Print this page
שלישי, 13 ספטמבר 2016 12:29

הקורס "מחשבת ישראל" - חלק ב'

דרג מאמר זה
(4 מדרגים)
 
 
 
 
11א.
קבלה - חלק א: מבוא
 
 
 
 
 
11ב.
קבלה - חלק ב: תפיסת האלוהות
 
 
 
 
 
 
11ג.
קבלה - חלק ג: הספירות
 
 
 
 
 
11ד.
קבלה - חלק ד: ספירת מלכות – השכינה
 
 
 
 
 
11ה.
קבלה - חלק ה: תפיסת התורה
 
 
 
 
 
11ו.
קבלה - חלק ו: ההשלכות של זיהוי התורה עם האל
 
 
 
 
 
11ז.
קבלה - חלק ז: תפיסת האדם
 
 
 
 
 
11ח.
קבלה - חלק ח: תפיסת המצוות
 
 
 
 
 
11ט.
קבלה - חלק ט: תפיסת ההיסטוריה
 
 
 
 
 
11י.
קבלה - חלק י: הקבלה הנבואית – ר' אברהם אבולעפיה
 
 
 
 
 
11יא.
קבלה - חלק יא: קבלת האר"י
 
 
 
 
 
12.
השבתאות
 
 
 
 
 
13א.
ספרות המוסר - חלק א: חובות הלבבות – ר' בחיי אבן פקודה
 
 
 
 
 
13ב.
ספרות המוסר - חלק ב: שמונה פרקים – הקדמת הרמב"ם למסכת אבות
 
 
 
 
 
13ג.
ספרות המוסר - חלק ג: ספר חסידים
 
 
 
 
 
13ד.
ספרות המוסר - חלק ד: מסילת ישרים – ר' משה חיים לוצאטו
 
 
 
 
 
14.
מבוא להגות היהודית בעת החדשה
 
 
 
 
 
15א.
משה מנדלסון - חלק א: שפינוזה ולוק – רקע להגותו של מנדלסון
 
 
 
 
 
15ב.
משה מנדלסון - חלק ב: חייו והגותו
 
 
 
 
 
16א.
החסידות - חלק א: הנוכחות האלוהית בהוויה
 
 
 
{youtubejL62mrpbq-E}{/youtube}
 
 
16ב.
החסידות - חלק ב
 
 
 
 
 
17א.
הרב אברהם יצחק הכהן קוק - חלק א: תפיסת האלוהות ומושג ההשתלמות
 
 
 
 
 
17ב.
הרב אברהם יצחק הכהן קוק - חלק ב: התמודדותו עם החילון
 
 
 
 
 
17ג.
הרב אברהם יצחק הכהן קוק - חלק ג: הכלת הלאומיות המודרנית
 
 
 
 
 
18א.
הרמן כהן - חלק א: מבוא: ההקשר המודרני והפילוסופיה של קאנט
 
 
 
 
 
18ב.
הרמן כהן - חלק ב: "דת התבונה ממקורות היהדות" – שיטתו של כהן
 
 
 
 
 
19א.
מרטין בובר ופרנץ רוזנצווייג - חלק א
 
 
 
 
 
19ב.
חלק ב' - מרטין בובר ופרנץ רוזנצווייג
 
 
 
 
 
20.
ר' נחמן קרוכמל
 
 
 
 
 
21.
אחד העם
 
 
 
 
 
22.
מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ויוסף חיים ברנר
 
 
 
 
 
23א.
אורתודוקסיה - חלק א: ההתמודדות הרבנית-הלכתית עם המודרנה באירופה ובארצות האסלאם
 
 
 
 
 
23ב.
אורתודוקסיה - חלק ב': תגובות הלכתיות למודרנה: הרב סולובייצ'יק
 
 
 
 
 
23ג.
אורתודוקסיה - חלק ג': תגובות הלכתיות למודרנה: ישעיהו ליבוביץ
 
 
 
 
 
24א.
חלק א: מחשבת ישראל בהווה ובעתיד - הרצאת סיכום
 
 
 
 
 
24ב.
חלק ב: מחשבת ישראל בהווה ובעתיד - הרצאת סיכום
 
 
 
 
 
 
 
 
נקרא 4417 פעמים

1 תגובה