Skip to content

1VSDAT

Open menu
אישים
אישים
לפרק זה מופנים המאמרים שעוסקים באנשים ספציפיים כשהקשר המאמר אינו מתאים לקטגוריות אחרות.
דרג מאמר זה
(6 מדרגים)
הרב זמיר כהן,
 
למיטב ידיעתי, אתה, בניגוד למר אמנון יצחק, דווקא כן זכאי לתואר 'רב' ולכן עצוב לי לגלות שהתואר המכובד הזה אינו עוזר לך להתעלות מעל לרמתו של אמנון יצחק ולהפגין אפילו את הידע המינימלי בעזרתו טיעוניך היו יכולים להצטייר כפחות מגוחכים, שגויים וחסרי כל שחר.
 
האינטרנט, הרב כהן, כחרב פיפיות הוא. הוא אמנם מאפשר לך להפיץ את תורתך ולמכור את מרכולתך לצעירים תמימים שאינם מסוגלים לזהות את ההבלים והזיופים שמציפים דבריך אבל הוא גם מנציח את דעותיך ומאפשר לאחרים לבחון אותם ולהביאם כהוכחה לכך שאתה מנסה לשדל לחזרה בתשובה באמצעות טיעונים חסרי כל בסיס ושחר שגורמים ליותר מקורטוב של צחוק ועליצות בקרבם של כל אלו שזכו לטעום גם מדבשה של ההשכלה הלא-תורנית.
 
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
מר אמנון יצחק,
 
אני כותב לך בשנית כיוון שלא הגבת לקריאת התגר והאתגר שהצבתי לך.
 
הטלה-אוונגליסטים הנוצריים גורפים מיליונים. כולנו יודעים זאת. אתה מקנא בהם? האם גם אתה הגעת למסקנה שהם גילו את השיטה הטובה ביותר להתעשרות קלה ומהירה? האם, כמוהם, גם אתה בוחר להטיף לקהל אוהדים שמסוגל להבין רק מסרים פשוטים ולדרוש מחסידיך לרכוש את מוצריך ולתרום למפעלך? האוונגליסטים יודעים שההמונים אינם מסוגלים להבין רעיונות תיאולוגיים מרוכבים ולכן הם שבים ומטיפים לדבר אחד בלבד - לידה מחדש לתוך האמונה בישו. מהו בדיוק המסר שלך? חזרה בתשובה לחיים של קיום מצוות? האם אינך מבין שהצעירים שנשבים בקסמך מסגלים לעצמם את ראיית העולם הפשטנית שלך ולומדים לבוז למדע ולהשכלה אותם אתה כה אוהב לגמד? האם אינך רואה כיצד הם מאמצים כלשונן את כל האמונות התפלות שאתה מפזר לכל עבר? האם זאת מטרתך, לדון אותם לחיים של בערות ודלות מחשבה? האם אינך חש שום אחריות למעשיך?   
דרג מאמר זה
(11 מדרגים)
 
מר אמנון יצחק הנכבד,
 
אנא תקן אותי אם אני טועה ובאיזה שהוא שלב הוסמכת לרבנות ואז אתכבד לפנות אליך בתואר 'הרב אמנון יצחק'. עד אז אסתפק בכינוי 'מר אמנון יצחק' או לחליפין אבקש ממך לקרוא לי 'הרב עדי אביר'.
 
יכולותיך הרטוריות, מר אמנון יצחק, הן מבריקות וקל להבין כיצד הן העמידו אותך בשורה הראשונה של המחזירים בתשובה במדינת ישראל. כישרונותיך וניסיונך מאפשרים לך לגרור כל דו-שיח לכיוונים הרצויים לך ושליטתך במיקרופון מסייעת לך למנוע מבני שיחך את היכולת לפתח רעיון שלם שעלול לסתור את התורה שבידיך. לרוב אלו שבאים להרצאותיך גם אין את הידע והכלים שיאפשרו להם לזהות את הלוגיקה הפשטנית, דלות הידע וחוסר ההבנה שעומדים ברקע דבריך ולכן רבים מהם משתכנעים מטיעוניך ומאמצים את דעותיך.
 
דרג מאמר זה
(2 מדרגים)
(תקציר:)   הטבלה הבאה מספקת פרטים נוספים על פרשני התורה הגדולים.
 

התגובות האחרונות