Skip to content

1VSDAT

Open menu

עדי אביר - בעל האתר

 חיים, מגיב באתר, העלה מספר הערות חשובות על תפקידו של האל בעולם שנשלט על ידי חוקי הטבע. תגובותיו, והמענה שלי, מובאים במאמר הבא:

נשאלתי מה המשמעות של להיות יהודי חילוני והאם ישנה משמעות ליהדות מחוץ לגבולות הדת. הקוראים מוזמנים להצטרף לדיון שהתפתח בעקבות השאלות הללו.

עמוד 7 מתוך 78

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים