Skip to content

1VSDAT

בית שני
שלישי, 27 דצמבר 2016 10:13

סרטונים של פרופסור איל רגב

פרופסור איל רגב הוא פרופסור מן המניין במחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה שמתעניין ומתמחה בתחומים הבאים: היסטוריה וארכיאולוגיה של תקופת הבית השני ובכלל זה מגילות קומראן, הנצרות הקדומה, ארכיאולוגיה חברתית (קבורה, אומנות, ארכיטקטורה, כלי חרס), פרושים וצדוקים, בית המקדש, החשמונאים והורדוס.
חמישי, 22 דצמבר 2016 17:22

סדרת הרצאות מירושלים לרומא

סדרת הרצאות 'מירושלים לרומא: שלושים השנים ששינו את העולם: 51-81 לספירה' שניתנה במסגרת הרצאות הרקטור של אוניברסיטת תל אביב על ידי פרופסור יונתן פרייס.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים