Skip to content

1VSDAT

Open menu
קטעים נבחרים
קטעים נבחרים

רעיונות מסויימים הולכים לעיתים לאיבוד במאמרים ארוכים שרק מעטים קוראים עד תומם. קטגוריה זאת מרכזת קטעים נבחרים ממאמרים, התכתבויות ותגובות בתקווה שכך הם יזכו לחשיפה רחבה יותר. הקטעים אינם בהכרח נאמנים למקור ואני מרשה לעצמי לעדכן, לתקן ולהרחיב את הרעיונות המקורים. 

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

הנרטיב הרבני הגדול העניק ערך מוסף גבוה למוצר 'גאולת הנפש' ואפשר לרבנים לדרוש לעצמם מקום בפסגת הפירמידה החברתית, טובות הנאה חריגות וסמכויות נרחבות. על מידת יעילותו תעיד העובדה שגם בחלוף אלפיים שנה, סיפור הכיסוי הזה ממשיך לשרת את מטרותיה וצרכיה של גילדה שכמו כל איגוד מקצועי חזק ממשיכה להלחם על זכויות היתר שהרבנים העניקו לעצמם ועל נכונותו של הנרטיב באמצעותו הם מצדיקים את כל תביעותיהם.  

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

הכהנים ששירתו בבית המקדש בירושלים היו הרבה יותר מתוחכמים מהשאמאנים ששירתו חברות יותר פרימיטיביות אבל אין הרבה הבדלים עקרוניים בין שתי הקבוצות שבחרו להתפרנס שהשקטת אלים זועמים והרחקת סכנות וצרות. הרבנים, לעומתם, שינו את כללי המשחק והרחיקו את התוצאות מסיבותיהן. בשיטה הרבנית, גמולם של הצדיקים ניתן להם בגן עדן ועונשם של הרשעים בגיהנום ולכן לא אמורה להיות שום קורילציה ישירה, אותה ניתן לחשוף, לבדוק ולנתח, בין מעשיו של האדם לשכרו או עונשו.      

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

בני האדם תמיד שאפו לשחד ולפייס את האלים ששולטים בלא-נודע. יזמים דתיים ניצלו את הפחדים הללו וטענו שרק הם יודעים כיצד ניתן לגרום לאלים להגן על המקריבים והתורמים ולפגוע בחורשי רעתם. ההיסטוריה מוכיחה שהם תמיד נכשלו אבל עם ישראל אוהב לא ללמוד מההיסטוריה ולחזור שוב ושוב על אותן טעויות.  

דרג מאמר זה
(2 מדרגים)

רבים חושבים שהפלסטינאים הם תתי-אדם חסרי כל זכויות אנוש. אני חושב אחרת והסיפור האמיתי הבא מסביר מדוע.   

דרג מאמר זה
(1 מדרג)
קטע זה נלקח ממאמר שפורסם לפני חמש שנים. להערכתי, הדברים נכונים גם היום.
דרג מאמר זה
(1 מדרג)
הבורות היא שותפתם הנאמנה ביותר של הרבנים ובעזרתה הם מצליחים לשכנע את התמימים שסרים למרותם שקיימת רק אמת אחת, יחידה, מושלמת ונצחית שניתנה על ידי מי שברא את העולם ובחר את עם ישראל אך ורק לאלו שמשתייכים לזרם שלהם.
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
בקטע זה אני שב ושולל את היומרה הרבנית שתולה את זכותנו על ארץ ישראל בהבטחה שכביכול ניתנה לאבות המיתולוגיים על ידי אל שאיש אינו מסוגל להוכיח את קיומו וטוען שזכותנו על הארץ הזאת נובעת מהחוק הבינלאומי וההכרה בה זכינו מרוב הקהילה הבינלאומית.
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
החרדים אוהבים לסלף לא רק את ההיסטוריה הקדומה של עם ישראל אלא גם את ההיסטוריה המודרנית ומבחינתם ראוי לא רק לפסול כל השג בו ניכרת טביעת ידם של הציונים אלא גם את עצם זכותם של שוללי הדת לחיות בארץ ישראל. בקטע זה אני מנסה להעמיד את הדברים על דיוקם ולהסביר מדוע זכותי להתגורר בארץ הזאת אינה נופלת מזכותם של כל אלו שמאמינים שהאל העניק את ארץ ישראל רק להם.  
דרג מאמר זה
(1 מדרג)
אני טוען שזכותי להשתייך לעם ישראל ובעלותי על ההיסטוריה והמורשת התרבותית של העם הזה אינה תלויה בחסדי הרבנים ולא הם אלו שיכתיבו לי את השתייכותי הלאומית, את הראייה ההיסטורית שלי ואת הפרשנות שאני נותן לספרים בספרייתו של העם שלי.

התגובות האחרונות