Skip to content

1VSDAT

Open menu
קורסים וסרטונים בנושא ההיסטוריה הכללית
קורסים וסרטונים בנושא ההיסטוריה הכללית
דרג מאמר זה
(1 מדרג)
הקורס 'מבוא להיסטוריה עולמית' ניתן על ידי פרופסור יובל הררי בשנת 2013. יובל הררי הוא
פרופסור חברבחוג להיסטוריהבאוניברסיטה העברית בירושלים. פרופסור הררי מלמד את הקורס 'היסטוריה עולמית' באוניברסיטה העברית ועל בסיסו הוא כתב את ספרו המפורסם 'קיצור תולדות האנושות'.הספר סוקר את מהלך ההיסטוריה האנושית מהופעת האדם ועד ימינו, תוך התמקדות בנקודות המפנה החשובות ותהליכי המפתח של ההיסטוריה.

התגובות האחרונות