Skip to content

1VSDAT

סרטונים
שבת, 23 נובמבר 2013 18:17

הסרטונים של 'שיקצע במרפסת'

לסרטוני 'שיקצע במרפסת' אחראית קבוצה של חרדים לשעבר, בוגרי פוניבז', שהצליחו לזעזע את העולם החרדי. צפו בהנאה.
 
שבת, 23 נובמבר 2013 16:24

הסרטונים של ScienceReasonIsrael

מעטות הן הפנינים שמשתוות באיכותן לסרטונים של ScienceReasonIsrael. מי שאינו מוכן להסתפק בסיסמאות הרבניות וברצונו להבין את האמת המדעית, אותה המחזירים בתשובה מנסים להסתיר, מוזמן לבלות במחיצת הסרטונים הנהדרים הללו. מקצת הסרטונים מתחילים בקטע של פרסומת, ובכלל זה פרסומות של אמנון יצחק, אבל לאחר כחמש שניות של צפייה בפרסומת ניתן לדלג על הפרסומת ולהגיע לתוכן היותר משמעותי. מפאת מספרם הרב של הסרטונים הם פוצלו לחמישה דפים. ניתן לקראם בזה אחר זה או לקפוץ ישירות לדף הרצוי.
 
רביעי, 20 נובמבר 2013 14:42

הסרטונים של הערס הסקפטי

הסרטונים של ה'ערס הסקפטי' מדברים בעד עצמם ודי בהם כדי להרחיק כל אדם חושב משמיכת הבורות בה המחזירים בתשובה מנסים לכסותו.
 

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים