Skip to content

1VSDAT

מקום זה או אחר
מקום זה או אחר
שמות האתרים בהם התרחשו אירועים חשובים בתולדות עמנו לא אחת מצאו את עצמם מתנצחים עם בכירי הפרשנים ומהעימותים הללו חכמי ישראל לא תמיד יצאו ללא פגע. נראה שאפילו האקרובטיקה הפרשנית המבריקה ביותר אינה מצליחה לעמוד בשתי משימות בו-זמניות: להסביר כיצד אותו מאורע הצליח להתרחש בשני מקומות שונים ולשמור על קשר כלשהו, דק ככל שיהיה, עם ההגיון.
דרג מאמר זה
(0 מדרגים)
שמות האתרים בהם התרחשו אירועים חשובים בתולדות עמנו מצאו את עצמם לא אחת מתנצחים עם בכירי הפרשנים ומהעימותים הללו חכמי ישראל לא תמיד יצאו כשידם על העליונה. נראה שאפילו האקרובטיקה הפרשנית המבריקה ביותר אינה מצליחה לעמוד בשתי משימות בו-זמניות: להסביר כיצד אותו מאורע הצליח להתרחש בשני מקומות שונים ולשמור על קשר כלשהו, דק ככל שיהיה, עם השכל הישר.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים