Skip to content

1VSDAT

Open menu
שישי, 11 ספטמבר 2015 21:26

למי שייך הרכוש של חב"ד?

דרג מאמר זה
(1 מדרג)

חסידות חב"ד היא לכאורה מערכת מבוזרת של עמותות שמופעלות על ידי 'שלוחים' אידיאליסטים שחבים את נאמנותם אך ורק לרבי מליובאוויטש ולתורתו. חב"ד רוצה שנאמין שהשליחים פועלים באופן עצמאי ומממנים את רכישתם והפעלתם של 'בתי חב"ד' באמצעות תרומות שהם מגייסים בכוחות עצמם. ממצגת זאת התמימים עלולים להסיק שהנכסים נרשמים על שמן של העמותות שהוקמו על ידי השלוחים ולא על שמן של העמותות שמנוהלות על ידי ראשי החסידות. בפועל התמונה היא כנראה הרבה פחות אידיאית ושתי תביעות שהגיעו לפתחם של בתי המשפט חושפים את פרצופם האמיתי של האנשים הציניים והכוחניים שמצליחים להשתלט על כל נכסי החסידות ולצבור לעצמם הון שהיה גורם אפילו לקורח להוריק מקנאה.  

 

 

 

הפרשיות שיפורטו בהמשך חושפות את פניה האמתיות של חסידות חב"ד ומלמדות אותנו שמדובר בארגון הירארכי שנשלט על ידי הקליקה שעומדת בראש אגודת חסידי חב"ד העולמית[א]. שני האישים הדומיננטיים בהנהגת חב"ד הם יהודה קרינסקי[ב] ואברהם שמטוב[ג]. קרינסקי היה בשעתו אחד ממזכיריו האישיים של הרבי והיום הוא יושב ראש המוסדות המרכזיים של חסידות חב"ד העולמית בעוד ששמטוב, מוותיקי השליחים, מכהן כיו"ר הועד הפועל של 'אגודת חסידי חב"ד העולמית'. מהפרשיות הללו עולה שאגודת חסידי חב"ד העולמית יוזמת פעילויות בריכוזי תורמים פוטנציאליים ומממנת את השלוחים, לעיתים באופן קבוע ולעיתים רק עד שהם מצליחים להתבסס ולרכז סביבם קבוצה של תורמים. כשהכסף מתחיל לזרום, חב"ד רוכשת נכסים שנרשמים על שם העמותות המקומיות אבל תקנות ההתאגדות של העמותות הללו מחייב אותן לקבל את מרותו של ארגון חב"ד העולמי, לאמץ את הנחיותיו ולנהוג בהתאם למדיניותו. כך, שבסופו של דבר, אגודת חב"ד העולמית, בראשות שם טוב וקרינסקי, שומרת בידה את הסמכות לעשות ככל העולה על רוחה בנכסי הדלא ניידי שהחסידות רוכשת בתרומותיהם של יהודים טובים שרק רוצים לשמור על גחלת היידישקייט.

 

המאבק על הרכוש בעיירה West Bloomfield במדינת אילינוי

 

ב-12.4.2012, עמותת חב"ד של מדינת מישיגן, שבראשה עמד ברל שמטוב, אחיו של אברהם שמטוב, תבעה לדין עמותת חב"ד מקומית בדרישה להעביר לידיה את הבעלות על נכס בעיירה West Bloomfield. ברל שמטוב טען בעתירתו לבית המשפט שחסידות חב"ד היא ארגון הירארכי ולכן הנכס צריך להיות בבעלות העמותה האזורית, שמסונפת לארגון הבינלאומי של חב"ד, ולא בבעלות העמותה המקומית. התביעה נסמכה גם על הטענות הבאות:

 

1.

הפעילות בעיירה החלה ב-1972, שנה לפני שהרב זילברברג, השליח שמנהיג את הקהילה ב-West Bloomfield, נשלח לכהונתו.

 

2.

בתקנות ההתאגדות של העמותה המקומית נקבע במפורש שעל העמותה לקבל את המרות של ארגון חב"ד העולמי, לאמץ את הנחיותיו ולנהוג בהתאם למדיניותו.

 

3.

העמותה האזורית של מישיגן שילמה את שכרו של הרב זילברברג בשנתיים הראשונות לשליחותו ואפשרה לו לפעול במתקניה לפני שהוא רכש בית חב"ד משל עצמו.

 

4.

העמותה המקומית הצליחה לגייס כספי תרומות רק משום שהיא זוהתה כחלק מארגון חב"ד העולמי. לעיתים היא גם קיבלה מימון ישיר מארגון זה.

 

הנושא נידון בפני ארבעה בתי דין תורניים וכולם פסקו לטובת העמותה של שמטוב, המסונפת לארגון העולמי, אבל השליח וקהילתו סרבו לקבל את מרותם. אף שהנהגת החסידות סולדת מחשיפת הכביסה המלוכלכת בפרהסיה, סרובו של הרב זילברברג להישמע לפסקי הדיינים לא הותיר לה כל ברירה והיא נאלצה לפנות לבית משפט אזרחי כדי לבסס את זכויותיה ברכוש. תביעה זאת חשפה בפנינו את ההסדרים הפנימיים שמבטיחים להנהגה העולמית, היינו קרינסקי ושמטוב, שליטה בלעדית בנכסים שנרכשים בכספי התרומות שהשלוחים מצליחים לגייס מיהודים תמימים שאינם מבינים שבסופו של דבר הם מעשירים את ראשי הכת שלמדו כיצד לנצל את כמיהתם לקצת 'יידישקייט'.[ד]

 

המאבק על משרת השלוח באוניברסיטת ג'ורג'טאון

 

השלוח החבדי לושינגטון בירת ארה"ב, לוי שמטוב, בנו של אברהם שמטוב שכבר למדנו להכיר ולהוקיר, תבע בבית משפט מחוזי את ראש בית חב"ד באוניברסיטת ג'ורג'טאון משום שהפר שתי התחייבויות חוזיות: ההתחייבות להעביר לשמטוב מידע שוטף על פעילותו וההתחייבות להעביר אליו את התרומות שהוא אוסף במהלך עבודתו. החוזה בין עמותתו של שמטוב לבין עמותת בית חב"ד בג'ורג'טאון מפרט במדוייק את הכללים לחלוקת השלל בין שתי העמותות וקובע שרוב התרומות שבית חב"ד באוניברסיטת ג'ורג'טאון מצליח לגייס חייבות לעבור לעמותת שמטוב. חשיפתו של חוזה זה מלמדת הרבה על היחסים המשפטיים בין העמותות שמפעילות את בתי חב"ד לבין העמותות שנשלטות על ידי מנהיגי הכת, בני משפחתם ומקורביהם. יודעי האנגלית מוזמנים לעיין בחוזה ובהבהרות שנוספו לו ולהתרשם בעצמם מהדרך בה הנהגת חב"ד שולטת על השלוחים שכביכול פועלים אך ורק בשמו של הרבי. החוזה נחתם בעקבות פסק דין (בעברית) שהוצא על ידי בית דין של חב"ד. גם פסק דין זה מתאר את היחסים הלא סימטריים בין השלוחים השכירים ליזמים הבכירים שבסופו של דבר הופכים לבעליו של הרכוש שנקנה בכספי התורמים התמימים.[ה]  

החוזה שנחתם בין העמותה של שמטוב לעמותתו של יודי שטיינר, השליח לאוניברסיטת ג'ורג'טאון, מפרט את תנאי העסקתו של השלוח: שכר חודשי בסך 4,200$ (לעומת שכר ממוצע שעמד ב-2012 על $3,815 לחודש), החזר שכ"ד על מבנה בעל 3 חדרי שינה, ביטוח רפואי למשפחה והחזר שכר לימוד לילדים. תנאים אלו מבטיחים רמת חיים מכובדת, אף אם צנועה למדי, אותה השלוח יכול לשפר בעזרת התמריצים שהוכנסו לחוזה – 15% מיתרת התרומות מעבר ל-2,500 דולר הראשונים שהוא יגייס מכל אחד מהתורמים הגדולים.

 

התמונה האידיאית של צעירים חדורי מוטיבציה שבמצוות הרבי מקדישים את חייהם להפצת המעיינות מתאזנת כאן על ידי מבזק ריאליה שחושף כיצד הנהגת החסידות שולחת עובדים בשכר לגייס תרומות ולרכוש נכסים שבסופו של דבר מגיעים לידיהם של המנהיגים ומקורביהם.  

 

 

סוף דבר

 

חב"ד אינה מפרסמת דוחות כספיים ולכן קשה מאד לדעת כיצד היא מנהלת את עסקיה. עם זאת, קשה גם שלא להבחין בעושר בו היא טובלת ולא להתרשם מהקף הנדל"ן שהיא הצליחה לצבור. שני דיונים משפטיים חושפים לפנינו טפח מהנעשה בארה"ב והפרשיות שהרב יוסף יצחק אהרונוב[ו] הצליח להערים על עצמו מלמדות שההעסקים פורחים גם בארץ הקודש.

חב"ד אוהבת להציג את עצמה כחסידות שמסייעת לנזקקים, מקרבת יהודים למורשתם ומחישה את פעמי המשיח אבל בדיקת עומק מגלה שמדובר בכת שמפעילה עסקי ענק חובקי עולם שמניבים לה רווחי עתק פטורים ממס. כמו בכל כת, גם חב"ד מתחלקת לשתי קבוצות: קבוצת השפוטים שמאמינים בסיסמאות הנבובות וחסרות השחר שמנהיגיהם שוטפים למוחם וקבוצת ההנהגה שמתעשרת על חשבונם של התמימים שמאמינים לסיסמאותיה.

 

 

טעיתי, עיוותי, השמטתי, סילפתי, שכחתי, הולכתי שולל, לא הבנתי או לא הצגתי תמונה מלאה? במנגנון התגובות שבהמשך תוכלו להעיר על המאמר, לחשוף את טעויותיי ולהוסיף כל מידע שנראה לכם חשוב או רלוונטי. אינכם חייבים להזדהות בשמכם האמתי אבל עליכם לספק כתובת מייל תקינה. את ההשמצות אבקש לשלוח לדף התגובות הכלליות. דעותיכם חשובות לי אז אנא הגיבו למאמר, דרגו אותו ועשו לייק לדף האתר בפייסבוק.

 [א]             

ראו הערך 'אגודת חסידי חב"ד העולמית' בויקיפדיה

[ב]             

ראו הערך 'יהודא קרינסקי' בויקיפדיה

[ג]             

ראו הערך 'אברהם שם טוב' בויקיפדיה

[ד]             

ראה כתבה ב-Detroit Jewish News וכתבה ב-Forward

[ה]             

ראה כתבה ב-Crown Heights Info וכתבה ב-Jewish Times

[ו]             

ראה המאמר 'המקרה המוזר של מנהיג חב"ד בארץ הקודש', המאמר ' יחסי כת-שלטון - תמונות למזכרת' והמאמר ' צרות בצרורות נוחתות על ראשו של מנהיג חב"ד בארץ הקודש'

נקרא 3733 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות