Skip to content

1VSDAT

המפץ הגדול
הסרטונים הקצרים הללו, כולם עם כתוביות בעברית, לוקחים אותנו מהמפץ הגדול ועד לימינו. שני הסרטונים האחרונים מסבירים את עקרונות המדע מחד ואת אחיזת העיניים הבריאתנית מאידך.
חמישי, 18 דצמבר 2014 19:05

המפץ הגדול מוסבר בפשטות

'המפץ הגדול מוסבר בפשטות' - סדרת סרטונים מבית היוצר של ScienceReasonIsrael

כל ההתחלות קשות

 

סוג נפוץ מאד של "התקלות" שמחב"תים כדוגמת אמנון יצחק אוהבים להתקיל בהם את האפיקורס התורן הוא הסוג הדן בהתחלות למיניהן ובעיקר – מדוע התחיל היקום ואיך התחילו החיים.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים