן עד שיבוא אליהו התשבי ויתרצן.
 


[א]       
שמואל א' יז:נ
[ב]       
שמואל ב' כא:יט
[ג]        
דברי הימים א' כ:ה, 'יָעִור' - קרי: 'יָעִיר'


[1]       
רש"י על שמואל ב' כא:יט
[2]       
רד"ק על שמואל ב' כא:יט
[3]       
רש"י על דברי הימים א' כ:ה
[4]       
רד"ק על דברי הימים א' כ:ה
נקרא 11548 פעמים

פריטים קשורים לפי תג

9 תגובות