Skip to content

1VSDAT

Open menu
 
המיסיונרים של הציונות הדתית מפתים את החרדים
 
כיכר השבת, 4.6.16
 
יצחק, בחור שמשתייך לזרם הדתי-לאומי ביש"ע, פנה אלי בשאלת ניגוח ממנה התפתחה התכתבות לא קצרה. מתחילת ההתכתבות יצחק הזדהה בשמו המלא והוא מעולם לא ביקש ממני להימנע מפרסום שמו. עם זאת, לאחר שקראתי את דבריו הגעתי למסקנה שתיגרם לו פחות בושה אם אסתיר את זהותו מאחורי הכינוי 'יצחק א.'.
בשני חלקי המאמר הקודמים פרופסור רחל אליאור עסקה בעקרונות המאפיינים את הדת היהודית לאורך שלושת אלפי שנות קיומה ובסטייתה לנתיב זר בימינו. בחלק השלישי והאחרון היא דנה בציונות המשיחית המתחזקת. ציונות זו שפלגיה הקיצוניים נעשו אנטי-ציוניים, דוגלת בחורבנה של מדינת ישראל ובהקמת מדינה אחרת תחתיה - טהורת גזע, נקייה מגויים, מקריבה קרבנות, מדירה נשים, לוחמת על גבולות ההבטחה, נמשלת בחוקי ההלכה, מנותקת מהמציאות המדינית, ומובילה לדרך ללא מוצא שעלולה להמיט שואה חדשה
בחלק הראשון של המאמר חילקה פרופ' אליאור את תשובתה לשאלה שבכותרת לעשרה עקרונות יסוד בניסיון להגדיר את מהות הדת הכה מוכרת, לכאורה, לאוחזים בה. חלקו השני של המאמר דן במציאות הדתית בישראל של ימינו, זו החושפת סטייה אל נתיב זר ואכזר, המתעלם מהצורך בשינוי בעקבות מפגש דרמטי חסר תקדים בין ערכי העבר הדתי-מסורתי, שנוצרו בחיי היהודים כמיעוט נרדף, לבין ההווה שנוצר בחייהם כרוב ריבוני עצמאי בארצו
שאלתו של אהוד מתאריך 19.8.15 (השאלה תומצתה ונערכה)
 
הראיתי לך בשיעור מוקלט את סברת הרב שרקי, שסובר שבפרק הראשון של מסכת אבות מוזכרת מסירת התורה שבכתב ולא התורה שבעל פה. הרב שרקי הוא גדול בציונות הדתית, ובאופן כללי בעולם התורה ואני מביא את הקטע הזה רק להראות שיש שיטות ביהדות שגם אתה לא מכיר.

נניח לצורך הדיון ששיטת הרה"ג שרקי נכונה, זאת אומרת שמסכת אבות לא מתייחסת למסירת התושב"ע, אלא רק למסירת התורה שבכתב, אין זה בהכרח מראה (מבחינת אמונה יהודית או ביקורתית) שהיה נתק במסורת של התושב"ע. גם אם אין מקורות ברורים שמראים מי הם 'עמודי התווך' של המסורת, זה לא אומר שהיא לא הייתה. הרי גם אם נלך לשיטת הרמב"ם (וכמעט כולם) הסוברים כי מסכת אבות מתארת את המסורת של התושב"ע, הרי גם על זה מצליחים בנקל להקשות (בטיעון לגיטימיים של "יהושע הוא לא דמות היסטורית" וכו.)
 
קצין חינוך ראשי של צה״ל הורה להוציא את הרבנים מטקסי השבעות החיילים
 
כיכר השבת, 11.3.15
 
 
הדיון הבא עוסק בשאלה אם קיימת רק חשיבה לוגית אחת או שמא כל אדם מאמץ את ה'לוגיקה' שמתאימה לו וממילא אין אף 'לוגיקה' שמחייבת את כולם. במהלך הדיון טענתי שהמאמינים נשמעים לתכתיבי-על שלעיתים כופים עליהם להתעלם מהשיקולים הלוגים ולאמץ גם את האמירה וגם את שלילתה ומבחינתם אין בכך שום חריגה מכללי הלוגיקה.
עמוד 1 מתוך 3

התגובות האחרונות