Skip to content

1VSDAT

Open menu
שני, 09 פברואר 2015 22:25

חכם השביל מן ההולך בו (מעגלתו של חילוני)

דרג מאמר זה
(31 מדרגים)
חכם השביל מן ההולך בו
 
פתגם זה הוא עצה מוכרת למטיילים ונועד לעודד אותם ללכת בשבילים שכבר נדרסו ברגליהם של רבים ולא להסתכן בבחירת דרך חדשה.
ברצוני להשתמש בו כמטאפורה ולהמשיל את האנושות להלך ואת הדורות הרבים באבולוציה שלה לאנשים שרגליהם סללו את השביל.
אקדים ואומר שאינני מתכוון לטעון נגד חידוש ופעמים רבות המעשה החכם הוא דווקא לסטות מן הדרך המקובלת, אבל מעשה זה חכם באמת רק אם המניעים שהביאו לסלילת הדרך המקובלת הובנו.
 
הזלזול בדחפים הטבעיים שלנו – במיוחד בכל אלה הקשורים לרגשות שליליים כמו כעס, שנאה, קנאה, עלבון וכדומה, הפך בדורות האחרונים לגישה מקובלת המצדיקה לא פעם אפילו אלימות (לפחות מילולית) כלפי מי שמחצין דחפים אלה.
 
גישה זו אינה נטולת יסוד, אם היא ננקטת בשום שכל (פעמיים שין שמאלית), ומביאה בחשבון את הסיבה להתפתחות דחפים אלה, את הסיבה ליתרון שבבלימתם בימינו, ואת הנסיבות, אבל נראה לי שהיא הופכת בהדרגה לסוג של "תקינות פוליטית" שאנשים מפעילים אותה ללא שום שכל (כאן לא איכפת לי אם תבחרו בשין ימנית או בשין שמאלית במילה שום).
 
האבולוציה לא הייתה מטביעה בנו רגשות שליליים ודחפים המונעים על ידיהם אלמלא היו רגשות ודחפים אלה מקנים יתרון לבעליהם.
בתקופה בה "פתחה" האבולוציה את הרגשות הללו היה הוויתור עליהם מסוכן להישרדות השושלת.
מי שלא דאג שיבינו שהוא לא פראייר, על ידי נקיטת פעולות אלימות כנגד מי שפגע בו, בעצם הזמין פגיעה נוספת.
 
הסיבה שבגללה אפשר (ולא פעם עדיף) בימינו לדכא את הפעילות שרגשות אלה דוחפים אליה נעוצה בכך שהשכלנו להתארגן כחברה שבדרך כלל מספקת לפרט הגנה טובה יותר מזו שמספק לו הציות לדחפיו.
 
צריך להבין, עם זאת, שהיתרונות שמקנה החברה האנושית לחברים בה לא גרמו לביטול הרגשות השליליים שאנו חווים במצבים מסוימים.
נכון שעדיין לא ניתנה לאבולוציה אורכה מספקת לעשות זאת, אבל הערכתי היא שרגשות אלו יישארו אתנו לתמיד כיוון שגם בחברה המתוקנת ביותר יידרש האדם לעמוד על זכויותיו.
 
באופן טבעי למדי, יש אנשים שמכנים את ההתנהגות שנטבעה בנו באמצעות האבולוציה בתואר "התנהגות רגשית".
זה בסדר, בעיני.
מה שלא בסדר הוא העובדה שהם לא פעם יוצרים מצג כאילו התנהגות שלא נטבעה בנו על ידי האבולוציה עדיפה, רק בגלל שאינה רגשית.
 
בביטוי מעניין של מצב עניינים זה נתקלתי במאמר של סיינטיפיק אמריקאן שהתגלגל לידי לאחרונה.
 
המאמר הנ"ל מביע דעה בשלושה נושאים (ובשלושתם אני חולק על מסקנותיו) אבל הנושא שבגללו החלטתי לכתוב את המאמר הנוכחי הוא ניסוי פסיכולוגי שמתואר בו.
 
הניסוי יצא מנקודת הנחה שאנשים שיחשבו על עולם דטרמיניסטי בו הרצון הוא תוצאה של סדרת אירועים שכולם תוצאה של חוקי הטבע יתייחסו לשאלת האחריות לפשע והענישה על ביצועו באופן שונה, אם יחשבו על השאלה באופן רגשי או באופן תיאורטי/רציונאלי.
 
כדי לבחון שאלה זו הם לקחו קבוצת אנשים, נתנו לכולם רקע שכלל תיאור של עולם היפותטי שבו הרצון הוא אכן תוצאה של אירועים שהוכתבו על ידי חוקי הטבע ואז חילקו אותם לשתי קבוצות.
את החברים בקבוצה האחת שאלו שאלה שנועדה לעורר בהם מחשבה תיאורטית/רציונאלית ואת החברים בקבוצה השנייה שאלו שאלה שנועדה לעורר בהם חשיבה רגשית.
 
הם בצעו זאת במספר אופנים, שהראשון שבהם הוא הכי פשוט לתיאור אבל כל השאר הם ווריאציות על אותו רעיון.
 
אתאר רק את הניסוי הראשון, כיוון שהתוצאות שהתקבלו בניסויים האחרים היו (באופן לא מפתיע) דומות:
 
בניסוי זה, נשאלו חברי הקבוצה הראשונה שאלה פשוטה: "האם בעולם כזה, אנשים אחראים מוסרית[1] למעשיהם?"
 
השאלה שהופנתה לחברי הקבוצה השנייה הייתה מורכבת יותר:
"בעולם כזה, אדם בשם ביל נמשך למזכירתו ומחליט שכדי להיות אתה אין לו ברירה אלא לרצוח את אשתו ואת שלושת ילדיו.
הוא יודע שאין דרך לברוח מביתו במקרה של שריפה.
בצאתו לנסיעת עסקים הוא מפעיל מכשיר כלשהו שיצית את הבית ויגרום למותם של אשתו וילדיו.
האם ביל אחראי למות אשתו וילדיו?"
 
כצפוי, נטו חברי הקבוצה הראשונה לענות בשלילה, בשעה שחברי הקבוצה השנייה נטו לענות בחיוב.
 
תוצאות אלו חזרו על עצמן, כאמור, גם בגרסאות מורכבות ומתוחכמות יותר של הניסוי.
 
לכאורה, יש לנו ניסוי מדעי שמוכיח את הנחת היסוד של עורכי הניסוי אז על מה אפשר בכלל לחלוק כאן?
 
המחלוקת שלי אתם נובעת משני טעמים שנחמד לחשוב על כך שכל אחד מהם מיוצג על ידי פתגם ידוע (במקומותינו):
 
הפתגם הראשון הוא "אין דבר יותר מעשי מתיאוריה טובה" (המיוחס לקורט לוין).
העולם ההיפותטי המתואר, למעשה אינו היפותטי – זה בדיוק העולם שבו רוב המדענים חושבים שאנחנו חיים.
אם הפתרון ה"תיאורטי/רציונאלי" שהן עורכי הניסוי והן המשתתפים בו שונה מן הפתרון המעשי (זה שהמשתתפים וגם עורכי הניסוי, כמו גם המין האנושי בכללותו, שחי בעולם הזה ומקיים בו מערכות משפט ואכיפה) הגיעו אליו – אז התיאוריה שהם התבססו עליה באותה חשיבה "תיאורטית/רציונאלית" אינה טובה!
עובדה זו, בפני עצמה, הייתה צריכה להדליק להם נורה אדומה.
 
הפתגם השני הוא זה שמצוטט בכותרת המאמר הנוכחי – "חכם השביל מן ההולך בו", שבמטאפורה שבה השתמשתי אומר שאם האבולוציה הביאה לתוצאה מסוימת, אז לפני שמנסחים את התיאוריה שעל פיה מגיעים לתוצאה התיאורטית/רציונאלית, צריך להבין את הסיבה שבגללה הגיעה האבולוציה לתוצאה שאליה הגיעה.
 
את דעתי על סיבה זו אני מסביר לקראת סוף המאמר שכתבתי בנושא "רצון חופשי":
"גם אם הרצון הוא מנגנון חישוב דטרמיניסטי הרי שלשלל הנתונים שהאדם מביא בחשבון כאשר הוא "מחשב" את רצונו, יכנס בעקבות קיומה של מערכת החוק והענישה, גם הנתון על סיכויי ההיתפסות וטיב הענישה – זהו אלמנט ההרתעה המוכר והטוב שממילא מהווה שיקול במסגרת החקיקה.
 
יש אפילו סיבה לקוות שהסיכוי שנדע למצוא את החוקים הטובים ביותר גדול יותר כאשר המערכות שעליהן נועדו החוקים להשפיע (רצונותיהם של בני אדם) פועלות באופן דטרמיניסטי (ולכן – ניתן, בעיקרון, לחיזוי)
".
 
במילים אחרות – השיקול הרגשי שעושים בני האדם הוא תוצאה של התיאוריה הטובה יותר שמצאה האבולוציה ואילו היו עורכי הניסוי והנשאלים מרחיבים את התיאוריה שלהם כך שתכלול תובנה זו – גם השיקול התיאורטי/רציונאלי שלהם היה אומר שעל הרוצח לשאת באחריות למעשיו.
 
הטעות שלהם נבעה בעצם מן העובדה שבנקודה מסוימת – במהלך ניסוח התיאוריה – במקום לשלב בה את החלק שמסביר מדוע אחריות אישית קיימת גם בעולם דטרמיניסטי, הם שילבו דווקא את רגשותיהם שאמרו להם שבעולם דטרמיניסטי לא יכלה להיות אחריות אישית.
 
רגשות אלה נובעים מן האמונה בקשר שבין רצון חופשי לאחריות, אמונה שיכולה הייתה להתפתח רק ביצורים שמאמינים בקיומו של רצון חופשי.
 
רגשות אלה הם דווקא דוגמה למקום בו ההלך יכול להיות חכם מן השביל:
 
האמונה בקיומו של רצון חופשי היא אמנם תוצאה של האבולוציה, אבל לא תוצאה שנבררה על ידיה, אלא תוצר לוואי של הנסיבות שלמעט מצבים כמו הדיון הנוכחי, אינו מפריע.
אמונה זו מוטעית, כפי שמראה המחקר המדעי, והסיבה לה מוסברת בחלקו הראשון של המאמר בנושא רצון חופשי.
 
מיכאל רוטשילד


רצוי להבהיר בנקודה זו שבמאמר נאמר בהזדמנויות שונות שאחריות מוסרית היא מרכיב מרכזי בשיקול שמצדיק ענישה על פשעים.
נקרא 9205 פעמים שונה לאחרונה ב- ראשון, 05 אוגוסט 2018 11:18

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

1 תגובה

 • קישור לתגובה שבת, 01 אוגוסט 2015 18:31 הוסף ע״י שמשי חנוך

  למועצת הרבנים , לרבנים , להנהלת התנועה ליהדות מתקדמת אמיתית - הרפורמית .
  שאלות בדבר קיומה של הדת היהודית
  מטרת עבודה זו להוכיח שהדת האמיתית היא התנועה ליהדות (מתקדמת) אמיתית-הרפורמית
  כל שינוי מדיני בעם ישראל לווה בשינוי דתי. השינוי הגדול ביותר הוא בימינו , בעוד כל השינויים נערכו בתוך הדת , הרי בימינו השינוי הוא יציאה מהדת היהודית והקמת דת חדשה - הדת הרבנית , שהדגם הקרוב לה ביותר היא הנצרות . רוב המצוות ופסקי הלכה לחלקם אין שום קשר לתורה , חלקם נוגדים את התורה , וחלקם מבזים את התורה .

  1) הדחת אלוהים ותפישת מקומו על ידי הרבנים . כשם "שבעל" דחה וירש את "אל"
  במיתולוגיה הכנענית . "לא תעשה לך אלוהים אחרים על פני" . לפי הרמב"ם משמעות הביטוי : עובד עבודה זרה. צריכים שיהיו בו שני האלמנטים : אלמנט "הזרות " ואלמנט "העבודה " . עבודת גורם כל שהוא שאינו ה' : עובד את הגורם הזה בהיותו מתווך בין העובד לה' . (הלכה ע"ז ב,א. ) ואע"פ שהעובד יודע שה' הוא האלקים והוא עובד את הנברא הזה על דרך שעבד אנוש הרי זה עבודה זרה (הלכה ע"ז א, א.) הרבנים ממלאים את מקום האלוהים ואותם עובדים ולא את האלוהים . הרבנים הבינו שעליהם לבסס את מעשיהם כדי שהעם ילך עמם, ולכן לקחו פסוקים מהתורה ופרשו אותם לאשר מעשיהם "לא בשמים היא " (דברים ל,12) מרגע שאלוהים נתן את התורה לבני ישראל, היא בידיהם לעשות בה כטוב בעיניהם , ויותר אין לאלוהים סמכות להתערב . שכבר ניתנה תורה בהר סיני . "אין אנו משגיחין בבת קול" . כלומר אין לאלוהים להתערב במה שאנו עושים עם התורה. ונאמר: "אחרי רבים להטת" (שמות כ"ג) אנחנו קובעים ההלכה ולא אלהים. "היא אמר רבי ירמיה , שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה אחרי רבים להטות". סדר נזיקין, מסכת בבא מציאה , דף נט,ב. ועוד : ד"ר רוחמה וייס גירוש האלוהים, פרשת משפטים, יהדות, היברו יוניון קולג' .
  רבי ירמיהו בשם רבי יהושע "לא בשמים היא " (דברים ל,12) (לפי בבא מציעא נט ע"ב) אין משגיחין בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה (שמות כ"ג) "אחרי רבים להטת". חז"ל משתמשים בפסוק זה על מנת לטעון שאלוהים עצמו ציווה עלינו את גירושו ממגרש ההלכה הלמדני.
  כמו הנצרות המפרשת פסוקים בתנ"ך , להבין שהם מכוונים לישו .
  הדברים הרחיקו לכת עד כדי כך שנוצרה דת הנוגדת את תורת ישראל - הדת הרבנית.

  2) שני השלבים של היעוד האלוהי כפי שמובא בתורה
  א. השלב הראשון של היעוד האלוהי הוא עם ישראל יושב לבטח בארצו
  ריבוני ועצמאי .
  "לזרעך אתן את הארץ הזאת" (לאברהם, בראשית יב,7) "כי לך ולזרעך אתן את כל הארצת האל, והקמתי את השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך" (ליצחק,בראשית כו,3) "ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ" (ליעקב בראשית ל'ה,12) "וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען" "והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשה אני ה' " (היעוד למשה שמות י' ,8,4) "כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרום לעשות, למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ ..." (דברים ח,1). "וישבתם לבטח בארצכם: ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד ... וחרב לא תעבר בארצכם:" (ויקרא כ'ו) . "כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם" (יהושע א,6). "ויחללו את שם קדשי באמר להם עם ה' אלה ומארצו יצאו: ואחמל על שם קדשי ... לא למענכם אני עשה בית ישראל, כי אם לשם קדשי ... וקדשתי את שמי הגדול המחלל בגוים ... ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם ... וישבתם בארץ אשר נתתי לאבתיכם ... וקראתי אל הדגן והרביתי אתו ולא אתן עליכם רעב: והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה למען אשר לא תקחו עוד חרפת רעב בגוים : ... ארבה אתם כצאן אדם: ... וידעו כי אני ה':" (יחזקאל ל'ו ) . (11) "ועתה מה לי פה נאם ה' ... ותמיד כל היום שמי נאץ: לכן ידע עמי שמי ... כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון: חשף ה' את זרוע קדשו לעיני כל הגוים, וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו: (ישעיה ,נא). " למעני למעני אעשה כי איך יחל, וכבודי לאחר לא אתן" (ישעיהו מ'ח,11) ותחזינה עינינו בשובך לציון ... המחזיר שכינתו ועמו לציון . (מתוך תפילת העמידה)
  יהודה אליצור מעלה את השאלה: מהי דרך ה' באמונת האבות ? הוא מקבל את דעת סקינר שהתשובה נתונה בפסוק " ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלהים" (בראשית י'ז,8) . אין כאן חזרה על הבטחת הארץ , כי אם יסוד אמונה מחייב. המתכחש לארץ ישראל כמו מתכחש לייחוד ה', למציאות אלוהים . ועוד, שלושת היסודות הראשונים של אמונת ישראל הם :בחירת ישראל , יחוד השם , וארץ ישראל , (יהודה אליצור "ארץ ישראל במחשבת המקרא " הגות במקרא ב' ירושלים תשל"ג.)
  מלחמת מצווה , ומלחמת חובה, חז"ל והמפרשים דנים בכך הרבה. ויש הרואים בהם אחד. לכולי עלמא מסכימים עם הרמב"ם "שעזרת ישראל מיד צר שבא עליהם" היא מלחמת מצווה. וכבוש ארץ ישראל היא מצווה לדורות . (למרות שהרמב"ם אינו מונה אותה בתרי"ג המצוות) ומלחמת מצווה היא חובה ומקודשת מן התורה . ואין עוד מצווה אחרת אשר בכוחה לדחות את כל המצוות של התורה כולל מצוות פקוח נפש , כמו מצוות מלחמת מצווה שבה חתן יוצא מחופתו .... (הרמב"ם בפ"ה מהלכות מלכים הלכות א-ב :)
  ועוד : http://www.daat.ac.il מלחמת מצווה ומלחמת רשות – הרב שלמה גורן. צבא ומלחמה לאור ההלכה – הרב שלמה גורן.
  הרב קוק : מצוות כיבוש ארץ ישראל , המצווה עלינו אף אם ניהרג , והיא שקולה כנגד כל התורה כולה . הרב צבי יהודה קוק, מתוך: "התורה הגואלת" ירושלים ה'תשמ"ג עמ. קכג – קכד.
  ה' צריך לישראל שיהיו לו לעם והוא יהיה להם לאלוהים , כדי שעל ידי ישראל תתגלה אלוהותו בעולם . הגאולה ממצרים היא מעשה קוסמי רב הערך גם לאדם וגם לה' כביכול , על ידי הגאולה יעלה בידי ה' להתעלות מן מדרגת "אל שדי" למדרגת "אני והוה" סגל, מסורת ובקורת , קרית ספר , ירושלים, 1957, עמ. 59
  יצירת התנך היתה רק בארץ ישראל ובעבור ארץ ישראל . כמאמר רבי יהודה הלוי.
  "כל הנביאים לא נתנבאו אלא בה ובעבורה"
  אי שרות בצהל נוגד את היעוד האלוהי. זו התכחשות לאלוהי ישראל .

  ב. הייעוד השני , כאשר עם ישראל יקים מדינה בארץ ישראל , הוא יחיה ביושר מוחלט , מראשי המדינה עד אחרון הסוחרים , צדק מוחלט , עזרה לחלש וקבלת הגר . זה לא שינוי בתרבות העמים כי אם יצירת תרבות חדשה שלא היתה ידועה לעמים מסביב ועם ישראל יהווה את הדגם האלוהי לכל באי עולם .
  השינוי שהדת עברה עם קום מדינת ישראל : הדת הרבנית הפכה מדת הבנויה על אמונה לארגון מאפיה הגונב עשרות מיליארדים ממדינת ישראל , אלו מחולקים לאנשיהם במשרות פיקטיביות ומחויבים להצביע להם , אם ייטלו מהם את הכסף , הדת הזו תתפורר אין אמונה, אין דת, רק כסף . עשרות פעמים התנ"ך מזהיר לא תגנוב, גם בעשרת הדברות ליבת התורה נאמר לא תגנוב. המציאו "הלכה" שמותר לחיות על "תורתו אמונתו " שמותר לחיות על כסף שלא אתה עמלת עליו, על כסף שנגזל מדמם וחייהם של רבים מעם ישראל. זה נוגד את תורת ישראל ואת הדת היהודית . " רבי אלעזר המודעי אומר : והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה ... אין לו חלק בעולם הבא" (פרקי אבות ג,11 ). "רבי צדוק אומר : ולא קרדם לחפור בהם" (פרקי אבות ד,5). תנו רבנן : "שבעה דברים צוה רבי עקיבא את רבי יהושע בנו ... ועשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות ... " ערבי פסחים פרק עשירי עמוד ע"א
  "כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה, ולא יעשה מלאכה, ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם , וכיבה מאור הדת, וביזה את התורה, וגרם רעה לעצמו, ונטל חייו מן העולם הבא, וסופו שיהא מלסטם את הבריות" הרמב"ם. הילכות תלמוד תורה , פרק ג,10
  יחד עם שינוי זה הפכה הדת הרבנית לדת אלילית עם פסקי הלכה שאין להם שום
  קשר לתורת ישראל ולדת ישראל.
  הדת הרבנית הבנויה על גניבת כספי מדינת ישראל הינה התכחשות לאלוהי ישראל
  לתורת ישראל ולדת ישראל.

  3) הרעיון המשיחי , ומי הוא המשיח *).
  הרעיון המשיחי הוא הקמת מדינת ישראל עצמאית וריבונית. (ובזה טעתה מגילת העצמאות )
  והוא תקומת עם ישראל בארצו . דמותו האישית של המשיח הוא נצר לבית דוד . עם הכרזת כורש חלה אכזבה בעם ישראל שהמשיח אינו נצר לבית דוד כי אם אדם זר . בסוף בית שני הכמיהה למשיח , אישיות חזקה שיקומם את עם ישראל במדינת ישראל היתה רבה . לאחר מרד רבי עקיבא ובר כוכבא כשעם ישראל הושמד ופוזר בגלות ועדיין רובם עבדים , דמות המשיח השתנתה . כדי להקים את עם ישראל זה מסובך, לאסוף את כל פזורי ישראל מכל הארצות, לנקות את הארץ מהיושבים בה ולהקים מדינה יהודית חדשה נראה הרבה יותר מסובך, לכן הרעיון המשיחי ודמות המשיח הלכו והסתבכו והפכו לאירוע ודמות מעורפלים. הבורות של הרבנים מחרידה, מה הם למדו ומה הם יודעים אם הם לא יודעים שהרעיון המשיחי הוא הקמת מדינת ישראל. אוי למנהיגים הרוחניים של הדת הרבנית, וכפי שראינו אינה הדת היהודית.
  *) פרופ' יוסף קלוזנר , הרעיון המשיחי בישראל , מראשיתו ועד חתימת המשנה, ירושלים תרפ"ז.

  4) השינויים בדת עם הקמת מדינת ישראל .
  הרעיון המשיחי שהוא הקמת מדינת ישראל יש לו השפעה עמוקה על הדת היהודית .
  כבר חזל עמדו על כך כשיבוא המשיח כלומר תקום מדינת ישראל כל המצוות יתבטלו .
  שם מדובר על החגים שיתבטלו כי עדיין לא היו תרי"ג המצוות והאלפים הנובעים מהם ,
  רבי יוחנן אמר : הנביאים והכתובים עתידין ליבטל , וחמשת ספרי התורה אינן עתידין ליבטל....
  רבי שמעון בן לקיש אמר: אף מגילת אסתר והלכות אינן עתידין ליבטל . (מגילה פ"א) שכל
  המועדין עתידים לבטל וימי הפורים אינם בטלים (מדרש משלי פרק ט).
  הנביא ירמיהו אומר : לכן הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים. כי אם חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר הדיחם שמה והשבתים על אדמתם אשר נתתי לאבותם. (טו,14) . . חז"ל הבינו כי מה שנוצר בגלות עבור הגלות אינו מתאים למדינה ריבונית מודרנית . קיום מדינה בימינו מחייב למחוק את כל הלכות הדת שנוצרו בגלות עבור הגלות לתנאי החיים בגלות . ולהקים מערכת דת חדשה שתתאים למדינה מודרנית נורמטיבית. לקיים את היעוד האלוהי - צדק ויושר . ויאפשרו קיום חיים בטכנולוגיה של ימינו והעתידית .
  כלומר : אין להשתמש במצוות, בפולחן ובתפילות הקיימים ולשנות ולהתאים . כי אם למחוק , למחוק , ולבנות פולחן וחוקים ומצוות חדשים.

  5) ההלכות של הדת הרבנית
  לחלקן אין קשר לתורה: דוגמה הכיפה והכובע , שנוצר ההפך מהנוצרים .
  חלקן נוגדים את התורה: איסור תקיעה בשופר בראש השנה שחל בשבת, הטלטול הלכה שקרית.
  חלקם מבזים את התורה: הציצית, הפאות, הדלקה וכבוי חשמל בשבת, המעיל השחור.

  6) בית המקדש ,
  כי חסד חפצתי ולא זבח
  אין להקים בית מטבחיים בלב ירושלים ולהפכו למקום קדוש ,
  בעזרת האו"מ להפוך את כיפת הסלע לבית תפילה לשלושת הדתות .
  ועיין נספח, מכתבי למזכיר האו"מ .

  7) דוגמאות לפסקי הלכה שגויים

  א) הגיור , רמאות והונאה
  הגיור הוא הצטרפות לעם ישראל . זה לא קשור לדת , וודאי לא עסק פרטי של החרדים , זה עניין לאומי וצריך להתנהל בבתי המשפט . החרדים השתלטו על זה כי הם רוצים כל מצטרף שיצביע עבורם וזה כוח וכסף . אין כאן כל קשר לדת , ומה אם אדם לא דתי רוצה להצטרף לעם ישראל , אין כל הצדקה לכפות פולחן אלילי על עם ישראל וודאי לא על מצטרף חדש . כבר הראיתי בדפים הקודמים שהדת הרבנית אינה דת יהודית . לפי התורה "ומלתה אותו אז יאכל בו " (שמות י'ב) . זה אומר שלפי התורה הצטרפות לעם ישראל מחייב מילה ותו לא ! ולא את כל הפולחן האלילי של הרבנים ! האם לחייב מילה כל מצטרף לעם ישראל ? נוכח תנאי החיים של ימינו יש להשאיר החלטה זאת בידי כל מצטרף לעם ישראל . זו אינה שאלה דתית כי אם שאלה לאומית , ואין לערב דת בשאלות לאומיות .

  .ב) איסור נסיעה בשבת - שקר והונאה
  אין קשר בין נסיעה בשבת לדת היהודית
  פסק ההלכה השגוי ביותר, מפי הרב השוגה ביותר, הוא : "חדש אסור מהתורה", ומכאן האיסור לנסיעה בשבת. קודם אסרו את הנסיעה בשבת , אחר כך חיפשו סיבה , ומצאו : הדלקת אש . כאשר מתניעים מכונית אין אש ! שום אש לא נדלקת . ובזה הרבנים מטעים את עם ישראל. החיפוש בתוך הקרבים של המנוע הוא לא לעניין . השיקולים הם שיקולים זרים , לכלא את אנשיהם ולהרחיקם מהעולם . כדי שלא יראו ולא יכירו את העולם שמסביב . כל המאמינים ברבנים שכל מילה שלהם היא קדושה מאלוהים, זה מספיק . החמור בהלכה זו שהיא נוגדת את רוח התורה. התורה לא מבקשת מעם ישראל להיות עם של נזירים. ההפך, התורה רוצה שעם ישראל יחיה חיים נורמאליים , והייחוד של עם ישראל הוא יושר מוחלט ולא נזירות . בימינו הבעיה מתחדדת , הערים גדולות והערוב מקיף את כל גוש דן, ללכת לבית כנסת בתוך העיר זה מאמץ, ללכת מבני ברק לתל אביב זו מלאכה הנוגדת את: "למען ינוח". ואת , "שבו איש תחתיו , אל יצא איש ממקמו ביום השביעי" (שמות טז כט) . לנסוע במכונית זו הנאה. ואנחנו מגיעים לשאלה היסודית האם כל מה שאומרים הרבנים זה אמת , ואם כן, מדוע אסור לנסוע במכונית עם גוי של שבת כמו בכל הנושאים .
  ג) דוגמה לפסק הלכה מוטעה של הדת הרבנית
  להדלקת אש בשבת
  "לא תעשה כל מלאכה" , "למען ינוח"
  התורה אומרת בדיוק את אשר היא רוצה ולפעמים אף חוזרת .
  הדת הרבנית ניכסה לעצמה את תפקיד האלוהים ומציבה עצמה במקום האלוהים , ובתור שכזו היא מפרשת את הדברים תוך סילוף עד ניגוד לתורה . אם מתוך כוונה ואם מתוך חוסר לימוד וידיעה . "לא תעשה כל מלאכה" , עם ישראל היה עם של עובדי אדמה , ביום השבת אסור לצאת לעבוד בשדה, האדם ישן מאוחר , קם ואז כמובן הלך לאכול . כדי לאכול צריך היה להבעיר אש . יצירת אש זו עבודה , עבודה ממש , של שעה לפחות . לאחר שנים כאשר נוצר דפוס זה , באה התורה והוסיפה צו נוסף "לא תבערו אש ביום השבת" (שמות ל'ה,3-2). אם כן מה עושים ? פונים לבית המקדש . שם יש חוק: "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" (ויקרא ו,6). מכאן , תבעיר אצלך אש בכיריים ביום שישי שתבער כל השבת ועל אש זו תבשל . ובהמשך , האם מותר לשחוט לבשל ולצלות ביום השבת ? נפנה לבית המקדש , בבית המקדש שחטו וצלו את הבשר ביום השבת . לא היו מקררים , בשר שעמד התקלקל , לכן נאמר : "ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד בקר אני ה' "(ויקרא כג,30) "ביום זבחכם יאכל וממחרת , והנותר עד יום השלישי באש ישרף" (ויקרא י'ט,6) . לא רצוי להכין מיום שישי ליום שבת , רצוי לשחוט לבשל לאכול באותו יום , וכך יש לעשות בשבת.
  התורה אומרת בדיוק את שהיא רוצה , לפרש ההפך כדי להראות יותר צדיקים מהתורה זו כפירה . התורה תורת חיים , ולא תורת נזירים , התורה דורשת מאדם שיחייה חיים נורמאליים , אבל בצדק ביושר ולא על גניבת כספים .
  הדת הרבנית איבדה צלם אנוש , גניבה זו מצווה , רמאות זו קדושה , דת של מאפיה של גניבת כספים . עשרות מיליארדים נגנבים מהמדינה כל שנה , כסף זה מחולק לאנשים שמצביעים להם מתלות ומחוסר ברירה. טול את המשכורות מהמשרות הפיקטיביות כמו המועצה הדתית , לא יצביעו עבורם , והיות ואין אמונה ,הדת כל כולה מתפוררת .
  ומכאן , הדת האמיתית היא הדת הרפורמית.

  ד) המקווה - שקר, הונאה וגניבה
  הטבילה ,הרחיצה וכיבוס הבגדים ,היא אחת מהמצוות החוזרות ונשנות בתורה. אלוהים דורש מעם ישראל כפי שכתוב בתורה : להיות נקי, הופעה נאה, אופנתי. בישראל מעט מאוד מעיינות ונהרות מים זורמים . "ורחץ בשרו במים" בימים ההם, כפי שנמצא במנהגים של המקומות שאין מעיינות ונהרות, שופכים על הגוף מים מתוך כלי חרס גדול . בסוף בית שני נושא הטהרה הפך לאחת המצוות החשובות ביותר, ותוך חיקוי ובהשפעת בתי המרחץ הרומאיים הקימו בריכות רחצה שאחר כך הפכו "למקווה טהרה" . אלפיים שנה הלכו והתפתחו ההלכות סביב המקוואות . עם הקמת מדינת ישראל התפתחו ההלכות להתאים את המקוואות לתנאים היבשים של ישראל . ההלכה הראשית שבהם שיהיו מים זורמים כדי לשמור על ניקיון הרחצה . וכאן נוצר מנהג חדש : חובה להתרחץ במקלחת עם סבון לפני הטבילה כדי להיכנס למקווה נקי . אם קיימנו "ורחץ בשרו במים" לשם מה צריך את המקווה . המקווה נוצר כתחליף לאפשר רחצה , זה לא מהתורה . היום שיש בכל בית מקלחת סבון ואמבטיה , לשם מה לשמר את התחליף שריד פולחן שלא לצורך . הבעיה היא שהדת הרבנית הפכה לדת פולחנית ומרוב פולחן היא הפכה לדת הנוגדת את התורה . המקווה הפך לפולחן בפני עצמו מנותק מהתורה . הפולחן הפך לעיקר והתורה למשני. הלבוש, הכובע , המקווה הפכו לעיקר ואילו "לא תגנוב" נשכח . שנית והעיקר : הדת הרבנית בנויה על גניבת כספי מדינת ישראל אותם מחלקים למשרות פיקטיביות כמו המועצות הדתיות שאין להם שום תפקיד ואין צורך בהם , רק לתת לאנשים משכורות כדי שיצביעו לחרדים . אם יבטלו את המקוואות יפסידו אלפי מצביעים החיים על זה, לא יצביעו בעדם והדת הרבנית תתפורר תתנדף.
  יש לחזור למקורות לקיים "וכיבס בגדיו , ורחץ בשרו במים וטהר " בבית, כמו בתקופת התורה ולבטל פולחן אלילי מיותר .

  ה) נגיעה במפסק , עבודה ?
  ונשאלת השאלה שכל בר דעת צריך לשאול :
  האם בזה שאני נוגע במפסק החשמל אני עושה מלאכה ?
  האם נגיעה זו , היא עבודה כה קשה המפרה את מנוחת השבת ?
  כבר לפני דורות רבים מצאו : כאשר חוזרים על שקר הרבה פעמים , במשך זמן רב , - אנשים מאמינים ! ! ! מה עוד שהשקר הזה בא עם פלפולים מעמיקים שנגיעה במפסק - היא מלאכה , עד שהאנשים מקבלים ומאמינים . לא בוחנים , לא שוקלים , אסור לחשוב. יש מי שחושב עבורכם. וכך הפכו את הרעיון האלוהי הנשגב "לא תעשה כל מלאכה , למען ינוח" , לפולחן אלילי , זול, חסר ערך , המבזה את התורה ואת האלוהים. הטענה שיש כאן "יצירה" , היא הונאה , החשמל קיים ומשתמשים בו גם בבתי חרדים , והנגיעה במפסק אינה "מייצרת חדש" .
  הבעיה היא שמאחרי האיסור לנגוע במפסק ,עומד נושא רחב .
  אנו עדים לתופעה : שלנגד עינינו , בימינו , הולכת ונוצרת דת חדשה , דת הנוגדת את התורה ומתכחשת לאלוהי ישראל - הדת הרבנית . כמו הנצרות שהיתה כשלוש מאות שנה זרם ביהדות , כך הדת הרבנית - זרם ביהדות . הם הכריזו שהם במקום האלוהים , ודתם גדולה משל אלוהים . ובאיסור של נגיעה במפסק החשמל הם רוצים להֶראות גדולים מדת האלוהים . הדת הרבנית שניכסה לעצמה את מעמד האלוהים צריכה להראות שהיא "יותר" מאלוהים ויחד עם זה גם "להקטין" את האלוהים . הצליחו לבלבל את המוח של האנשים עד שהם באמת מאמינים שלנגוע באצבע זו באמת מלאכה כה קשה שבאמת מפרה את מנוחת השבת כנאמר "למען ינוח" . בזה השיגו את שתי המטרות , גם להראות שהם "יותר מאלוהים" , וגם שמים ללעג את התורה האומרת "לא תעשה כל מלאכה" , "למען ינוח" .
  ואני המשוגע איש הרוח הקם וצועק הדת הרבנית אינה הדת היהודית . ולפי התורה מותר להדליק חשמל בשבת .
  והדת האמיתית היא הדת הרפורמית .

  ו) מי הוא יהודי - זה שנולד לאם יהודיה , סילוף , בורות או שנאה
  בכל התורה והנביאים הבן הולך אחר האב . עד ימינו לעולה לתורה קוראים בשמו ושם אביו , כוהן הוא מי שאביו כוהן . לוי הוא מי שאביו לוי . שהכול התהפך והילוד הולך אחר האם . אז איך קרה
  במרד נגד הרומאים בו נחרב בית המקדש בשנת 70 לספירה , ובמרד הגדול של רבי עקיבא ובר כוכבא בו נחרבה הארץ בשנת 143 לספירה , כמעט כל הנשים והנערות נאנסו על ידי חיילי הצבא הרומאי . מכיוון שהבן הולך אחר אביו נוצרה בעיה שדור שלם אינו יהודי . חז"ל לא היו מוכנים להודות בזה , ומצאו איזה שהוא אירוע מתקופת משה שפרשו אותו , ודרשו בו , ודשו בו , עד שהפכו אותו שהוולד הולך אחר האם (ויקרא,כד,10). ועל סמך זה פסקו : הוולד הולך אחר האם . לאחר אירוע זה חזר העולם לסידרו , וחזר הנוהג שהוולד הולך אחר האב.
  לאחר כאלף שנים במסעי הצלב בסביבות 1000 לספירה , במסעם לארץ ישראל השמידו הצלבנים למעלה מאלף קהילות יהודיות , ושוב לא היתה אישה או נערה שלא נאנסה על ידי חיילי הצלבנים , ושוב מכיוון שהוולד הולך אחר האב נוצרה הבעיה שדור שלם אינו יהודי . הפעם הבעיה היתה קלה פנו לפסיקה של תקופת הרומאים וקבעו שהוולד הולך אחר האם ובזה נפתרה הבעיה . אלא שהפעם קבעו הלכה זו כהלכה קבועה לתמיד, לדורות . בשיעורים שאני מעביר אני שואל : מדוע יהודי ספרד דומים לספרדים , יהודי תימן דומים לתימנים , ויהודי גרמניה דומים לגרמנים , בגלל האוכל או האקלים? התשובה היא בגלל מעשי האונס . רצח יהודי לא נחשב לעבירה , לכל היותר על הרוצח לשלם את דמי הפסד המיסים שנגבה מהיהודי. אונס יהודיה ודאי לא נחשב לעבירה , גם המשפחות הסתירו את הבושה ולכן נקבעה ההלכה שהוולד הולך אחר האם - לדורות , כי זה היה מצב היהודים בגולה .
  עתה משעם ישראל חזר למולדתו , מדינה עצמאית וריבונית , אין כל סיבה לא להחזיר את המצב לקדמותו - הוולד הולך אחר האב . אך מכיוון שאלפי שנים נהגו שהוולד הולך אחר האם , יש להשאיר גם מצב זה . ולקבוע שהוולד הולך גם אחר האב וגם אחר האם .
  מדוע זה לא מקוים , מתהום הבורות של הרבנים ? סילוף ? ואולי מפני שלא רוצים להכשיר את המוני בני ישראל שעולים מכל הארצות . כי הם לא יצביעו בעד החרדים .
  יש להוציא את השאלות הלאומיות מידי כת אלילית הגונבים בשם אלוהים ולהעביר אותן לבתי משפט .


  ז) מילה , ברית מילה
  אחת המצוות הקדומות בעם ישראל עוד מימי אברהם היא המילה. המילה היא המסמלת את הברית בין אלוהים לעם ישראל ונקראת "ברית מילה" , מצווה זו נשמרה בעם ישראל במשך אלפי שנים . ההצטרפות לעם ישראל מותנית במילה , אדם שעבר מילה רשאי להצטרף לעם ישראל . (שמות ,יב)
  לפני כמאתיים שנה אחד הרבנים שעשה את ברית המילה , לא יכול היה להתאפק למראה זין קטן וחמוד , ובלי להתחשב בסבל שהוא גורם לתינוק , הוא מצץ את הפצע של הברית . הרבנים סביבו ראו את מעשיו וחזרו על המעשה, כך במשך השנים נפוץ מנהג למצוץ את הזין של התינוק לאחר חיתוך העורלה . במאה שעברה נוכחו במוסקבה שישנה תמותה גבוהה בקרב התינוקות היהודים שעברו ברית מילה , והחלו לחקור . התברר שהמציצה מעבירה חיידקים ומחלות לתינוקות, ועד מוות. כתוצאה מכך רצו לאחרונה בניו-יורק לחוקק חוק איסור מציצה בעת המילה . וכאן נזדעקו הרבנים : "זוהי אחת המצוות החשובות בדת היהודית" . לא חשוב שהתינוק סובל , לא חשוב שהתינוק נדבק במחלות , לא חשוב שהתינוק ימות , העיקר למצוץ את הזין ! זו המצווה החשובה ביותר בדת היהודית .
  ימות לא ימות לא חשוב העיקר למצוץ את הזין . צריך להיות חולה נפש ופסיכופט למצוץ זין פצוע של תינוק.
  וחשוב : אחד הדברים החמורים שהתורה חוזרת עליו מספר פעמים הוא איסור אכילת דם .

  ח) כשרות - בשר בחלב , טעות , היסחפות או כסף
  שלוש פעמים נאמר : "לא תבשל גדי בחלב אמו" אמר רבי עקיבא : "אחד לבישול , אחד לאכילה ואחד להנאה" . יש לציין ששלושת אמרות אלו לא נאמרו בפרשת מותר ואסור לאכילה כי אם בהקשרים שאינם קשורים לאכילה .
  בממצאים של אוגרית נמצא שהיה קיים טכס פולחני בו בישלו גדי בחלב אמו , ואם התורה מתייחסת לפולחן זה , ברור שהתורה אסרה פולחן אלילי .
  אני סבור שאיסור זה קשור לשבע מצוות בני נוח , בתחילה אישר אלוהים לאדם לאכול רק מן הצומח , מכיוון שאי אפשר היה למנוע מהאדם אכילת בשר , הרשה אלוהים לאכול בשר , אך אסר על התעללות בבעלי חיים . לבשל גדי בחלָב שהאם נותנת לו חיים , לבשל בחלב שהאימא מייצרת בשביל לתת לו חיים, זו אכזריות . (וכך גם אומר אבן עזרא בשמות כג,19) אלוהים ציווה מצוות אלו כדי לעדן את האדם , אם נפש האדם תתעדן , גם לבני אדם יתייחס בעדינות .
  לבשל כבש בוגר בחלב , ברור שאין כאן גדי יונק .
  לבשל בשר שהגיע מארגנטינה בחלב שהגיעה מהארץ , אין כאן "גדי בחלב אימו" .
  ובכל זאת ההחמרה הגיע לדרגת קיצוניות אסור לאכול עוף בחלב ,למרות שבשני מקומות בתלמוד נאמר מפורש : "להוציא עוף" (סדר מועד, מסכת שבת דף קל,א ; סדר קודשים , מסכת חולין דף קיג,א)
  התורה אומרת בפירוש את שהיא רוצה , והרבה פעמים אף חוזרת . לפרש תוך סילוף, זו כפירה , כי יש כאן פגיעה בכבוד התורה ודבר האלוהים .
  עם קום מדינת ישראל קיבלה הדת היהודית מפנה שהוא מהפך , מדת של אמונה באלוהים הפך למאפיה של גניבת כסף . הרחיבו את נושא הבשר בחלב לקיצוניות מופרזת עד שאין כל קשר לאיסור שבתורה , אבל מכניס הרבה , הרבה כסף .
  "מי לה' אלי" , לחזור לדת היהודית .


  ט) הדת הרבנית , בדיחה או קריקטורה
  לאחרונה התברר שבגן החיות , בפסח , נותנים לחיות אוכל "כשר לפסח" . מלבד הבדיחה שבדבר מין הראוי לחזור לתורה : נאמר "אך ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם" (שמות יב,15) . "שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם" (שם, שם,19) "כל מחמצת לא תאכלו , בכל מושבתיכם תאכלו מצות" (שם , שם , 20). "ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג המצות לה' , שבעת ימים מצות תאכלו" (ויקרא כג,6) . "ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג ,שבעת ימים מצות יאכל" (במדבר,כח,17) . "ולא יראה לך שאר בכל גבלך שבעת ימים" (דברים ט'ז,4), לסיכום נאמר : לא לאכול חמץ , שלא יהיה חמץ בבתים , בכל גבלך - באזור מגוריך . אבל לחיות בגן החיות ? למעשה יש חמץ בבתים "סידרו" את האלוהים ויש חמץ , עשו תרגיל ומכרו לגוי .
  בכל מקרה של הלכה לא סבירה מוסיפים פלפולים מסובכים להסביר את "ההיגיון" שבהלכה , וכך גם כאן . הדת הרבנית פיתחה פולחן ואלו הן התוצאות .

  9) מטרת עבודה זו : להבהיר, שהדת האמיתית היא : התנועה ליהדות (מתקדמת) אמיתית - הרפורמית. על התנועה לכנס 70 רבני התנועה ליד הכותל, ובתקיעות שופר , להכריז שהדת הרבנית היא דת אלילית , להחרים אותה ולנדות אותה.

  מצורפים המאמרים
  1) הדת החדשה - הדת הרבנית
  2) מכתב למזכיר האו"מ באן קי מון .

התגובות האחרונות