Skip to content

1VSDAT

Open menu
שלישי, 28 אוגוסט 2018 22:04

הגאון מווילנה תמך בביטול החרם של רבינו גרשום (רחל אליאור)

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

28.8.18

 

רגע של היסטוריה

ליהודים הליטאים 'המתנגדים', יש משום מה דימוי של ראציונליסטיים שקולים, שאיננו עולה כלל ועיקר עם העובדות ההיסטוריות הידועות אודותיהם במאה ה-18.
הידעתם שהגאון מוילנה נכסף לבטל את איסור חרם דרבנו גרשם האוסר על יהודים אשכנזים לשאת יותר מאשה אחת, וחשב שביטול החרם או פוליגמיה יקרב את בוא הגאולה . אז הנה המקור:

 

תמיכה בלתי צפויה בביטול חרם דרבנו גרשם ובהיתר נישואי שתי נשים במאה ה-18 הובאה מפי הגאון מוילנה (1797-1720). במכתב ששלח ר' שמואל העליר (1884-1803), מנהיגה של הקהילה האשכנזית בצפת במשך למעלה מארבעים שנה, אל ר' עקיבא יוסף שלזינגר (1922-1837), (מחדש דתי שעלה מהונגריה לירושלים), בי"ד טבת תרל"ו, כתוב לאמור: "מעיד אני עלי שמים וארץ, כי שמעתי כמה פעמים מאת כבוד הגאון החסיד כקש"ת מו"ה ישראל משקלוב בעל מחבר ספר פאת השולחן...אשר שמע מאת הגאון האמיתי מו"ה אלי' מוילנה זיע"א כי אם היה עולה בידו שני דברים היה מבטל תורה ותפילה ומסבב מעיר לעיר והוא:


א' לבטל חרם רבינו גרשם בענין שתי נשים כי בזה יהיה התקרבות הגאולה. והשני הוא שישאו הכהנים ידיהם ויברכן ברכת כהנים בכל יום".

 

המכתב נדפס בספרו של בצלאל לנדוי, הגאון החסיד מוילנא, ירושלים תשל"ח, עמ' קז.

'פעם היה פה שמח לפני שהגעתי', כמו ששר לנו אריק איינשטיין

נקרא 1132 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות