Skip to content

1VSDAT

Open menu

עדי אביר - בעל האתר

 

שאלה של מגיב באתר אפשרה לי לדון בניסיונות הנואשים להצדיק את הדת באמצעות כל מיני דפוסים שניתן לחשוף רק באצעות תוכנות מחשב מתוחכמות שמדלגות אותיות, מחשבות גימטריות ומשתמשות בטריקים שונים ומשונים כדי לגלות בתורה כמעט כל מה שרוצים למצוא בה.

 

תוכן העניינים מאפשר גישה ישירה לכל מאמר (ירוק) או פרק בתוך מאמר (כחול) בקטגוריה 'סתירות, בלבולים וסיפורים תמוהים':

 

 

שמות מתחלפים

 

אביו של קורח

אביו של זרובבל

אבותיו של שאול

אימם של אבים ואסא

אמו של אחזיהו

חותנו של משה

נשותיו של עשו

גיבורי דוד ובני ערפה

ילדיה של מיכל העקרה

 

מקום זה או אחר

 

מקום לידתו של בנימין

מקום מתן תורה

היכן מוקם אוהל מועד ולמה הוא שימש

מקום מותו של אהרון

 

בעיות גיל

 

גיל שאול במלכו

גיל אחזיהו במלכו

גיל יהויכין במלכו

פרשנות מקראית בשיטת עשה זאת בעצמך

 

משפחות במצוקה

 

בני ישי

משפחת יאשיהו

 

מספרים מבלבלים

 

ניצחונות דוד

מפקד יואב

אורוות שלמה

גורן ארונה

 

הלכות במחלוקת

 

תחילת שירת הלוויים

פדיון בכורות

אוכלי המעשרות

 

אישים מופתיים

 

משה עבד האמת

דוד הנערץ

שלמה האהוב

 

נבואות הסרק של נביא השקר ירמיהו

 

סטיות תיאולוגיות

 

האל וקורבנות אדם

שיני הבנים תקהינה

פסלים ותמונות

איומיו של האל

בשר בחלב

 

מגוון מבוכות

 

תיבת נח

האבות והשם המפורש

ההבדלים בין עשרת הדברות בספר שמות לעשרת הדברות בספר דברים

מינו שרים ושופטים

משה וארץ ישראל

שמו של יהושע

שאול ודוד

עונשו של דוד

מפקד דוד

עבדי שלמה

אוניות יהושפט

 

סיפורים משעשעים

 

השיבוש שהפך לגיבור

מדוע העמלק הושמד שלוש פעמים שונות

הנס הגדול ביותר בתנ"ך

מכירת יוסף

מעמד מתן תורה

מעשה העגל

קולו של האל

 
שבת, 01 אוגוסט 2020 13:04

סיפורים משעשעים

הרבנים רוצים שכולם יבינו את המקראות אך ורק על פי הפרשנות שלהם ולכן הם ממהרים לקבוע שכל מי שאינו דבק בתירוציהם של פרשני ימי הביניים הוא בור גמור שאינו מבין דבר בדת היהודית. האמת, כרגיל, שונה לחלוטין והפרשנות הרבנית רק מעוותות, מסרסות ומדחיקות את מובנם הפשוט וההגיוני של הפסוקים שאינם משתפים פעולה עם הטענות האינטרסנטיות של בעלי העניין שהשתלטו על הדת היהודית. בפרק זה אני מציע פרשנויות שאינן עולות בקנה אחד עם האינטרסים הרבניים ומשאיר לקוראים לקבוע בעצמם אם הפרשנויות הללו הן יותר, או פחות, הגיוניות מהפרשנויות הרבניות

חמישי, 30 יולי 2020 12:31

כוכב חדש בשמי ההחזרה בתשובה


הרב אהרון לוי הוא מיסיונר מיומן שמתפרנס ממקצוע ההחזרה בתשובה. הצלחתו נמדדת במספר האנשים הפרודוקטיביים שהוא מצליח להפוך לחרדים שאינם משרתים, אינם לומדים ואינם מסוגלים להתפרנס בכוחות עצמם. כשלעצמו, הוא אינו מצדיק מאמר כה ארוך אבל כיוון שניתן לראות בו מחזיר בתשובה טיפוסי, ולהבין באמצעותו את השיטות שמשרתות את כל המחזירים בתשובה, ראוי להקדיש לו מעט תשומת לב. כשנזהה את כל העיוותים ואחיזות העיניים בהם הוא משתמש נאלץ להסיק שכל מי שרוצה לשמור שפיותו וממונו חייב לשמור מרחק מהמחזירים בתשובה ולברוח מהם כמו מאש.      

עמוד 2 מתוך 78

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים