Skip to content

1VSDAT

האתר עלה לאוויר בתאריך 1.9.10.

הנתונים נכונים לתאריך 31.12.17.

הנתונים הללו אינם כוללים את הביקורים שלי עצמי באתר.

 

 

       הנתון הסטטיסטי

מעלית

האתר

ב-1.9.10

שנה שמסתיימת ב-31.12.16

שנה שמסתיימת ב-31.12.17

נובמבר

2017

דצמבר

2017

 

מספר המבקרים השונים:

 

178,441

31,811

31,927

2,682

3,168

סך כל הביקורים באתר:

 

274,332

47,444

46,109

3,461

3,976

מספר הדפים שנצפו:

 

584,018

97,022

83,910

5,773

6,460

ממוצע דפים לביקור:

 

2.13

2.04

1.82

1.67

1.62

שהות ממוצעת לביקור (שניות:דקות):

 

2:58

2.41

2.06

 

1:40

1:37

שיעור הביקורים בדף אחד בלבד:

 

68.56%

70.28%

73.27%

78.07%

77.52%

שיעור הביקורים החוזרים:

34.96%

34.00%

31.74%

27.85%

25.00%

 

 

הנתונים המוצגים הם:

 

מספר המבקרים השונים:

 

מספרם של המבקרים השונים שביקרו באתר. אדם שנכנס לאתר משני מחשבים שונים ייספר כשני מבקרים.

 

סך כל הביקורים באתר:

 

מספר הכניסות השונות לאתר.

מספר הדפים שנצפו:

 

סך כל דפי האתר שנצפו על ידי כל המבקרים.

ממוצע דפים לביקור:

 

מספר הדפים שנצפו חלקי מספר הביקורים באתר.

שהות ממוצעת לביקור (דקות):

 

סך כל זמן השהות בפועל באתר חלקי מספר הביקורים.

 

שיעור הביקורים בדף אחד בלבד:

 

אחוז הביקורים בהם המבקר הסתפק בצפיה בדף אחד בלבד. הנתון הזה משקף את פעילותם של מבקרים שהגיעו לאתר באמצעות מנוע חיפוש וגילו שהמידע אינו עונה על צרכיהם ומבקרים שנכנסו לאתר רק בכדי לברר אם נוספו מאמרים חדשים או תגובות חדשות.

 

שיעור הביקורים החוזרים:

אחוז הביקורים באתר שבוצעו על ידי קוראים שלא הסתפקו בביקור אחד בלבד במהלך התקופה הנסקרת.

 

 

הסטטיסטיקות הללו נאספו על ידי מנגנון Google Analytics וסביר להניח שהוא מודד את השהות באתר בצורה הרבה יותר מדויקת מאשר מערכת הניהול של השרת. הקש כאן לתיאור מנגנון Google Analytics.

 

אנא This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. את הערותיכם או השגותיכם על אופן חישוב הסטטיסטיקות או על משמעותן.

 

 

 

 

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים