Skip to content

1VSDAT

חז
שישי, 12 פברואר 2016 13:07

ביקורת המקרא של חז"ל (שחר ע.)

ביקורת המקרא: תחום המחקר האקדמי החוקר את המקרא והספרות הקרובה לו בכלים מדעיים אובייקטיבים. ביקורת המקרא המודרנית לא מניחה מראש שהתנ"ך הוא ספר אלוקי, ולכן לא נותנת לו הנחות מוקדמות, וחוקרת אותו באמצעות שיטות וכלים הנהוגים בחקר כל יצירה ספרותית שהיא.תחום זה מכיל זרועות רבות: חקר נוסח המקרא, פילולוגיה, אפיגרפיה, הסטוריולוגיה, ארכיאולוגיה, בלשנות, תיאולוגיה, אשורולוגיה ועוד. מאחר והכלים הללו נחשבים מודרנים, מעניין לגלות כי כבר בימי קדם חכמי היהדות הפעילו סגנונות שונים של ביקורת מקרא מסוימת, ואף הגיעו למסקנות מעניינות.

התגובות האחרונות

המאמרים האחרונים