Skip to content

1VSDAT

Open menu
שבת, 09 ספטמבר 2017 18:42

תנועת חב"ד, מהותה והמרחב הציבורי

דרג מאמר זה
(1 מדרג)

תנועת חב"ד מהותה והמרחב הציבורי

 

עם כל היותם של חסידי ופעילי חב"ד, אנשים חביבים ונחמדים, עד למאוד מאוד, הרי הם עושים שימוש במרחב הציבורי, במסגרת פעילותם הדתית השוטפת שימוש במרחב הציבורי, שעמותות אחרות אינן פטורות בדרך כלל מתשלום כספי שוטף לעיריות, למועצות המקומיות, למועצות האזוריות ולשאר היישובים

 

   

 

אין כל ספק בכך, כי ימי החנוכה המתרגשים עלינו, במהלכו של שבוע זה הם הימים ב"הא הידיעה" של תנועת חב"ד. חסידיה ופעיליה של תנועה משיחית-פוליטית זו, פושטים בימים אלה ללא כל קשר ובנפרד מפעילות הנחת התפילין השוטפת והיומיומית של פעיליה וחסידיה של תנועה זו, הנמשכת במשנה-מרץ, וללא כל הפרעה שהיא, בחוצות הערים והיישובים השונים בארץ על מרכזי הערים ומציבים חנוכיות ענק, כשהמלה "חב"ד" בולטת עליהן ומתנוססת עליהן, למרחקים. חנוכיות אלה מדליקים פעילי וחסידי תנועת חב"ד, עם ערב, ברוב עם - לעתים גם תוך ליווי הדלקת נרות אלה, בסיועה של מוזיקה רועשת.

כל מי העובר דרך נמל התעופה "בן גוריון", בלוד, אינו יכול שלא להיתקל בדרכו אל מקבץ החנויות המוכרות מוצרים, פטורים ממכס - בדוכן להנחת תפילין של חב"ד. דוכן זה ממוקם במיקום אסטרטגי ביותר, בשטח הציבורי בו עושה שימוש ציבור הנוסעים לחו"ל, בדרכם אל המטוסים המטיסים אותם לחו"ל. כל מי העושה דרכו במרכזי הערים והיישובים, ברחבי הארץ, אינו יכול שלא להיתקל, מעשה של קבע ומעשה של שגרה, בחסידי ופעילי תנועת חב"ד, העוסקים דרך קבע ובמרץ רב בשידול העוברים ושבים, ממין זכר, לעצור רגע קל בדרכם ולהתעכב אצלם, לצורך הנחת תפילין.

איננו יודעים ואין הדבר משנה, כלל וכלל אם כל הגורמים והאנשים הפועלים, לכאורה, מטעם ובשם תנועת חב"ד, הנושאים שמה וסמלה של תנועה זו, בראש חוצות, פועלים אמנם, בשמה ומטעמה של תנועה זו. איננו יודעים - ואין הדבר משנה, כלל וכלל אם כל הגורמים הפועלים, לכאורה, מטעם ובשם תנועת חב"ד, מאוגדים כעמותות, שלא למטרות רווח, ובתור שכאלה פטורות עמותות שכאלה, מתשלום מיסים, לכאורה. עם זאת, יודעים אנו, גם יודעים, כי גם עמותות, הפועלות שלא למטרות רווח, משלמות בדרך כלל לעיריות, למועצות המקומיות ולמועצות האזוריות, תשלומים שוטפים, בגין שימושן השוטף במרחב הציבורי.

תנועת חב"ד הפכה לתנועה פוליטית, מרגע שהזדהתה - באחת ממערכות הבחירות שהתקיימו, בשעתו, בארץ עם תנועת "הליכוד" וקראה להצביע עבור בנימין (ביבי) נתניהו, כראש-ממשלה. תנועת חב"ד - או לפחות חלק מחסידיה ופעיליה - הינם בגדר של משיחיסטיים קיצוניים, שאינם מכירים בעובדת מותו והסתלקותו לבית-עולמו של הרב האחרון של תנועת חב"ד, מנחם מנדל שניאורסון המנוח. משיחיסטיים אלה אף מתכחשים לעצם קיום קברו של רב זה, קרי, לעצם קיום "הציון" של קבר זה, המצוי בעיר ניו-יורק, שבארה"ב. גם אם יטען - כפי שנטענים דברים, מפעם לפעם - כי "המשיחיסטיים" הינם בגדר של מיעוט רעשני וקולני, הרי לא ניתן להתעלם מן העובדה הפשוטה והמוכחת, שאין בנמצא בתנועת חב"ד שום - שום גורם - בעל השפעה ובעל מרות, היכול לסלק "מיעוט קולני" זה של "משיחיסטיים" אלה, משורות חב"ד ולאסור עליהם - מכאן ואילך - לעשות שימוש שוטף, יומיומי ורצוף בשם: "חב"ד", במסגרת פעילותם המשיחית.

עם כל היותם של חסידי ופעילי חב"ד, אנשים חביבים ונחמדים, עד למאוד מאוד, הרי הם עושים שימוש במרחב הציבורי, במסגרת פעילותם הדתית השוטפת שימוש במרחב הציבורי, שעמותות אחרות אינן פטורות בדרך כלל מתשלום כספי שוטף לעיריות, למועצות המקומיות, למועצות האזוריות ולשאר היישובים, בגין שימוש שוטף זה, במרחב הציבורי.

הגיע הזמן, סוף-סוף - בכל הכבוד הראוי, כי כל פעיל וכל חסיד של תנועת חב"ד, יפעל לקבלת רישיון מראש לצורך הצבת מתקן להנחת תפילין וגם/או יקבל הוא רישיון מראש לצורך הצבת המתקן הנחת תפילין וגם/או להצבת חנוכיה, בשטח המרחב הציבורי. זאת ועוד. אם אין הפעילים וחסידים של חב"ד כמו-גם הגוף המרכזי, המחייב והמוסמך לפעול בשם תנועת חב"ד (ככל שאומנם, אם בכלל, קיים גוף שכזה) מחויבים בתשלום אגרות לעיריות, מועצות מקומיות,מועצות אזוריות ושאר היישובים, שבשטחן מוצבים המתקנים והחנוכיות הללו, הרי יש לחייבן בתשלום אגרות מתבקשות אלה ויפה יפה שעה אחת קודם.

העובדה, כי החנוכיות משמשות לצרכי פולחן וריטואל דתי וכי מפעיליהן ומי שהציבו אותן בשטח הציבורי, עושים זאת מנימוקים דתיים ואלטרואיסטיים גרידא, אינה פוטרת פעילי וחסידי תנועת חב"ד, מקיום החוק, כל עוד מחייב החוק, קבלת רישיון לצורך התקנת וגם/או הצבת חפצים, דוגמת חנוכיות אלה, בשטח ובמרחב הציבורי. אם מחייב החוק גביית אגרה בשל כך, הרי יש לגבותה - על אתר - כפי שנעשה הדבר, באשר ובהתייחס לכל תושבת ותושבת של ערים, מועצות מקומיות ואזוריות ושאר היישובים בארץ, העושים שימוש במרחב הציבורי.

מי המחויב בתשלום אגרה, בגין הנחת וגם/או הצבת מתקנים וחפצים, במרחב הציבורי, חייב לשלם אגרה מתבקשת זו, קודם שמניח ומציב הוא חפצים אלה, במרחב הציבורי - ואם לא עשה כן, ומראש, יש להפעיל נגדו מחלקת האכיפה המקומית ולסלק חפצים אלה - והדברים אמורים, במיוחד, באשר לחנוכיות המושארות - בדרך כלל - במרחב הציבורי, משך כלל שמונת ימי החנוכה. יש לנהוג ולהנהיג דין שווה באשר לכל אזרח, תנועה וגם/או עמותה, זו או אחרת ואפילו באשר וביחס לגוף שאנשיו הם בגדר של "אנשים נחמדים עם כוונות טובות". למיטב ידיעתנו חלה חובת קיום החוק, גם על אנשים נחמדים עם כוונות טובות.

 

 

--------------------------------------------------

 

הכותב הוא השותף-המייסד של ד"ר חיים שטנגר, משרד עורכי דין ומשרדו מתמחה בתחום המשפט הפלילי, דיני מעצרים, כמו-גם בתחומי המשפט העסקי, דיני חברות, פירוקים ופשיטות-רגל, דיני ירושות וסכסוכים עסקיים-משפחתיים ודיני משפחה, כמו-גם בהופעות בבג"ץ ובענייני עתירות מנהליות, קניין רוחני ומקרקעין.

 

 

תאריך:       26/12/2016          |       עודכן:     26/12/2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נקרא 3386 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות