Skip to content

1VSDAT

Open menu
ראשון, 27 אוקטובר 2013 13:34

חוק אביר השביעי

דרג מאמר זה
(11 מדרגים)
 
 חוק אביר השביעי
 
 
 
                                           לא קיימת מציאות על-טבעית
 
 
 
הגדרות
 
ישויות על-אנושיות
דמויות גשמיות ומוחשיות בעלות תכונות ויכולות גדולות במידה ניכרת מאילו של בני תמותה רגילים.
 
תופעה ברת מדידה:
 
תופעה שניתן לחוות בחושים, למדוד אותה באמצעות מכשירים או לשער את קיומה באמצעות מודלים שנסמכים על נוסחאות מתמטיות.
 
מציאות טבעית:
אוסף כל התופעות ברות המדידה. המציאות הטבעית מכונה גם 'מציאות ריאלית' והיא מורכבת מחומר, אנרגיה, כוחות ושדות פיסיקליים. ברגע שתופעה כלשהי, או עקבותיה, נחווים באחד מחמשת החושים או נרשמים במכשיר מדידה שמופעל על ידי מדען אמין, התופעה הופכת לתופעה ברת מדידה, היינו, לחלק מהמציאות הריאלית. בנוסף, תופעות שעדיין לא נחוו או נמדדו תחשבנה לתופעות ברות מדידה אם קיימת אפשרות תיאורטית למדוד אותן במכשירים מדעיים ואם ניתן לבנות מודל אמין, שנתמך בנוסחאות מתמטיות, שמצביע על קיומן.
 
תופעה שאינה ברת מדידה:
 
תופעה שעדיין לא נקלטה בחושינו או במכשיריו של מדען כשיר כלשהו.
 
מציאות על-טבעית:
 
אוסף כל התופעות שאינן ברות מדידה ובכלל זה תופעות דוגמת רוחניות, גן-עדן, גיהינום, חיות קודש, שדים, רוחות, מלאכים ואלים.
 
תופעה לא מקומית:
תופעה ברת מדידה שאין באפשרותנו לחוות או למדוד כיוון שהיא מתרחשת במימדים אחרים או במרחקים מהן אפילו קרני אור לעולם לא יגיעו אלינו.
 
מציאות לא מקומית:
אוסף כל התופעות הלא-מקומיות שמתרחשות ביקומים מקבילים,  במימדים אחרים או בקונוסי זמן-מרחב זרים לשלנו.
 
ספרות רבנית קדומה:
כתבים רבניים שנערכו לפני שנת 514 לספירת העמים.
 
רקע ומשמעות
 
חושינו, מכשירי המדידה שלנו והמודלים המדעים-מתמטיים שבידינו מעצבים עבורינו את תמונת המציאות הטבעית/ריאלית ורוב המדענים, ללא תלות ברקעם ובתרבות אליה הם משתייכים, רואים לנגד עיניהם תמונת את אותה תמונת מציאות. מאידך, תמונת המציאות העל-טבעית משתנה מתרבות לתרבות ומאדם לאדם ולכן ניתן להעריך שמדובר במציאות סובייקטיבית שנבנית בתודעתם של הבריות ומעוצבת על ידי דמיונם.
 
הרעיון שלצד המציאות הטבעית קיימת גם מציאות על-טבעית פותח בתקופה מאוחרת יחסית והוא אינו בא לידי ביטוי בתנ"ך ובספרות הרבנית הקדומה בהם גן עדן, הגיהינום, שבעת הרקיעים וההיכלות השמימיים הם מקומות אמיתיים, להט החרב המתהפכת, המרכבה וכס הכבוד הם עצמים של ממש והמלאכים, השרפים, האראלים, המצוקים, השרים הגדולים, בני האלוהים ואפילו האל עצמו הם גופים גשמיים ומוחשיים.
 
אנשי דת מקצועיים הבינו שכדי להפחיד את התמימים ולפתותם ללכת ב'דרך הישר' שמשרתת את צרכיהם, עליהם לגייס לעזרתם ישויות על-אנושיות שאמורות לאיים על החוטאים מחד ולתגמל את ישרי הדרך מאידך. עם התרחבות הידע וההיגיון החל להתברר שאין איפה להחביא מקומות קסומים דוגמת גן עדן, גיהנום והיכלות אלו או אחרים וממילא אין גם היכן לשכן את כל אותן ישויות על-אנושיות שבלעדיהם אין לאיומים ולתמריצים כל משמעות. הפתרון לבעיה נמצא בשלילת הגשמיות של כל התופעות החיוניות הללו והפיכתן לתופעות 'רוחניות' שנמצאות במציאות אליה אין לנו כל גישה, היינו, במציאות על-טבעית אליה ניתן להגיע רק באמצעות 'התעלות רוחנית' שתאפשר לרכיב ה'רוחני' שבנו לתקשר עם העולמות הרוחניים והעל-טבעיים בהם לעולם לא נוכל לבקר בגופנו.
 
בניגוד למציאות ה'רוחנית' של העולמות העל-טבעיים, המציאות הלא-מקומית היא בהחלט ריאלית וברת מדידה אלא שאין לנו כרגע, ואולי לעולם גם לא תהייה לנו, כל אפשרות לחוות אותה או למדוד אותה. המציאות הלא מקומית היא חלק מהעולם הריאלי וכבר היום ניתן לבנות מודלים שמתארים את מקצתה, דוגמת מודל הרב-יקום שרואה בעולם שלנו רק בועה אחת מיני אינספור בועות-יקום מקבילות ובלתי תלויות. את המודלים הללו ניתן לבדוק באמצעים אמפיריים וכבר בשנים הקרובות האנושות מתכננת לשלוח לווין שינסה לאתר את כוחות המשיכה שהיקומים המקבילים אמורים להפעיל על היקום שלנו.
 
חוק אביר השביעי קובע שבעוד שאין מחלוקת לגבי קיומה של מציאות טבעית מקומית[א] ובעוד שיש סבירות מסויימת שקיימת גם מציאות טבעית לא מקומית הרי שאין כל הוכחה לקיומה של מציאות על-טבעית כלשהי ואין לנו שום סיבה, או הצדקה, לאמץ את האמונה בה. המציאות הזאת הומצאה על ידי אנשי דת מקצועיים, למטרותיהם האינטרסנטיות, וכל אדם חושב חייב להרחיק את עצמו ממנה ולהסתפק בעולם החומר, האנרגיה, הכוחות והשדות שבסופו של דבר מסביר את כל התופעות הלא-הזויות שקורות בו.

המסקנה ברורה מאליה. עולם על-טבעי, שאינו קיים מחוץ לדמיוננו, אינו יכול להכיל גני עדן, גיהינומים, כסאות כבוד, שרפים, מלאכים ואלים מסוג זה או אחר ובהיעדרם של אלו השכר והעונש נופלים לחיקם של מחוקקים ושופטים ארציים. נגזר מכך שעלינו להתעלם מכל הדרישות והמצוות שאנשי הדת הכניסו לפיו של האל העל-טבעי/דמיוני שלהם, לנהוג אך ורק לפי תכתיבי החוקים הארציים ולנסות להבטיח לעצמנו חיי נצח באמצעות תרומותינו לקדמה האנושית ולהעשרת נכסי הרוח (בלי מרכאות) שאנו מורישים לילדינו. במילים אחרות, אם יש בשמים אל, ולאל בהם נתיב, אז כדאי מאד שהוא יבקש לעצמו תו הכשר ממדענים אמינים ומקובלים כי רק אל שעומד בסדרת בדיקות מעבדה יכול לטעון שהוא חי וקיים מבחינה אונטולוגית. לאלים שמתחבאים מאחורי ההזיות ומסכי העשן של אנשי הדת אין כל קיום עצמאי ומוטב להתנתק מהם, ומתורותיהם ההרסניות, מהר ככל האפשר.
 
כיצד מפריכים את חוק אביר השביעי?
 
1.
האמונה אינה יכולה להוכיח את קיומו של העולם העל-טבעי.
 
2.
קביעותיה של סמכות רבנית, מפוארת ככל שתהיה, אינה מסוגלת ליצור, 'יש מאין', עולמות רוחניים ועל-טבעיים.
 
3.
אין משמעות ל'עדויות' של 'יורדי מרכבה', חולמי חלומות, חווי התגלויות, רואי אותיות אש, מצלמי רוחות ופיות וכדומה. לשום עדות על תופעות מיסטיות ורוחניות שנחוו בחלום או בהקיץ אין שום משמעות אלא אם כן האירוע תועד גם על ידי אנשי מדע מהימנים ובלתי תלויים. עם זאת, ברגע שתופעה כלשהי אומתה על ידי מדענים מהימנים היא עוזבת את המציאות העל-טבעית והופכת למרכיב שווה זכויות בעולם הריאלי וככזאת היא חייבת לנו דין וחשבון לגבי טבעה, מיקומה, צורתה, מרכיביה וכדומה.
 
 
 
מאמר זה הינו חלק מפרק בשם חוקי אביר בו אני מציע מספר חוקים כלליים שמכניסים סדר בבליל ההכרזות, ההלכות, הסיפורים, התורות, השמועות וההזיות אותם אנו מכנים בשם 'הדת היהודית'.

אנו מניח שרוב הקוראים רואים את היהדות אחרת ממני ולכן אשמח לקרוא את תגובותיהם של כל המבקרים שחושבים שהם מסוגלים להפריך את החוקים הללו באמצעות ציטוטים שנלקחו מאחד או יותר מהטקסטים שמרכיבים את ארון הספרים היהודי. אודה למגיבים אם הם יציינו את הספר, הפרק והעמוד ממנו נלקח כל ציטוט.
 
 


[א]             
קיימות אמנם תיאוריות הגורסות שכל היקום נמצא רק בתודעה שלנו (סוליפסיזם), שהיקום הוא רק סימולציה ממוחשבת או הקרנה הולוגרמית של מחשב וכדומה אבל המודלים הללו מעקרים את משמעותם של מושגים דוגמת אנושיות, חומריות ותודעה ומקומם אינו בדיון הזה.
נקרא 6598 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

35 תגובות

 • קישור לתגובה ראשון, 10 נובמבר 2013 15:19 הוסף ע״י עדי אביר

  שי שהפעם החליט לקרוא לעצמו יעקב,

  כל מטרתך היא רק להטריד ולחבל וכל התיחסויותיך הן אישיות ולא ענייניות. האם רק כך היהדות שלך מסוגלת להגן על עצמה? האם אתה כזה דל דעת שאין לך שום דבר בעל ערך לתרום לדיון.

  מעציב אותי שחרדים שאינם מסוגלים להגן על הדת שלהם באמצעות יגע והיגיון בוחרים לעשות זאת על ידי הצקות והטרדות.

  האם אין לך טיפה של בושה? האם אינך חס על שמה הטוב של הדת אותה אתה משפיל בכל תגובותיך?

  אתה מכריז שאתה מסוגל להסתדר גם בלי האתר הזה. אנא עשה כך.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה ראשון, 10 נובמבר 2013 13:54 הוסף ע״י יעקב

  עדי,

  אין שום בעיה אתה מוזמן לחסום את כתובת ה - I.P אני אסתדר גם בלי האתר שלך. אתה בסך הכול מוכיח בכך שאתה חושש להתמודד עם ביקורת.

  ולגבי התגובה האחרונה שלך: אתה רושם אני לא מסיק דבר מהנתונים אבל בתגובה הלפני אחרונה שלך אתה רושם:
  "עם זאת כל מבקר באתר ביקר בממוצע ב-3.9 דפים ואני מסיק מכך שגם החרדים, הדתיים והמסורתיים מצאו לנכון להתעמק קצת יותר בדברים שכתבתי"

  האם אין כאן סתירה בדבריך?

  יעקב,

 • קישור לתגובה ראשון, 10 נובמבר 2013 13:11 הוסף ע״י עדי אביר

  יעקב (שי בכסות אחרת),

  אני לא מסיק דבר מהנתונים אבל אני גם לא מנסה לנגח את האתר ולמשוך את הדיון לכיוונים טפלים שאין להם כל קשר למאמרים. אנא בדוק את כללי האתר. אתה מציקן סדרתי ובדעתי לחסום את כתובת ה-I.P שלך בדיוק כשם שאני חוסם את הכתובות של המטרידנים שמעלים לאתר פרסומות לויאגרה.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה ראשון, 10 נובמבר 2013 13:09 הוסף ע״י יעקב

  עדי,

  לגבי יאיר (יהיר) לפיד רק הזמן יעשה את שלו. נוכל לבחון רק אחרי הבחירות הבאות לכנסת אם אכן את צועד בכיוון הנכון או שמא אנו צופים בשידור חוזר של טומי לפיד.

  אני לא כ"כ יודע איך אתה מסיק מהנתון שאומר שכל מבקר ביקר בממוצע ב 3.9 דפים באתר על התעמקותו של המבקר.

  יעקב

 • קישור לתגובה חמישי, 07 נובמבר 2013 13:07 הוסף ע״י עדי אביר

  יעקב,

  אני חייב להניח שכל המשכילים הנאורים שדוגלים בערכים הומניסטים וליברליים, אף שמספרם אינו גדול, אכן עושים 'לייק' לאתר שלי. משתמע מכך ש-51,076 הנותרים הם חרדים, דתיים ומסורתיים שלא בהכרח מסכימים לכל הדברים שמפורסמים באתר.

  עם זאת כל מבקר באתר ביקר בממוצע ב-3.9 דפים ואני מסיק מכך שגם החרדים, הדתיים והמסורתיים מצאו לנכון להתעמק קצת יותר בדברים שכתבתי. חיזוק לאמונתי בצדקת הדרך אני מקבל מכך ש-37.31% מהביקורים היו ביקורים חוזרים, מה שאומר שגם אנשי אמונה רבים מצאו לנכון לחזור ולבקר באתר.

  מטרתי המוצהרת היא להטיל מעט ספק בלב האמונה העיוורת ונראה לי שבכל יום שעובר אני פוסע עוד צעד קטן בדרך הנכונה. לי אמנם יש רק 357 לייקים ומפלגת אור זכתה רק ב-1,027 קולות בלבד אבל יאיר לפיד הצליח להכניס לכנסת 19 מנדטים ולהרחיק את החרדים מעטיני השלטון. האם אתה יכול להישבע בנקיטת חפץ שלמפלגת אור, אתר חופש, הבלוג של אתולוגיקה, האתר שלי ואתרים דומים נוספים לא היה כל קשר לעניין? האם אתה בטוח שקול ההיגיון שבוקע מהגורמים הללו לא יחזיר לבקבוקו גם את השד החרדי?

  עדי אביר

 • קישור לתגובה חמישי, 07 נובמבר 2013 12:35 הוסף ע״י עדי אביר

  שלמה,

  ממש לא מקובל עלי שאתה מתנער מאחריות ושואל בתמימות 'מדוע אתה מצפה שבשר ודם כמוני אמור להסביר את מחשבותיו ודרכו של בורא העולם?' הלא הרבנים מתיימרים להבין את כל מחשבותיו ורצונותיו של 'הבורא' שאם לא כן כיצד הם יודעים איך בדיוק יש לקיים את המצוות כך שיעמדו בכל דרישותיו? האם בן בג בג לא אמר 'הֲפָךְ בָּהּ וַהֲפָךְ בָּהּ, דְּכֹלָּא בָהּ'? האם רבניך לא הפכו והפכו בתורה? האם אתה מעלה על דעתך שהם לא יודעים לפסוק בעניין כה פעוט? אי אפשר לאחוז את המקל בשתי קצותיו. או שאתם יודעים מה האל רוצה או שגם אתם חושבים שמדובר באל גחמני שעושה ככל העולה על רוחו, ללא כל מחוייבות לתובנות שהרבנים דלו מכתביו הקדושים.

  בכל מקרה, אם אתה אינך יודע את התשובה הרי שלרבניך בודאי יש את כל הפתרונות ומוטב שתשאל אותם מדוע האל מחזיר לגופות הגויים הבזויים את נפשותיהם חסרות התועלת.

  במכילתא, פרשת בשלח, פרשה א' אנו מוצאים:

  'ויקח שש מאות רכב בחור'. משל מי היו הבהמות שהיו טוענין המרכבות? אם תאמר משל מצרים היו - והלא כבר נאמר 'וימת כל מקנה מצרים'. ואם תאמר משל פרעה היו - והלא כבר נאמר 'הנה יד ה' הויה במקנך אשר בשדה'. ואם תאמר משל ישראל היו - והלא כבר נאמר 'וגם מקנינו ילך עמנו לא תשאר פרסה'. אלא של מי היו? של 'הירא את דבר ה''. נמצינו למדין - המקנה שהניס הירא את דבר ה' הם היו תקלה לישראל. מכאן היה רבי שמעון אומר 'טוב שבגויים הרוג טוב שבנחשים רצץ את מוחו'.

  כלומר, כיוון שהניסוח המקראי הסתבך עם ההתייחסות לבהמות שהיו אמורות להיות רתומות למרכבות פרעה, החכמים החליטו שמדובר במקנה של הערב-רב שהסתפח לבני ישראל. כיוון שבני ישראל ניזוקו מהמקנה של הגויים הטובים ביותר, אלו שייראו מדבר האל, החכמים למדו שיש להרוג אפילו את הטובים שבגויים.

  מסכת סופרים אמנם מנסה לרכך את המשמעות הקשה ולטעון שהציווי חל רק בזמן מלחמה אבל ההיגיון מאחורי דברי המכילתא מחייב אותנו להסיק שהמצווה לבצע פשעים נגד האנושות ולרצוח אנשים חפים מפשע חלה גם כשאין מלחמה.

  בכל מקרה, יחזקאל כג:כ אומר: 'וַתַּעְגְּבָה עַל פִּלַגְשֵׁיהֶם אֲשֶׁר בְּשַׂר חֲמוֹרִים בְּשָׂרָם וְזִרְמַת סוּסִים זִרְמָתָם' ומכאן לומדים שבשרם של הגויים משול לבשר חמורים, כלומר, הם אינם בני אדם של ממש. אני הייתי מסיק מכך, כפי שרבים אמנם מיהרו להסיק, שהגויים אינם בני אדם במלא מובן המילה ולכן אין להם נשמה אלא נפש נחותה בלבד אותה אין שום סיבה להחזיר לגוף לאחר שהיא נפרדת ממנו.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה חמישי, 07 נובמבר 2013 11:35 הוסף ע״י יעקב

  נכון ל 31.10.13 נכנסו לאתר 51433 מבקרים שונים. כמו כן מאז הקמת האתר עדי אביר השיג 357 לייקים שזה קצת יותר מחצי אחוז.
  יש כאן תחרות קשה מי יותר הזוי ופתטי: האתר "אחד נגד הדת" או "מפלגת אור" שזכתה בבחירות האחרונות ל 1027 קולות הרחק הרחק מאחוז החסימה.

 • קישור לתגובה חמישי, 07 נובמבר 2013 09:33 הוסף ע״י יוסף משיתא

  מר רייכמן

  אתה צודק.
  כמו שפתי יאמין לכל דבר, שוטה יכחיש כל דבר. זאת בדיוק הסיבה שבגללה דתיים נוטים להאמין לסיפורים על חיות שמדברות עברית, אנשים שעפים לשמיים, שדים סיאנסים וכו', ולהכחיש ולבטל בבוז ממצאים וראיות של ממש אף על פי שהם מוכיחים את עצמם כאמינים הרבה יותר מהאגדות שאתם מספרים לעצמכם.
  לעומת זאת אדם שאיננו פתי או שוטה עשוי להפעיל חשיבה ביקורתית בשמעו צ'יזבטים עם רוחות ונשמות מרחפות.

  מהתגובות שלך כאן באתר עולה שאתה מאמין בעיניים עצומות לסיפורים על סיאנסים, 'תקשור' עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים, ניסים וכיוצ"ב, אבל משום מה כשעולות בדיון תיאוריות שנשענות על ממצאים אמפיריים וראיות של ממש אתה מספק רק את האמירה התמוהה 'המדענים אינם מאמינים לדברי עצמם'.

  האם אתה מבין איך זה גורם לך להישמע?

  אני שואל שוב. מה הסיבה שבגללה אתה מאמין לסיפורים שאתה מעלה פה ולא לסיפורים אחרים שהם סבירים באותה מידה אם לא יותר (קיים מספר רב יותר של עדויות של נוצרים לדוגמה).

 • קישור לתגובה חמישי, 07 נובמבר 2013 03:26 הוסף ע״י א. מינצקובסקי

  מר רייכמן,

  ראשית אני מתנצל על כך שהתעלמתי מעניין העדויות הרבות על חוויות חוץ-גופניות. קיומן של מיליוני עדויות מעדויות שונות אינו מוטל בספק.

  אני גם לא פוסל את דבריך כפי שהטעמת אותם (בחידוד ניסוח קל, שאני מקווה שתקבל), שיש "אפשרות רציונלית של היפרדות הישות הרוחנית מהגוף".

  האם אתה מוכן שלא לפסול את זה שיש אפשרות רציונלית שהתופעות הללו נובעות מסיבות גופניות, ובפרט כאלה שנוגעות לפעילות המוח?

  אני מבין שלדעתך עדויות על גילוי "מידע מוכמן" שהאדם חסר ההכרה לא יכול היה לדעת הם ראיות לאירוע על טבעי. אבל אנא התחשב בדברים הבאים:
  - יש עדויות על ניסים בברית החדשה.
  - יש עדויות על פסלים של מרים הבתולה, אמא של ישו, שבוכים דם, ועל הדיוקן של ישו שמופיע על אריגי בד.
  - ישנן תופעות פסיכולוגיות מרתקות, למשל של אנשים שמתבוננים ביד מגומי, אבל חשים את מה שנוגע בה כאילו היתה זו ידם שלהם. יש לכך הסברים.
  - ישנה תופעה פסיכולוגית ידועה שבה אנשים שקולטים פרטים קטנים באופן לא מודע, ואחר כך יודעים דברים ולא מבינים מאיפה. יש אפילו קוסמים (כלומר קוסמי-במה) שמנצלים את התופעה הזאת. ראה למשל את הסרטון המופלא הזה:
  http://www.youtube.com/watch?v=YQXe1CokWqQ
  - אבל זה יכול לקרות גם לאנשים רגילים. למעשה, במידה מסויימת זה קורה לכל אחד. אינטואיציה היא דוגמה חלשה של התופעה הזאת.
  - יש גם מקרים רבים וידועים של מדיומים ומתקשרים עם המתים שידעו לספר לאנשים פרטים מוכמנים על אהוביהם שאינם עוד - ונחשפו כרמאים.
  - אורי גלר ידע דברים שלא יכול היה לדעת, וכעבור שנים נחשף כשרלטן על ידי הקוסם ג'וני קארסון והמתמטיקאי מרטין גרדנר.
  - עוד הרבה עדויות על תופעות על טבעיות נבדקו והופרכו.
  - למעשה, מעולם לא נמצאה הוכחה אובייקטיבית חד משמעית לנכונותה של טענה על תופעה על טבעית. היו טענות על על-טבעי שנמצא להן הסבר טבעי, והיו טענות שלא נמצא להן הסבר, וייתכן שהן על טבעיות, אבל ייתכן גם שלא.

  האם לאור כל אלה, תסכים להחליף את ניסוחך המקורי של "הוכחות משכנעות" בניסוח החדש ולדעתי היותר נכון שלך, "אפשרות רציונלית"? והאם תסכים שיש אפשרות רציונלית נוספת?

  תודה,
  א"מ.

  בנוסף, העדות שהבאת בתגובה קודמת הפנתה למאמר בכתב העת הרפואי החשוב The Lancet, שאמין מאוד על חילונים. הלכתי בעקבות מראה המקום שנתת, והגעתי למאמר על סרטן הלוע:
  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2805%2966698-6/abstract
  נראה לי שנפלה טעות במראה המקום שנתת. תוכל בבקשה לפרסם לינק למאמר שמכיל את העדות?

  מר עדי אביר, אנא אל תמחק את הלינקים, תודה.

 • קישור לתגובה חמישי, 07 נובמבר 2013 02:32 הוסף ע״י שלמה רייכמן

  נשמה,

  מדוע אתה מצפה שבשר ודם כמוני אמור להסביר את מחשבותיו ודרכו של בורא העולם שכפי שאנו רואים מרפא חולים קריטיים אף בקרב הגויים, מחזיר להם את נשמתם בעת מוות קליני. או מדוע יוצר הכל מאפשר את ביאתם לעולם של אחוז כל כך גדול גויים מול אחוז כה זניח של יהודים עמו הנבחר?

  אני חושב שתפקידנו הוא להתמקד במילוי מטרת ביאתנו לעולם הזה שהוא כפרוזדור בפני העולם הבא, כפי שזכינו להוכיח בטוב טעם ודעת, על פי הדרך המסורה לנו מאבותינו ואבות אבותינו.

  כמ כן מי אמר לך שצריך להרוג את הטובים שבגויים, איפה ראית כזה דבר?

  למיטב הבנתי, כל עוד הגוי אינו רשע, או עויין ופוגע ביהודים, הוא בן אנוש שראוי לחיות ולהאריך ימים, באין מפריע.

  בברכת
  הנשמה לך והגוף פעלך חוסה על עמלך.

 • קישור לתגובה חמישי, 07 נובמבר 2013 01:37 הוסף ע״י עדי אביר

  שלמה,

  כמובן, כמובן. עכשיו רק תסביר לי מדוע ה'בורא' מחזיר לגופן גם את נפשות הגויים.

  אני עוד מסוגל להבין מדוע האל מחזיר לגופן את הנשמות הטהורות של היהודים אבל מה הטעם בהחזרת נפשות של גויים שממילא צריך להרוג אפילו את הטובים שבהם?

  עדי אביר

 • קישור לתגובה חמישי, 07 נובמבר 2013 01:25 הוסף ע״י שלמה רייכמן

  גם המשיב הנכבד באתר שציטטת משם, מודע ומודה שגם גוף של אינו יהודי מכילה נפש שממשיכה להתקיים לאחר מות הגוף.

  השאלה בעניין היא טרמינולוגית בלבד, האם נכנה את הישות הרוחנית שבגוף הלא יהודי, כנשמה או כנפש. כאמור, לא ויכוח עקרוני בכלל.

  ואני חוזר ואומר, למרות שהיה לך קשה בתחילת הדיון לשמוע זאת, ישנם עומקים וסודות רבים בעניין הנשמה, שמיותר לומר שגם אני רחוק מפיענוחם, אבל בניגוד לרושם שהיה לך, עיקרי הדברים גם בתחומים הללו, גלויים מובנים וידועים לכל מי שניזון מתורת ישראל, שזוכה לרמת אמינות עצומה לאחר ששוב ושוב מתבררים יסודותיה כאמת צרופה, ומקור חיים ודעת להולכים לאורה.

 • קישור לתגובה חמישי, 07 נובמבר 2013 01:08 הוסף ע״י עדי אביר

  שלמה,

  לגויים יש רק נפש. אין להם נשמה.

  אתה לא קורא את אתר הידברות?

  http://www.hidabroot.org/CommunityDetail.asp?FaqID=37856

  עדי אביר

 • קישור לתגובה חמישי, 07 נובמבר 2013 01:01 הוסף ע״י שלמה רייכמן

  עדי מכובדי,

  כפי שכבר כתבתי, 'נשמה' נמצאת בגופם של כל בני האדם, ותופעת חוויית סף המוות, היא כלל אנושית וכלל עולמית, וזה מסביר היטב את תמיהתך הראשונה.

  עם זאת, ולמרות שזה לא הנושא כאן, על פי היהדות, דרגתה של נשמה שנמצאת בגופם של יהודים, היא איכותית לאין ערוך, למול נשמה של אינם יהודים, עד כמה שזה עלול להישמע נורא ואיום.

  על מנת לשמור על רמת הדיון, אני מוצא לנכון במקרים שונים, להתעלם ולא לדון בשאלות ספציפיות שאני מתבקש להתייחס להן, וישפוט הקורא, ויבחר הבוחר.

  מינצקובסקי יקירי,

  לבקשתך הראשונה, כנ"ל.

  ולשאר דבריך, ייתכן וניתן לגרום באמצעים שונים במוח לתחושה דומה לחוויית סף המוות, זה נמצא במחקר התחלתי, ואין לי קושי עקרוני להניח שאכן ניתן לעשות זאת.

  כל זה לא קשור, לאפשרות הרציונלית שקיימת תחושה של מצב אמיתי של היפרדות הישות הרוחנית של האני האמיתי מהגוף, כפי שחוו ותיארו זאת מיליונים בעת מותם הקליני, במיוחד לאור העובדה, על עדויות מהימנות רבות על האנשים הללו שנידבו מידע מפורט מהמתרחש סביב גופם, כשלא היה להם שום יכולת לקלוט זאת במצבם הקריטי, עובדה ששוב ושוב הנך מתעלם ממנה באלגנטיות, ולא בכדי.

  נוסף על כך, למעשה, ניסיון ההפרכה דומה לטענה, שעצימת עיניו של גופת מת, איננה קשורה ואיננה אפילו סימן למותו של האורגניזם, ולראיה, אנשים נוהגים לעצום את עיניהם בשנתם, ולקום בבוקר לפתוח את העיניים ולהתהלך בחופשיות.

  ולקינוח, ניתן לראות בידיעה הבאה בוואלה, עד כמה העדויות על העניין הן תופעה רחבה, שפותחת לנו צוהר להסיק מסקנות פשוטות בנושא: http://news.walla.co.il/?w=/14/2632609

  צדה את עיני תגובה מספר 66, וזה לשונה:
  קראתי לפני כמה שנים באינטרנט (וגם בעיתון) על מחקר מרתק שנערך בנושא (ייתכן שברוסיה אבל אני לא בטוח, אינני זוכר בדיוק, חפשו בגוגל וביוטיוב). את המחקר ערכה קבוצת רופאים-חוקרים העוסקים בניתוחים מסובכים ובהחייאות. במסגרת המחקר, הם הניחו חפצים, תמונות ושאר פריטים על מדפים (שרק חלקם העליון פתוח, כלומר במעין ארגזים) - בגובה רב מעל מיטת הטיפולים, כדי שאם מתרחשת באמת תופעת "ריחוף" מחוץ לגוף ברגע המוות, ה"מת" שעזב את גופו (או ה"נשמה" או ה"הכרה" - תקראו לזה איך שתרצו) יוכל לראות את הפריטים שעל המדפים רק מלמעלה (לא מלמטה ולא מהצד)! לא הייתה כל אפשרות שהמטופלים ה"מתים" יוכלו לראות מה מונח על המדפים מלמטה, כלומר ממיטת הטיפולים! תוצאות המחקר היו מדהימות: אנשים ששכבו על המיטה במצב של "מוות קליני" (כבר אפילו בלי גלי-מוח!) - תיארו בפרוטרוט, לאחר שהתעוררו, מה הם ראו על המדפים שמעל המיטה! הם סיפרו שבנוסף לפריטים שהם ראו "מלמעלה" הם ראו גם את גופם, שהיה במצב של מוות קליני, מוטל על המיטה כשהצוות הרפואי מנסה להחיותו. הם זכרו היטב מה עשו ודיברו הרופאים במהלך מאמצי ההחייאה וראו "מלמעלה", כלומר מחוץ לגוף, באילו מכשירים הם השתמשו ומה הם עשו! מסקנת המחקר הייתה חד-משמעית: אין ספק ש"הכרתם" של ה"מתים" עזבה, בדרך כלשהי, את גופם באותן שניות שהם היו מוגדרים "מתים", והייתה מודעת למתרחש - אבל מחוץ לגוף! המדענים שעשו את המחקר לא ניסו להסביר איך זה קורה - הם רק תיארו את העובדות ; להם היה ברור לחלוטין שאין מדובר ב"פסיכולוגיה" (בגרוש...) שמנסה "להסביר" את התופעה באמצעים "פסיכולוגיים" קונבנציונליים... אין מה לעשות, לחלק מן המדענים (כמו ה"חכם התורן" מהכתבה) קשה להשלים עם העובדה שגם המדע הינו, בסופו של דבר, "תוצר אנושי" מוגבל - ולכן תמיד תהיינה תופעות (מוכחות!) שאותן המדע לעולם לא יוכל להסביר! סוף ציטוט.

  חלומות פז

 • קישור לתגובה חמישי, 07 נובמבר 2013 00:35 הוסף ע״י א. מינצקובסקי

  מר רייכמן, לא הבנתי את תשובתך למר משיתא. תוכל לבאר?

  כמו כן, בערך שאליו קישרת בוויקיפדיה מובא ההסבר הזה:
  "תופעות הדומות לחווית סף המוות נוצרות גם כשמזריקים לווריד 50-100 מ"ג סם הזיה הנקרא קטאמין (ketamine)...במצב של חוסר חמצן פתאומי נוצר שטף של גלוטמט שעלול להרעיל תאי עצב. השערה רווחת היא שלמוח מנגנון הגנה מפני נזקו של עודף גלוטמט...על ידי יצירת מצב הדומה לפעולת סם הקטאמין.

  מצבים אחרים בהם מתקבלות עדויות על מצבים NDE כולל יציאה מהגוף הם התקפי אפילפסיה".

  כיצד אתה מפרש את שני ההסברים האלה, שמכילים, כאמור, ראיות?

  כמו כן, אנא ראה את ההתייחסות המקיפה והמלאה יותר לנושא בוויקיפדיה האנגלית:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Near-death_experience

  ובעיקר את הפרק:
  "Criticism of NDE as proof for afterlife or consciousness outside the brain"

  אודה להתייחסותך.

 • קישור לתגובה חמישי, 07 נובמבר 2013 00:29 הוסף ע״י עדי אביר

  שלמה,

  המאמר בויקיפדיה קובע ששמונה מיליון אמריקאים חוו את חווית סף המוות.

  בארה"ב חיים רק שלושה מליון יהודים.

  מסתבר שלפחות חמישה מליון גויים חוו את היציאה והחזרה של נשמתם.

  לגויים אין נשמה!

  ברור, אם כך, שמדובר בתופעה פיסיולוגית ולא בתופעה 'רוחנית'. מ.ש.ל.

  אנא ענה על שאלתו של יוסף משיתא.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה חמישי, 07 נובמבר 2013 00:14 הוסף ע״י שלמה רייכמן

  ולעניינינו, לאחר התבוננות בסיכום הידע המדעי על הנושא, כפי שמשתקף בויקיפדיה בערך "חוויית סף המוות" https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A3_%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%AA

  ולמען הדיוק, בסיפורי על מציאת המשקפיים, לא דייקתי, והסיפור המדוייק הוא כפי שמופיע בערך הנ"ל: "במהלך משמרת לילה הביא אמבולנס גבר בן 44 מחוסר הכרה (בקומה) וכחול מחוסר חמצן (ציאנוטי). החלה החייאה ואז הוצאתי מפיו שיניים תותבות לצורך הנשמה ושמתי אותן בעגלה. לאחר כשעה וחצי התייצבו קצב הלב ולחץ הדם של החולה והוא הועבר חסר הכרה ומונשם ליחידה לטיפול נמרץ.
  "לאחר יותר משבוע פגשתי שוב בחולה, ששב בינתיים להכרתו, כשחילקתי תרופות. ברגע שראה אותי הוא אמר 'האחות הזו יודעת איפה השיניים התותבות שלי'. הייתי מופתעת ואז הוא המשיך ואמר 'את היית שם כשהביאו אותי לבית החולים, את לקחת את השיניים התותבות שלי ושמת אותן בעגלה הזו: היו עליה בקבוקים ומתחתיהם מגירות ושם שמת את השיניים'.
  "נדהמתי משום שכל זה התרחש כשהאיש בחוסר הכרה עמוק ומונשם. כשחקרתי אותו עוד הסתבר שהחולה ראה עצמו שוכב על המיטה וצפה מלמעלה באחיות וברופאים העסוקים בהחיאתו. הוא תיאר במדויק את המטפלים ואת החדר. לדבריו, הוא דאג שמא נתייאש ונפסיק את ההחיאה, ואכן היינו פסימיים לגבי סיכויו באותו זמן בשל המצב הירוד בו הגיע".
  – עדות אחות ביחידה לטיפול נמרץ לב, Lancet, Vol. 358 P 2041.

  נ.ב. בקשה ממנהל האתר, נא לצרף את תגובתי הנוכחית לתגובתי הקודמת, כהעדפתי וכהעדפתכם לבל יינתנו שתי תגובות על אותו מאמר ברצף. ניתן כמובן למחוק את הערת נ.ב. זו.

 • קישור לתגובה רביעי, 06 נובמבר 2013 23:51 הוסף ע״י שלמה רייכמן

  מר משיתא

  ברצוני לשתף אותך במאמר נכבד של חכם אחד: "כמו שפתי יאמין לכל דבר, שוטה יכחיש כל דבר".

  זה מזכיר במעט מאמר חז"ל מפורסם: "אם אין דעת הבדלה מנין".

 • קישור לתגובה רביעי, 06 נובמבר 2013 20:47 הוסף ע״י יוסף משיתא

  שלמה

  בהמשך לסיפוריך המרתקים, קיימים אינספור סיפורים המתעדים אנשים חולים שנעשים בריאים בן רגע מיד לאחר שכומר מדקלם כמה פסוקים ומתיז עליהם מים קדושים. יש מקרים שבהם אפשר לראות כל מיני מוכי גורל שישבו כל החיים בכיסא גלגלים קופצים מהכיסא, מול המצלמות ממש, ופותחים בריקודים. לשיטתך, אין דרך להסביר את התופעה מלבד ייחוס סגולות רפואיות למים שגויים נוצרים כישפו.

  בוא נתערב שאף אחד מהסיפורים שלך לא מגובה בראיות בלתי ניתנות להפרכה, בדיוק כמו אינספור העדויות של אנשים שנחטפו על ידי חייזרים (כולל צילומים של החלליות שלהם).

  האם אתה מאמין לכל סיפורי הניסים והקסמים שאתה שומע או רק לאלה שעולים בקנה אחד עם אמונות ההבל הספציפיות שאתה חונכת לדבוק בהן?

  בהנחה שהאופציה השנייה היא הנכונה, שאלת את עצמך פעם למה?

 • קישור לתגובה רביעי, 06 נובמבר 2013 17:54 הוסף ע״י שלמה רייכמן

  מכובדי,

  אנא קרא שוב את תגובתי הראשונה אליך, ותראה שאין שום דרך רציונאלית אחרת, להסביר את התופעה שהאנשים הללו, ידעו לספר גם על הפרטים הקטנים שנעשה עם גופם, בעת ששכבו מחוסרי הכרה על מיטתם, מעבר לתחושת החווייה החוץ גופית, ולא מדובר במודעות כללית אפשרית, אלא בתיאור חי ומוחשי של מהלך הטיפול בגופם, מסופר על חולה שעזר לרופא למצוא את משקפיו שנשכחו במהלך ההחייאה במגירת כלי הניתוח, בעזרת עדותו של המת הקליני שהתעורר לחיים.

  כל מה שכתבת לא מסביר במאומה את התופעה המופלאה הזאת, שמוכיחה באופן משכנע, וכפי שהמתים הקליניים חוו, השתכנעו, ומשכנעים, שקיימת ישות נוספת עלומה בדרך כלל, ששוכנת בתוך גופנו, והיא מסוגלת גם כאשר היא יוצאת משם, לראות, לשמוע, לחוות, לזכור, ואחר כך גם לספר ולשחזר, מה שאנו קוראים לה "נשמה". נשמה, הבנת?

  אין בכלל ספק שהעולם בכלל, וגופנו בפרט, ומוחנו באופן מיוחד, מראים על גדולתו וחכמתו הכבירה של בורא הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה, ואכן יש לתת קרדיט לחוקרים שמתאמצים ומגלים, לאט לאט, אפס מעט מהתבונה האינסופית הגלומה בבריאה.

  בריאות ואושר

 • קישור לתגובה רביעי, 06 נובמבר 2013 16:59 הוסף ע״י א. מינצקובסקי

  מר רייכמן,
  הצליחו ב-2007 ליצור חוויות חוץ-גופניות על ידי גירוי איזורי המוח.
  וגילו שזה נובע מחוסר איזון, ואפילו גילו סיבה.
  וגם, להערתך, ישנו מצב גופני שמכונה dysanaesthesia, שבו אדם נמצא בחוסר הכרה מוחלט אבל עדיין התודעה שלו פועלת. חוקרים מאוניברסיטת St John's College באנגליה הרדימו 34 אנשים והכניסו אותם לתרדמת (coma), שיתקו את כל גופם למעט כף היד, ואז תיקשרו איתם, והאנשים המשותקים הגיבו בתנועות אצבעות, לפי הוראה.

  הנה מקור אחד לכך, ויש נוספים:
  Pandit, J. J., Picton, P. and Mashour, G. A. (2013), Penehcyclidine and awareness during anaesthesia: caution with zero numerators. Anaesthesia, 68: 131–135. doi: 10.1111/anae.12114


  אני אינני איש מדע, אבל כפי שכתבת, שנינו לא מזלזלים בממצאים האלה. והממצאים האלה מראים בעיקר שהמוח הוא איבר מופלא שעוד ועוד מצפונותיו מתגלות, ודברים שנראו לפני עשור כמו נס משוחזרים עכשיו במעבדה וזוכים להסבר מנומק ובר בדיקה.

  ואם התופעות המופלאות שוחזרו במעבדה, על ידי רופאים, בעזרת גירוי של המוח, האם אתה שולל את האפשרות שהתופעות שתיארת נובעות מפיזיולוגיה?


  וידוע ומתועד שישנו מצב של מעין שיתוק שבו אתה מודע לסביבתך לחלוטין למרות שאינך בהכרה,

 • קישור לתגובה רביעי, 06 נובמבר 2013 13:22 הוסף ע״י שלמה רייכמן

  מכובדיי כולם,

  מכיוון שעדי מחפש את האמת, ותדיר מבקש שיסבירו לו היכן הוא טועה, הוא וודאי שמח להיווכח שיש לא מעט אנשים שנענים לבקשתו ועוזרים לו לראות את האמת ולחזור לדת אבותיו, הוא וודאי אסיר תודה להם, והוא ישקול ברצינות לקבל את האמת ולא משנה מי שאומרה, והיכן הופיעה לראשונה, גם אם הפועל יוצא מכך יהיה רחמנא לצלן לצרף את האתר שלו, לרשימה המכובדת של האתרים להחזרה בתשובה, שהרי עבור האמת אין מחיר שהוא יקר מדי.

  אולם בינתיים, בשביל להסיר לזות שפתיים, על עדי להקפיד במיוחד להגביל עצמו בצינזור ושיכתוב הודעות, שנתפס לא טוב, אפילו בעיני אלו המחזיקים בעמדות שעדי מביע, פעולות שמציגות אותו כתעמולן ודיקטטור, שלמעשה מאמץ את אותה ההתנהלות בדיוק בה מואשמים על ידו אי אלו רבנים ומחב"תים.

  זה מזכיר את האמרה של אדם שנהג ללכלך על רבנים, וכשהעירו לו על כך, הוא ענה, אינני מדבר כנגד רבנים חלילה, שכן בתחילה אני נוטל מהם את התואר רב.

  ובנימה אישית, בקשר לבקשתו של עדי לבל אתנגח עמו; איש משכיל כעדי, היה כבר יכול להסיק מהרומן שהתנהל בינינו, שאני שומר בעקביות על עיקרון ההדדיות.

 • קישור לתגובה רביעי, 06 נובמבר 2013 11:04 הוסף ע״י עדי אביר

  אורית,

  אני מסכים איתך לחלוטין שיש חשיבות רבה בהצגת דעותיהם של החרדים, הדתיים והמתחזקים ואם תשוטטי באתר תמצאי לא רק הרבה תגובות שנשלחו על ידי גורמים כאלו אלא גם הרבה התכתבויות בהן הצגתי את דברי מתנגדיי החרדיים בצורה מלאה ושלמה. הבעייה היא שלאחרונה התרבו הטרולים ושאר מיני המציקים והמזיקים שבמקום להציג דעות בעלות ערך מנסים להציף את האתר במתקפות אישיות ובתכנים שהם מעתיקים מאתרי החזרה בתשובה, ובעיקר 'הידברות', ומדביקים באתר שלי ככתבן וכלשונם.

  אני מניח שלאנשים הללו אין מה להגיד בדיון ענייני ורציני וזאת היא דרכם להציק ולהטריד מחד ולהשתלט על האתר ולהפכו למכשיר להפצת תעמולה מחבתית מאידך.

  עם כל רצוני לאפשר לכל אחד להתבטא כרצונו לא אסכים להוריד את הדיון לרמת הרחוב ואיני מתכוון לתת לצעירים לוחמניים לעשות בו כרצונם.

  אני עוסק עתה בכתיבת מאמרים שמפריכים את טיעוניהם של המחזירים בתשובה ולאחר פרסומם אשמח לדון עם כל אחד על נכונותם, ובתנאי שהוא מוסיף לדיון נופך משלו ולא מפנה אותי לאחרים חרדיים נוספים. בינתיים איני מוכן לאפשר למטרידנים להציף את האתר בתכנים תורניים שהם שולפים באקראי מאתרים חרדיים או ממאגרים תורניים. אם אאפשר זאת האתר יהפוך לעוד במה של מחזירים בתשובה.

  לאחר כל זאת, אני שב וטוען שאיני מצנזר תגובות לגיטימיות גם אם המגיב מתנגד לדעותיי, סותר ואולי אפילו מפריך אותן. מלחמתי היא רק בטרולים החרדיים שהציבו לעצמם מטרה לחבל באתר, לשבש את פעילותו התקינה ולהציף את המבקרים בחומר של מחזירים בתשובה.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה רביעי, 06 נובמבר 2013 10:49 הוסף ע״י עדי אביר

  שלמה,

  הנושא ארוך כי הרבנים מאריכים ומפתלים אותו והנושא מסובך כי הם מסבכים אותו. זאת היא שיטתם. הם תמיד רומזים שבכל דבר הבל שהם מוציאים מפיהם יש עומקים וסודות שאיש זולתם אינו מסוגל להבין. האמת היא שהמדענים גילו כבר ב-2007 שניתן לייצר חוויות חוץ גופניות בשיטות שונות ובמיוחד על ידי גירוי חלקים מאד מסויימים של המח.

  עתה צא ולמד, אם ניתן לייצר 'חוויה חוץ-גופית' במעבדה אזי לבטח לא מדובר באירוע של מוות קליני וגם לא במצב בו הנשמה עוזבת את הגוף.

  מדעי המח התפתחו מאד בעשורים האחרונים ולא היית עושה לעצמך שום נזק אם היית לומד מה יש למדע לומר על ה'נשמה'. בינתיים שאל את עצמך מדוע אף מדען רציני אינו מאמין בנשמות ומדוע כל פעם שרופאים בדקו תופעות חוץ-גופיות הם מצאו שינויים בהרכב הכימי של המח.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה רביעי, 06 נובמבר 2013 10:36 הוסף ע״י אורית

  עדי,

  אני שמה לב לאחרונה כי אתה מוחק/עורך לא מעט תגובות...מדוע?

  הייתי בטוחה שסופסוף חזון אחרית הימים מתגשם ויש אתר ברשת שלא מצנזר בניגוד לאתרים כגון "כיכר השבת" שמצנזר תגובות חילוניות או את אתר "וואלה" שמצנזר תגובות ימניות.
  תן ל"מתחזקים" למיניהם לעלות את מאמרי רבניהם המחבתים כדי שנוכל להראות להם עד כמה הם תמימים שנופלים בפח של בעלי הזקנים.

  אורית

 • קישור לתגובה רביעי, 06 נובמבר 2013 09:52 הוסף ע״י שלמה רייכמן

  מר מינצקובסקי

  מבלי לזלזל בתוצאות הבדיקה של מדענים אלו ואחרים,

  במקרים רבים המדוברים, נדהמו הרופאים לשמוע מהפציינטים שחוו מוות קליני, תיאורים לגבי דברים שהתרחשו בחדר בזמן המוות, כשמדובר בדברים שלא היה להם שום סיכוי לדעת ולראות, במצבם החמור, וכשעיניהם עצומות.

  לא בכדי כיניתי עדויות אלו, כהוכחות משכנעות, עם זאת, אני בטוח שמי שמסרב בכל תוקף להכיר בקיום נשמה בגופו, ינסה להתפתל בעניין בצורה כלשהי, זה מהלך טבעי ומתבקש.

  כך או כך, כבר כתבתי שהנושא הוא ארוך ומקיף, רק נתתי את תמצית הרעיון, בבחינת 'ישמע חכם ויוסף לקח'.

 • קישור לתגובה רביעי, 06 נובמבר 2013 02:09 הוסף ע״י א. מינצקובסקי

  שלמה, בעניין הנשמה, אתה כותב: "הוכחות משכנעות לקיומה של הנשמה ניתן לקבל מעדויותיהם של מתים קליניים רבים".

  כאדם חכם ומשכיל, תוכל בבקשה להתייחס ולהסביר את המחקר משנת 2010 שבו מדענים גילו שהתחושה שתיארת של חוויה חוץ-גופית מתרחשת רק כאשר אצל האדם שמת מוות קליני יש עלייה בשיעור דו-תחמוצת הפחמן בדם, שגורמת להפרת האיזון הכימי במוח? הם חקרו 52 חולים שעברו דום לב, וגילו שזה בדיוק מה שקרה אצל 11 החולים שזכרו חוויה חוץ-גופית. ההסבר של המדענים היה שכאשר מתים מוות קליני הדם מפסיק לקבל חמצן, וכך נעשה עתיר בדו תחמוצת הפחמן, וזה משנה את האיזון במוח ויוצר את האשליה של יציאה מהגוף. וכאמור, הם הם הביאו לכך ראיות.

  מהי התייחסותך לגילוי, ואיך הוא משליך על ההוכחה שהצגת?

  לא הבנתי מה מדיניות פרסום הקישורים באתר זה, אבל המחקר מופיע במלואו באינטרנט, ואלה פרטיו:

  Klemenc-Ketis, Zalika, Janko Kersnik, and Stefek Grmec. "The effect of carbon dioxide on near-death experiences in out-of-hospital cardiac arrest survivors: a prospective observational study." Crit care 14.2 (2010): R56.

  אשמח לשמוע את חוות דעתך על הראיות שמסבירות את התופעה בלי צורך ב"נשמה".

 • קישור לתגובה רביעי, 06 נובמבר 2013 01:02 הוסף ע״י עדי אביר

  שלמה,

  אני שב ומסביר לך, בפעם האחרונה: האתר הזה לא הוקם כבמה להפצת תעמולה חרדית ולכן אודה לך אם לא תציף את האתר בהפניות לאתרים חרדיים. אם יש לך דברים של טעם להגיד, במילים שלך, אתה מוזמן להציגם אבל אנא, אל תמתח יתר על המידה את הסבלנות שלי ואל תנסה לשבש את פעילות האתר.

  בפייסבוק תוכל להעלות כל הגיג קטן שקופץ לראשך ושם תוכל לספר לכולם איזה ספר קראת ואיזה סרטון ראית. באתר הזה עליך להציג רעיונות שלמים ומנוסחים היטב ורק אז תוכל לגבות את דבריך באסמכתאות מאתרים אחרים.

  כפי שציינתי בכללי האתר, כל אחד רשאי לכתוב אלי ולבקש ממני לתקן שגיאות כתיב בתגובתו. אני גם אתקן את התגובה עצמה אם המגיב יבקש זאת ממני.

  אנא נסה בעתיד לא להתנגח איתי.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה רביעי, 06 נובמבר 2013 00:45 הוסף ע״י שלמה רייכמן

  הערה לעדי,

  על פניו נראה שערכת את התגובה שלך לאחר פרסומה, והורדת למשל את הקישור להתכתבות בינינו, לה אף התייחסתי בתגובתי הקודמת, במחשבה שהיא עדיין מופיעה בתגובתך, דבר שעלול לבלבל את הקורא או המתחזק, וזאת בניגוד לכללי האתר, ובניגוד לכל המגיבים האחרים שנמנע מהם אפשרות כזו.

  אנא הימנע מכך לעתיד.

  תודה

 • קישור לתגובה רביעי, 06 נובמבר 2013 00:23 הוסף ע״י שלמה רייכמן

  עדו, תודה על השאלה.

  שאלה גדולה שאלת, והרבה יש להאריך בעניין, ובכל זאת אכתוב את תמצית הרעיון, בבחינת 'ישמע חכם ויוסף לקח'.

  נשמה היא ישות רוחנית עליונה, שמצויה בתוך גופם של כל בני האדם מרגע לידתם ועד רגע מותם, ביטוי עז לכך מצוי בברכת "אלהי נשמה שנתת בי טהורה היא וכו'"

  הוכחות משכנעות לקיומה של הנשמה ניתן לקבל מעדויותיהם של מתים קליניים רבים בארץ ובחו"ל שתיארו את תחושתם כאשר הם הביטו מעל, על גופתם המוטלת ללא רוח חיים, תוך שהם חושבים על כך שהגוף הוא כמו לבוש לאני האמיתי שלהם, כלומר הנשמה.

  לא הייתי רוצה להביא כאן קישור רלוונטי, משום שאני מבין שזה מקפיץ את ידידינו עדי, שלא לצורך, שהחל לאיים אפילו עלי במחיקת תגובותיי.

  בהזדמנות זאת אודה לעדי מכובדי, שגורם לי שוב ושוב לקרוא את ההתכתבות בינינו, שמסבה לי כל פעם מחדש עונג צרוף.

 • קישור לתגובה שלישי, 05 נובמבר 2013 23:12 הוסף ע״י עדו

  ולי בכל זאת יש שאלה לשלמה רייכמן. מהי בעצם 'נשמה'?

 • קישור לתגובה שלישי, 05 נובמבר 2013 15:43 הוסף ע״י עדי אביר

  שלמה,

  מקומם של הערות כאלו בפייסבוק ואני מציע לך לקחת לשם את הגיגיך הקטנים. כשיהיה ביכולתך לתרום תובנה בעלת ערך אתה מוזמן לשוב הנה עד אז אני מבקש ממך להפסיק להציף את האתר בתגובות הסרק שלך.

  אנא, אל תגרום לי למחוק את תגובותיך.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שלישי, 05 נובמבר 2013 15:10 הוסף ע״י שלמה רייכמן

  עדי וכולם

  למרות שרק התחלתי לקרוא את הספר בקישור המצורף, נראה לי שהספר יכול להחכים את כולנו, בעניין הנשמה לאחר היפרדותה מהגוף, שנמצאת על פי היהדות בקרב כל אחד ואחת מאיתנו.

  http://www.hebrewbooks.org/34998

  קריאה מועילה

  נ.ב. הרבה יותר קל להעתיק מספרים, לשליחת תגובה. תודה.

 • קישור לתגובה שלישי, 05 נובמבר 2013 14:58 הוסף ע״י עדי אביר

  שלמה,

  מבלי לראות את הסרטון אני מוכן להסכים איתך שהוא אינו מיועד לבעלי לב חלש ו/או לבעלי היגיון חזק.

  עדי אביר

 • קישור לתגובה שלישי, 05 נובמבר 2013 14:48 הוסף ע״י שלמה רייכמן

  עדי וכולם

  הרב יצחק פנגר בהרצאה מרתקת על הנושא של סיאנס, לא לבעלי לב חלש.

  http://www.hidabroot.org/MediaDetail.asp?MediaID=9642

  צפייה מהנה

התגובות האחרונות