Skip to content

1VSDAT

Open menu
שני, 09 אוגוסט 2010 15:48

מאפייני הקוסמולוגיה האריסטוטלית

דרג מאמר זה
(1 מדרג)
לקראת סוף המאה הרביעית לפני ספירת העמים החלה להתפשט ברחבי העולם היווני תמונת עולם חדשה ומהפכנית. קוסמולוגיה חדשה זאת נולדה באקדמיות של אפלטון ואריסטו ובמהלך המאה הרביעית לפני הספירה היא אומצה על ידי מספר הולך וגדל של משכילים. גיסותיו של אלכסנדר מוקדון הביאו את הלכי החשיבה החדשים גם למרחביו של המזרח התיכון ומסופה של המאה הרביעית לפני הספירה והילך היא קנתה לה אחיזה גם בערים הלניסטיות דוגמת אלכסנדריה ובית שאן ומן הסתם גם בערים מעורבות דוגמת קיסריה, ציפורי ואשקלון. תמונת עולם חדשה זו, אותה נכנה מעתה בשם הקוסמולוגיה הגיאוצנטרית, מסתמכת על העקרונות הבאים:
 
*
הארץ נראית ככדור והיא ניצבת ללא נוע במרכזו של היקום.
 
*
את הארץ עוטפים תשעה כדורים חלולים בעלי מרכז משותף. הכדור הפנימי ביותר עוטף את כדור הארץ, הכדור השני עוטף את הכדור הפנימי וממילא גם את כדור הארץ, הכדור השלישי עוטף את הכדור השני שעוטף את הכדור הראשון שעוטף את כדור הארץ וכך הלאה עד לכדור התשיעי שעוטף את שמונת הכדורים הפנימיים. הכדורים עוטפים את כדור הארץ באותו האופן בו בובות הבבושקה עוטפות את הבובה הקטנה שבמרכז והגלדים עוטפים את ליבת הבצל.
 
*
מתחת לכדור הראשון, היינו, בכדור הארץ ובאויר שמעליו, ניתן למצא אינספור תרכובות של ארבעה יסודות בסיסיים – יסוד האדמה, יסוד המים, יסוד האויר ויסוד האש. בכל הכדורים שעוטפים את כדור הארץ, לעומת זאת, נוכל למצא רק יסוד אחד. יסוד זה נקרא בשם 'יסוד האתר'.
 
*
בעוד שהעצמים על פני כדור הארץ נמצאים בהשתנות מתמדת, הם נוצרים או נולדים, גדלים, מתנוונים ומתכלים, הרי שיסוד האתר הוא נצחי ולעולם לא חל בו כל שינוי. אתר חדש אינו נוצר, אתר קיים אינו משתנה ואתר ישן אינו מתכלה. יסוד האתר, אותו ניתן לכנות גם בשם בדולח, הוא חסר טעם, ריח או צבע. בהיותו שקוף לחלוטין ניתן לראות כל מקור אור שנמצא מאחוריו.
 
*
בתוך כדורי הבדולח שובצו כל הגופים הזוהרים בשמיים, היינו, השמש, הירח, חמשת כוכבי הלכת ומאות כוכבי השבת.
 
*
בכל אחד משבעת הכדורים הראשונים שובץ רק גוף זוהר אחד: הירח בכדור הראשון, מרקורי בשני, ונוס בשלישי, השמש ברביעי, מרס בחמישי, יופיטר בשישי וסטורן בשביעי. בכדור השמיני, לעומת זאת, שובצו יחדיו כל כוכבי השבת.
*
כדורי הבדולח סובבים סביב כדור הארץ. בעת שהם נעים הם נושאים עימם את הגופים הזוהרים שקובעו בתוכם. אדם שניצב על פני כדור הארץ לא יבחין בסיבובם של הכדורים השקופים ועיניו יבחינו רק בתנועתם של גרמי השמיים.
 
*
כדורי הבדולח נוגעים זה בזה ואין כל מרווח בין כדור אחד למשנהו. כתוצאה מכך כל כדור חיצוני מתחכך בכדור שמתחתיו ומעניק לו את תנועתו. הכדור התשיעי מסובב את הכדור השמיני שבתורו מסובב את הכדור השביעי וכך הלאה עד לכדור השני שמסובב את הכדור הראשון. הכדור הראשון, הכדור בו כזכור שובץ הירח, אינו נוגע בכדור הארץ ולכן הוא אינו מניע את כדור הארץ. עם זאת, סיבובו של כדור הירח מערבל את האויר שמעל לכדור הארץ ומשבי האויר גורמים לתהליכי ההתהוות, ההתרכבות והכליה של כל העצמים שעל פני כדור הארץ.
 
*
כדור הבדולח התשיעי עוטף את כדור הבדולח השמיני ושפתו החיצונית משמשת כגבולו של היקום כולו. מחוץ לכדור התשיעי אין כל קיום לעצמים חומריים אבל ניתן למצא שם מצבור אנרגיות חסר כל גשמיות. מצבור אנרגיות זה הוא המניע הבלתי מונע או בניסוח אחר, השלמות הבלתי משתנה שחושבת רק על עצמה. אנו נוכל לכנותה בשם 'האל של הפילוסופים'.
     
 
קוסמולוגיה זאת השאירה את טביעות רגליה ברחבי התלמוד ולא יקשה עלינו לזהותה בלא מעט דיונים רבניים. המעמיקים ימצאו תיאור מפורט של הקוסמולוגיה האריסטוטלית בפרק הנקרא 'ההשפעה האריסטוטלית'.
נקרא 46961 פעמים
למאמר הבא ולקודם: היהדות נתקלת באריסטוטליות »

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות