Skip to content

1VSDAT

Open menu
שלישי, 07 אוגוסט 2018 22:16

מחיקת המילים שוויון ודמוקרטיה מחוק הלאום פוגעת בתקפותה של החלטת החלוקה של האו"ם שמתוקפה קמה מדינה יהודית בארץ ישראל (רחל אליאור)

דרג מאמר זה
(0 מדרגים)

7.8.2018

 

ברגע שמחוקקי חוק הלאום הנואל מחקו את המילים שוויון ודמוקרטיה מחוק הלאום הם פעלו בניגוד להחלטת החלוקה של האו"ם שמתוקפה קמה מדינה יהודית בארץ ישראל. כך כתוב בהצהרת כ"ט בנובמבר בין השאר:

 

פרק 2.

זכויות דתיות וזכויות מיעוטים

1. חופש המצפון וחופש הפולחן בכל צורה שהיא, יובטחו לכל ויהיו מוגבלים רק
מבחינת קיום הסדר הציבורי והמוסר.

2. שום הפליה, מכל סוג שהוא, לא תיעשה בין התושבים מטעמי גזע, דת, שפה או מין.

 

3. כל איש בתחום השיפוט של המדינה יהיה זכאי להגנה שווה מצד החוק.

 

4. חוק המשפחה והמעמד האישי של המיעוטים השונים והאינטרסים הדתיים שלהם,
ובכלל זה הקדשות, יכובדו.
 
5. חוץ ממה שיהא דרוש לקיום הסדר הציבורי וממשל יעיל, לא ייעשה דבר שיפריע
את פעולותיהם של מוסדות דת או צדקה של כל דת שהיא או שיפלה לרעה כל נציג
או חבר של מוסדות אלו בגלל דתו או לאומיותו.

 
הממשלה תבטיח חינוך עממי ותיכוני מספיק למיעוטים הערבים והיהודים, לכל
אחד בשפתו ובהתאם למסורת תרבותו.

הזכות של כל מיעוט לקיים את בתי הספר שלו לחינוך בניו בשפתו, במלאו אחר
הדרישות החינוכיות הכלליות כפי שיקבעו על ידי המדינה, לא תישלל או תיפגע.

6. מוסדות חינוך זרים ימשיכו בפעולותיהם על יסוד הזכויות הקיימות.


7. שום איסור לא יוטל על השימוש החופשי של כל אזרח המדינה בכל שפה שהיא
בשיחות פרטיות, במסחר, או באסיפות פומביות (התנאי דלקמן יתוסף להצהרה
לגבי המדינה היהודית: במדינה היהודית יינתנו הקלות מספיקות לאזרחים דוברי
ערבית לשימוש בלשונם, בעל-פה או בכתב, בבית המחוקקים, בבתי-הדין או
בשלטון).

 
8. שום החרמת קרקעות השייכות לערבי במדינה היהודית (בהצהרה הנוגעת למדינה
הערבית המילים "על ידי ערבי במדינה היהודית" תושמטנה ובמקומן יבואו המילים
"
על ידי יהודי במדינה הערבית") לא תורשה חוץ מאשר למטרות ציבוריות. בכל
מקרי החרמה פיצויים מלאים כפי שייקבעו על ידי בית-הדין העליון ישולמו לפני
ההפקעה.

 

פרק 3.

אזרחות, הסכמים בינלאומיים והתחייבויות כספיות

 

1. אזרחות

אזרחים ארצישראליים הגרים בא"י מחוץ לעיר ירושלים, וכן ערבים ויהודים, שאינם
אזרחים ארצישראליים, הגרים בא"י מחוץ לעיר ירושלים, יהיו, עם הכרת העצמאות,
אזרחי המדינה, שבה הם מתגוררים וייהנו מזכויות אזרחיות ומדיניות מלאות.

לאנשים בגיל 18 ומעלה תהיה הזכות לקבל, תוך שנה מיום הכרת העצמאות של
המדינה שבה הם מתגוררים, את האזרחות של המדינה השנייה, בתנאי ששום ערבי
המתגורר במדינה הערבית המוצעת לא תהיה לו הזכות לבחור אזרחות של המדינה
היהודית המוצעת, ושום יהודי המתגורר במדינה היהודית המוצעת לא תהיה לו הזכות
לבחור את האזרחות במדינה הערבית המוצעת. זכות הבחירה הזאת תקיף גם את
הנשים והילדים, בני פחות משמונה עשרה שנה, של אותם האנשים שהשתמשו בזכות
הזאת.

ערבים המתגוררים באזור המדינה היהודית המוצעת ויהודים המתגוררים באזור
המדינה הערבית המוצעת שחתמו על הודעה בדבר רצונם לבחור את אזרחות המדינה
השנייה, יהיו זכאים לבחור בבחירות למועצה הנבחרת של אותה המדינה, אבל לא
בבחירות למועצה הנבחרת של המדינה שבה הם מתגוררים.

 

10. האסיפה המכוננת של כל מדינה תעבד קונסטיטוציה דמוקרטית למדינתה ותבחר
ממשלה זמנית במקום מועצת הממשלה הזמנית, שהוקמה על ידי הועדה,
הקונסטיטוציות של המדינות יכללו את הפרקים אחד ושניים של ההצהרה, כפי
שהובאה בחלק ג' להלן ויכללו בין השאר הוראות כדלקמן:

 
א) להקים בכל מדינה מוסד מחוקק, נבחר בבחירות כלליות וחשאיות על יסוד נציגות
פרופורציונלית, וכן מוסד מוציא לפועל האחראי לפני בית המחוקקים.

 
ב) ליישב את כל הסכסוכים הבינלאומיים, שבהם עלולה המדינה להיות מסובכת,
באמצעי שלום, באופן שלום, ביטחון וצדק בינלאומיים לא יועמדו בסכנה.

ג) לקבל את התחייבות המדינה להימנע ביחסיה הבינלאומיים מאיומים או משימוש
בכוח נגד השלמות הטריטוריאלית או העצמאות הפוליטית של כל מדינה, או מנהוג
בכל אופן אחר, שאינו מתאים למטרות האו"מ.

 
ד) לתת ערובה לזכויות שוות לכל איש, ללא הפליה בעניינים אזרחיים, מדיניים,
כלכליים ודתיים, להנאה מזכויות אנוש וחרויות יסוד, כגון חופש הדת, השפה,
הדיבור והפרסום, חינוך, אספה והתאגדות.

 
לשמור על חופש המעבר והביקור לגבי כל התושבים והאזרחים של המדינה
האחרת בארץ-ישראל ושל העיר ירושלים, פרט לנימוקים של ביטחון לאומי,
בתנאי שכל מדינה תפקח על המגורים בתוך גבולותיה.

נקרא 763 פעמים

השאר תגובה

אנא ודא שהינך מקליד השדות המסומנים ב-*

התגובות האחרונות