Skip to content

1VSDAT

מדע
הסרטונים הקצרים הללו, כולם עם כתוביות בעברית, לוקחים אותנו מהמפץ הגדול ועד לימינו. שני הסרטונים האחרונים מסבירים את עקרונות המדע מחד ואת אחיזת העיניים הבריאתנית מאידך.
סדרת סרטים של National Geographic שדנה במפץ הגדול ובאירועי השניות הראשונות של היקום. הסרטונים מלווים בכתוביות בעברית.
חמישי, 18 דצמבר 2014 21:05

המפץ הגדול מוסבר בפשטות

'המפץ הגדול מוסבר בפשטות' - סדרת סרטונים מבית היוצר של ScienceReasonIsrael
 
חליפת מכתבים בעקבות חלק ממאמריי
 
ברמות השבים, בה אני גר, מוציא הוועד המקומי מדי חודש גיליון חדש של העלון המקומי.
אני תורם לעלון זה תקצירים מן המאמרים המופיעים בבלוג זה.
 
הרשימה הבאה היא ציטוט מילולי של התכתבות שיזם אתי עמי כהן - מקוראי העלון שכפי שתראו – דעתו שונה משלי.
קיבלתי את אישורו לפרסום הדברים.
אין לי מושג מי עומד מאחורי שבעת ההרצאות הללו (את ההרצאה השמינית לא הצלחתי למצוא) אבל נראה שהוא מסביר את תורת האבולוציה בשפה ברורה שמודגמת במספר רב של תמונות ותרשימים.

 

ארבעת הסרטונים שהופקו על ידי ScienceReasonIsrael מסבירים, מדגימים ומוכיחים  בצורה תמציתית וברורה את תורת האבולוציה.

 

פרדוקס הסחטן, טעותו של חתן פרס נובל ומו"מ עם מדינות ערב
על חשיבותו של מודל נכון לייצוג המציאות
 

מה מפריע לי בתוכנית החינוך של יש עתיד?

 

מפלגת "יש עתיד" חוזרת ומצהירה על הצורך בצמצום מספר מבחני הבגרות.

אין לי בעיה עם זה.

יש לי, עם זאת, בעיה קשה עם רשימת הבחינות שבכוונתה להשאיר.

כל ההתחלות קשות

 

סוג נפוץ מאד של "התקלות" שמחב"תים כדוגמת אמנון יצחק אוהבים להתקיל בהם את האפיקורס התורן הוא הסוג הדן בהתחלות למיניהן ובעיקר – מדוע התחיל היקום ואיך התחילו החיים.

עמוד 4 מתוך 5

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים