Skip to content

1VSDAT

עדי אביר - בעל האתר

קורס 'מבוא לקבלה' שהעביר פרופסור בועז הוס באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. נושאים עיקריים: תורת הספירות, תורות הרע, תיאורגיה קבלית, קבלה מעשית, שורשי הקבלה בתרבות  ובמקורות הספרותיים היהודית, קבלת האר"י, שבתאות וקבלה בתקופה המודרנית.

עמוד 1 מתוך 80

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים