Skip to content

1VSDAT

Open menu
כתבי הרמב"ם
כתבי הרמב"ם
מדור זה מכיל את אותם הקטעים מכתבי הרמב"ם שהוזכרו בחלק מהמאמרים.
דרג מאמר זה
(2 מדרגים)
בארבעת הפרקים הראשונים של 'ספר המדע' שפותח את יצירתו ההלכתית הגדולה 'משנה תורה'[א], או בשמה האלטרנטיבי 'היד החזקה', הרמב"ם פורש את תורת האלוהות שלו, אותה הוא מקשר עם התורה האריסטוטלית שבאותה עת נחשבה לתורה המדעית ה'מודרנית' ביותר וממילא גם הנכונה ביותר.
דרג מאמר זה
(4 מדרגים)
בהמשך ניתנים שלושה עשר עיקרי האמונה היהודית של הרמב"ם[א] בתרגומו המקורי של שמואל אבן תיבון[ב]. את שלושה עשר העיקרים הללו, אותם כינה הרמב"ם בשם 'יסודות', הוא שיבץ בהקדמה לפרק חלק של מסכת סנהדרין בפירושי המשניות שהוא חיבר[1]. כל מי שמקבל את שיטת הרמב"ם חייב לאמץ את העקרונות הללו כלשונן.
 
את תרגומי לעברית מדוברת ניתן למצא במאמר הבא.
דרג מאמר זה
(9 מדרגים)
להלן תרגומי לשלושה עשר העיקרים של הרמב"ם[א], אותם הוא מפרט בהקדמה לפרק חלק של מסכת סנהדרין בפירושו למסכתות המשנה[ב]:  

התגובות האחרונות