Skip to content

1VSDAT

Open menu
חמישי, 03 פברואר 2011 19:11

האם הרבי ניבא שהרב לאו יעלה על כס הרב הראשי לישראל?

דרג מאמר זה
(4 מדרגים)

החב"דניקים מאמינים שהרבי היה נביא האלוהים שחזה את בואו של המשיח שבמקרה גם הוא הינו לא אחר מאשר הרבי מליובאוויטש עצמו. כהוכחה לטענותיהם, הם ממהרים לצטט את נבואותיו הנבחרות של הרבי וביניהן הנבואה שהרב ישראל מאיר לאו, באותה עת רבה הראשי של תל אביב, יתמנה תוך פחות משנתיים לרב הראשי לישראל. הרב ישראל מאיר לאו, שיזכה לימים טובים וארוכים, עודנו מהלך בקרבנו ולכן כתבתי אליו וביקשתי שיאמת את הסיפור המסופר עליו. הרב אכן אישר את הסיפור אך תשובתו מאפשרת לנו להעלות גם את אפשרות שבמקרה זה הרבי הסתמך על השפעתו וכישוריו הפוליטיים ולא רק על רוח הקודש. מכתבו של הרב לאו גם מעורר אותנו לשאול מדוע החסידות מסתפקת בדוגמיות ואינה מפרסמת את כל נבואותיו של הרבי כדי שגם אנו נוכל לוודא שהוא מעולם לא טעה וכל דבריו אכן התגשמו עד לפרט האחרון.

 

 

-

הרבי מליובאוויטש הוא המלך המשיח!

 

-

איך אתה יודע שהרבי הוא המלך המשיח?

 

-

מה זאת אומרת? אני יודע זאת בוודאות גמורה שהוא המלך המשיח כי נביא הדור עצמו העיד עליו שהוא המלך המשיח!

 

-

מה, ברצינות? ומי הוא נביא הדור?

 

-

נביא הדור הוא נשיא הדור, גדול הדור, מנהיג הדור, איש האלוהים שמעולם לא טעה.

 

-

איפה תמצא אדם שמעולם לא טעה?

 

-

הרבי מליובאוויטש מעולם לא טעה ולכן רק הוא יכול להיות נביא הדור!

 

-

נו באמת.

 

השיחה הדמיונית הזאת מבטאת היטב את דעתם של חסידי הפלג המשיחי של תנועת חב"ד ואם תבקש מהם הוכחה קצת יותר משכנעת הם יטיחו בך את דבריו של הרמב"ם:

 

מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה גבור במדותיו ולא יהא יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד והוא בעל דעה רחבה נכונה עד מאד אדם שהוא ממולא בכל המדות האלו שלם בגופו כשיכנס לפרדס וימשך באותן הענינים הגדולים הרחוקים ותהיה לו דעה נכונה להבין ולהשיג והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן והולך ומזרז עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים ולא מהבלי הזמן ותחבולותיו אלא דעתו פנויה תמיד למעלה קשורה תחת הכסא להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות ומסתכל בחכמתו של הקב"ה כולה מצורה ראשונה עד טבור הארץ ויודע מהן גדלו מיד רוח הקודש שורה עליו ובעת שתנוח עליו הרוח תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים ויהפך לאיש אחר ויבין בדעתו שאינו כמות שהיה אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים כמו שנאמר בשאול וְהִתְנַבִּיתָ עִמָּם וְנֶהְפַּכְתָּ לְאִישׁ אַחֵר' (שמואל א' י:ו).

(רמב"ם, יד החזקה הלכות יסודי התורה ז:א)

 

הם גם יסבירו לךף:

 

אין צורך להאריך ולבאר מדוע היחיד העונה להגדרות אלו בדורנו – הוא כ"ק אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח שליט"א, נשיא הדור ומנהיגו, אשר מסר את ימיו ולילותיו, באופן שלא היה לו אח ורע בדברי ימי ישראל, כשהוא ספון בדל"ת אמותיו ללא יום אחד של חופש ומנוחה! וכאשר יחד עם זאת אנו רואים כיצד נבואותיו מתקיימות, "קולעות אל השערה" – הרי אין ספק כי הוא היה נביא דורנו. וכבר אמר כמה וכמה נבואות – לא רק בענייני הפרט, אלא גם בענייני הכלל, והמפורסם אינו צריך ראיה, ...  שחזה מראש את העתידות, כנביאים הראשונים ממש! 

(יש נביא בישראל! מנבואותיו של הרבי מלך המשיח, בעריכת הרב רפאל חרותי, ללא שם הוצאה, ללא שנת הוצאה, עמ' 18)

 

אחת הדוגמאות שהמשיחיסטים הנלהבים ממהרים להעלות כהוכחה ליכולתו של הרבי לצפות עתידות היא הנבואה על בחירתו של הרב לאו למשרת הרב הראשי לישראל שניתנה לו כשנה וחצי לפני בחירתו לתפקיד, בעת שעדיין כיהן כרב הראשי של תל אביב. כיוון שכאן ניתנת לנו הזדמנות לבדוק את הטענה הספציפית בצורה אמפירית פניתי לרב לאו במכתב הבא:

 

10.1.11

 

 

לכבוד הרב ישראל מאיר לאו

הרב הראשי לתל-אביב יפו

הרבנות הראשית לתל-אביב

ת.ד 9, מיקוד 61000

תל-אביב

 

 

הרב לאו הנכבד,

 

 

הנדון: האם הרבי מליובאוויטש ניבא את בחירתך לרב ראשי

 

 

בשיחותי עם אברכי חב"ד שבה ועולה הטענה שהרבי מליובאוויטש ז"ל, הרב מנחם מנדל שניאורסון, ראה את הנולד ובישר לך, הרבה לפני שהנושא בכלל עלה לסדר היום, שאתה עתיד להתמנות לרב הראשי לישראל. סיפור זה מסופר כחלק מהמאמץ להשגיב את הרבי מליובאוויטש ז"ל לדרגת איש האלוהים, מקבילו של משה רבנו, שחשף עתידות והציל רבבות.

 

אודה לך אם תאשר או תכחיש את הסיפור המסופר עליך ועל הרבי.

 

 

בברכה,

 

עדי אביר

 

כמענה קיבלתי את המכתב הבא:

 

בס"ד, כ"ה שבט תשע"א

30 ינואר 2011

 

לכבוד

מר עדי אביר

ת.ד. 39050

תל אביב

 

 

שלום וברכה,

 

במענה למכתבך מתאריך 10/1/2011, אספר לך כי בחירות לרבנים ראשיים לישראל, בעת שנבחרתי כרב ראשי התקיימו בר"ח אדר תשנ"ג (23/2/1993). שנה וחצי לפני כן, בט"ו אלול תשנ"א ביקרתי את האדמו"ר מלובביץ זצ"ל בניו-יורק. במהלך שיחתנו אמר לי כי עלי להשלים במהרה את משימותיי ברבנות הראשית של תל אביב (תפקיד שמילאתי בתאריך הנ"ל) "כיוון שעוד פחות משנתיים" עלי לעלות ירושלימה למלא את תפקיד הרב הראשי. הייתי מופתע לשמע הדברים כי נושא הבחירות לא עלה כלל על הפרק. ולא רק שאני עצמי לא ציפיתי להיבחר, אלא גם המועמדים האחרים טרם התבטאו בנושא הבחירות שלא נראו עדיין באופק. שיחה זו התמשכה למס' משפטים נוספים והדברים תועדו במצלמת וידיאו שהיתה קבועה שם, ותיעדה את כל שיחותיו של הרבי עם כל מבקריו. אני עצמי ראיתי את הסרט הזה והדברים נכונים.

 

פרט מעניין, באותם הימים התנהלו מהומות רחוב בשכונת קראון הייטס בברוקלין שם ניצב בית מדרשו של הרבי והמרכז העולמי של חסידות חב"ד. בתור שנשתרך לאורך המדרכה ניצבו יחד הקונסול הכללי של מדינת ישראל בימים ההם מר אורי סביר וראש עירית ניו יורק מר דיויד דינקינס שבאו אל הרבי בנושא הפרעות. בצאתי לעבר המכונית אמר לי אורי סביר: "מזל טוב לקראת בחירתך לרב הראשי לישראל". השמועה מהשיחה הגיעה כמו זרם חשמלי לכל העומדים בתור. שאלתי אותו: "האם אתה מקבל את הדברים כדבר ריאלי?" השיב לי אורי סביר: "בהחלט כן, אם לרבי היתה השפעה לקבוע מי יהיה ראש ממשלת ישראל, יצחק שמיר או שמעון פרס (רמז לתרגיל המפורסם של חוה"מ פסח תש"ג) בוודאי יש לו מה לומר בנושא של בחירת רב ראשי".

 

אלה העובדות לאשורן, וכל אחד יסיק מהם את המסקנות המתבקשות כרצון איש ואיש.

 

 

    בכבוד רב,

 

הרב ישראל מאיר לאו

 

האם הרב לאו שולל את האפשרות שרוח הקודש נחה על הרבי מליובאוויטש ואפשרה לו לחשוף את צפונות העתיד? כמובן שלא. הרב לאו מאשר את העובדות ומעיד שהסיפור הוא אכן אמת לאמיתה. מצד שני, האם הרב לאו שולל את האפשרות שהאדמו"ר זצ"ל, לפחות במקרה  זה, הצליח לנבא אירוע שמלכתחילה היה בעל סיכויים גבוהים להתממש, ביחוד כאשר הוא עצמו כנראה התכוון לבחוש מאחורי הקלעים ולקדם את הבחירה המובטחת? גם זה כנראה לא. הרב לאו בהחלט משאיר פתח לאפשרות שהרבי מליובאוויטש הסתמך לא רק על רוח הקודש אלא גם על מיומנות פוליטית, סבירויות הגיונית וההערכה שבבא היום אף אחד לא יבוא אליו בטענות אם יסתבר שהיו סיבות טובות לבחור ברב ראשי אחר. מכתבו של הרב לאו מעמיד אותנו, אם כן, בפני שתי אפשרויות: או שהאל בחסדיו באמת חנן את רבי שניאורסון מליובאוויטש וברוקלין ביכולות על-אנושיות שאפשרו לו לחזות מראש את אירועי העתיד או שהרבי שקד ביודעין על בנית תדמית של נביא והפיק  תחזיות, עמומות יותר ועמומות פחות, בהנחה שהזמן ישכיח את כישלונותיו ויישמר רק את הצלחותיו.

 

שתי האפשרויות אינן שקולות מבחינה לוגית: מצד אחד די בנבואה שגויה אחת על מנת להוכיח שהרבי הוא לא יותר מאשר קוסם מוכשר ויחצן גאוני ומצד שני, בכדי להוכיח שהרבי הוא אכן נביא ואיש האלוהים יש לוודא שהוא מעולם לא טעה וכל תחזיותיו, ללא יוצא מן הכלל, אכן התגשמו במציאות. למרבה הצער אנו מעולם לא זכינו לראות קטלוג מלא של נבואות ובכל הספרים ואתרי האינטרנט שדשים בנושא נמצא מספר לא גדול של תחזיות שרק מקצתן זכו לניסוח ברור וחד-משמעי. האם ראשי חב"ד לא היו רוצים לספק לנו הוכחות נחרצות שישכנעו גם אותנו בגדולתו העל-טבעית של הרבי ז"ל/שליט"א? הרב לאו מעיד שהרבי נהג לתעד את כל שיחותיו במצלמת וידיאו ואם יש בידיהם עדויות מצולמות מדוע שלא יעבירו אותן לדוברי יידיש עצמאיים שיוכלו להכין עבורנו רשימה שכוללת לא רק תחזיות נבחרות אלא גם את כל שאר הנבואות המתועדות ואת תוצאותיהן. באמת, למה הם לא עשו כך עד היום? קטלוג ממצה היה מוכיח לכולם שכל נבואה 'קלעה אל השערה' והיה גורם לא רק להלם המוני בקרב כל הספקנים אלא גם לגל חזרה בתשובה שטרם נודע כמותו. ובכל זאת, למרות החגיגות שהיו יכולות לפרוץ בהיוודע לכולנו שיש לנו מלך ומשיח, רבני חב"ד מעולם לא חשפו את סרטי הווידיאו בפני חוקרים בלתי תלויים והם ממשיכים להסתמך רק על דוגמיות נבחרות ועל נטייתם של החסידים ל'בלוע' כל אגדה שמושלכת לעברם.

 

רבני חב"ד, אם אתם בטוחים שהרבי שלכם באמת נהנה מתמיכתה של רוח הקודש אזי לבטח תשמחו לגבות את טענותיכם על ידי ממצאים מוצקים שנבדקו ואומתו על ידי חוקרים אובייקטיביים. מאידך, אם לא תקפצו על הרעיון הקונסטרוקטיבי ותמשיכו להסתמך רק על הדוגמיות שאתם בוחרים בקפידה מתוך אלפי התחזיות וניחושי הסרק שתועדו בסרטונים אזי נהיה חייבים להניח שגם אתם לא באמת מאמינים באמונה שלמה ביכולותיו העל-טבעיות של הרבי וגם אתם, בתוככי לבבכם, חוששים שהממצאים לא כל כך יגבו את הזיותיכם ויומרותיכם.

 

 

טעיתי, עיוותי, השמטתי, סילפתי, שכחתי, הולכתי שולל, לא הבנתי או לא הצגתי תמונה מלאה? במנגנון התגובות שבהמשך תוכלו להעיר על המאמר, לחשוף את טעויותיי ולהוסיף כל מידע שנראה לכם חשוב או רלוונטי. אינכם חייבים להזדהות בשמכם האמתי אבל עליכם לספק כתובת מייל תקינה. את ההשמצות אבקש לשלוח לדף התגובות הכלליות. דעותיכם חשובות לי אז אנא הגיבו למאמר, דרגו אותו ועשו לייק לדף האתר בפייסבוק.

   

נקרא 10252 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות