Skip to content

1VSDAT

פרה היסטוריה
סדרת הרצאות 'פרה היסטוריה של האנושות' מוגשת על ידי אקדמית קהאן, פרויקט של עמותת "כאן עכשיו", ארגון בשליחות ללא מטרות רווח. חזון העמותה הוא לשנות לטובה את פני החינוך על ידי מתן השכלה ברמה הגבוהה ביותר, בחינם, לכל אחד, ובכל מקום. לאתר האקדמיה הקש כאן.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים